Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tytuł Data publikacji
Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, przy ulicy Piłsudskiego 20
Minął termin składania ofert
2020-12-03 13:31:10
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-11-23 14:39:48
Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego na lala 2021-2022
Minął termin składania ofert
2020-10-23 12:21:12
Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych ? budowa windy ? ZADANIE II
Minął termin składania ofert
2020-10-19 16:38:26
Przebudowa wewnetrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych ? ZADANIE I
Minął termin składania ofert
2020-09-09 14:17:18
Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2020-08-27 15:14:57
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? ? 6 części
Minął termin składania ofert
2020-08-03 12:40:09
Prawo jazdy kat B dla uczestników projektu
Minął termin składania ofert
2020-05-22 12:39:49
Budowa zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym ZSP w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-04-06 11:45:32
Budowa parkingu dla pojazdow osobowych w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2020-04-02 10:32:27
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? ? 7 części
Minął termin składania ofert
2020-01-31 12:57:43
Zakup oprogramowania do pracowni zawodowych w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2019-10-18 12:09:29
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu - studia podyplomowe informatyka
Minął termin składania ofert
2019-10-18 09:34:08
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego 2 czesci Koparka i C++
Minął termin składania ofert
2019-09-27 14:06:37
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu
Minął termin składania ofert
2019-09-20 15:35:00
Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2019-08-14 14:44:46
Przebudowa części pomieszczeń w budynku ZSP w Drawsku Pomorskim przy ulicy Złocienieckiej 25 na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego ETAP II
Minął termin składania ofert
2019-08-02 12:55:32
Przebudowa części pomieszczeń w budynku ZSP w Drawsku Pomorskim przy ulicy Złocienieckiej 25 na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego
Minął termin składania ofert
2019-06-27 15:18:11
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego 5 czesci
Minął termin składania ofert
2019-06-04 14:21:58
: ?Doposażenie pracowni zawodowych na potrzeby szkoleń w ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego? tablice
Minął termin składania ofert
2019-05-16 15:37:02
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP III
Minął termin składania ofert
2019-05-10 13:46:01
Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? 4 części
Minął termin składania ofert
2019-05-02 11:39:26
?Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? - 6 czesci
Minął termin składania ofert
2019-03-22 14:43:43
?Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku w ramach projektu ?Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego?
Minął termin składania ofert
2019-03-22 12:31:09
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? ? 3 części
Minął termin składania ofert
2019-02-13 14:35:50
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego?
Minął termin składania ofert
2019-02-05 16:03:06
Termomodernizacja energetyczna budynku DPS w Darskowie, etap III
Minął termin składania ofert
2019-01-25 14:19:51
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz Czaplinku
Minął termin składania ofert
2018-12-24 12:06:28
?Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie ? ETAP II, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej biogazowni?
Minął termin składania ofert
2018-11-21 12:37:49
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleńdla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? ? 8 części
Minął termin składania ofert
2018-11-14 14:55:57
Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2018-11-13 14:51:18
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu
Minął termin składania ofert
2018-09-19 14:41:29
?Doposażenie do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek?
Minął termin składania ofert
2018-09-17 12:50:04
?Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu ?EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim?
Minął termin składania ofert
2018-08-31 13:35:37
Modernizacja ewidencji gruntów i budynkó dla 4 obrębów ewidencyjnych Biały Zdrój, Bralin, Dębsko, Stara Korytnica - położonych w gminie Kalisz Pomorski.
Minął termin składania ofert
2018-08-13 15:03:59
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do PCKZiU w Drawsku Pomorskim oraz Czaplinku
Minął termin składania ofert
2018-07-26 14:06:20
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2018-06-29 15:47:59
Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych MOW i PCKZiU w Czaplinku oraz pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2018-06-21 15:42:02
Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, przy ulicy Grunwaldzkiej i Parkowej
Minął termin składania ofert
2018-05-16 14:31:38
Usługa udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018 - 2 przetarg
Minął termin składania ofert
2018-05-09 14:34:26
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? - 5 części
Minął termin składania ofert
2018-05-04 13:25:22
Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego?
