Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kadencja 2018 - 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr 694/2023 z dn. 22.06.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim podczas jego nieobecności. 2023-06-23 11:19:30
Uchwała nr 693/2023 z dn. 22.06.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego szczególnego radcy prawnemu Katarzynie Potockiej- Krak. 2023-06-22 15:39:43
Uchwała nr 692/2023 z dn. 22.06.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.;"Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe" w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2023-06-22 15:37:47
Uchwała nr 691/2023 z dn. 22.06.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim. 2023-06-22 15:34:09
Uchwała nr 690/2023 z dn. 22.06.2023 r. dotycząca wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2023-06-22 15:31:15
Uchwała nr 681/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023. 2023-06-16 07:10:05
Uchwała nr 689/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kamili Kowalik Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim do podpisywania dokumentów związanych z realizacją programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". 2023-06-13 13:31:29
Uchwała nr 688/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". 2023-06-13 13:29:07
Uchwała nr 687/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kamili Kowalik - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim do podejmowania czynności związanych z realizacją programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie. 2023-06-13 13:27:11
Uchwała nr 686/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kamili Kowalik - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim do podejmowania czynności związanych z realizacją programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta. 2023-06-13 13:25:13
Uchwała nr 685/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki oraz do gospodarowania mieniem Powiatu zarządzanym przez jednostkę. 2023-06-13 13:23:11
Uchwała nr 684/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 2023-06-13 13:19:10
Uchwała nr 683/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Kamili Kowalik Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 2023-06-13 13:17:16
Uchwała nr 682/2023 z dn. 13 czerwca 2023 r w sprawie udzielenia Kamili Kowalik - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe". 2023-06-13 13:15:20
Uchwała nr 680/2023 z dn. 12.06.2023 r. w sprawie unieważnienia wyniku Części nr 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe" w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2023-06-12 13:15:01
Uchwała nr 678/2023 z dn. 6.06.2023 r. w spr. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 2023-06-07 09:57:24
Uchwała nr 679/2023 z dn. 6.06.2023 r. w spr. wyboru ofert w konkursie na dofinansowanie wkładu własnego organizacjom pozarządowym do realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych spoza powiatu drawskiego, gdzie taki wkład jest wymagany. 2023-06-07 09:49:48
Uchwała nr 677/2023 z d. 6.06.2023 r. w spr. nieprzyznania nagrody za wyniki sportowe. 2023-06-07 09:46:28
Uchwała nr 676/2023 z dn. 6.06.2023 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. 2023-06-07 09:30:16
Uchwała nr 675/2023 z dn. 30.05.2023 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023. 2023-06-01 14:38:01
Uchwała nr 671/2023 r. z dn. 30.05.2023 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn.:"Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego 2023". 2023-05-30 14:22:22
Uchwała nr 670/2023 r. z dn. 30.05.2023 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej. 2023-05-30 14:20:25
Uchwała nr 674/2023 z dn. 30.05.2023 r. w spr. wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązujących w Powiecie Drawskim. 2023-05-30 14:10:51
Uchwała nr 673/2023 z dn. 30.05.2023 r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych spoza Powiatu Drawskiego, gdzie taki wkład jest wymagany. 2023-05-30 14:08:02
Uchwała nr 672/2023 z dn. 30.05.2023 r. w spr. organizacji konkursu pn.:"Festiwal Słoika". 2023-05-30 14:02:52
Uchwała nr 669/2023 z dn. 30.05.2023 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim. 2023-05-30 13:54:59
Uchwała nr 668/2023 z d. 26.05.2023 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Remont budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Seminaryjnej 2 celem zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnością" w ramach projektu Dostępny samorząd-granty. 2023-05-29 09:29:27
Uchwała nr 667/2023 z dn. 26.05.2023 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe" w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2023-05-29 09:26:08
Uchwała nr 666/2023 r. z dn. 16.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023. 2023-05-18 14:34:48
Uchwała nr 665/2023 w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. 2023-05-16 14:10:39
Uchwała nr 664/2023 w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. 2023-05-16 14:09:26
Uchwała nr 663/2023 w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Sportów Siłowych "Rufian" w Jankowie. 2023-05-16 14:08:15
Uchwała nr 662/2023 w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. 2023-05-16 14:07:04
Uchwała nr 661/2023 dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 2023-05-16 14:05:45
Uchwała nr 660/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2023 r. stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. 2023-05-16 14:03:05
uchwała nr 657/2023 z dn. 25.04.2023 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 2023-05-10 09:32:11
uchwała Nr 659/2023 dotycząca wydania opinii w spr. pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 2023-05-10 09:26:45
Uchwała nr 658/2023 w spr. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za 2022 rok. 2023-05-10 09:22:19
uchwała nr 656/2023 z dn. 25.04.2023 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2023-04-26 09:55:39
uchwała nr 655/2023 z dn. 25.04.2023 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa i utworzenie Stanicy Wodnej przy ulicy Warmińskiej w Drawsku Pom." 2023-04-25 12:58:03
uchwała nr 654/2023 z dn. 25.04.2023 r. w spr. wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. oraz określenia wysokości przyznanych dotacji 2023-04-26 14:15:24
uchwała nr 653/2023 z dn. 25.04.2023 r. dotycząca wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Złocieniec 2023-04-25 12:52:58
uchwała nr 652/2023 z dn. 18.04.2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2023-04-19 08:38:06
uchwała nr 651/2023 z dn. 18.04.2023 r. w spr. ustalenia na 2023 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 2023-04-19 08:36:28
uchwała nr 650/2023 z dn. 18.04.2023 r. w spr. ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2023-04-19 08:34:45
uchwała nr 649/2023 z dn. 11.04.2023 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 2023-04-14 08:16:00
Uchwała 648/2023 z dn. 11.04.2023 r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. 2023-04-11 13:29:42
Uchwała 647/2023 z dn. 11.04.2023 r. w spr. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2023-04-11 13:27:23
Uchwała 646/2023 z dn. 11.04.2023 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Bankowa obsługa budżetu powiatu drawskiego oraz jego jednostek organizacyjnych". 2023-04-11 13:25:58
Uchwała 645/2023 z dn. 11.04.2023 r. w spr. podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2023 2023-04-11 13:23:29
Uchwała nr 644/2023 z dn. 11.04.2023r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Remont budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Seminaryjnej 2 celem zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnością". 2023-04-11 13:21:30
uchwała nr 643/2023 z dn. 11.04.2023 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu "Nowe szanse, nowe możliwości" w ramach projektu ERASMUS+ 2023-04-11 11:40:30
uchwała 642/2023 z dn. 28.03.2023 w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Europejska jakość kształcenia zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 "Mobilność edukacyjna sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe". 2023-03-31 13:52:26
