Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykaz nr 12/2024 z dnia 02.04.2024 r. 2024-04-02 09:07:09
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 13 lutego 2024 roku o znaku DZ.Zaw.5130.6.1.2024.IW w sprawie przepisania obiektu do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego i nadania nowego numeru rejestru - Śródmieście miasta Złocieńca 2024-02-29 15:10:15
Wykaz Nr 11/2024 z dnia 21.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 10:35:49
Wykaz Nr 10/2024 z dnia 21.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 10:35:06
Wykaz Nr 9/2024 z dnia 21.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 10:33:59
Wykaz Nr 8/2024 z dnia 21.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-27 10:33:11
Wykaz Nr 7/2024 z dnia 20.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-20 09:25:33
„Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i utrzymanie budynków przedszkola specjalnego z przeznaczeniem na zajęcia rewalidacyjne na terenie powiatu drawskiego” - (artykuł stracił ważność) 2024-02-15 15:05:25
Ogłoszenie o licytacji z 30.01.2024 r. dotyczące samochodu osobowego PEUGEOT 308 - (artykuł stracił ważność) 2024-02-15 09:36:40
Wykaz Nr 6/2024 z dnia 07.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-08 10:05:13
Wykaz Nr 5/2024 z dnia 05.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-07 14:02:40
Wykaz Nr 4/2024 z dnia 02.02.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-02-07 14:01:31
WYKAZ nr 3/2024 z dnia 23.01.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-29 09:13:48
Wykaz nr 2/2024 z dnia 23.01.2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-01-29 09:12:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki PGB ENERGETYKA 1 Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę oraz do unieszkodliwiania lub odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę (instalacja podstawowa) dla elektrociepłowni na biogaz, zlokalizowanej w miejscowości Darskowo (działka ewidencyjna nr 81/28 obręb Darskowo, gmina Złocieniec) - (artykuł stracił ważność) 2024-01-16 12:24:51
Sprawozdanie zbiorcze za rok 2022 za wykonanie publicznego transportu zbiorowego 2023-12-28 15:34:03
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług transportu zbiorowego 2023-12-28 14:33:30
Wykaz Nr 19/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-14 14:57:02
Wykaz Nr 18/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-12-14 14:55:31
Informacja Starosty Drawskiego o utworzeniu bazy danych GESUT 2023 2023-11-27 10:23:40
Informacja Starosty Drawskiego o utworzeniu bazy danych BDOT500 2023 2023-11-27 10:22:27
Wykaz Nr 17/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. 2023-11-20 08:58:25
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi: Usunięcie 4 sztuk drzew z gatunków: daglezja zielona, cis pospolity i żywotnik zachodni, rosnących na działce gruntu nr 109/3 w obrębie 0012 miasta Drawska Pomorskiego, stanowiącej własność Powiatu Drawskiego. Przedmiotowa usługa obejmuje również uprzątnięcie terenu po przeprowadzonej wycince. 2023-11-10 11:01:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki PGB ENERGETYKA 1 Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę oraz do unieszkodliwiania lub odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę (instalacja podstawowa) dla elektrociepłowni na biogaz, zlokalizowanej w miejscowości Złocieniec (działka ewidencyjna nr 35/38 obręb 0017 miasta Złocieniec, gmina Złocieniec). - (artykuł stracił ważność) 2023-11-03 10:46:54
Wykaz nr 16/2023 z dnia 23.10.2023 r. 2023-10-23 10:33:17
Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji - Powiat Drawski 2023-10-17 13:06:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2023-09-26 13:59:56
Wykaz Nr 15/2023 z dnia 14 września 2023 r. 2023-09-15 12:17:59
Wykaz Nr 14/2023 z dnia 14 września 2023 r. 2023-09-15 12:17:01
informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 6740.6.22.2023 - zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Czaplinek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -Etap I o mocy 4,846140MW, dz. nr 10/3 obręb Niwkaą - (artykuł stracił ważność) 2023-08-11 10:18:44
Decyzja nr 6740.3.25.2023 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 35 obręb 0009 miasto Kalisz pomorski. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-26 11:33:48
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2023-07-19 12:16:50
Wykaz Nr 13/2023 z dnia 03 lipca 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-03 12:18:08
Wykaz Nr 12/2023 z dnia 28.06.2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-28 10:07:40
Dotacje na zabytki 2023 - NABÓR WNIOSKÓW 2023-06-22 14:43:50
Wykaz Nr 11/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-14 13:17:18
Wykaz Nr 10/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-06-06 14:14:25
Wykaz Nr 9/2023 z dnia 17 maja 2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-23 14:43:37
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 192/1 w obrębie Kluczewo - (artykuł stracił ważność) 2023-03-28 12:00:48
Zaproszenie do złożenia oferty na kupno ok. 4,72 m3 drewna miękkiego z rodzaju olsza, z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince z 3 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno, znajdujących się na działce gruntu nr 453/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Broczyno jednostka ewidencyjna 320301_5 Czaplinek, obszar wiejski stanowiącej własność Skarbu Państwa. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-07 10:33:19
WYKAZ nr 8/2023 z dnia 27.02.2013 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 13:56:48
WYKAZ nr 7/2023 z dnia 27.02.2023 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 13:55:33
Wykaz Nr 6/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 35/8 o powierzchni 0,1607 ha położonej w obrębie 0001 miasta Kalisz Pom. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-28 09:38:15
Wykaz Nr 5/2023 z dnia 07 lutego 2023 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 0,1050 ha z działki gruntu nr 1/77 o powierzchni ogólnej 16,0409 ha położonej w obrębie 0003 miasta Złocieniec. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 08:14:24
Wykaz Nr 4/2023 z dnia 06.02.2023 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 3,07 ha z działki gruntu nr 34/7 o powierzchni ogólnej 12,5958 ha położonej w obrębie 0017 miasta Złocieniec. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-08 08:12:29
Wykaz nr 3/2023 z dnia 26.01.2023 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 01.03.2029 r. w trybie bezprzetargowym, stanowiącej działkę gruntu: nr 347 o powierzchni 3,8897 ha (jezioro Siemczyno Małe) położoną w obrębie ewidencyjnym 0073 Siemczyno jednostka ewidencyjna 320301_5 Czaplinek obszar wiejski. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-26 11:56:51
