Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego
w Drawsku Pomorskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
115 Joanna Lauersdorf 94 36 307 83 powiatdrawski@powiatdrawski.pl Naczelnik Biuro Obsługi Klienta
Joanna Kulesza 94 36 307 75 j.kulesza@powiatdrawski.pl Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych i Współpracy z Przedsiębiorcami
Lidia Konwa 94 36 307 77 l.konwa@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Organizacyjny
Ewa Marcinkowska 94 36 307 78 e.marcinkowska@powiatdrawski.pl Pracownik Interwencyjny Wydział Organizacyjny
Małgorzata Kraus 94 36 307 74 m.kraus@powiatdrawski.pl Starszy Inspektor Wydział Organizacyjny
Małgorzata Katuszonek 94 36 307 78 m.katuszonek@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Organizacyjny
201 Agnieszka Stołowska-Kempa 94 36 307 89 a.kempa@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Organizacyjny
201 Monika Wawrzyniak 94 36 307 89 m.wawrzyniak@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Organizacyjny
202 Mirosław Szulist 94 36 301 86 inzynier@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Inwestycji
310 Joanna Kołodziejska 94 36 301 89 j.kolodziejska@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Inwestycji
310 Kamila Brodzińska 94 36 307 95 k.brodzinska@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Inwestycji
302 Przemysław Radomski 94 36 307 63 p.radomski@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Inwestycji
302 Marzena Puszczak 94 36 307 63 transport@powiatdrawski.pl Wydział Inwestycji
301 Agnieszka Gągalska 94 36 307 82 a.gagalska@powiatdrawski.pl Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Zespół do spraw zamówień publicznych
Jacek Szadzewicz 94 36 307 99 budownictwo@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Architektoniczno-Budowlany
Danuta Szewczyk 94 36 307 85 d.szewczyk@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Architektoniczno-Budowlany
Paulina Małkowska 94 36 307 85 p.malkowska@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Architektoniczno-Budowlany
Jolanta Piekarska 94 36 301 78 j.piekarska@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Architektoniczno-Budowlany
Leszek Węsierski 94 36 301 78 l.wesierski@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Architektoniczno-Budowlany
Dorota Kulboka 94 36 307 79 d.kulboka@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Architektoniczno-Budowlany
Paulina Kramska 94 36 307 79 p.kramska@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Architektoniczno-Budowlany
Dorota Capek 94 36 301 88 d.capek@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Architektoniczno-Budowlany
Rafał Szczuchniak 94 36 307 72 nieruchomosci@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Jolanta Szyszczakiewicz 94 36 307 73 j.szyszczakiewicz@powiatdrawski.pl Starszy inspektor Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Ewelina Berkowska 94 36 307 73 e.berkowska@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Robert Ziółkowski 94 36 307 96 r.ziolkowski@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Ochrony Środowiska
Joanna Czerepaniak 94 36 307 97 j.czerepaniak@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Ochrony Środowiska
Monika Wołczecka-Romanko 94 36 307 98 m.wolczecka@powiatdrawski.pl Referent Wydział Ochrony Środowiska
Katarzyna Achramowicz 94 36 307 98 k.achramowicz@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Ochrony Środowiska
Krystyna Jażdżyk 94 36 307 97 k.jazdzyk@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Ochrony Środowiska
Jolanta Banaszek 94 36 307 93 zdrowie@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Anita Słupska 94 36 307 93 a.slupska@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Joanna Andrykowska 94 36 307 91 j.andrykowska@powiatdrawski.pl Skarbnik Powiatu Wydział Finansowy
Jacek Zbierajewski 94 36 307 92 j.zbierajewski@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Finansowy
Marlena Klimek 94 36 301 74 m.klimek@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Finansowy
Joanna Klonowska 94 36 307 92 j.klonowska@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Finansowy
Sylwia Krupińska 94 36 301 74 s.krupinska@powiatdrawski.pl Starszy inspektor Wydział Finansowy
Renata Popławska 94 36 301 74 r.poplawska@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Finansowy
Alicja Moroz 94 36 301 75 a.moroz@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Finansowy
Angelika Hałuszczyk 94 36 30 175 a.haluszczyk@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Finansowy
Izabela Krężołek 94 36 307 94 edukacja@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Edukacji
Aneta Kuszmar 94 36 307 94 a.kuszmar@powiatdrawski.pl Starszy inspektor Wydział Edukacji