uchwała 641/2023 z dn. 21.03.2023 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego. 2023-03-28 10:26:56
uchwała 640/2023 z dn. 21.03.2023 w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 2023-03-27 09:33:04
uchwała 639/2023 z dn. 21.03.2023 w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa i utworzenie stanicy wodnej przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pom. 2023-03-27 09:29:02
uchwała 638/2023 z dn. 21.03.2023 w spr. ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pom. oraz jego filii w Czaplinku wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2022/2023 2023-03-27 09:08:00
uchwała nr 637/2023 z dn. 21.03.2023 w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2023-03-27 09:05:40
uchwała 636/2023 z dn. 21.03.2023 w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Migracja + tolerancja + Medical Team" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwo w zakresie współpracy 2023-03-27 09:04:10
uchwała nr 635/2023 z dn. 21.03.2023 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "EKO współpraca - naszym kluczem do przetrwania" w ramach programu ERASMUS+ 2023-03-27 08:59:06
uchwała nr 634/2023 z dn. 7.08.2023 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 2023-03-10 11:56:15
uchwała nr 633/2023 z dn. 7.08.2023 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe" 2023-03-10 11:46:14
uchwała nr 632/2023 z dn. 7.03.2023 r. w spr. ogłoszenia konkursu "XIII Powiatowa Olimpiada Zdrowia" 2023-03-10 11:35:00
uchwała nr 631/2023 z dn. 7.08.2023 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa dwóch 9-osobowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim" 2023-03-10 11:32:08
uchwała nr 630/2023 z dn. 21.02.2023 zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 2023-02-23 11:37:42
uchwała nr 629/2023 z dn. 21.02.2023 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacjom pozarządowym do realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych spoza powiatu drawskiego, gdzie taki wkład jest wymagany oraz naboru kandydatów do komisji w przedmiotowym konkursie. 2023-02-23 11:35:05
uchwała nr 628/2023 z dn. 21.02.2023 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. oraz naboru kandydatów do komisji w przedmiotowym konkursie. 2023-02-23 11:31:29
uchwała nr 627/2023 z dn. 21.02.2023 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. oraz naboru kandydatów do komisji w przedmiotowym konkursie. 2023-02-23 11:27:44
uchwała nr 626/2023 z dn. 21.02.2023 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2023-02-23 11:22:49
uchwała nr 625/2023 z dn. 21.02.2023 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złocieńcu. 2023-02-23 11:20:54
uchwała nr 624/2023 z dn. 21.02.2023 r. w spr. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zespołowi Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie. 2023-02-23 11:18:51
uchwała nr 623/2023 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2023-02-23 11:16:06
uchwała nr 622/2023 z dn. 21.02.2023 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drawsku Pom. do realizacji projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 "Kształcenie i szkolenie zawodowe". 2023-02-23 11:14:17
uchwała nr 621/2023 z dn.21.02.2023 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023. 2023-02-23 11:11:41
uchwała nr 620/2023 z dn. 14.02.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2022 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych przez osoby fizyczne lub prawne 2023-02-14 12:38:56
uchwała nr 619 z dn. 14.02.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojciowi- Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2023-02-14 12:36:12
uchwała nr 618/2023 z dn. 14.02.2023 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2023-02-14 12:33:25
uchwała nr 617/2023 z dn. 31.01.2023 r. w spr. darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2023-02-01 10:09:48
uchwała nr 616/2023 z dn. 31.01.2023 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji projektu "Nowe szanse, nowe możliwości" w ramach programu ERASMUS+ 2023-02-01 10:08:37
uchwała nr 615/2023 z dn. 31.01.2023 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów, typu mikrobus, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2023-02-01 10:06:28
uchwała 614/2023 z dn. 24.01.2023 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 2023-02-01 10:01:07
uchwała nr 613/2023 z dn. 9.01.2023 r. w spr. przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 2023-01-11 09:03:49
uchwała nr 612/2023 z dn. 9.01.2023 r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2023 r. 2023-01-11 09:01:17
uchwała 611/2023 z dn. 9.01.2023 r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2023 2023-01-11 08:57:55
uchwała nr 610/2022 z dn. 29.12.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2023-01-02 10:25:02
uchwała nr 609/2022 z dn. 19.12.2022 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2022-12-20 08:15:51
uchwała nr 608/2022 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-12-14 08:36:07
uchwała nr 607/2022 z dn. 12.12.2022 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "VI Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęda i Pastorałek 2023 r." 2022-12-14 08:03:55
uchwała nr 606/2022 z dn. 12.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko Pom. na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 2022-12-14 08:02:19
uchwała nr 605/2022 z dn. 29.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2023 r. 2022-11-29 12:42:49
uchwała nr 604/2022 z dn. 29.11.2022 r. w sprawie upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podejmowania czynności związanych z realizacją programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta 2022-11-29 12:40:15
uchwała nr 603/2022 z dn. 29.11.2022 r. w sprawie upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podejmowania czynności związanych z realizacją programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Dostępne mieszkanie 2022-11-29 12:39:02
uchwała 602/2022 z dn. 29.11.2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2022-11-29 12:36:38
uchwała nr 601/2022 z dn. 23.11.2022 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2022-11-25 12:34:56
uchwała nr 600/2022 z dn. 23.11.2022 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2022-11-25 12:34:14
uchwała nr 599/2022 z dn. 23.11.2022 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2022-11-25 12:33:22
uchwała nr 598/2022 z dn. 23.11.2022 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2022-11-25 12:32:16
uchwała nr 597/2022 z dn. 23.11.2022 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2022-11-25 12:31:10
uchwała nr 596/2022 z dn. 23.11.2022 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2022-11-25 12:30:22
uchwała nr 595/2022 z dn. 23.11.2022 r. w spr. zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2022-11-25 11:53:21
uchwała nr 594/2022 z dn. 18.11.2022 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SSP oraz oddymiania dwóch klatek schodowych K1 i K2" 2022-11-22 07:12:16
uchwała nr 593/2022 z dn. 15.11.2022 r. w spr. rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2022-11-18 13:16:20
uchwała nr 590/2022 z dn. 14.11.2022 r. w spr. przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2023 rok 2022-11-16 14:08:09
uchwała nr 592/2022 z dn. 14.11.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-11-16 13:56:06
uchwała nr 591/2022 z dn. 14.11.2022 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 - 2038 2022-11-16 13:53:40
uchwała nr 589/2022 z dn. 14.11.2022 r. w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu Drawskiego 2022-11-16 13:49:39
uchwała nr 588/2022 z dn. 14.11.2022 r. w spr. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki oraz do gospodarowania mieniem Powiatu zarządzanym przez jednostkę w trakcie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2022-11-16 13:48:24
uchwała nr 587/2022 z dn. 14.11.2022 r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2023 r. 2022-11-16 13:45:35
