Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
informacja o wydanej decyzji nr 6740.3.11.2024 z dnia 17.06.2024 r. zmieniająca decyzję nr 6740.3.2.2023 z dnia 16.06.2023 r. - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,18 kW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną , na terenie działki nr 16 obręb 0004 miasto Kalisz Pomorski - (artykuł stracił ważność) 2024-06-17 14:36:32
decyzja nr 6740.3.11.2024 z dnia 17.06.2024 r. - zmiana decyzji nr 6740.3.2.2023 z dnia 16.06.2024 r. - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,18 kW wraz z niezbędną infrastrukturą - działka nr 16 obręb 0004 miasto Kalisz Pom., - (artykuł stracił ważność) 2024-06-17 14:23:29
budowę drogi leśnej (dojazdu pożarowego) nr 8 w Leśnictwie Sienica na terenie działek nr ewid.: 550, 545, 535, 529, 522, 514/3, 516, 515/2 obręb ewid. 0062 Żeńsko, jednostka ewid. 320305_2 Wierzchowo i na terenie działek nr ewid.: 8042, 8024, 8013, 8003, 8002, 8001 obręb ewid. 0035 Łowicz Wałecki, jednostka ewid. 321703_5 Mirosławiec obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2024-05-17 07:29:28
Informacja o wydanej decyzji Starosty Drawskiego nr 6740.4.4.2024 - budowę drogi leśnej (dojazdu pożarowego) nr 8 w Leśnictwie Sienica na terenie działek nr ewid.: 550, 545, 535, 529, 522, 514/3, 516, 515/2 obręb ewid. 0062 Żeńsko, jednostka ewid. 320305_2 Wierzchowo i na terenie działek nr ewid.: 8042, 8024, 8013, 8003, 8002, 8001 obręb ewid. 0035 Łowicz Wałecki, jednostka ewid. 321703_5 Mirosławiec obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2024-05-16 15:58:33
Informacja o wydanej decyzji nr 6740.1.103 z dnia 17 kwietnia 2024 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej Ostrowice - Rydzewo wraz z jej uzbrojeniem na terenie działek w obrębach Rydzewo, Ostrowice, Borne, Przytoń- - (artykuł stracił ważność) 2024-04-18 14:47:09
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW , działka nr 5 obręb 0004 Kalisz Pomorski - Decyzja NR 6740.3.3.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. zmieniająca decyzję nr 6740.3.52.2022 z dnia 06.12.2022 r. przeniesionej na wnioskodawcę decyzją nr 6740.3.55.2023z dnia 24.10.2023 r. - - (artykuł stracił ważność) 2024-04-17 13:52:18
Informacja Starosty Drawskiego o udzieleniu decyzją Nr 6740.3.67.2023 z dnia 08 marca 2024 r. pozwolenia budowę dla zamierzenia budowlanego pn „Budowa drogi ppoż. Nr 20 w leśnictwie Biały Zdrój -Grzybów” polegającego na budowie wewnętrznej, dojazdowej drogi leśnej ppoż. nr 20 o nawierzchni z płyt betonowych w śladach kół oraz zjazdów na drogi wewnętrzne, mijanek o nawierzchni z kruszywa oraz 3 przydrożnych placów manewrowo - składowych na terenie działek nr ewid. 260/1, 260/2, 260/6, 235/10, 260/3, 260/5, 260/4, 259/3, 259/2, 284/1, 284/2, 283/1, 283/2, 282/1, 282/2, 304/1, 304/2, 303/1, 303/2, 302/1, 302/2, 324/1, 324/2, 323/1, 323/2, 343/2, 342/2, 342/3, 362/1 i 362/2 obręb ewid. 0086, Biały Zdrój oraz na działce nr ewid. 361 obręb ewid. 0088 Bralin jednostka ewid. 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2024-03-08 23:25:06
Informacja Starosty Drawskiego o udzieleniu decyzją Nr 6740.4.1.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzchowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz budowę: kontenerowej stacji zlewczej ścieków, budynku socjalnego, budynku technicznego, silosu wapna, wiaty na przyczepę, wielofunkcyjnego reaktora biologicznego, wiaty do magazynowanie odwodnionego i ustabilizowanego osadu na terenie działek nr ewid.: 304/1, 306/2, 306/3, 307/1 i 1025 obręb ewid. 0061 Wierzchowo, jednostka ewid. 320305_2 Wierzchowo - (artykuł stracił ważność) 2024-02-29 14:49:09
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn „Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu – odcinek drogi 4180Z” polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem lokalnych poszerzeń, nowych zjazdów i przebudowy istniejących zjazdów, wykonaniu nowych chodników i przebudowy istniejących chodników, wykonaniu przystanku autobusowego, budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem odprowadzającej wody do istniejącego zbiornika wodnego, kanałów technologicznych oraz oświetlenia drogowego (doświetlenie przejścia dla pieszych) wraz z zasileniem w energie elektryczną, przebudowie sieci wodociągowej (przeniesienie hydrantów nadziemnych) i przebudowie sieci elektroenergetycznej (przeniesienie słupa) na terenie działek nr ewid. 23, 222, 192/2,8/8, 152, 3/2 i 1 obręb ewid. 0006, Bienice jednostka ewid. 321801_5 Dobra obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 12:51:37
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.2.63.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: panele słoneczne w ilości 5880 sztuk na konstrukcjach wsporczych wraz z okablowaniem, inwertery fotowoltaiczne w ilości 10 sztuk, trasy kablowe, stację transformatorową, ogrodzenie z bramą wjazdową, na terenie działki nr ewid. 96/6 obręb ewid. 0049 Darskowo, jednostka ewid. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 15:51:05