Minął termin składania ofert
2018-05-02 13:11:41
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu: "EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim"
Minął termin składania ofert
2018-04-30 14:11:39
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP II
Minął termin składania ofert
2018-04-30 12:24:52
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń mechanicznych dla nauczycieli PCKZiU w ramach projektu
Minął termin składania ofert
2018-04-27 08:38:25
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń gastronomicznych dla nauczycieli w ramach projektu - 12 części
Minął termin składania ofert
2018-04-26 14:32:21
Usługa udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018
Minął termin składania ofert
2018-03-30 13:48:37
Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2018-03-15 13:27:08
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu - 6 części
Minął termin składania ofert
2018-03-08 15:33:05
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu ? Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych
Minął termin składania ofert
2018-03-01 12:19:58
Dostawa wyposażenia do pracowni turystyczno-geograficznej oraz rysunku technicznego ZSP w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2018-02-23 14:21:11
Organizacja zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim na kierunku technik informatyki w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2018-02-09 13:38:40
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni
Minął termin składania ofert
2018-01-11 17:08:41
Dostawa wyposażenia do pracowni turystyczno-geodraficznej oraz rysunku technicznego ZSP w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2017-12-11 15:42:41
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2017-11-16 09:40:46
Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego ? ETAP II
Minął termin składania ofert
2017-10-18 14:31:27
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2017-09-15 13:49:11
Wykonanie przebudowy części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno ? Terapeutycznych w Bobrowie
Minął termin składania ofert
2017-09-11 14:44:48
Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego ? ETAP I
Minął termin składania ofert
2017-08-31 09:01:57
Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT. B w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2017-08-18 17:09:56
Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu DRawskiego oraz jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2017-06-30 15:17:30
Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2017
Minął termin składania ofert
2017-06-06 14:47:59
Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu DRawskiego oraz jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2017-04-12 13:57:17
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Głębokie, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo - położonych w gminie Kalisz Pomorski
Minął termin składania ofert
2017-02-24 13:07:06
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na rok 2017
Minął termin składania ofert
2016-12-08 15:16:05
Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2016
Minął termin składania ofert
2016-11-09 12:52:21
2 przetarg - Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2016
Minął termin składania ofert
2016-09-16 12:39:48
Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2016
Minął termin składania ofert
2016-09-05 14:47:25
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Wałeckiej 57 w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2016-06-08 13:23:36
Zapytanie ofertowe - Usuwanie statków lub innych obiektów pływających
Minął termin składania ofert
2016-04-12 09:56:40
2 przetarg - Dostarczanie przesyłek na terenie powiatu drawskiego na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - gmina Kalisz Pomorski
Minął termin składania ofert
2016-03-24 14:53:29
Dostarczanie przesyłek na terenie powiatu drawskiego na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim ? gmina Kalisz Pomorski
Minął termin składania ofert
2016-03-11 13:56:20
Dostarczanie przesyłek na terenie powiatu drawskiego na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - gmina Złocieniec
Minął termin składania ofert
2016-01-04 14:27:27
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2015-12-22 10:40:29
Dostarczanie przesyłek na terenie powiatu drawskiego na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2015-12-22 10:05:42
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2015-12-03 15:27:50
Zapytanie ofertowe - Usługa opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2015-11-17 08:16:16
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych: Sienica, Stara Studnica, Pepłówek, Giżyno, Pomierzyn, Krężno, Jasnopole ? położonych w gminie Kalisz Pomorski
Minął termin składania ofert
2015-10-23 09:47:43
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2015-10-14 11:30:53
Zapytanie ofertowe - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji operatu ewidencyjnego
Minął termin składania ofert
2015-10-05 08:47:17
Zapytanie ofertowe- usługa doradztwa zawodowego w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie"
Minął termin składania ofert
2015-08-27 15:32:17
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjno - sportowego
Minął termin składania ofert
2015-08-13 15:55:56
Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych
Minął termin składania ofert
2015-08-13 15:54:24
Zapytanie ofertowe - dostawa mebli, krzeseł, ławek i tablic
Minął termin składania ofert
2015-08-13 15:53:17
zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń komputerowych, audiowizualnych, RTV i specjalistycznych programów komputerowych
Minął termin składania ofert
2015-08-13 15:50:23
zapytanie ofertowe - usuwanie statków lub innych obiektów pływających
Minął termin składania ofert
2015-04-28 09:39:05
Usługa doradztwa zawodowego przy realizacji projektu "Najlepszy w zawodzie"
Minął termin składania ofert
2015-03-03 16:48:00
2 przetarg - Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2014-12-08 14:19:02
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiatu Drawskiego.
