Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Otwarte konkursy ofert na rok 2022 2022-04-06 09:47:37
UCHWAŁA NR LXIX.310.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Powiat Drawski 2021-11-19 09:10:12
Uchwała w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu powiatu drawskiego na realizację zadań publicznych w Samorządzie Powiatowym 2021 r. 2021-11-12 08:54:30
Uchwała o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 2021-09-21 11:32:14
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 2021-01-12 08:52:47
2021 2021-01-07 10:54:02
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2036 2021-01-07 10:51:19
Budżet 2021 2020-12-16 10:11:00
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 2020-04-03 11:42:08
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2020-01-28 12:38:58
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja szczecińska 2020-01-28 12:35:02
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin 2020-01-28 12:31:18
Uchwała w sprawie opiniz o przedłożeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-04-25 14:48:52
Uchwała Nr XX/202/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012r. 2012-06-01 11:44:54
Uchwała Nr XX/201/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 2012-06-01 11:42:52
Uchwała Nr XX/200/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie wyrażania zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 2012-06-01 11:41:35
Uchwała Nr XX/199/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2011. 2012-06-01 11:40:08
Uchwała Nr XX/198/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2011 r. 2012-06-01 11:38:59
Uchwała Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 10.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012r. 2012-02-17 09:44:42
Uchwała Nr XVIII/184/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 10.02.2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Drawskiego. 2012-02-17 09:43:08
Uchwała Nr XVII/183/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Drawskiego w sprawie reorganizacji Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:08:21
Uchwała Nr XVII/182/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. 2012-02-13 11:06:29
Uchwała Nr XVII/181/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:04:49
Uchwała Nr XVII/180/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:02:31
Uchwała Nr XVII/179/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:00:46
Uchwała Nr XVII/178/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:59:07
Uchwała Nr XVII/177/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:56:48
Uchwała Nr XVII/176/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:54:45
Uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 2012-02-13 10:52:47
Uchwała Nr XVII/174/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:50:50
Uchwała Nr XVII/173/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 10:49:10
Uchwała Nr XVII/171/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:41:05
Uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Samochodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:39:46
Uchwała Nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:38:13
Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:59:24
Uchwała Nr XVII/167/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:57:54
Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:52:54
Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:50:54
Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:49:14
Uchwała Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:45:54
Uchwała Nr XVII/162/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:43:28
Uchwała Nr XVII/161/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:42:00
Uchwała Nr XVII/160/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:40:30
Uchwała Nr XVII/159/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:38:48
Uchwała Nr XVII/158/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. 2012-02-13 08:37:02
Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 08:33:27
Uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 08:32:33
Uchwała Nr XVII/155/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 08:27:58
Uchwała Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 2012-02-13 08:26:13
Uchwała Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 2012-02-13 08:22:55
Uchwała Nr XVI/152/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2012-01-12 08:29:48
Uchwała Nr XVI/151/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim za rok 2011. 2012-01-12 08:28:40
Uchwała Nr XVI/150/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie powierzenia Gminom Powiatu Drawskiego prowadzenia zadań publicznych Powiatu Drawskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast i wsi będących siedzibami gmin. 2012-01-12 08:26:16
Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 2012-01-12 08:23:51
Uchwała Nr XVI/148/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2012-2020. 2012-01-11 14:55:32
Uchwała Nr XVI/147/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2012. 2012-01-11 14:35:35
Uchwała Nr XVI/146/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 2012-01-11 14:33:49
Uchwała Nr XVI/145/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego. 2012-01-11 14:31:26
Uchwała Nr XVI/144/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 2012-01-11 14:29:37
Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-12-30 11:40:57
Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 2011-12-30 11:39:30
Uchwała Nr XV/141/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Drawski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2011-12-30 11:37:04
Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2011-12-30 11:35:30
Uchwała Nr XV/139/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości, będących własnością Powiatu Drawskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim na okres 30 lat wraz z przejęciem udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Drawskiego. 2011-12-28 09:08:07
Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie środków trwałych przez Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2011-12-28 09:03:49
Uchwała Nr XIV/137/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Drawskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo Drawy? z siedzibą w Złocieńcu 2011-12-28 08:56:55
Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-12-28 08:53:58
Uchwała Nr XIV/135/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywania usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym. 2011-12-28 08:51:34
Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2011-12-27 14:54:44
Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 2011-12-27 14:52:29
Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku. 2011-12-27 14:50:38
Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 2011-12-27 14:46:23
Uchwała Nr XIV/130/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2011-12-27 14:44:59
Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 2011-12-27 14:42:27
Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. 2011-12-27 14:41:08
Uchwała Nr XIV/127/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2011-12-27 14:32:46
Uchwała Nr XIV/126/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2011-12-27 14:29:21
Uchwała Nr XIV/125/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 2011-12-27 14:26:54
Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zwiększenia zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 2011-11-02 14:14:19
Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchni Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 14:12:45
Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 2011-11-02 14:11:18
Uchwała Nr XII/121/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 2011-11-02 14:07:55
Uchwała Nr XII/120/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-11-02 14:05:40
Uchwała Nr XII/119/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 14:03:42
Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2011-11-02 14:02:19
Uchwała Nr XII/117/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie połączenia powiatowych jednostek organizacyjnych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Drawsku Pomorskim oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim w zespół powiatowych jednostek organizacyjnych pod nazwą Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. 2011-11-02 14:00:43
Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:56:17
Uchwała Nr XII/115/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:54:16
Uchwała Nr XII/114/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:52:18
Uchwała Nr XII/113/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:50:22
Uchwała Nr XII/112/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Samochodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:46:51
Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:45:31
Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:44:09
Uchwała Nr XII/109/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:42:41
Uchwała Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:40:36
Uchwała Nr XII/107/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:38:25
Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:36:36
Uchwała Nr XII/105/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:34:22
Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:32:31
Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:30:25
Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:28:02
Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:25:21
Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie założenia 4-letniego Technikum w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:23:17