uchwała nr 586/2022 z dn. 2.11.2022 r. w spr. umorzenia należności pieniężnych przypadających jednostce organizacyjnej Powiatu Drawskiego 2022-11-16 13:42:27
uchwała nr 585/2022 z dn. 31.10.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-11-16 13:22:11
uchwała nr 584/2022 z dn. 24.10.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-10-28 11:42:45
uchwała nr 583/2022 z dn. 24.10.2022 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2023 r. 2022-10-28 11:39:57
uchwała nr 582/2022 z dn. 19.10.2022 r. w spr. wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu Powiatu Drawskiego na realizację zadań publicznych w samorządzie powiatowym wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji. 2022-10-19 13:47:34
uchwała nr 581/2022 z dn. 19.10.2022 r. w spr. ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2022-10-19 13:44:52
uchwała nr 580/2022 z dn. 12.10.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-10-17 11:11:28
uchwała nr 579/2022 z dn. 12.10.2022 r. w spr. organizacji konkursu pn. "VIII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2022-10-13 08:46:44
uchwała nr 578/2022 z dn. 12.10.2022 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do akredytacji w programie Erasmus+ na lata 2022-2027 2022-10-13 08:44:20
uchwała nr 577/2022 z dn. 4.10.2022 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 2022-10-05 09:01:33
uchwała nr 576/2022 z dn. 4.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. 2022-10-05 08:56:37
uchwała nr 575/2022 z dn. 22.09.2022 r. w spr. powierzenia Wicestaroście Powiatu Drawskiego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 2022-09-27 11:19:44
uchwała nr 574/2022 z dn. 22.09.2022 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 2022-09-27 11:17:20
uchwała nr 573/2022 z dn. 22.09.2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2022-09-27 11:15:42
uchwała nr 572/2022 z dn. 22.09.2022 r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu Powiatu Drawskiego. 2022-09-27 11:14:26
uchwała nr 571/2022 z dn. 22.09.2022 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie" 2022-09-27 11:11:07
uchwała nr 570/2022 z dn. 22.09.2022 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek Powiatu Drawskiego na 2023 rok" 2022-09-27 11:09:32
uchwała nr 569/2022 z dn. 22.09.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-09-27 11:07:33
uchwała nr 568/2022 z dn. 22.09.2022 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2022-09-27 11:05:30
uchwała nr 567/2022 z dn. 13.09.2022 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:23:59
uchwała nr 566/2022 z dn. 13.09.2022 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:23:20
uchwała nr 565/2022 z dn. 13.09.2022 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:22:17
uchwała nr 564/2022 z dn. 13.09.2022 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:21:32
uchwała nr 563/2022 z dn. 13.09.2022 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:20:30
uchwała nr 562/2022 z dn. 13.09.2022 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:19:23
uchwała nr 561/2022 z dn. 13.09.2022 r. w dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:17:51
uchwała nr 560/2022 z dn. 13.09.2022 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-15 09:16:15
uchwała nr 559/2022 z dn. 13.09.2022 r. w spr. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2022-09-15 09:13:20
uchwała nr 558/2022 z dn. 13.09.2022 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2022-09-15 09:05:20
uchwała nr 557/2022 z dn. 6.09.2022 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu Powiatu Drawskiego na realizację zadań publicznych w samorządzie powiatowym oraz naboru kandydatów do komisji w przedmiotowym konkursie. 2022-09-12 09:52:40
uchwała nr 556/2022 z dn. 6.09.2022 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 2022-09-12 09:49:18
uchwała nr 555/2022 z dn. 6.09.2022 r. w spr. zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029" 2022-09-12 09:36:06
uchwała nr 554/2022 z dn. 29.08.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-09-12 09:30:08
uchwała nr 553/2022 z dn. 23.08.2022 r. w spr. regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2022-09-12 09:22:58
uchwała nr 552/2022 z dn. 23.08.2022 r. dotyczącza wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej 2022-09-01 15:39:02
uchwała nr 551/2022 z dn. 23.08.2022 r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2022 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2022-09-01 15:18:21
uchwała nr 550/2022 z dn. 5.08.2022 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-10 10:15:39
uchwała nr 549/2022 z dn. 5.08.2022 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-10 10:14:18
uchwała nr 548/2022 z dn. 5.08.2022 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-10 10:13:05
uchwała nr 547/2022 z dn. 5.08.2022 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-10 10:12:03
uchwała nr 546/2022 z dn. 5.08.2022 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-10 10:10:57
uchwała nr 545/2022 z dn. 5.08.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego 2022-08-10 10:09:34
uchwała nr 544/2022 z dn. 26.07.2022 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 i adaptacja na potrzeby Warsztatów Dydaktycznych Pedagogiki Specjalnej" 2022-08-01 11:37:16
uchwała nr 543/2022 z dn. 26.07.2022 r. dot. wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie do kategorii drogi wojewódzkiej 2022-08-01 11:05:29
uchwała nr 542/2022 z dn. 26.07.2022 r. dot. wydania opinii w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej dotychczasowej drodze gminnej 2022-08-01 11:04:14
uchwała 541/2022 z dn. 26.07.2022 r. dot. wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie do kategorii drogi gminnej 2022-08-01 11:02:46
uchwała 540/2022 z dn. 26.07.2022 r. dot. wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2022-08-01 11:01:29
uchwała nr 539/2022 z dn. 12.07.2022 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2022 2022-08-01 11:00:09
uchwała nr 538/2022 z dn. 12.07.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego. 2022-08-01 10:51:30
uchweała nr 537/2022 z dn. 30.06.2022 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57 i adaptacja na potrzeby "Warsztatów Dydaktycznych Pedagogiki Specjalnej". 2022-08-01 10:44:11
uchwała nr 536/2022 z dn. 28.06.2022 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego". 2022-08-01 10:40:49
uchwała nr 1/2018 z dn. 4.12.2018r. w spr. udzielenia upoważnienia Alicji Kryckiej-Sumińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2018-12-04 13:35:22
uchwała nr 2/2018 z dn. 4.12.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego" 2022-05-10 12:58:42
uchwała nr 3/2018 z dn. 4.12.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-12-06 09:36:41
uchwała nr 4/2018 z dn. 11.12.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-12-12 08:00:31
uchwała nr 5/2018 z dn. 11.12.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-12-12 10:32:56
uchwała nr 6/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego - 8 części" 2018-12-20 13:31:59
uchwała nt 7/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP II, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej biogazowni" 2018-12-21 10:15:34
uchwała nr 8/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. ogłoszenia konkursu pt."IV POwiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2019" 2018-12-20 13:42:29
uchwała nr 9/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2018-12-20 13:43:38
uchwała nr 10/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-12-31 09:49:20
uchwała nr 11/2019 z dn. 9.01.2019r. w spr. powierzenia Etatowemu Członkowi Zarządu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 2019-01-10 10:56:47
uchwała nr 12/2019 z dn. 9.01.2019r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2019-01-14 09:37:38
uchwała nr 13/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2019 2019-01-28 08:15:53