Justyna Dudek 94 36 307 94 j.dudek@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Edukacji
Jadwiga Stasiełowicz 94 36 301 87 kontroler@powiatdrawski.pl Inspektor ds. kontroli Zespół ds. Kontroli
Agnieszka Tylka 94 36 301 87 a.tylka@powiatdrawski.pl Inspektor ds. kontroli Zespół ds. Kontroli
112 Krzysztof Kaziszyn 94 36 300 01 informatyk@powiatdrawski.pl Informatyk Urzędu Zespół Informatyków
112 Paweł Wolański 94 36 300 01 p.wolanski@powiatdrawski.pl Starszy Informatyk Zespół Informatyków
Daniel Rumowski 94 36 301 73 komunikacja@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Komunikacji i Transportu
Danuta Kowalczyk 94 36 307 76 komunikacja@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Magdalena Stańczykowska 94 36 301 73 komunikacja@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Monika Oleksiuk 94 36 307 76 komunikacja@powiatdrawski.pl Starszy Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Alicja Syska 94 36 301 73 komunikacja@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Patrycja Andruszkiewicz 94 36 307 76 komunikacja@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Beata Turczyńska 94 36 720 99 ktz@powiatdrawski.pl Starszy Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Edyta Owodziń 94 36 720 99 ktz@powiatdrawski.pl Starszy Inspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Barbara Satro 94 36 720 99 ktz@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu
18 Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa 94 36 307 61 geodezja@powiatdrawski.pl Geodeta Powiatowy Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
8 Aleksandra Zyguła 94 36 307 66 geodezja@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
9 Dorota Ufnal 94 36 307 62 geodezja@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
9 Paulina Bielecka 94 36 307 62 geodezja@powiatdrawski.pl Referent Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
12 Dorota Sielatycka 94 36 307 69 geodezja@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
16 Ewa Lewińska 94 36 307 64 geodezja@powiatdrawski.pl Geodeta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
7 Sylwia Bieńko 94 36 307 65 geodezja@powiatdrawski.pl Geodeta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
10 Małgorzata Mirowicz 94 36 307 68 geodezja@powiatdrawski.pl Z-ca Naczelnika Wydziału GK Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
16 Joanna Śledź 94 36 307 64 geodezja@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
11 Anna Stankiewicz 94 36 307 71 geodezja@powiatdrawski.pl Starszy Geodeta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
3 Anna Żukowska 94 36 307 67 geodezja@powiatdrawski.pl Starszy Geodeta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
7 Sebastian Lepert 94 36 307 70 geodezja@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Jacek Żychliński 94 36 307 87 kryzys@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wioletta Rakowska 94 36 307 87 kryzys@powiatdrawski.pl Inspektor ds. obronnych Wydział Zarządzania Kryzysowego
Roman Kowalonek 94 36 307 87 kryzys@powiatdrawski.pl Inspektor ds. obrony cywilnej Wydział Zarządzania Kryzysowego
Barbara Kotwica 94 36 307 86 biurorady@powiatdrawski.pl Naczelnik Wydziału Wydział Biuro Rady Powiatu
Joanna Rudziewicz 94 36 307 86 biurorady@powiatdrawski.pl Starszy inspektor Wydział Biuro Rady Powiatu
118 Monika Borek 94 36 30 177 , 723 444 264 rzecznik@powiatdrawski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów
304 Karolina Podolska 94 36 301 85 turystyka@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
304 Alina Kasprzycka 94 36 301 85 promocja@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
304 Krzysztof Czerwiński w zastępstwie Anna Bujkiewicz 94 36 301 85 a.bujkiewicz@powiatdrawski.pl Inspektor Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Magdalena Jóźwiak 94 36 33 464 iod@powiatdrawski.pl Inspektor ochrony danych Inspektor ochrony danych
118 Marlena Romek 94 36 301 77 bhp@powiatdrawski.pl Starszy inspektor Samodzielne stanowisko ds. BHP
Zofia Szymczak 791 980 889 pzoondrawsko@wp.pl Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Radosław Kmiotek 791 980 889 pzoondrawsko@wp.pl Sekretarz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
3 Aleksandra Spera 94 36 30767 geodezja@powiatdrawski.pl Geodeta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
1 Edyta Makara 94 36 307 84 geodezja@powiatdrawski.pl Starszy Geodeta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Agnieszka Kalińska 943630776 komunikacja@powiatdrawski.pl Podinspektor Wydział Komunikacji i Transportu
Joanna Chmielewska 943630776 komunikacja@powiatdrawski.pl Referent Wydział Komunikacji i Transportu
6 Monika Ryźlak 094 3630765 geodezja@powiatdrawski.pl Starszy Geodeta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru