Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Otwarte konkursy ofert


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, na rzecz organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz wspomagającego rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 2023-12-10 11:02:47
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2024 r. 2023-11-27 08:42:55
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2024 r. 2023-10-25 12:44:07
Nabór ofert w trybie 19a 2023-09-29 21:10:14
Zestawienie przyznanych dotacji w otwartych konkursach ofert na 2023r. 2023-04-26 12:03:46
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. oraz naboru kandydatów 2023-02-27 08:58:02
Otwarty Konkurs Ofert na dofinansowanie wkładu własnego 2023-02-27 08:53:12
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. 2023-02-27 08:49:03
Wyniki otwartych konkursów ofert 2022-05-23 08:30:35
Otwarte konkursy ofert na rok 2022 2022-04-06 09:47:37
Uchwała w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu powiatu drawskiego na realizację zadań publicznych w Samorządzie Powiatowym 2021 r. 2021-11-12 08:54:30
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 2021-05-17 09:37:51
2021 - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodzin i sytemu pieczy zastępczej. 2021-05-17 09:36:05
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. 2021-05-17 09:33:17
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-05-14 13:39:11
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 2021-05-14 13:03:02
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-05-14 12:30:30
2021 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki i krajoznawstwa 2021-05-14 12:00:29
Uchwała nr 397- ZPD o wyborze ofert w otwartym konkursie w roku 2021. 2021-06-30 13:41:54
Uchwała o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 2021-09-21 11:32:14
Otwarte konkursy Ofert 2017-10-06 12:59:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
06 paź 2017

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
06 paź 2017, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
06 paź 2017, godz. 12:59