Wykaz nr 2/2023 z dnia 18.01.2023 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do przekazania w formie darowizny stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 16/2 o powierzchni 0,0766 ha położoną w obrębie 0008 miasta Złocieniec, gmina Złocieniec. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-25 10:06:56
Wykaz nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej działki gruntu nr 40/61 i nr 40/62 łącznej o pow. 0,0053 ha położone w obrębie 0012 miasta Złocieńca. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-18 09:32:59
Zaproszenie do złożenia oferty na kupno ok. 64,81 m3 drewna, w tym 64,36 m3 drewna miękkiego z rodzaju brzoza, topola, wierzba i olsza oraz 0,45 m3 drewna twardego z rodzaju klon z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince z 92 szt. drzew oraz usunięciu 1 szt. złomu, z których można pozyskać ww. drewno, znajdujących się na działce gruntu nr 213 położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Broczyno jednostka ewidencyjna 320301_5 Czaplinek - (artykuł stracił ważność) 2023-01-16 09:17:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-19 12:57:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-19 12:56:46
Wykaz Nr 19/2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 222/1 o pow. 0,1070 ha położoną w obrębie 0067 Sikory gm. Czaplinek. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-12 13:18:27
Wykaz nr 20/2022 z dnia 07.12.2022r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 40/63 o pow. 0,1486 ha położoną w obrębie 12 miasta Złocieńca. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-12 13:00:38
Ogłoszenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2022-12-02 10:48:06
decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działce nr 316 położonej w obrębie ewidencyjnym 0071 Rzepowo - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 12:07:39
Zaproszenie do złożenia oferty na kupno ok. 4,72 m3 drewna miękkiego z rodzaju olsza, z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince z 3 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno, znajdujących się na działce gruntu nr 453/2 położonej w obrębie Broczyno gmina Czaplinek, stanowiącej własność Skarbu Państwa. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-28 12:37:10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 13:12:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 13:12:00
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 387/1 w obrębie Rydzewo - (artykuł stracił ważność) 2022-11-07 11:33:19
Zaproszenie do złożenia oferty na kupno ok. 8,90 m3 drewna, w tym 7,39 m3 drewna twardego z rodzaju jesion oraz 1,51 m3 drewna miękkiego z rodzaju lipa z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince z 4 sztuk drzew zlokalizowanych na działce nr 104/1 obręb Mielenko Drawskie 2022-11-03 08:38:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-31 13:26:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-31 13:25:12
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntu dla działki nr 316 położonej w obrębie Rzepowo do publicznego wglądu - (artykuł stracił ważność) 2022-10-25 14:06:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-24 11:21:01
Zaproszenie do złożenia oferty na kupno ok. 12,42 m3 drewna miękkiego z rodzaju topola, z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonym usunięciu wywrotów i złomów z 45 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno, znajdujących się na działce gruntu nr 18 położonej w obrębie Gajewo - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 12:46:30
Wykaz Nr 18/2022 z dnia 20 października 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 290 o powierzchni 0,0633 ha położonej w obrębie Konotop gm. Drawsko Pom. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 12:09:07
Wykaz Nr 17/2022 z dnia 20.10.2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 2,10 ha z działki gruntu nr 34/7 o powierzchni ogólnej 12,5958 ha położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-20 12:06:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 12:05:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 12:04:28
Wykaz nr 16/2022 z dnia 04.10.2022r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej działkę gruntu nr 142/37 o pow. 0,2094 ha położoną w obrębie12 miasta Drawska Pom. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 14:18:27
Wykaz Nr 15/2022 z dnia 03 października 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 0,0108 ha z działki gruntu nr 1/77 o powierzchni ogólnej 16,0409 ha położonej w obrębie ewid.0003, Złocieniec miasto - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 14:15:09
Zaproszenie do złożenia oferty III z dnia 30.09.2022 r. na kupno ok. 19,58 m3 drewna, w tym 17,03 m3 drewna twardego z rodzaju buk, jesion, dąb i klon oraz 2,55 m3 drewna miękkiego z rodzaju brzoza i lipa z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonym usunięciu wywrotów i złomów z 10 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 13:16:07
Zaproszenie do złożenia oferty II z dnia 30.09.2022 r. na kupno ok. 11,93 m3 drewna, w tym 9,17 m3 drewna twardego z rodzaju jesion i buk oraz 2,76 m3 drewna miękkiego z rodzaju lipa i świerk z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonym usunięciu wywrotów i złomów z 10 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno - (artykuł stracił ważność) 2022-10-04 13:11:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-21 12:55:20
Wykaz Nr 14/2022 z dnia 20 września 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 202/4 o powierzchni 0,54 ha położonej w obrębie Zagozd gmina Drawsko Pomorskie. 2022-09-21 07:07:05
Wykaz Nr 13/2022 z dnia 20 września 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 11/4 o powierzchni 0,3190 ha położonej w obrębie Zagozd gmina Drawsko Pomorskie. 2022-09-20 14:23:10
Zaproszenie do składania ofert z dnia15.09.2022 r. na kupno ok. 6,08 m3 drewna, w tym 3,87 m3 drewna twardego z rodzaju dąb oraz 2,21 m3 drewna miękkiego z rodzaju lipa z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonym usunięciu wywrotów i złomów z 5 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno 2022-09-20 13:11:19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 13 w obrębie Nowe Laski - (artykuł stracił ważność) 2022-09-19 14:40:59
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działce ewidencyjnej nr 316 w obrębie Rzepowo gmina Czaplinek 2022-09-15 13:15:50
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 433 w obrębie Wierzchowo - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 12:03:05
Ogłoszenie Starosty Drawskiego w sprawie aktualizacji planu transportowego dla Powiatu Drawskiego - konsultacje społeczne 2022-08-31 13:48:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 13:56:07