Minął termin składania ofert
2014-11-27 17:13:18
Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2014-11-19 12:12:37
Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu wyposażenia do stanowiska kelner / barman
Minął termin składania ofert
2014-11-10 10:51:19
Zapytanie ofertowe - wybor opiekuna do projektu "Najlepszy w zawodzie"
Minął termin składania ofert
2014-10-27 10:51:24
2 przetarg - Konwersja baz danych opisowych i geometrycznych (wektorowych i rastrowych)
Minął termin składania ofert
2014-08-21 09:28:56
Konwersja baz danych opisowych i geometrycznych (wektorowych i rastrowych)
Minął termin składania ofert
2014-08-12 11:54:24
Wykonanie adaptacji części pomieszczeń internatu ZSP w Złocieńcu na filię Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalnego
Minął termin składania ofert
2014-06-05 14:20:33
zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2014-05-27 14:30:30
Zapytanie ofertowe - przeprowadzanie zajęć dodatkowych w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie"
Minął termin składania ofert
2014-04-17 11:21:23
Zapytanie ofertowe - przeprowadzanie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie"
Minął termin składania ofert
2014-04-07 14:13:44
Usluga kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Drawskiego oraz jednostek podleglych
Minął termin składania ofert
2014-02-04 14:35:25
3 przetarg - Swiadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-12-23 14:14:04
2 przetarg - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-12-12 17:04:19
Dostarczanie przesyłek na terenie powiatu drawskiego na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-12-12 16:19:20
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-12-11 14:23:41
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim - ETAP I rozbiórka budynku administracyjnego
Minął termin składania ofert
2013-11-26 13:59:55
Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2013-11-13 13:44:22
7 przetarg - Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi ZADANIE X
Minął termin składania ofert
2013-10-04 11:28:15
Dostawa wyposażenia do pracowni hotelowej i gastronomicznej do bursy PCKZiU w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-09-25 12:36:07
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku wydziału geodezji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-08-02 12:34:51
6 przetarg - Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi ZADANIE X
Minął termin składania ofert
2013-07-18 19:20:43
2 przetarg - Dokończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Czaplinka
Minął termin składania ofert
2013-07-18 15:14:04
Wykonywanie jednostkowych gleboznawczych klasyfikacji gruntów zlecanych każdorazowo przez Zamawiającego, w postępowaniu wszczętym z urzędu oraz na wniosek stron z wyłączeniem klasyfikacji w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Minął termin składania ofert
2013-07-18 14:13:38
5 przetarg - Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi ZADANIE X
Minął termin składania ofert
2013-07-10 13:46:47
4 przetarg - Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi (ZADANIE X).
Minął termin składania ofert
2013-07-01 12:15:38
2 przetarg - Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczeń, podziałów nieruchomości i innych czynności technicznych i prawnych
Minął termin składania ofert
2013-06-28 13:56:15
2 przetarg - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-06-28 13:12:01
3 przetarg - Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi ZADANIE X
Minął termin składania ofert
2013-06-20 16:25:57
Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczeń, podziałów nieruchomości i innych czynności technicznych i prawnych (zadanie VII).
Minął termin składania ofert
2013-06-17 13:46:35
2 przetarg - Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi
Minął termin składania ofert
2013-06-17 12:16:32
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-06-10 14:37:36
Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi - ZADANIE X.