uchwała nr 14/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2019 roku 2019-01-28 08:20:45
uchwała nr 15/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-01-28 08:23:41
uchwała nr 16/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. aktualizacji jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2019-01-29 08:03:49
uchwała nr 17/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy niezabudowanej części działki gruntu nr 417/2 obręb 11 miasta Drawsko Pom. stanowiące własność Powiatu Drawskiego 2019-01-29 08:05:49
uchwała nr 18/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej części działki gruntu 417/2 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2019-01-28 08:57:09
uchwała nr 19/2019 z dn. 22.01.2019 w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do PCKZiU w Drawsku Pom. oraz Czaplinku" w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Dzia 2019-01-29 08:12:05
uchwała nr 20/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim do realizacji projektu :Mobilność szansą Twojego rozwoju zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ 2019-02-05 10:55:48
uchwała nr 21/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu "Mobilność szansą Twojego rozwoju zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ 2019-02-05 11:03:06
uchwała nr 22/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim do realizacji projektu "Mobilność szansą Twojego rozwoju zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ 2019-02-05 11:19:55
uchwała nr 23/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2019" 2019-02-05 12:17:55
uchwała nr 24/2019 z dn. 5.02.2019r w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojciowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2019-02-13 09:44:46
uchwała nr 25/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. uchwalenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Powiat Drawski - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. na rok 2019 2019-02-13 09:47:33
uchwała nr 26/2019 z dn. 12.02.2019r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-02-13 10:10:10
uchwała nr 27/2019 z dn. 12.02.2019r. w spr. ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2019-02-13 10:14:19
uchwała nr 28/2019 z dn. 12.02.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-02-19 07:58:53
uchwała nr 29/2019 z dn. 19.02.2019r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2019-03-25 14:30:46
uchwała nr 30/2019 z dn. 19.02.2019r. o zmianie uchwały w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2019" 2019-03-26 11:51:29
uchwała nr 31/2019 z dn. 19.02.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. POrganizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanier 8.9 2019-03-25 10:23:53
uchwała nr 32/2019 z dn. 28.02.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-03-25 10:11:45
uchwała nr 33/2019 z dn. 7.03.2019r. w spr. powołania składów osoboych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-03-25 14:19:40
uchwała nr 34/2019 z dn. 12.03.2019r. dot. wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-03-25 10:25:25
uchwała nr 35/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2019-03-25 10:30:09
uchwała nr 36/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2019-03-25 10:31:23
uchwała nr 37/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. ogłoszenia konkursu "XII Powiatowa Olimpiada Zdrowia" 2019-03-25 10:32:58
uchwała nr 38/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. powierzenia prowadzenia Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic 2019-03-25 10:34:36
uchwała nr 39/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2019-03-26 09:19:36
uchwała nr 40/2019 z dn. 19.03.2019r. w spr. ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pom. oraz jego filii w Czaplinku wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-25 14:24:28
uchwała nr 41/2019 z dn. 19.03.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "How to get a job in Europe" w ramach programu ERASMUS+ 2019-03-25 10:40:54
uchwała nr 42/2019 z dn. 19.03.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "ECO-Detectives" w ramach programu ERASMUS+ 2019-03-25 10:43:39
uchwała nr 43/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2019-04-02 12:17:14
uchwała nr 44/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-04-02 12:07:29
uchwała nr 45/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2019-04-02 09:02:28
uchwała nr 46/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. zorganizowania konkursu plastycznego pn. "Pomniki Przyrody Powiatu Drawskiego" 2019-04-02 08:24:43
uchwała nr 47/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2019-04-02 08:26:09
uchwała nr 48/2019 z dn. 26.03.2019r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2019-04-02 08:47:23
uchwała nr 49/2019 z dn. 26.03.2019r. dotycząca wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-04-02 08:48:36
uchwała nr 50/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji 2019-04-08 11:22:58
uchwała nr 51/2019 z dn. 5.04.2019r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2019-04-08 11:25:06
uchwała nr 52/2019 z dn. 5.04.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników naboru do złożenia projektu grantowego, stanowiącego rozszerzenie projektu standardowego pt. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" (Działanie 8.9) o komponent współpracy ponadnarodowej w drodze Procedury Grantowej projektu "Międzynarodowa współpraca się opłaca" 2019-04-08 11:28:46
uchwała nr 53/2019 z dn. 5.04.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" 2019-04-08 11:31:12
uchwała nr 54/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodoweych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnychj na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2019-04-08 11:33:57
uchwała nr 55/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. udzielenie upoważnienia Pani Karolinie Szumowskiej, zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2019-04-08 11:35:13
uchwała nr 56/2019 z dn. 5.04.2019 r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2019-04-08 11:46:59
uchwała nr 57/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-04-09 13:17:46
uchwała nr 58/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr. udzielenia Róży Kursa - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobr start 2019-04-24 08:25:30
uchwała nr 59/2109 z dn. 16.04.2019 r. w spr. udzielenia upoważnienia Róży Kursa - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2019-04-24 08:18:21
uchwała nr 60/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr. udzielenia Róży Kursa - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zaw 2019-04-24 08:33:03
uchwała nr 61/2019 z dn. 23.04.2019 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2019-04-24 08:35:24
uchwała nr 62/2019 z dn. 23.04.2019 r. w spr. ustalenia na 2019 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 2019-04-24 08:37:12
uchwała nr 63/2019 z dn. 7.05.2019 r. w spr. udzielenia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad organizatorem rodziinej pieczy zastępczej 2019-05-09 11:22:54
uchwała nr 64/2019 z dn. 7.05.2019 r. w spr. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2019 2019-05-09 11:25:30
uchwała nr 65/2019 z dn. 7.05.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-05-10 13:16:31
uchwała nr 66/2019 z dn. 10.05.2019 r. w spr. zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Usuwania Azbestu dla Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2032" 2019-05-14 09:20:36
uchwała nr 67/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2019-05-23 08:37:22
uchwała nr 68/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:50:26
uchwała nr 69/2019 z dn. 21.05.2019r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:54:21
uchwała nr 70/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:55:33
uchwała nr 71/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:56:17
uchwała nr 72/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:57:05
uchwała nr 73/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2019-05-21 14:16:02