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.24.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. o pozwoleniu na budowę elektrociepłowni EC z blokiem ORC opalanej biomasą o mocy 10 MW wraz z silosem dziennym i wiatą magazynową biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: zewnętrzną instalację wodociągową, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną linię elektroenergetyczną – wlz oraz z zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 44/11 i 44/3, obręb ewid. 0011 Kalisz Pomorski, jednostka ewid. 320303_4 Kalisz Pomorski miasto, w ramach zabudowy produkcyjnej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 15:46:28
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.47.2023 z dnia 15 września 2023 r. zmieniajacej decyzję Starosty Drawskiego Nr 6740.3.53.2022 z dnia 18.10.2022 r. dotyczącą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW składającej się z konstrukcji wsporczych, zespołu paneli fotowoltaicznych (2000 szt.), inwerterów (7 szt.), kontenera stacji transformatorowej, linii kablowych prądu stałego i linii kablowych prądu zmiennego, instalacji odgromowej oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji, do realizacji na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb ewid. 0088 Bralin, jednostka ewid. 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski, w zakresie zmiany: mocy zainstalowanej farmy z mocy do 1 MW na 2 MW; zmianie parametrów technicznych i lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej; budowie drugiej stacji transformatorowej; zmianie lokalizacji, typu, ilości i mocy paneli fotowoltaicznych (3076 szt.); zmianie trasy kabli; zmianie wymiarów i trasy ogrodzenia; zmianie ilości, typu, mocy i rozmieszczenia inwerterów (6 szt.); zmiana wymiarów konstrukcji wsporczych; zmianie typu transformatora, do realizacji na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb ewid. 0088 Bralin, jednostka ewid. 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2023-11-02 11:53:26
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.2.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW (PS=999,78 kWp) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: 1754 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego panela 570 Wp zainstalowanych na konstrukcjach stalowych posadowionych bezpośrednio na gruncie, 7 sztuk falowników o mocy 125 kW każdy, stacja transformatorowa SN/nN, utwardzenie terenu, monitoring CCTV, instalacja elektryczna nN 0,8 kV, instalacje elektryczne niskiego napięcia AC/DC na terenie działki nr ewid. 16 obręb ewid. 0004 jednostka ewid. 320303_4 Kalisz Pomorski miasto - (artykuł stracił ważność) 2023-06-16 13:53:25
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.6.72.2022 z dnia 17 stycznia 2023 r. o pozwoleniu na budowę drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 36, na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo, na terenie działek nr ewid. 2/5 obr. 0028 Motarzewo, nr ewid. 199/1, 225, 224/1, 224/2, 224/3, 223/1 obr. 0027 Machliny, do granicy z działką nr 199/2 obr. 0027 Machliny - droga powiatowa, jednostka ewidencyjna 320301_5 Czaplinek obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 14:48:54
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.51.2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, w skład elektrowni wchodzą: konstrukcje wsporcze, zespół paneli fotowoltaicznych, inwertery, prefabrykowana stacja transformatorowa, linie kablowe prądu stałego i prądu zmiennego, na terenie wschodniej części działki nr ewid. 290/1 obr. 0087 Krężno, jednostka ewidencyjna 320303ˍ5 Kalisz Pomorski obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 10:27:59
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.52.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, w skład elektrowni wchodzą: konstrukcje wsporcze, zespół paneli fotowoltaicznych, inwertery, prefabrykowana stacja transformatorowa, linie kablowe prądu stałego i prądu zmiennego, na terenie działki nr ewid. 5 obr. 0004 miasto Kalisz Pomorski, jednostka ewidencyjna 320303ˍ4 Kalisz Pomorski miasto - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 07:34:51
decyzja o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.3.53.2022.PK pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW składającej się z konstrukcji wsporczych, zespołu paneli fotowoltaicznych (2000 szt.), inwerterów (7 szt.), kontenera stacji transformatorowej, linii kablowych prądu stałego i linii kablowych prądu zmiennego, instalacji odgromowej oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji, do realizacji na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb ewid. 0088 Bralin, jednostka ewid. 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski," - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 14:17:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Kaziszyn

Data wytworzenia:
06 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Kaziszyn

Data publikacji:
06 paź 2022, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Kaziszyn

Data aktualizacji:
06 paź 2022, godz. 10:23