Zaproszenie do składania ofert z dnia 11.08.2022 r. na kupno ok. 3,185 m3 drewna w tym 0,389 m3 drewna twardego z rodzaju dąb oraz 2,796 m3 drewna miękkiego z rodzaju brzoza i olsza z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince i usunięciu wywrotów i złomów łącznie z 6 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno - (artykuł stracił ważność) 2022-08-17 12:57:01
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 316 w obrębie Rzepowo - (artykuł stracił ważność) 2022-08-17 10:25:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-13 14:27:16
Zaproszenie do składania ofert z dnia 07.07.2022 r. na kupno ok. 1,481 m3 drewna w tym 0,441 m3 drewna twardego z rodzaju jesion oraz 1,040 m3 drewna miękkiego z rodzaju brzoza z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince i usunięciu wywrotów łącznie 6 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno - (artykuł stracił ważność) 2022-07-11 10:59:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:48:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:47:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:47:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:46:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:46:10
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamiaru zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-06-29 14:37:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 09:09:15
Dotacje na zabytki 2022 2022-06-28 14:07:55
Wykaz Nr 12/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 3,5100 ha z działek gruntu nr 9/2 i nr 9/3 o powierzchni ogólnej 9,7879 ha położonej w obrębie ewid.0007 miasta Złocieńca - (artykuł stracił ważność) 2022-06-28 11:07:43
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 2022-06-21 09:13:05
Wykaz nr 11/2022 z dnia 20.06.2022r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej działkę gruntu nr 40/38 pow. 0,0262 ha położonej w obrębie 12 miasta Złocieńca. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-21 09:10:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-06-01 08:35:54
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-06-01 08:35:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-05-27 08:21:23
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-05-27 08:20:00
zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-05-27 08:13:02
Obwieszczenie - Drawsko 2022-05-24 14:50:05
Wykaz nr 10/2022 z dnia 17.05.2022r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej działki gruntu nr 26/32, nr 26/49, nr 26/50, nr 26/51, nr 26/53, nr 26/55 i nr 26/57 o łącznej pow. 1,9877 ha położonych w obrębie 17 miasta Złocieńca. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-19 14:08:12
Wykaz nr 9/2022 z dnia 22.04.2022 r. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 693 o powierzchni 1,9036 ha położonej w obrębie Łabędzie, gmina Drawsko Pomorskie. 2022-04-25 09:24:32
Wykaz nr 8/2022 z dnia 13.04.2022 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 4/93 o powierzchni 0,4289 ha położonej w obrębie nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie, gmina Drawsko Pomorskie. 2022-04-15 09:28:25
Wykaz nr 7/2022 z dnia 13.04.2022 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 4/88 o powierzchni 0,1416 ha oraz niezabudowaną działkę gruntu nr 4/91 o powierzchni 0,0479 ha położonych w obrębie nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie, gmina Drawsko Pomorskie. 2022-04-15 09:26:59
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-04-12 14:50:03
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-04-12 14:49:17
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-04-12 14:48:25
Wykaz Nr 6/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 298/4 o powierzchni 0,9682 ha położonej w obrębie ewid. 0023, Warniłęg gm. Złocieniec 2022-03-31 15:16:17
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-30 10:48:34
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-30 10:47:50
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:13:54
Wykaz Nr 5/2022 z dnia 10 marca 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 50 o pow.0,0027 ha położoną w obrębie 0003 miasta Złocieniec. 2022-03-10 11:52:19
Informacja Starosty Drawskiego o utworzeniu bazy danych BDOT500 2022-03-09 08:53:09
Informacja Starosty Drawskiego o utworzeniu bazy danych GESUT 2022-03-09 08:52:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2022-03-08 11:59:17
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 194/11 w obrębie ewidencyjnym Żółte - (artykuł stracił ważność) 2022-03-07 09:29:15
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-02-24 14:26:27
Wykaz nr 4/2022 z dnia 14.02.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2022-02-15 10:55:22
Wykaz Nr 3/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 28 o powierzchni 1,21 ha położonej w obrębie Rydzewo gm. Drawsko Pom. 2022-02-15 10:18:51
WYKAZ nr 2/2022 z dnia 08.02.2022 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat o powierzchni 15,9583 ha stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 32/2; nr 35/2 położone w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Drawsko Pomorskie oraz niezabudowane działki gruntu nr 4/82; nr 5/43 położone w obrębie ewidencyjnym nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie ? były Gogółczyn 2022-02-10 10:48:59
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 07.02.2022 r. 2022-02-07 09:24:24
Wykaz Nr 1/2022 z dnia 02 lutego 2022 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na okres 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 116/4 o powierzchni 0,1491 ha położonej w obrębie ewid.0071, Sienica gm. Kalisz Pomorski. 2022-02-02 09:10:47
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-21 12:53:13
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-10 13:48:09
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-21 14:33:52
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-21 14:33:14
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-17 12:40:04
Zmiana pozwolenia zintegrowanego - AGRI PLUS Sp. z o.o. Zakład- Wytwórnia Pasz Czarne Małe 2021-12-09 10:48:54
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-07 14:39:16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie jako bezprzedmiotowe na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 2021-11-30 10:51:46
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-11-22 11:51:48
Wykaz Nr 15/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu nieograniczonego , stanowiącej działkę gruntu nr 44/2 o powierzchni 5,7872 ha położona w obrębie ewid.0011, miasta Kalisz Pomorski. 2021-11-12 10:33:29
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z 10.11.2021 r. 2021-11-10 09:47:24
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-10-26 09:10:45
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-10-26 09:10:02