uchwała nr 74/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2019-06-05 12:06:39
uchwała nr 75/2019 z dn. 4.06.2019 r. w spr. ogłoszenia Konkursu pn. "Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego 2019" 2019-06-05 12:13:31
uchwała nr 76/2019 z dn. 4.06.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiayu Drawskiego na rok 2019 2019-06-06 13:32:19
uchwała nr 77/2019 z dn. 4.06.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-05 12:19:30
uchwała nr 78/2019 z dn. 4.06.2019 w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2019-06-05 12:25:45
uchwała nr 79/2019 z dn. 21.05.2019r. w spr. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za rok 2018 2019-06-05 12:15:03
uchwała nr 80/2019 z dn. 6.06.2019 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 74/2019 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 2019-06-06 15:00:40
uchwała nr 81/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2019-06-19 14:32:20
uchwała nr 82/2019 z dn. 18.06.2019 r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2019-06-19 14:36:53
uchwała nr 83/2019 z dn. 19.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie ETAP II" 2020-01-24 11:55:57
uchwała nr 84/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2019-07-02 09:13:16
uchwała nr 85/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2019-07-02 09:15:42
uchwała nr 86/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń mechanicznych dla nauczycieli oraz uczniów w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 5 części 2019-07-02 09:19:10
uchwała 87/2019 z dn. 27.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-07-04 09:05:18
uchwała nr 88/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2019-07-09 10:55:54
uchwała nr 89/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 2019-07-09 11:02:16
uchwała nr 90/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznanie świadczenia dobry start 2019-07-09 11:05:48
uchwała nr 91/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2019-07-09 11:08:48
uchwała nr 92/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2019-07-09 11:10:48
uchwała nr 93/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2019-07-09 11:12:32
uchwała 94/2019 z dn. 11.07.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-07-17 13:29:40
uchwała 95/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego" (dotyczy I etapu). 2019-07-18 08:18:48
uchwała nr 96/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-07-29 11:46:08
uchwała nr 97/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026" 2019-07-29 12:37:59
uchwała nr 98/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego" (dotyczy II etapu) 2019-07-29 11:51:02
uchwała nr 99/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego" (dotyczy I etapu) 2019-07-29 13:50:41
uchwała nr 100/2019 z dn. 7.08.2019 r. w spr. procedury kontroli nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pom. 2019-09-03 12:32:09
uchwała nr 101/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr.wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2019-08-13 08:32:31
uchwała nr 102/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:14:24
uchwała nr 103/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:17:08
uchwała nr 104/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:18:03
uchwała nr 105/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:18:43
uchwała nr 106/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:19:27
uchwała nr 107/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:20:17
uchwała nr 108/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:21:33
uchwała nr 109/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:22:27
uchwała nr 110/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:23:16
uchwała nr 111/2019 z dn. 7.08.2019 r, w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-09-03 12:16:28
uchwała 112/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-08-13 13:12:55
uchwała nr 113/2019 z dn. 30.08.2019 r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-03 11:55:37
uchwała nr 114/2019 z dn. 30.08.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń e budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego ETAP II" 2019-09-03 12:05:44
uchwała nr 115/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. zatrudnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 2019-09-05 08:11:27
uchwała nr 116/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Pani Janinie Czarnyszce 2019-09-05 08:09:55
uchwała nr 117/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2019-09-05 08:08:19
uchwała nr 118/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-09-04 13:33:41
uchwała nr 119/2019 z dn. 5.09.2019 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu "Rehabilitacja 25 plus" 2019-09-11 08:06:01
uchwała nr 120/2019 z dn. 11.09.2019 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035 2019-09-20 09:04:35
uchwała nr 121/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2019-09-19 15:28:48
uchwała nr 122/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 4 części 2019-09-20 09:01:34
uchwała nr 123/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego w Złocieńcu 2019-09-19 12:45:38
uchwała nr 124/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu "Publicity and Nutrition" w ramach programu ERASMUS+ 2019-09-19 12:41:18
uchwała nr 125/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Andersa w Złocieńcu do realizacji projektu "Learning Together" w ramach programu ERASMUS+ 2019-09-19 12:43:26
uchwała nr 126/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-09-30 14:34:39
uchwała nr 127/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. organizacji konkursu pn. "VII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2019-09-30 14:37:23
uchwała nr 128/2019 z dn. 30.09.2019 r w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:39:04
uchwała nr 129/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego mienia ruchomego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:40:32
uchwała nr 130/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:42:37
uchwała nr 131/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Klubu Sportowego "Orliczek" w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:43:54
uchwała nr 132/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Klubu Piłkarskiego Drawsko Pomorskie 2019-10-01 08:13:02
uchwała nr 133/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:46:45
uchwała nr 134/2019 z dn. 10.10.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup oprogramowania do pracowni zawodowych" w ramach projektu pn. :Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego. Działanie 8.9. 2019-10-11 08:03:46
uchwała nr 135/2019 z dn. 17.10.2019 r. dotycząca wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-10-23 10:06:13
uchwała nr 136/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 2019-10-23 10:09:19
uchwała nr 137/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w ramach projektu pn. : Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 2 części 2019-10-23 10:12:07
uchwała nr 138/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2019-10-23 10:13:17
uchwała nr 139/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-10-24 08:36:33
uchwała nr 140/2019 z dn. 30.10.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-11-04 12:07:28
uchwała 141/2019 z dn. 8.11.2019 r. w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. płatności bezgotówkowych 2019-11-08 12:24:01
uchwała nr 142/2019 z dn. 8.11.2019 r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 2019-11-08 12:27:16
uchwała nr 143/2019 z dn. 14.11.2019 r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2020 rok 2019-11-18 08:22:55
uchwała Nr 144/2019 z dn. 14.11.2019 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 - 2035 2019-11-28 09:42:38
uchwała nr 145/2019 z dn. 21.11.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Zakup oprogramowania do pracowni zawodowych w ramach projektu pn. : Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2019-11-28 09:36:46
