Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja Starosty Drawskiego o udzieleniu decyzją Nr 6740.4.1.2024 z dnia 28 lutego 2024 r. pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzchowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz budowę: kontenerowej stacji zlewczej ścieków, budynku socjalnego, budynku technicznego, silosu wapna, wiaty na przyczepę, wielofunkcyjnego reaktora biologicznego, wiaty do magazynowanie odwodnionego i ustabilizowanego osadu na terenie działek nr ewid.: 304/1, 306/2, 306/3, 307/1 i 1025 obręb ewid. 0061 Wierzchowo, jednostka ewid. 320305_2 Wierzchowo 2024-02-29 14:49:09
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.7.5.2023 z dnia 12 stycznia 2024 roku o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn „Modernizacja drogi powiatowej nr 4182Z na odcinku 5,120 km od skrzyżowania z DW 144 do skrzyżowania z DW 146 wraz z odcinkiem 2,146 km drogi powiatowej nr 4180Z od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4182Z do granicy powiatu – odcinek drogi 4180Z” polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem lokalnych poszerzeń, nowych zjazdów i przebudowy istniejących zjazdów, wykonaniu nowych chodników i przebudowy istniejących chodników, wykonaniu przystanku autobusowego, budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem odprowadzającej wody do istniejącego zbiornika wodnego, kanałów technologicznych oraz oświetlenia drogowego (doświetlenie przejścia dla pieszych) wraz z zasileniem w energie elektryczną, przebudowie sieci wodociągowej (przeniesienie hydrantów nadziemnych) i przebudowie sieci elektroenergetycznej (przeniesienie słupa) na terenie działek nr ewid. 23, 222, 192/2,8/8, 152, 3/2 i 1 obręb ewid. 0006, Bienice jednostka ewid. 321801_5 Dobra obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2024-01-12 12:51:37
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.2.63.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. o pozwoleniu na budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą: panele słoneczne w ilości 5880 sztuk na konstrukcjach wsporczych wraz z okablowaniem, inwertery fotowoltaiczne w ilości 10 sztuk, trasy kablowe, stację transformatorową, ogrodzenie z bramą wjazdową, na terenie działki nr ewid. 96/6 obręb ewid. 0049 Darskowo, jednostka ewid. 320306_5 Złocieniec obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 15:51:05
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.24.2023 z dnia 11 stycznia 2024 r. o pozwoleniu na budowę elektrociepłowni EC z blokiem ORC opalanej biomasą o mocy 10 MW wraz z silosem dziennym i wiatą magazynową biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: zewnętrzną instalację wodociągową, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną linię elektroenergetyczną – wlz oraz z zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 44/11 i 44/3, obręb ewid. 0011 Kalisz Pomorski, jednostka ewid. 320303_4 Kalisz Pomorski miasto, w ramach zabudowy produkcyjnej - (artykuł stracił ważność) 2024-01-11 15:46:28
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.47.2023 z dnia 15 września 2023 r. zmieniajacej decyzję Starosty Drawskiego Nr 6740.3.53.2022 z dnia 18.10.2022 r. dotyczącą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW składającej się z konstrukcji wsporczych, zespołu paneli fotowoltaicznych (2000 szt.), inwerterów (7 szt.), kontenera stacji transformatorowej, linii kablowych prądu stałego i linii kablowych prądu zmiennego, instalacji odgromowej oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji, do realizacji na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb ewid. 0088 Bralin, jednostka ewid. 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski, w zakresie zmiany: mocy zainstalowanej farmy z mocy do 1 MW na 2 MW; zmianie parametrów technicznych i lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej; budowie drugiej stacji transformatorowej; zmianie lokalizacji, typu, ilości i mocy paneli fotowoltaicznych (3076 szt.); zmianie trasy kabli; zmianie wymiarów i trasy ogrodzenia; zmianie ilości, typu, mocy i rozmieszczenia inwerterów (6 szt.); zmiana wymiarów konstrukcji wsporczych; zmianie typu transformatora, do realizacji na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb ewid. 0088 Bralin, jednostka ewid. 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2023-11-02 11:53:26
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.2.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW (PS=999,78 kWp) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: 1754 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego panela 570 Wp zainstalowanych na konstrukcjach stalowych posadowionych bezpośrednio na gruncie, 7 sztuk falowników o mocy 125 kW każdy, stacja transformatorowa SN/nN, utwardzenie terenu, monitoring CCTV, instalacja elektryczna nN 0,8 kV, instalacje elektryczne niskiego napięcia AC/DC na terenie działki nr ewid. 16 obręb ewid. 0004 jednostka ewid. 320303_4 Kalisz Pomorski miasto - (artykuł stracił ważność) 2023-06-16 13:53:25
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.6.72.2022 z dnia 17 stycznia 2023 r. o pozwoleniu na budowę drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 36, na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo, na terenie działek nr ewid. 2/5 obr. 0028 Motarzewo, nr ewid. 199/1, 225, 224/1, 224/2, 224/3, 223/1 obr. 0027 Machliny, do granicy z działką nr 199/2 obr. 0027 Machliny - droga powiatowa, jednostka ewidencyjna 320301_5 Czaplinek obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 14:48:54
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.51.2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, w skład elektrowni wchodzą: konstrukcje wsporcze, zespół paneli fotowoltaicznych, inwertery, prefabrykowana stacja transformatorowa, linie kablowe prądu stałego i prądu zmiennego, na terenie wschodniej części działki nr ewid. 290/1 obr. 0087 Krężno, jednostka ewidencyjna 320303ˍ5 Kalisz Pomorski obszar wiejski - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 10:27:59
Informacja Starosty Drawskiego o wydaniu decyzji Nr 6740.3.52.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, w skład elektrowni wchodzą: konstrukcje wsporcze, zespół paneli fotowoltaicznych, inwertery, prefabrykowana stacja transformatorowa, linie kablowe prądu stałego i prądu zmiennego, na terenie działki nr ewid. 5 obr. 0004 miasto Kalisz Pomorski, jednostka ewidencyjna 320303ˍ4 Kalisz Pomorski miasto - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 07:34:51
decyzja o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.3.53.2022.PK pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW składającej się z konstrukcji wsporczych, zespołu paneli fotowoltaicznych (2000 szt.), inwerterów (7 szt.), kontenera stacji transformatorowej, linii kablowych prądu stałego i linii kablowych prądu zmiennego, instalacji odgromowej oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji, do realizacji na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb ewid. 0088 Bralin, jednostka ewid. 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski," - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 14:17:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Kaziszyn

Data wytworzenia:
06 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Kaziszyn

Data publikacji:
06 paź 2022, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Kaziszyn

Data aktualizacji:
06 paź 2022, godz. 10:23