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 11:09:36
Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 2021-10-13 11:08:08
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-10-08 08:27:26
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-10-08 08:26:16
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z dnia 27.09.2021 r. 2021-09-27 07:51:38
Wykaz Nr 14/2021 z dnia 14 września 2021r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na okres 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 83/2 o powierzchni 0,3309 ha położonej w obrębie ewid.0086, Biały Zdrój gm. Kalisz Pom. 2021-09-14 09:27:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2021-09-13 09:31:07
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-09-09 08:07:29
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-08-19 13:35:42
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-08-19 13:34:55
obwieszczenie o wyłożeniu projektu dokumentu PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU DRAWSKIEGO NA LATA 2021-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 - (artykuł stracił ważność) 2021-08-19 13:23:39
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-08-16 12:07:05
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-08-10 08:05:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Agri Plus Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-04 12:20:58
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 30.07.2021 r. 2021-07-30 13:43:35
Wykaz Nr 13/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 324/2 o pow.0,1294 ha położoną w obrębie 0003 miasta Czaplinek 2021-07-23 12:53:51
Wykaz Nr 12/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale do 1/2 części przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 72 o pow.0,05 ha położoną w obrębie 0084, Dębsko gm. Kalisz Pomorski. 2021-07-22 10:25:43
Wykaz Nr 11/2021 z dnia 07 lipca 2021 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na okres 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 340/3 o powierzchni 0,3343 ha położonej w obrębie ewid.0021, Nowe Worowo gm. Złocieniec. 2021-07-07 14:11:22
WYKAZ nr 10/2021 z dnia 05.07.2021 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 4/88 o powierzchni 0,1416 ha oraz niezabudowaną działkę gruntu nr 4/91 o powierzchni 0,0479 ha położonych w obrębie nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie, gmina Drawsko Pomorskie. 2021-07-06 13:56:56
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-06-28 12:41:20
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-06-21 13:53:48
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-06-21 13:53:03
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-06-15 14:25:19
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-06-07 14:38:14
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-06-07 12:37:00
Wykaz Nr 9/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow.34,8564 ha z działki gruntu nr 1 o powierzchni ogólnej 38,9940 ha położonej w obrębie ewid.0078, Głębokie gm. Kalisz Pom. 2021-06-01 13:59:11
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-05-27 08:31:02
obwieszczenie o wydaniu decyzji dla Gminy Złocieniec - (artykuł stracił ważność) 2021-05-20 14:13:47
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-05-17 09:10:04
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-05-14 13:34:48
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z 14.05.2021 r. 2021-05-14 10:04:25
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-05-05 14:29:08
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-05-05 14:28:27
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-05-05 14:27:43
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - (artykuł stracił ważność) 2021-05-05 14:27:02
Dotacje na zabytki 2021 2021-04-27 11:27:45
Wykaz nr 8/2021 z dnia 31.03.2021 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej działkę gruntu nr 2 o powierzchni 2,3800 ha położona w obrębie Prostynia gmina Kalisz Pomorski (jezioro Bliźniacze II). 2021-04-01 10:29:04
Wykaz nr 7/2021 z dnia 31.03.2021 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 717/2 o powierzchni 1,95 ha położoną w obrębie Nowe Worowo gmina Złocieniec (jezioro bez nazwy). 2021-04-01 10:27:51
Wykaz Nr 6/2021 z dnia 31 marca 2021 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o powierzchni 1,25 ha z działki gruntu nr 34/7 o powierzchni ogólnej 12,5958 ha położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec. 2021-03-31 14:46:46
Wykaz nr 5/2021 z dnia 23.03.2021 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 77/1 o powierzchni 0,1075 ha oraz niezabudowaną działkę gruntu nr 80/1 o powierzchni 0,0357 ha położonych w obrębie nr 0002 miasta Czaplinek, gmina Czaplinek. 2021-03-25 14:36:41
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka nr 175/2 obręb Łabędzie 2021-03-25 08:42:21
Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw 2021-03-18 11:25:43
Wykaz Nr 4/2021 z dnia 04 marca 2021 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na okres 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 157 o powierzchni 0,0420 ha położonej w obrębie ewid.0055, Lubieszewo gm. Złocieniec. 2021-03-08 09:12:58
Wykaz Nr 3/2021 z dnia 2 lutego 2021r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 35/6 o powierzchni 0,0166 ha położonej w obrębie 0010 miasta Drawsko Pomorskie. 2021-02-03 13:33:00
Wykaz nr 1/2021 z dnia 18.01.2020r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej działkę gruntu nr 142/22 o pow. 0,3120 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawska Pom. 2021-01-20 12:29:53
Wykaz nr 2/2021 z dnia 18.01.2020r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej działkę gruntu nr 502/38 o pow. 0,3195 ha położonej w obrębie 3 miasta Czaplinka. 2021-01-20 12:18:55
SPRAWOZDANIE ZBIORCZE w wykonaniu obowiązku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 2020-12-31 09:57:02
Wykaz Nr 23 /2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 74/2 o powierzchni 0,6011 ha położonej w obrębie 0054,Stawno gm. Złocieniec 2020-12-14 08:35:41
obwieszczenie decyzji - (artykuł stracił ważność) 2020-11-27 12:44:04
Wykaz Nr 22/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 175/2 o pow.0,2822 ha położoną w obrębie 0001, Łabędzie gm. Drawsko Pomorskie. 2020-11-17 14:17:14
Ogłoszenie Starosty Drawskiego w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego 2020-10-29 10:54:14
Wykaz Nr 21/2020 z dnia 19 października 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 45 o pow.0,0099 ha położoną w obrębie 0066 Będlino gm. Wierzchowo. 2020-10-19 09:13:08
Wykaz Nr 20/2020 z dnia 06 października 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 156/6 o powierzchni 0,1304 ha położonej w obrębie 0005, Rydzewo gm. Drawsko Pom. 2020-10-06 12:10:52