Minął termin składania ofert
2013-06-05 14:57:05
Dokończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Czaplinka
Minął termin składania ofert
2013-06-05 13:54:24
Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków, zadanie VII
Minął termin składania ofert
2013-06-04 14:25:39
Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków, zadanie VI - IX
Minął termin składania ofert
2013-03-21 14:53:28
Wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Wolności ? ETAP II
Minął termin składania ofert
2013-02-26 14:28:29
4 przetarg - Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków ? część VI
Minął termin składania ofert
2013-02-04 16:41:54
3 przetarg - Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków ? część VI
Minął termin składania ofert
2013-01-23 12:55:04
Sukcesywna dostawa artykułów eksploatacyjnych do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2013-01-02 14:48:52
2 przetarg - Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część VI
Minął termin składania ofert
2013-01-02 09:41:52
Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków Część VI
Minął termin składania ofert
2012-12-19 09:42:02
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń w ramach projektu pn: "Własny biznes dla mieszkańców powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego"
Minął termin składania ofert
2012-10-08 14:53:45
Usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2012-10-03 10:55:59
Wykonanie termomodernizacji budynków ZSP w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej oraz Grunwaldzkiej
Minął termin składania ofert
2012-10-01 13:19:35
2 przetarg - Wykonanie przebudowy sali gimnastycznej ZSP w Kaliszu Pomorskim, przy ulicy Wolności - ETAP I
Minął termin składania ofert
2012-08-03 13:10:14
2 przetarg Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część V
Minął termin składania ofert
2012-08-01 11:48:13
Przebudowa sali gimnastycznej ZSP w Kaliszu Pomorskim - ETAP I
Minął termin składania ofert
2012-07-19 13:26:28
Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część V
Minął termin składania ofert
2012-07-12 10:06:40
2 przetarg - Świadczenie usługi dostępu do internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn: ?Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2012-06-25 14:03:22
Świadczenie usługi dostępu do internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn. ?Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2012-06-15 13:53:24
2 przetarg - Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część IV
Minął termin składania ofert
2012-05-18 10:10:29
Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część IV
Minął termin składania ofert
2012-05-09 10:46:27
Aktualizacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków, rozgraniczenia, ustalenia linii brzegu, podziały nieruchomości i inne czynności techniczne i prawne ? CZĘŚĆ V
Minął termin składania ofert
2012-05-02 10:24:17
Wykonanie przebudowy dwóch klatek schodowych z drewnianych na żelbetonowe w budynku internatu ZSP w Czaplinku, przy ulicy Pławieńskiej
Minął termin składania ofert
2012-04-24 14:36:39
Aktualizacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków, rozgraniczenia, ustalenia linii brzegu, podziały nieruchomości i inne czynności techniczne i prawne
Minął termin składania ofert
2012-04-19 15:03:51
Dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu pn: Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2012-04-18 14:02:55
Wykonanie przebudowy zachodniego skrzydła budynku LO przy ulicy Parkowej 2 w Czaplinku na potrzeby internatu
Minął termin składania ofert
2012-03-23 13:05:00
Wykonanie termomodernizacji budynków internatów ZSZ CKP w Drawsku Pomorskim oraz ZSP w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2012-03-15 15:31:48
Obsługa rachunków bankowych budżetu Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2012-03-15 09:35:25
Wykonanie termomodernizacji budynków internatów ZSPnr2 w Drawsku Pomorskim oraz ZSP w Złocieńcu
Minął termin składania ofert
2012-03-09 09:27:41
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2012-02-13 14:11:13
Wykonanie modernizacji części biura Starostwa Powiatowego przy Placu Elizy Orzeszkowej - II ETAP
Minął termin składania ofert
2011-11-16 12:33:43
Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków ? część III
Minął termin składania ofert
2011-10-07 12:21:07
Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część II
Minął termin składania ofert
2011-09-07 11:30:42
2 przetarg - Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenia, ustalenia linii brzegu, podziały nieruchomości i inne czynności techniczne i prawne.
Minął termin składania ofert
2011-07-12 09:45:59
Wymiana zalicznikowych instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Parkowej
Minął termin składania ofert
2011-07-08 08:58:28
Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenia, ustalenia linii brzegu, podziały nieruchomości i inne czynności techniczne i prawne.
Minął termin składania ofert
2011-07-01 08:31:25
2 przetarg - Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków.
Minął termin składania ofert
2011-07-01 08:02:15
Wykonanie termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2011-06-30 11:11:36
Wykonanie przebudowy ogrodzenia wraz ze wzmocnieniem muru oporowego oraz zagospodarowanie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Wolności 20
Minął termin składania ofert
2011-06-24 11:28:14
Wykonanie modernizacji części biura Starostwa Powiatowego przy Placu Elizy Orzeszkowej
Minął termin składania ofert
2011-06-16 14:51:03
Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków.
