Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: wydział organizacyjny


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji 2022-04-20 13:29:57
PRZEMOC DOMOWA 2022-03-22 08:17:07
EMERYTURA- PO MĘŻU 2022-03-11 10:58:10
Zarządzenie nr 44/2021 o zmianie zarządzenia w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu drawskiego w 2022 r. 2021-12-20 10:21:19
ZACHOWEK - CZYM JEST I KOMU PRZYSŁUGUJE. 2021-12-14 08:53:09
Prawo spadkowe - Biuletyn 2021-12-14 08:50:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2022 r. 2021-10-05 14:26:26
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE O DZIAŁ SPADKU. WZÓR WNIOSKU O DZIAŁ SPADKU 2021-10-04 12:32:26
POMOC SPOŁECZNA. FORMY PRAWNE POMOCYPUBLICZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI 2021-10-04 12:30:27
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI MAŁŻONKA 2021-10-04 12:27:36
Zarządzenie nr 28/2021 w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu drawskiego w 2022 r. 2021-09-21 11:21:58
Zarządzenie nr 29/2021 o zmianie zarządzenia w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu drawskiego w 2021 r. 2021-09-21 11:16:41
OCHRONA PRAW PRACOWNIKA NA WYPADEK UTRATY PRACY 2021-08-02 10:33:30
Mediacja pozasądowa 2021-05-24 13:17:35
Biuletyn prawny - Prawo na drodze 2021-03-08 10:23:01
KONTROLA Z SANEPIDU - JAK POWINNA WYGLĄDAĆ 2021-03-08 10:08:20
DOWODY W POSTĘPOWANIU KARNYM 2021-03-08 10:06:43
MOBBING CZY NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH 2021-03-08 10:04:30
uchwała nr 332/2021 z dn. 02.02.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-02-08 13:51:21
uchwała nr 331/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2021-01-19 10:27:11
uchwała nr 330/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Sołectwa Broczyno 2021-01-19 10:20:45
uchwała nr 329/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego sołectwom z terenu powiatu drawskiego. 2021-01-19 10:11:18
uchwała nr 328/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na podnajem dwóch pomieszczeń usytuowanych na parterze w budynku przy ul. Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim 2021-01-19 10:08:28
uchwała nr 327/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. przyjęcia planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim na rok 2021 2021-01-19 10:05:50
program 07.01.2021 2021-01-14 10:38:59
uchwała nr 326/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr.planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2021 roku. 2021-01-14 10:04:35
uchwała nr 325/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2021. 2021-01-14 10:00:08
uchwała nr 324/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu ?Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-020 2021-01-14 09:30:38
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu drawskiego 2021-01-04 07:57:20
Zarządzenie nr 54 o zmianie zarządzenia w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu drawskiego w 2021 r. 2020-12-29 10:38:18
Zarządzenie nr 47 w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania npp, npo oraz mediacji na terenie powiatu drawskiego w 2021 r. 2020-12-29 10:19:15
nieodpłatna mediacja - karta iformacyjna poradnictwa 2020-06-03 13:14:45
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - karta informacyjna poradnictwa 2020-06-03 13:14:22
nieodpłatna pomoc prawna - karta informacyjna poradnictwa 2020-06-03 13:14:00
UPROSZCZONA OFERTA Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i inwalidów w Drawsku Pomorskim 2019-05-28 11:28:31
poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - karta informacyjna poradnictwa 2019-05-27 08:37:42
Rejestracja na porady 2016-01-04 12:27:03