Wykaz Nr 19/2020 z dnia 06 października 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 264/14 o powierzchni 0,3883 ha położonej w obrębie 0046, Konotop gm. Drawsko Pom. 2020-10-06 12:08:40
Wykaz Nr 18/2020 z dnia 24 września 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 35/4 o powierzchni 0,0349 ha położonej w obrębie 0010 miasta Drawsko Pomorskie. 2020-09-28 13:07:47
Wykaz Nr 17/2020 z dnia 21 września 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny stanowiącej działkę gruntu nr 103 o pow.0,02 ha położoną w obrębie 0083, Ostroróg gm. Czaplinek. 2020-09-22 11:02:55
Wykaz Nr 16/2020 z dnia 21 września 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale do 3/4 części przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 18 o pow.0,16 ha położoną w obrębie nr 0012, Borne gm. Drawsko Pomorskie. 2020-09-22 11:01:14
WYKAZ nr 15/2020 z dnia 16.09.2020 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę gruntu o powierzchni 0,2432 ha na okres trzech lat stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 59/4 położonej w obrębie Suchowo gmina Kalisz Pom. 2020-09-17 09:36:35
Wykaz Nr 14/2020 z dnia 14 września 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 123/2 o pow.0,2391 ha położoną w obrębie 0071, Sienica gm. Kalisz Pomorski. 2020-09-14 14:27:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Czaplinek ul. Kamienna 2020-08-27 10:07:29
Wykaz Nr 13/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 103 o powierzchni 0,02 ha położoną w obrębie 0083, Ostroróg gm. Czaplinek 2020-08-18 13:28:30
WYKAZ nr 12/2020 z dnia 10.08.2020 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat o powierzchni 15,9583 ha stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 32/2; nr 35/2 położone w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Drawsko Pomorskie oraz niezabudowane działki gruntu nr 4/82; nr 5/43 położone w obrębie ewidencyjnym nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie ? były Gogółczyn 2020-08-11 12:55:12
WYKAZ nr 11/2020 z dnia 29.07.2020 r. Dotyczący budynku po byłej portierni Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim (kiosk) o powierzchni 24,40 m2 posadowionego na działce gruntu nr 392/3 położonej w obrębie nr 0011 miasta Drawsko Pomorskie, przy ul. Chrobrego 4, będącego własnością Powiatu Drawskiego, przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2020-07-30 11:08:11
Wykaz Nr 10/2020 z dnia 07 lipca 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 3,3627 ha z działki gruntu nr 1/77 o powierzchni ogólnej 16,0409 ha położonej w obrębie Nr 0003 miasta Złocieniec 2020-07-08 09:26:24
Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu drogowego 2020-07-01 11:59:13
Wykaz Nr 8/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na okres 3 lat stanowiącej działkę gruntu nr 159 o powierzchni 0,16 ha położonej w obrębie 0054 Stawno gm. Złocieniec. 2020-06-29 09:22:45
Wykaz nr 9/2020 z dnia 26.06.2020 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej działkę gruntu nr 2 o powierzchni 2,3800 ha położona w obrębie Prostynia gmina Kalisz Pomorski (jezioro Bliźniacze II). 2020-06-26 11:53:40
Wykaz nr 7/2020 z dnia 23.06.2020 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 717/2 o powierzchni 1,95 ha położoną w obrębie Nowe Worowo gmina Złocieniec (jezioro bez nazwy). 2020-06-23 13:21:17
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 11.05.2020 r. na kupno ok. 17,30 m3 drewna (w tym 0,61 m3 drewna twardego z rodzaju jesion i buk oraz 16,69 m3 drewna miękkiego z rodzaju klon) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince 2020-05-13 09:38:02
WYKAZ nr 6/2020 z dnia 04.05.2020 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę gruntu o powierzchni 0,6654 ha na okres trzech lat stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 18/1 położonej w obrębie Giżyno gmina Kalisz Pom. 2020-05-05 07:20:34
WYKAZ nr 5/2020 z dnia 31.03.2020 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 77/1 o powierzchni 0,1075 ha oraz niezabudowaną działkę gruntu nr 80/1 o powierzchni 0,0357 ha położonych w obrębie nr 0002 miasta Czaplinek, gmina Czaplinek. 2020-04-03 09:01:18
Wykaz Nr 4/2020 z dnia 20 marca 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 32/2 o powierzchni 0,6799 ha położonej w obrębie 0072, Giżyno gm. Kalisz Pom. 2020-03-20 12:04:26
WYKAZ nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 77/1 o powierzchni 0,1075 ha oraz niezabudowaną działkę gruntu nr 80/1 o powierzchni 0,0357 ha położonych w obrębie nr 0002 miasta Czaplinek, gmina Czaplinek. 2020-02-28 08:57:09
DOTACJE NA ZABYTKI 2020- NABÓR WNIOSKÓW 2020-02-26 08:26:26
Wykaz Nr 1 /2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow.0,1262 ha z działki gruntu nr 9/1 o powierzchni ogólnej 0,1362 ha położonej w obrębie ewid.0007, Złocieńca 2020-02-03 10:57:08
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2020-01-28 12:38:58
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja szczecińska 2020-01-28 12:35:02
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin 2020-01-28 12:31:18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 22.01.2020 r. na kupno ok. 6,36 m3 drewna (w tym 4,66 m3 drewna twardego z rodzaju dąb, wiąz i buk oraz 1,7 m3 drewna miękkiego z rodzaju topola, wierzba i brzoza) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince 2020-01-24 10:08:02
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu drogowego 2019-12-24 11:18:45
Wykaz Nr 18/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lat stanowiącej część o pow.0,1050 ha z działki gruntu nr 1/77 o powierzchni ogólnej 16,0409 ha położonej w obrębie ewid.0003 miasto Złocieniec 2019-12-20 08:38:39
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0084-Dębsko - (artykuł stracił ważność) 2019-12-17 14:40:06
Wykaz Nr 17 /2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 234 o powierzchni 0,24 ha położonej w obrębie ewid.0023, Warniłęg gm. Złocieniec 2019-12-11 10:45:03
Wykaz Nr 16 /2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 179/19 o powierzchni 0,5837 ha położonej w obrębie ewid.0046, Konotop gm.Drawsko Pom. 2019-12-11 10:43:40
Wykaz Nr 15/2019 z dnia 23 października 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny stanowiącej działkę gruntu nr 169/1 o pow.0,0029 ha położoną w obrębie Kołomąt gm.Czaplinek. 2019-10-24 09:45:26
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków - (artykuł stracił ważność) 2019-10-01 11:51:43
Społeczny opiekun zabytków 2019-09-24 11:18:44
Wykaz Nr. 14 /2019 Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 3,07 ha z działki gruntu nr 34/7 o powierzchni ogólnej 12,5958 ha położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec. 2019-09-19 10:12:36
Ogłoszenie Starosty Drawskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2019-08-26 08:14:27