uchwała nr 146/2019 z dn. 21.11.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-11-29 07:43:37
uchwała nr 147/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 2019-12-03 09:50:18
uchwała nr 148/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu "ABC przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. 2019-12-02 09:16:13
uchwała nr 149/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:24:35
uchwała nr 150/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:25:58
uchwała nr 151/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:27:05
uchwała nr 152/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:28:47
uchwała nr 153/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-12-12 08:48:51
uchwała nr 154/2019 z dn. 3.12.2019 r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2019-12-05 11:45:54
uchwała nr 155/2019 z dn. 3.12.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu pt. "V Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2020" 2019-12-05 11:48:09
uchwała nr 156/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-12-18 07:14:11
uchwała nr 157/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2019-12-12 10:16:29
uchwała nr 158/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Bolesława Chrobrego w Drawsku Pomorskim" 2019-12-12 10:21:54
uchwała nr 159/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia SEMAFOR w Złocieńcu 2019-12-12 09:01:12
uchwała nr 160/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2019-12-13 08:35:52
uchwała nr 161/2019 z dni. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2019-12-13 08:45:35
uchwała nr 162/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu do podpisania porozumienia w ramach programu mlegitymacja szkolna 2019-12-13 08:47:56
uchwała nr 163/2019 z dn. 18.12.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-12-30 08:16:41
uchwała nr 164/2019 z dn. 31.12.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2019 r. 2020-01-03 11:51:11
uchwała nr 165/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2020 2020-01-14 13:27:51
uchwała nr 166/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku do realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2020-01-09 12:54:09
uchwała nr 167/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:51:47
uchwała nr 168/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:53:52
uchwała nr 169/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:55:43
uchwała nr 170/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:58:05
uchwała nr 171/2020 z dn. 14.01.2020 w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-01-16 08:02:52
uchwała nr 172/2020 z dn. 14.01.2020 r. w spr. przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. na rok 2020 2020-01-15 07:57:48
uchwała nr 173/2020 z dn. 22.01.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-01-24 07:44:17
uchwała nr 174/2020 z dn. 24.01.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-01-29 13:44:27
uchwała nr 175/2020 z dn. 29.01.2020 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2020-02-12 09:39:51
uchwała nr 176/2020 z dn. 29.01.2020 w spr. nieodpłatnego oddania w użyczenie mienia ruchomego 2020-02-12 11:51:00
uchwała nr 177/2020 z dn. 29.01.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu "Zdobywamy doświadczenia w europejskim rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ 2020-02-12 09:54:29
uchwała nr 178/2020 z dn. 29.01.2020 w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do realizacji projektu "Europejska Akademia Innowacyjnego Nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom." w ramach programu ERASMUS+ 2020-02-12 11:56:11
uchwała nr 179/2020 z dn. 29.01.2020 w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do realizacji projektu "Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ 2020-02-12 11:58:38
uchwała nr 180/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-02-12 12:01:16
uchwała nr 181/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu 2020-02-12 12:02:51
uchwałą nr 182/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2020 r. 2020-02-13 13:07:39
uchwała nr 183/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2020-02-14 09:07:08
uchwała nr 184/2020 z dn. 18.02.2020 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 2020-02-18 13:29:43
uchwała nr 185/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-02-28 08:26:03
uchwała nr 186/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 7 części 2020-02-28 08:30:58
uchwała nr 187/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2020" 2020-02-28 08:35:40
uchwała nr 188/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim 2020-02-28 08:41:00
uchwała nr 189/2020 z dn. 10.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 2020-03-12 11:09:15
uchwała nr 190/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2020 2020-03-12 11:12:05
uchwała nr 191/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. do podpisania umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w Poznaniu 2020-03-12 11:14:55
uchwała nr 192/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Dziennemu Domu Samopomocy - Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Kulturalnemu w Drawsku Pom. 2020-03-12 11:16:52
uchwała nr 193/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 2020-03-12 11:19:26
uchwała nr 194/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Powiatowy konkurs fotograficzny" 2020-03-19 15:30:44
uchwała nr 195/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2020-03-19 15:32:38
uchwała nr 196/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-03-23 07:56:50
uchwała nr 197/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2020-04-01 09:31:48
uchwała nr 198/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Our future in onr knowledge" w ramach programu ERASMUS+ 2020-03-19 15:38:17
uchwała nr 199/2020 z dn. 31.03.2020 r. w spr. ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim oraz jefo filii w Czaplinku wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2019/2020 2020-04-01 10:08:46
uchwała 200/2020 z dn. 17.04 2020 r. w spr. nie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 r. złożonych w otwartym konkursie ofert 2020-04-21 08:17:59
uchwała nr 201/2020 z dn. 17.04.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-04-21 08:30:09
uchwała nr 202/2020 z dn. 17.04.2020 r. w spr. upoważnienia Róży Kursa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-04-23 13:24:21
uchwała nr 203/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna 2020-05-05 08:34:56
uchwała nr 204/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Being young is new black now" w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwa strategiczne. Współpraca szkół. 2020-05-05 09:25:23
uchwała nr 205/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Generation Z Ecologists" w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół. 2020-05-05 09:45:39
uchwała nr 206/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Budowa zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. przy ul. Złocienieckiej 25" 2020-05-05 09:31:33
uchwała nr 207/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-05-05 09:44:35
uchwała nr 208/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. upoważnienia dyrektorów szkół do użyczania sprzętu niezbędnego do zdalnego nauczania 2020-06-01 08:22:34
uchwała nr 209/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2020-06-01 08:24:00
uchwała nr 210/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-06-01 08:25:44
uchwała nr 211/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Drawskiego Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za rok 2019. 2020-06-01 08:28:18
uchwała nr 212/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-06-01 08:32:35
uchwała nr 213/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Budowa parkingu dla pojazdów osobowych w Drawsku Pom., przy ulicy Bolesława Chrobrego" 2020-06-01 08:38:02
