Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr1/2023 w sprawie powołania komisji ds.naboru uzupełniającego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2023-01-20 09:36:39
Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim . 2023-01-30 09:45:31
Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim. 2023-01-30 09:26:52
zarządzenie nr 4/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt: ,, VI Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych ,Kolęd i Pastorałek 2023". 2023-01-30 08:39:00
zarządzenie nr 5/2023 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie. 2023-01-30 08:31:37
Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2023 roku. 2023-02-17 08:31:38
Zarządzenie nr 7/2023 o zmianie zarządzenia w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nieodpłatnej mediacji oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu drawskiego w 2023 r. 2023-02-21 14:31:29
zarządzenie nr 8/2023 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy nr 213/inż/2020 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 01.03.2023 r. 2023-02-24 12:41:42
Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim w 2023r.i 2023-02-28 07:36:16
Zarządzenie nr10/2023 w sprawie powołania komisji odbiorowej konwersji powiatowych baz danych Systemu EWID 20007 w powiecie drawskim. 2023-03-06 08:20:48
Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 2023-03-06 07:55:59
Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Drawsku Pomorskim na kadencję 2023-2027. 2023-03-10 09:24:52
Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 2023-03-13 12:53:19
Zarządzenie nr 14 A/ 2023 w sprawie zatwierdzenia zmiany w cenniku opłat za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-04-13 09:21:15
Zarządzanie 14/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2023-04-13 10:59:30
Zarządzenie nr 15/ 2023w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 15/2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2023-06-27 09:37:43
Zarządzenie 16/2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym Dom Młodzieży im.Św. Jana Bosko w Trzcińscu 2023-04-20 07:35:21
Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2023-04-28 08:27:24
Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej – przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 2023-05-09 07:43:01
Zarządzenie nr 18 A /2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2023 z dnia 01 października 2020 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2023-06-05 12:32:06
Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej . 2023-05-30 09:06:05
Zarządzenie nr 20/2023r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów pod wodami stojącymi (jeziora) 2023-06-05 14:10:00
Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie wprowadzenia zmian ,,Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim"" wprowadzonej Zarządzeniem nr 20/2020 Starosty Drawskiego z dnia 22 maja 2020 r. 2023-06-12 12:53:06
Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie powołania komisji odbioru Etapu I modernizacji osnowy geodezji w zakresie realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezji na obszarze powiatu drawskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zagęszczenia istniejącej sieci 2023-06-21 10:01:09
Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursu oceniającej NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2023 2023-06-29 09:51:06
Zarządzenie nr 24/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej -,, FESTIWAL SŁOIKA" 2023-06-29 09:52:50
Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy nr 280/INŻ/2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 01.07.2023 r. 2023-06-30 08:58:23
Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 2023-08-25 09:21:04
Zarządzenie nr 27 A /2023 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. 2023-08-25 11:42:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Lidia Konwa

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Lidia Konwa

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Lidia Konwa

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 12:21