Wykaz Nr 13/2019 z dnia 12.08.2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat stanowiącej część o pow. 2,10 ha z działki gruntu nr 34/7 o powierzchni ogólnej 12,5958 ha położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec. 2019-08-13 08:56:11
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2019-07-12 08:04:33
wezwanie do odbioru depozytu 2019-07-04 12:15:11
Wykaz Nr 12/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 290 o powierzchni 0,0633 ha położonej w obrębie Konotop gm. Drawsko Pom. 2019-06-25 10:32:35
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 19.06.2019 r. na kupno ok. 2,17 m3 drewna (w tym 1,74 m3 drewna twardego z rodzaju klon oraz 0,43 m3 drewna z rodzaju modrzew) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince 2019-06-19 14:28:54
Wykaz nr 11/2019 z dnia 29.05.2019 r. dotyczący nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 250/10 o powierzchni 1,1706 ha położoną w obrębie Łabędzie gmina Drawsko Pomorskie (jezioro bez nazwy). 2019-05-29 10:45:19
Wykaz nr 10/2019 z dnia 29.05.2019 r. dot. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 717/2 o powierzchni 1,95 ha położoną w obrębie Nowe Worowo gmina Złocieniec (jezioro bez nazwy). 2019-05-29 10:28:06
Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.05.2019 r. na kupno ok. 17,20 m3 drewna twardego z rodzaju jesion z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonym usunięciu wywrotów 3 sztuk drzew, z których można pozyskać ww. drewno 2019-05-23 14:37:02
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszęciu budowy drogi w Bobrowie 2019-05-09 14:56:37
DOTACJE NA ZABYTKI 2019- NABÓR WNIOSKÓW 2019-05-07 10:11:30
ogłoszenie 2019-05-06 14:10:54
WYKAZ nr 9/2019 z dnia 26.04.2019 r. nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiąca część działki gruntu nr 9/3 o powierzchni 1,2394 ha położona w obrębie nr 0007 miasta Złocieniec, gmina Złocieniec. 2019-04-29 10:46:04
WYKAZ nr 8/2019 z dnia 26.04.2019 r. nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiąca część działki gruntu nr 9/2 o powierzchni 3,4206 ha położona w obrębie nr 0007 miasta Złocieniec, gmina Złocieniec. 2019-04-29 10:44:34
WYKAZ nr 7/2019 z dnia 24.04.2019 r. nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiąca działkę gruntu nr 202/4 o powierzchni 0,54 ha położona w obrębie Zagozd, gmina Drawsko Pomorskie.. 2019-04-25 14:08:52
WYKAZ nr 6/2019 z dnia 24.04.2019 r. nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiąca działkę gruntu nr 11/4 o powierzchni 0,3190 ha położona w obrębie Zagozd, gmina Drawsko Pomorskie. 2019-04-25 14:07:05
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 03.04.2019 r. na kupno ok. 8,33 m3 drewna (w tym 7,46 m3 drewna twardego z rodzaju jesion i dąb oraz 0,87 m3 drewna z rodzaju brzoza i lipa) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince 2019-04-03 14:21:13
Raport o stanie powiatu 2019-03-29 11:39:40
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0088-Bralin z dnia 27_03_2019 r. 2019-03-27 14:55:58
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0086-Biały Zdrój z dnia 27_03_2019 r. 2019-03-27 14:52:05
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - cmentarz żydowski Kalisz Pomorski 2019-03-26 07:59:57
Wykaz nr 5/2019 z dnia 12.03.2019 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej działkę gruntu nr 2 o powierzchni 2,3800 ha położona w obrębie Prostynia, gmina Kalisz Pomorski (jezioro Bliźniacze II). 2019-03-12 09:39:06
ogłoszenie o szkoleniu 2019-03-08 10:47:31
ogłoszenie o szkoleniu 2019-03-08 10:47:30
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0084-Dębsko - (artykuł stracił ważność) 2019-03-05 08:23:23
Nabór na Partnera projektu grantowego w ramach Procedury Grantowej projektu ?Międzynarodowa współpraca się opłaca?. 2019-03-05 08:13:48
Wykaz Nr 4/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 298/4 o powierzchni 0,9682 ha położonej w obrębie ewid. 0023, Warniłęg gm. Złocieniec 2019-02-27 10:01:23
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0088-Bralin 2019-02-20 12:37:36
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0090-Stara Korytnica 2019-02-20 12:36:16
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0086-Biały Zdrój 2019-02-20 12:34:46
Wykaz nr 3/2019 z dnia 23.01.2019 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 9 o powierzchni 6,6126 ha położoną w obrębie Głębokie gmina Kalisz Pomorski (jezioro Sicko). 2019-01-23 09:45:59
Obwieszczenie Starosty Drawskiego w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 0090 - Stara Korytnica 2019-01-17 15:19:51
Obwieszczenie Starosty Drawskiego w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 0088 - Bralin 2019-01-17 15:18:53
Obwieszczenie Starosty Drawskiego w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 0084 - Dębsko 2019-01-17 15:17:39
Obwieszczenie Starosty Drawskiego w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 0086 - Biały Zdrój 2019-01-17 15:15:50
Wykaz Nr 2/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 3/4 części przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 128 o pow.0,44 ha położoną w obrębie Rzęśnica gm.Złocieniec. 2019-01-14 14:32:59
Wykaz Nr 1/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 2 o powierzchni 1,21 ha położonej w obrębie Rydzewo gm. Drawsko Pom. 2019-01-07 08:49:01
WYKAZ nr 16/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Grupy Producentów Owoców i Warzyw Pomorze Spółka z o. o. z siedzibą w Żabinie 52A stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 165/7 o powierzchni 0,0050 ha położoną w obrębie Żabin, gmina Wierzchowo. 2018-11-14 11:06:57
projekt uchwały sejmiku województwa zachodniopomorskiego 2018-11-05 11:33:17
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 19.10.2018 r. na kupno ok. 10,85 m3 drewna (w tym ok. 6,55 m3 drewna z gatunku jesion i ok. 4,30 m3 drewna z gatunku brzoza) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince 2018-10-19 13:15:34
DOTACJE NA ZABYTKI 2018- NABÓR WNIOSKÓW 2018-10-17 14:10:36
Wykaz nr 15/201 z dnia 11.10.2018 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 9 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 7 o powierzchni 7,36 ha położoną w obrębie Gronowo gmina Ostrowice (jezioro Cieszyńskie syn. Kąpka). 2018-10-11 09:38:46
Wykaz Nr 14/2018 z dnia 03 października 2018 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny stanowiącej działkę gruntu nr 146/1 o pow.0,2267 ha położoną w obrębie Kosobudy gm.Złocieniec. 2018-10-03 14:48:57
Wykaz nr 13/2018 z dnia 02.08.2018 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej część działki gruntu nr 30 o powierzchni 16,1619 ha (powierzchnia całkowita 16,17 ha) położoną w obrębie Żabin gmina Wierzchowo) (jezioro Dramienko). 2018-08-02 09:01:24
Wykaz Nr 12/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 78/9 o pow.0,0103 ha położoną w obrębie 03 miasta Czaplinek. 2018-07-17 09:14:12