uchwała nr 214/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Najładniejsze i najaktywniejsze sołectwo Powiatu Drawskiego 2020 r." 2020-06-01 08:43:37
uchwała nr 215/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:44:34
uchwała nr 216/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:47:15
uchwała nr 217/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:48:22
uchwała nr 218/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:49:23
uchwała nr 219/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:50:28
uchwała nr 220/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego 2020-06-12 10:54:48
uchwała nr 221/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2020-06-12 10:57:30
uchwała nr 222/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2020-06-12 10:59:30
uchwała nr 223/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2020-06-12 11:00:42
uchwała nr 224/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-06-18 12:16:57
uchwała nr 225/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT. B w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2020-06-12 11:13:06
uchwała nr 226/2020 z dn. 24.06.2020 r. dot. wydawania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2020-06-29 12:48:56
uchwała nr 227/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Powiatowy Konkurs Piosenki Anny Jantar" 2020-06-12 11:26:20
uchwała nr 228/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start 2020-06-12 11:32:24
uchwała nr 229/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społ 2020-06-12 11:39:52
uchwałą nr 230/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-06-12 11:47:09
uchwała nr 231/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-06-29 12:53:04
uchwała nr 232/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. ustalenia na 2020 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 2020-06-29 12:54:57
uchwała nr 233/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przyjęcia planu rozwoju oświaty w Powiecie Drawskim 2020-06-29 12:57:05
uchwała nr 234/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu z 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. 2020-06-29 13:00:01
uchwała nr 235/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 2020-06-29 13:01:47
uchwała nr 236/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu 2020-06-29 13:03:44
uchwała nr 237/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2020-06-29 13:05:56
uchwała nr 238/2020 z dn. 14.07.2020 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2020-07-16 11:27:59
uchwała ne 239/2020 z dn. 14.07.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-07-20 07:47:53
uchwała nr 240/2020 z dn. 21.07.2020 r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym budynku stanowiącego własność Powiatu Drawskiego 2020-07-23 09:19:58
uchwała nr 241/2020 z dn. 21.07.2020 r. w spr. organizacji konkursu pn. "II Festiwal Słoika 2020" 2020-07-23 09:22:08
uchwała nr 242/2020 z dn. 21.07.2020 r. o zmianie uchwały w spr. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2020-07-23 09:24:48
uchwała nr 243/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-08-18 10:12:25
uchwała nr 244/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-08-18 10:09:19
uchwała nr 245/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-08-18 10:11:04
uchwała nr 246/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. odwołania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-08-18 10:13:48
uchwała nr 247/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:15:11
uchwała nr 248/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:16:40
uchwała nr 249/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:17:54
uchwała nr 250/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:19:19
uchwała nr 251/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:20:45
uchwała nr 252/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:22:19
uchwała nr 253/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:23:53
uchwała 254/2020 z dn. 31.07.2020 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania 2020-08-18 11:54:10
uchwala nr 255/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2021-07-15 10:23:22
uchwała nr 256/2020 z dn. 31.07.2020 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania 2020-08-18 12:12:01
uchwała nr 257/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. organizacji konkursu pn. "Mobilny Festiwal Słoika 2020" 2020-08-18 12:14:14
uchwała nr 258/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń ECDL i Debian Administration dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2020-08-18 12:19:07
uchwała nr 259/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-08-18 12:22:28
uchwała nr 260/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2020-09-02 10:32:00
uchwała nr 261/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Róży Kursie - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-09-02 10:38:42
uchwała nr 262/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-09-02 10:59:54
uchwała nr 263/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2020-09-04 08:38:01
uchwała nr 264/2020 z dn. 25.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2020-09-04 08:40:08
uchwała nr 265/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 6 części 2020-09-04 08:54:59
uchwała nr 266/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego" 2020-09-04 08:55:57
uchwała nr 267/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-09-04 08:57:51
uchwała nr 268/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-09-04 09:00:02
uchwała nr 269/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-09-04 09:38:15
uchwała nr 270/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-09-04 09:39:40
uchwała nr 271/2020 z dn. 31.08.2020 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-09-04 09:44:02
uchwała nr 272/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki drzwiowej" - ETAP I 2020-09-04 09:47:38
uchwała nr 273/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa procesowego szczególnego radcy prawnemu Katarzynie Potockiej-Krak 2020-09-04 09:49:40
uchwała nr 274/2020 z dn. 31.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-09-02 10:28:50
uchwała nr 275/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-09-09 10:38:58
uchwała nr 276/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-09-09 10:40:51
uchwała 277/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2020-09-09 10:42:08
uchwała 278/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 2020-09-10 07:03:42
uchwała nr 279/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-24 14:17:45
uchwała nr 280/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2020-09-24 14:21:31
uchwała nr 281/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" 2020-09-24 14:23:51
uchwała nr 282/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o nadanie znaczenia obronnego dla drogi powiatowej 2020-09-24 14:36:48
uchwała nr 283/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Inwentaryzacja punktów istniejących osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego" 2020-09-24 14:40:11
uchwała nr 284/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu na lata 2021 - 2022" 2020-09-24 14:57:09
uchwała nr 285/2020 z dn. 29.09.2020 r. w spr. ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego na 2020 rok 2020-10-01 09:46:53
uchwała nr 286/2020 z dn. 29.09.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-10-01 09:55:42
uchwała nr 287/2020 z dn. 6.10.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - Zadanie I" 2020-10-14 12:26:45
uchwała nr 288/2020 z dn. 13.10.2020 r. w spr. organizacji konkursu pn. "VIII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2020-10-14 12:29:10
uchwała 289/2020 z dn. 13.10.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-10-15 14:26:08
uchwała nr 290/2020 z dn. 19.10.2020 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2021 r. 2020-10-19 10:59:52