Minął termin składania ofert
2011-06-10 12:30:53
3 przetarg - Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków dla wysp powiatu drawskiego, ustalenie linii brzegu niektórych fragmentów tych jezior, na których znajdują się wyspy oraz dokonanie czterech podziałów samych jezior
Minął termin składania ofert
2011-06-10 09:23:21
2 przetarg - Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków dla wysp powiatu drawskiego, ustalenie linii brzegu niektórych fragmentów tych jezior, na których znajdują się wyspy oraz dokonanie czterech podziałów samych jezior
Minął termin składania ofert
2011-06-01 13:13:36
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2011-05-17 13:59:20
Wykonanie termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2011-05-17 11:33:10
Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków dla wysp powiatu drawskiego, ustalenie linii brzegu niektórych fragmentów tych jezior, na których znajdują się wyspy oraz dokonanie czterech podziałów samych jezior
Minął termin składania ofert
2011-04-28 13:08:54
Wykonanie termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2011-03-14 14:22:27
Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2011-02-10 15:47:50
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w okresie od stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
Minął termin składania ofert
2011-01-11 11:10:01
Dostawa oprogramowania do teleinformatycznego prowadzenia w gminach ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz publikacji w internecie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, współpracującego z oprogramowaniem i wykorzystującego oprogramowanie funkcjonujące w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2010-11-18 13:37:08
Bankowa usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Minął termin składania ofert
2010-11-12 13:44:20
II przetarg - Dostawa wyposażenia do Pracowni Hotelowo - Gastronomicznej szkół Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2010-09-23 14:00:58
II przetarg - Dostawa i montaż wyposażenia do Pracowni Obrabiarek Mechanicznych do szkół Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2010-09-22 13:51:05
Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych szkół Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2010-09-07 13:40:19
Dostawa wyposażenia Pracowni Hotelowo - Gastronomicznych szkół Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2010-09-03 11:27:08
Dostawa wyposażenia do Pracowni Spawalniczych szkół Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2010-09-02 16:16:37
Dostawa i montaż wyposażenia do Pracowni Obrabiarek Mechanicznych do szkół Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2010-09-01 14:52:20
Dostawa i montaż wyposażenia do Pracowni Mechaniki Pojazdowej Zespołu Szkół Zawodowych - CKP w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2010-08-27 13:52:56
Wykonanie termomodernizacji oraz przebudowy części pomieszczeń budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim, przy ulice Połczyńskiej 9, na placówkę opiekuńczo - wychowawczą.
Minął termin składania ofert
2010-08-03 14:18:22
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 16
Minął termin składania ofert
2010-07-28 13:24:43
2 przetarg - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej gruntów zmeliorowanych w obrębie Wierzchowo na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych
Minął termin składania ofert
2010-05-31 11:46:00
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji z wykonaniem instalacji odgromowej budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2010-05-26 14:39:26
Wykonanie dokumentacji budowlanej lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitala Powiatowego Oddziału Ratunkowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2010-05-25 13:13:11
Zmiana zapisów symbolu użytków i oznaczenia funkcji budynków
Minął termin składania ofert
2010-04-19 14:42:31
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej gruntów zmeliorowanych w obrębie Wierzchowo na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych
Minął termin składania ofert
2010-04-19 14:08:27
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn."Remont Drogi Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-Złocieniec i Drogi Powiatowej 1985Z Złocieniec-Wierzchowo-Kalisz Pomorski, II ETAP od skrzyżowania Żabin do Kalisza Pomorskiego.
Minął termin składania ofert
2010-04-16 11:58:25
Remont Drogi Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-Złocieniec i drogi powiatowej 1985Z Złocieniec-Wierzchowo-Kalisz Pomorski, ETAP II od skrzyżowania Żabin do Kalisza Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Os priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2009/1
Minął termin składania ofert
2010-04-02 12:30:43
Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków dla wysp powiatu drawskiego, ustalenie linii brzegu niektórych fragmentów tych jezior, na których znajdują się wyspy oraz dokonanie czterech podziałów samych jezior.
Minął termin składania ofert
2010-03-10 12:22:57
Uzupełnienie numerycznej mapy zasadniczej dla gmin Czaplinek, Drawsko Pomorskie o brakującą treść obligatoryjną i fakultatywną wynikającą z instrukcji K-1
Minął termin składania ofert
2010-02-08 12:12:24
Uzuepełnienie numerycznej mapy zasadniczej dla gmin Kalisz Pomorski, Ostrowice, Złocieniec o brakującą treść obligatoryjną i fakultatywną wynikającą z instrukcji K-1.