WYKAZ nr 11/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. nieruchomości drogowych będących własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonych do przekazania Gminie Czaplinek, stanowiące niezabudowane działki gruntu nr 395/2 o pow. 0,3397 ha; nr 437 o pow. 0,2240 ha (ul. Jeziorna ? 2020Z); nr 369/2 o pow. 0,12 ha; nr 42/5 o pow. 0,2831 ha; nr 42/4 o pow. 0,0062 ha (ul. Rzeźnicka ? 2016Z); nr 43/1 o pow. 0,3717 ha; nr 43/3 o pow. 0,5370 ha (ul. Leśników ? 2018Z) położone w obrębie 3 miasta Czaplinek, gmina Czaplinek. 2018-07-06 11:20:03
WYKAZ nr 10/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony stanowiącej część o powierzchni 0,0132 ha działki gruntu nr 136/21 o powierzchni 0,1565 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pomorskie. 2018-07-05 11:18:51
Wykaz nr 9/2018 z dnia 29.06.2018 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony stanowiącej komórkę gospodarczą nr 29 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o pow. 16,0409 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca ( Budowo). 2018-07-02 09:53:30
WYKAZ nr 8/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do przekazania w formie darowizny, stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, zlokalizowanej w miejscowości Ostrowice 94, na działce gruntu nr 150 o pow. 0,3900 ha; położonej w obrębie Ostrowice, gmina Ostrowice. 2018-06-26 09:31:11
Wykaz nr 7/2018 z dnia 18.06.2018r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargu na czas nieoznaczony stanowiącej komórkę gospodarczą nr 40 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o pow. 16,0409 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca ( Budowo). 2018-06-19 12:24:22
WYKAZ nr 6/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonych do przekazania w formie darowizny stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 224/2 o pow. 0,22 ha; nr 223/2 o pow. 0,19 ha; nr 251/2 o pow. 0,13 ha; nr 250/2 o pow. 0,40 ha położone w obrębie Machliny oraz niezabudowana działka gruntu nr 284/2 o pow. 1,75 ha położona w obrębie Motarzewo, gmina Czaplinek. 2018-06-13 12:08:52
Wykaz Nr 5/2018 z dnia 08 marca 2018 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej część o powierzchni 33,45 ha z działki gruntu nr 1 o powierzchni 37,30 ha położonej w obrębie Głębokie gm. Kalisz Pom. 2018-03-08 10:09:06
Wykaz nr 4/2018 z dnia 22.02.2018 r.Nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących działki gruntu nr 2 o powierzchni 3,24 ha i nr 3 o powierzchni 7,51 ha położone w obrębie Borowo gmina Kalisz Pomorski (jeziora Borowo Małe i Borowo Wielkie) oraz działki nr 1 o powierzchni 4,37 ha i nr 2 o powierzchni 2,38 ha położone w obrębie Prostynia gmina Kalisz Pomorski (jeziora Bliźniacz 2018-02-26 14:09:29
Informacja Starosty Drawskiego o utworzeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT 2018-02-16 08:37:39
Wykaz Nr 3/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w 3/4 części przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 128 o powierzchni 0,44 ha położonej w obrębie Rzęśnica gm. Złocieniec 2018-02-14 09:05:34
WYKAZ nr 2/2018 z dnia 10.01.2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do wynajęcia stanowiącej boks garażowy nr 4 znajdujący się na działce gruntu nr 110/2 o pow. 0,1079 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pom. przy Pl. E. Orzeszkowej 3a 2018-01-10 09:51:54
WYKAZ nr 1/2018 z dnia 10.01.2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do wynajęcia stanowiącej część warsztatową znajdującą się na działce gruntu nr 110/2 o pow. 0,1079 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pom. przy Pl. E. Orzeszkowej 3a 2018-01-10 09:50:47
Wykaz nr 21/2017 z dnia 11.12.2017 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony stanowiącej komórkę gospodarczą nr 39 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o pow. 16,0409 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca ( Budowo). 2017-12-11 11:11:41
WYKAZ nr 20/2017 z dnia 08.12.2017 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do przekazania w formie darowizny stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 97/7 o powierzchni 0,3642 ha położoną w obrębie 11 miasta Złocieniec, gmina Złocieniec. 2017-12-11 11:00:04
Wykaz nr 19/2017 z dnia 30.11.2017 r.Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na czas nieoznaczony stanowiącej komórkę gospodarczą nr 31 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o pow. 16,04 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca (Budowo). 2017-12-06 08:06:10
WYKAZ nr 18/2017 z dnia 10.11.2017 r. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiącej część o powierzchni 1,25 ha działki gruntu nr 34/7 o powierzchni 12,5958 ha położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec. 2017-11-13 13:06:27
WYKAZ nr 17/2017 z dnia 30.10.2017 r. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiącej część o powierzchni 0,68 ha działki gruntu nr 34/7 o powierzchni 12,5958 ha położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec. 2017-11-03 09:16:16
Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania zleconego przez Powiat Drawski do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2017-10-12 07:48:49
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-04 10:05:19
Wykaz Nr 16 /2017 z dnia 02 października 2017 r. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 74/2 o powierzchni 0,6011 ha położonej w obrębie Stawno gm. Złocieniec 2017-10-03 08:03:55
Wezwanie do odbioru depozytu 2017-09-22 10:19:27
Informacja Starosty Drawskiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 2017-09-20 07:48:52
zapytanie ofertowe na kupno drewna - Stawno 2017-08-18 13:12:29
WYKAZ nr 15/2017 z dnia 08.08.2017 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę gruntu o powierzchni 0,6283 ha na okres trzech lat stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 33/1 położonej w obrębie Kluczewo gmina Czaplinek. 2017-08-08 09:43:54
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U U S T N Y M N I E O G R A N I C Z O N Y M NR 1/2017 z dnia 25.07.2017 r. 2017-07-25 09:03:40
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U U S T N Y M N I E O G R A N I C Z O N Y M NR 2/2017 z dnia 25.07.2017 r. 2017-07-25 09:03:00
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U U S T N Y M N I E O G R A N I C Z O N Y M NR 3/2017 z dnia 25.07.2017 r. 2017-07-25 09:02:11
Wykaz Nr 13 /2017 z dnia 06 lipca 2017 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 100/2 o powierzchni 0,2016 ha położonej w obrębie Żelisławie gm. Czaplinek 2017-07-06 12:17:51
Wykaz Nr 14/2017 z dnia 06 lipca 2017 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 84/5 o pow.0,1473 ha położoną w obrębie Cieminko gm.Ostrowice. 2017-07-06 12:15:55
