Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarte konkursy ofert


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Otwartyy Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Młodzieżowe Forum Wolontariatu 2024-04-23 12:55:12
Wybór ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2024 r. 2024-04-09 11:49:48
Komisje konkursowe oceny ofert w roku 2024 2024-03-08 12:46:48
„Organizacja Młodzieżowego Forum Wolontariatu wspomagającego rozwój wspólnoty lokalnej”. 2024-01-30 13:48:39
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej do realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych spoza powiatu drawskiego, gdzie taki wkład jest wymagany 2024-01-30 13:46:56
nabór kandydatów do prac w komisjach oceniających otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. 2024-01-30 13:45:10
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób z niepełnosprawnościami 2024-01-30 13:43:39
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 2024-01-30 13:42:20
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024r., w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 2024-01-30 13:41:04
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu 2024-01-30 13:39:37
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. 2024-01-30 13:38:07
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2024-01-30 13:36:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, na rzecz organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 2023-12-10 11:02:47
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2024 r. 2023-11-27 08:42:55
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2024 r. 2023-10-25 12:44:07
Nabór ofert w trybie 19a 2023-09-29 21:10:14
Zestawienie przyznanych dotacji w otwartych konkursach ofert na 2023r. 2023-04-26 12:03:46
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. oraz naboru kandydatów 2023-02-27 08:58:02
Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie wkładu własnego 2023-02-27 08:53:12
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. 2023-02-27 08:49:03
Wyniki otwartych konkursów ofert 2022-05-23 08:30:35
Otwarte konkursy ofert na rok 2022 2022-04-06 09:47:37
Uchwała w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu powiatu drawskiego na realizację zadań publicznych w Samorządzie Powiatowym 2021 r. 2021-11-12 08:54:30
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 2021-05-17 09:37:51
2021 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodzin i sytemu pieczy zastępczej. 2021-05-17 09:36:05
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. 2021-05-17 09:33:17
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-05-14 13:39:11
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2021-05-14 13:03:02
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-05-14 12:30:30
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki i krajoznawstwa 2021-05-14 12:00:29
Uchwała nr 397- ZPD o wyborze ofert w otwartym konkursie w roku 2021. 2021-06-30 13:41:54
Uchwała o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 2021-09-21 11:32:14
Otwarte konkursy Ofert 2017-10-06 12:59:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
06 paź 2017

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
06 paź 2017, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
06 paź 2017, godz. 12:59