uchwała nr 291/2020 z dn. 19.10.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - Budowa dźwigu osobowego - ZADANIE II" 2020-10-19 11:03:01
uchwała nr 292/2020 z dn. 23.10.2020 r. w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu Drawskiego 2020-10-23 12:51:12
uchwała nr 293/2020 z dn. 29.10.2020 r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2020-11-02 11:33:16
uchwała nr 294/2020 z dn. 29.10.2020 w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-11-02 10:12:57
uchwała nr 295/2020 z dn. 29.10.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Education Must GO ON-line" w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwa strategiczne w kontekście Covid-19. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej 2020-11-02 10:25:03
uchwała nr 296/2020 z dn. 29.10.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-11-02 11:27:08
uchwała nr 297/2020 z dn. 30.10.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-11-02 11:28:51
uchwała nr 298/2020 z dn. 3.11.2020 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Młodzi z POWER-em" w ramch Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Ponadnarodowa mobilność uczniów" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2020-11-10 10:20:09
uchwała nr 299/2020 z dn. 3.11.2020 r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2021 r. 2020-11-10 10:26:55
uchwała nr 300/2020 z dn. 6.11.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa windy - ZADANIE II" 2020-11-10 10:42:17
uchwała nr 301/2020 z dn. 9.11.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2020-11-10 10:44:48
uchwała nr 302/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2021 rok 2020-11-25 11:39:34
uchwała nr 303/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021 - 2036 2020-11-25 11:41:22
uchwała nr 304/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. upoważnienia dyrektorów szkół do zakupienia sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" 2020-11-25 11:43:57
uchwała nr 305/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego na lata 2021 - 2022" 2020-11-25 12:15:32
uchwała nr 306/2020 z dn. 20.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-11-25 13:52:43
uchwała nr 307/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2021 r. 2020-12-04 13:24:01
uchwała nr 308/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-12-04 13:25:53
uchwała nr 309/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:27:07
uchwała nr 310/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:28:30
uchwała nr 311/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:29:20
uchwała nr 312/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:30:08
uchwała nr 313/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:30:54
uchwała nr 314/2020 z dn. 3.12.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego 20" 2020-12-04 13:33:09
uchwała nr 315/2020 z dn. 3.12.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-04 13:34:30
uchwała nr 316/2020 z dn. 3.12.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-04 13:35:40
uchwała nr 317/2020 z dn. 11.12.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-12-15 12:06:11
uchwała nr 318/2020 z dn. 14.12.2020 r. w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego na 2020 rok 2020-12-15 12:08:40
uchwała nr 319/2020 z dn. 14.12.2020 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-12-15 12:10:21
uchwała nr 320/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2021-01-04 09:18:26
uchwała nr 321/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. ustalenia planu finansowego dla rachunków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego 2021-01-04 09:25:48
uchwala nr 322/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2021-01-04 09:27:53
uchwała nr 323/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom., przy ul. Piłsudskiego 20" 2021-01-04 09:31:38
uchwała nr 324/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu ?Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-020 2021-01-14 09:30:38
uchwała nr 325/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2021. 2021-01-14 10:00:08
uchwała nr 326/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr.planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2021 roku. 2021-01-14 10:04:35
uchwała nr 327/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. przyjęcia planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim na rok 2021 2021-01-19 10:05:50
uchwała nr 328/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na podnajem dwóch pomieszczeń usytuowanych na parterze w budynku przy ul. Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim 2021-01-19 10:08:28
uchwała nr 329/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego sołectwom z terenu powiatu drawskiego. 2021-01-19 10:11:18
uchwała nr 330/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Sołectwa Broczyno 2021-01-19 10:20:45
uchwała nr 331/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2021-01-19 10:27:11
uchwała nr 332/2021 z dn. 02.02.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-02-08 13:51:21
uchwała nr 333/2021 z dn. 9.02.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-02-11 14:25:49
uchwała nr 334/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni lakierniczej w PCKZiU, pracowni rysunku technicznego w ZS w Czaplinku oraz zakup ozonatora dla MOW w Czaplinku" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2021-03-04 09:35:25
uchwała nr 335/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia ECDL, szkolenia z zakresu spawalnictwa metodą MAG i TIG dla nauczycieli PCKZiU" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2021-03-04 09:41:51
uchwała nr 336/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego za 2020 rok 2021-03-04 09:45:31
uchwała 337/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2021-03-04 10:05:23
uchwała nr 338/2021 z dn. 2.03.2021 r. w spr. wprowadzenia Instrukcji w sprawie sposobu postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu 2021-03-04 09:50:42
uchwała nr 339/2021 z dn. 2.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2021-03-04 09:55:00
uchwała nr 340/2021 z dn. 2.03.2021 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2021-03-04 09:57:49
uchwała nr 341/2021 z dn. 16.03.2021 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji projektu "Poznajmy siebie, działajmy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19" w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-03-18 09:36:12
uchwała nr 342/2021 z dn. 16.03.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-03-18 09:51:27
uchwała nr 343/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2021-05-11 11:07:31
uchwała nr 344/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-04-07 08:35:49
uchwała nr 345/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2021-03-31 10:39:44
uchwała nr 346/2021 z dn. 30.03.2021 w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego sołectwom z terenu powiatu drawskiego 2021-03-31 10:35:37
uchwała nr 347/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Stowarzyszeniu "Złocieniec Moje Miasto" 2021-03-31 10:37:09
uchwała nr 348/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. ustalenia na 2021 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 2021-03-31 10:38:46
uchwała nr 349/2021 z dn. 31.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-04-07 08:37:37
uchwała nr 350/2021 z dn. 15.04.2021 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czaplinku do realizacji projektu "Centrum Informacyjne / Izby Pamięci o 2. Korpusie Polskim przy Zespole Szkół w Czaplinku" w ramach Funduszu Patriotycznego 2021-04-19 11:00:47
uchwała nr 351/2021 z dn. 15.04.2021 r. w spr. podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2021 2021-04-19 10:22:47
uchwała nr 352/2021 z dn. 27.04.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2021-04-28 10:04:37
uchwała nr 353/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2021-04-28 08:58:31
uchwała nr 354/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaliszu Pom.