Wykaz nr 11/2017 z dnia 27.06.2017 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 3 o powierzchni 6,97 ha położoną w obrębie Trzciniec gmina Czaplinek (jezioro Kacze). 2017-06-27 10:11:25
Wykaz nr 10/2017 z dnia 27.06.2017 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej działkę gruntu nr 7 o powierzchni 7,36 ha położoną w obrębie Gronowo gmina Ostrowice (jezioro Cieszyńskie). 2017-06-27 10:10:30
Wykaz nr 12/2017 z dnia 27.06.2017 r. Nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących działki gruntu nr 453/2 (jezioro Broczyno) i 487 o łącznej powierzchni 23,2126 ha położone w obrębie Broczyno gmina Czaplinek. 2017-06-27 10:09:12
Wykaz nr 9/2017 z dnia 25.05.2017 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony (3 lata) stanowiącej działkę gruntu nr 35/6 o pow. 0,0166 ha położoną w obrębie 10 miasta Drawska Pom. 2017-05-25 13:08:39
Wykaz Nr 8/2017 z dnia 18 maja 2017r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 264/1 o pow. 0,0003 ha położoną w obrębie 0011 miasta Złocieniec. 2017-05-22 09:28:50
Wykaz nr 7/2017 z 10.05.2017 r nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę gruntu o pow. 0,26 ha na okres 3 lat stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu 59/4 położonej w obrębie Suchowo gmina Kalisz Pomorski 2017-05-11 08:29:27
Wykaz nr 6/2017 z dnia 28.04.2017 r. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony (3 lata) stanowiącej komórkę gospodarczą nr 8 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o pow. 16,0409 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca (Budowo) 2017-05-02 08:58:24
Wykaz nr 5/2017 z dnia 18.04.2017 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony (3 lata) stanowiącej komórkę gospodarczą nr 51 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o pow. 16,0409 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca (Budowo). 2017-04-18 08:16:14
Wykaz Nr 3/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 697 o powierzchni 0,0232 ha położonej w obrębie Nętno gm. Drawsko Pom. nr 697 o powierzchni 0,0232 ha położonej w obrębie Nętno gm.Drawsko Pom. 2017-02-15 10:53:30
Nabór - Stypendia sportowe w roku 2017 2017-02-08 14:54:13
Zarządzenie nr 4/2017 ws. przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych jednostki 2017-02-07 08:19:15
Podstawowa kwota dotacji 2017-02-01 13:04:22
Wykaz Nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony stanowiącej komórkę gospodarczą nr 55 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o powierzchni 16,0409 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca (Budowo) 2017-01-12 09:03:53
Wykaz Nr 1/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 22/4 o powierzchni 0,2524 ha położonej w obrębie Giżyno gm.Kalisz Pom. nr 22/4 o powierzchni 0,2524 ha położonej w obrębie Giżyno gm.Kalisz Pom. 2017-01-05 10:06:42
Sprzedaż drewna - obręb Woliczno i Jankowo 2016-12-22 15:32:51
Wykaz Nr 19/2016 z dnia 16.12.2016 r. dot. wynajęcia na czas oznaczony 1 roku części warsztatowej (o pow. 64,20 m2) znajdującej się na działce gruntu nr 110/2 o pow. 0,1079 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pom. przy Pl. E. Orzeszkowej 3a. 2016-12-16 09:01:22
Wykaz nr 18/2016 z dnia 03.11.2016 dot. dzierżawy na okres do 3 lat części działki Skarbu Państwa nr 34/7 obręb 17 miasta Złocieniec 2016-11-03 13:40:56
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-28 12:17:27
Wykaz nr 17/2016 z dnia 05.10.2016 - część działki 34/7 obręb 17 Złocieniec 2016-10-05 12:40:25
Wykaz nr 16/2016 dot. działki dzierżawy 18/1 obręb Giżyno 2016-10-05 08:22:27
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-09-28 12:45:15
Wykaz nr 15/2016 z dnia 26.09.2016 - działka nr 22/6 obręb 05 m. Czaplinek 2016-09-26 13:26:42
Wykaz nr 14/2016 z dnia 19.09.2016 - działka nr 32/2 obręb Giżyno 2016-09-19 14:43:53
Wykaz nr 13/2016 z dnia 15.09.2016 - działka nr 34/7 obręb 17 Złocieniec 2016-09-15 11:05:02
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego II 2016-08-24 10:09:14
Wykaz nr 12/2016 z dnia 11.08.2016 - Jezioro Suchowo 2016-08-11 14:53:42
OBWIESZCZENIE 2016-07-14 08:42:08
Wykaz nr 11/2016 Konotop 2016-05-31 14:12:25
Obwieszczenie Starosty w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Krężnie 2016-05-16 07:42:10
Obwieszczenie Starosty w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Jasnopolu 2016-05-16 07:41:48
Obwieszczenie Starosty w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Giżynie 2016-05-16 07:40:17
Ogłoszenie Starosty Drawskiego w sprawie projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego - w załączeniu projekt dokumentu i formularz zgłaszania uwag 2016-04-29 07:42:32
Regulamin konkursu plastycznego Tajemnice naszych jezior 2016-04-22 12:09:17
Regulamin konkursu na trasę turystyczną Jezioro Tajemnic 2016-04-22 12:08:55
Regulamin konkursu na grę planszową Jezioro Tajemnic 2016-04-22 12:08:31
II przetarg - kiosk koło szpitala - ogłoszenie 2016-04-15 12:46:56
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-04-14 15:30:53
Wykaz nr 10/2016 działka 34/7 miasto Złocieniec 2016-04-08 07:46:31
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego 2016-04-04 07:19:19
wykaz nr 9-2016 kiosk przy Szpitalu Pow. 2016-02-17 13:35:53
wykaz nr 8-2016 działka 556-55 Wierzchowo 2016-02-08 14:40:34
Wykaz nr 7/2016 - Złocieniec 2016-02-02 14:09:21
Zawiadomienie o modernizacji EGiB na gminie Kalisz Pom. 2016-01-28 09:50:07
wykaz nr 6 komórka gosp.nr 36 Złocieniec 2016-01-11 13:50:53
Wykaz nr 5/2016 - jeziora Krzywe-Warniłęg, Warniłęg i Wilczkowo Małe 2016-01-05 10:43:32
Wykaz nr 4/2016 - jeziora Gronowo Małe i Czarne Małe 2016-01-05 10:43:00
Wykaz nr 3/2016 - jeziora Kotlik i Płociczno 2016-01-05 10:42:26
Wykaz nr 2/2016 - jezioro Komorzynko 2016-01-05 10:41:16
Wykaz nr 1/2016 - jezioro Niemowo 2016-01-05 10:40:50
Dzierżawa działki -Konotop 2015-12-02 08:31:47
Konsultacje społeczne w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Drawskiego na lata 2015- 2032 wraz z ?Prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Drawskiego na lata 2015- 2032? 2015-10-21 14:03:31
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu ewidencyjnego 0020 miasta Drawska Pomorskiego 2015-10-09 13:47:11
Wykaz rzeczy znalezionych 2015-09-29 13:31:29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie zintegrowane 2015-08-25 13:36:43
Konsultacje społeczne w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 2015-07-17 12:37:42
Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej miasto Drawsko Pomorskie. 2015-01-08 07:36:15
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2013-04-16 11:12:12
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 2012-05-18 07:47:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
29 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
29 sty 2008, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
29 sty 2008, godz. 10:25