Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dane teleadresowe

STAROSTWO POWIATOWE
78-500 Drawsko Pomorskie
Plac Elizy Orzeszkowej 3
 

NIP: 253-00-36-053, REGON: 330927299
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 

78-500 Drawsko Pomorskie Plac Elizy Orzeszkowej 3a   

Wydział Komunikacji i Transportu Wydział Architektoniczno - Budowlany 

78-500 Drawsko Pomorskie ul. Piłsudskiego 20   

adres e-mail:
powiatdrawski@powiatdrawski.pl

Skrzynka podawcza ePUAP - /4s36bf5mqq/skrytka

 

Wydział Biuro Obsługi Klienta parter,  pokój 01, tel. 943633464, fax. 943632023


Starostwo Powiatowe pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.00 do 15.00
czwartek od godz. 7.00 do 16.00, piątek od godz. 7.00 do 14.00


Szanowni Państwo

Przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w czwartki
w godzinach pracy urzędu: 15.00 do godz.16.00 oraz po godzinach pracy urzędu
 16.00 do godz. 17.00, po uprzedniej rejestracji.

 

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście w Sekretariacie Starosty pokój nr 115 lub telefonicznie pod nr tel. 943630783 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Starostwa.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Pl. E.Orzeszkowej 3, pokój 118 od godziny 7.00. Kontakt telefoniczny - 94 36 30177

 

Informacja Publiczna

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy wysyłać na adres powiatdrawski@powiatdrawski.pl

 

Wydział Komunikacji i Transportu zamiejscowe stanowiska pracy w Złocieńcu

ul. Wolności 10 (parter, biuro nr 2), tel. 943672022 wew. 28 lub 36

 

POWIAT DRAWSKI - (dane do faktur)

NIP 253-03-05-547REGON 330920765

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Drawski, Starostwo Powiatowe z siedzibą w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 943633464, e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim skontaktować się można poprzez: e-mail: iod@powiatdrawski.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pan/Pani wniosła.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
09 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
09 sty 2008, godz. 10:08

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Kaziszyn

Data aktualizacji:
21 mar 2024, godz. 14:17