Minął termin składania ofert
2010-02-08 10:36:22
Dostawa dwóch samochodów 9-osobowych, typu bus, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Minął termin składania ofert
2010-01-21 13:46:17
Dostawa tablic rejestracyjnyc na potrzeby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w okresie od stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r.
Minął termin składania ofert
2010-01-06 11:35:36
Przetarg 3 - dostawa i montaż wyposażenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2010-01-05 11:45:31
2 przetarg - Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2009-12-15 14:49:59
Usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Minął termin składania ofert
2009-11-24 12:50:05
2 przetarg - Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2009-11-20 09:45:07
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2009-11-05 13:30:19
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Zawodowych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2009-11-05 12:42:40
Dostawa i montaż wyposażenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Czaplinku.
Minął termin składania ofert
2009-11-03 14:22:32
Przeprowazenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, gmina Wierzchowo, obręb Wierzchowo.
Minął termin składania ofert
2009-10-09 13:22:34
2 przetarg - Remont internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 16.
Minął termin składania ofert
2009-07-02 10:49:26
III etap remontu Powiatowego Domu Samopomocy wraz z przebudową pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, ul. Chrobrego 4a, opisanych w SIWZ jako Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.
Minął termin składania ofert
2009-07-02 08:20:33
Budowa boisk sportowych przy ZSP w Kaliszu Pomorskim w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Minął termin składania ofert
2009-06-03 14:34:09
Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 16.
Minął termin składania ofert
2009-06-02 11:26:53
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim, ul. Złocieniecka 25, w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Minął termin składania ofert
2009-04-28 10:50:11
Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem choszczeńskim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-04-15 09:42:21
2 przetarg - ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem stargardzkim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-04-01 08:56:31
Ustalenie pomiaru granicy powiatu drawskiego z powiatem łobeskim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-03-20 09:33:25
Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem stargardzkim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-03-20 09:05:23
2 przetarg - Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem szczecineckim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-02-19 15:10:55
2 przetarg - Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem wałeckim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-02-19 15:06:41
Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem szczecineckim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-01-27 11:28:52
Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem wałeckim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2009-01-27 11:25:31
Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2009-01-06 11:12:07
2 przetarg nieograniczony - Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem zlotowskim, okreslenie polozenia punktow i linii granicznych, utrwalenie tych punktow na gruncie, pomiar oraz sporzadzenie dokumentacji prawnej i technicznej
Minął termin składania ofert
2008-11-03 14:20:00
Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem złotowskim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2008-10-22 14:18:51
Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego placówek oświatowych Powiatu Drawskiego
Minął termin składania ofert
2008-09-18 14:01:12
Remont dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie
Minął termin składania ofert
2008-08-28 13:40:40
Przebudowa części budynku po przychodni zdrowia na potrzeby Powiatowego Domu Samopomocy - etap II.
Minął termin składania ofert
2008-08-28 10:55:38
2 przetarg nieograniczony na ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem świdwińskim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej.
Minął termin składania ofert
2008-07-01 12:22:35
Ustalenie przebiegu granicy powiatu drawskiego z powiatem świdwińskim, określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie, pomiar oraz sporządzenie dokumentacji prawnej i technicznej
Minął termin składania ofert
2008-06-20 10:17:54
Dostosowanie poziomej osnowy pomiarowej do przejścia z układów lokalnego miasta Drawska Pomorskiego oraz 1965/3 do PUWG 2000/15 łącznie z transformacją poziomej osnowy pomiarowej do PUWG 2000/15 dla powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2008-06-19 15:45:35
Przebudowa ogrodzenia przy ZSP w Kaliszu Pomorskim
Minął termin składania ofert
2008-05-07 13:01:58
2 przetarg nieograniczony dot. umowy ramowej na obsluge geodezyjna powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2008-04-03 11:28:08
Umowa ramowa na obsługę geodezyjną powiatu drawskiego
Minął termin składania ofert
2008-03-17 14:13:22
Remont dachu i instalacji odgromowej budynku stolarni warsztatów ZSZ w Czaplinku
Minął termin składania ofert
2008-01-25 09:37:00
Dostawa i wymiana stolarki okiennej w ZSP w Złocieńcu i ZSP nr 1 w Drawsku Pomorskim
Minął termin składania ofert
2008-01-22 13:57:25