Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała nr 362/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. : Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego - 4 części" 2021-05-12 12:02
dokument uchwała nr 361/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za 2020 rok 2021-05-12 11:57
dokument uchwała nr 360/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego 2021-05-12 12:04
dokument uchwała nr 359/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-05-12 13:08
dokument uchwała nr 358/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. wniosku do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku o umorzenia w całości należności i opłat rocznych, za wyłączenie gruntów leśnych, w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultury, jeżeli inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. 2021-05-12 12:13
dokument uchwała nr 357/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-04-28 08:53
dokument uchwała nr 356/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 2021-04-28 09:57
dokument uchwała nr 355/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Złocieńcu 2021-04-28 09:55
dokument uchwała nr 354/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. 2021-04-28 09:54
dokument uchwała nr 353/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2021-04-28 08:58
dokument uchwała nr 352/2021 z dn. 27.04.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2021-04-28 10:04
dokument uchwała nr 351/2021 z dn. 15.04.2021 r. w spr. podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2021 2021-04-19 10:22
dokument uchwała nr 350/2021 z dn. 15.04.2021 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czaplinku do realizacji projektu "Centrum Informacyjne / Izby Pamięci o 2. Korpusie Polskim przy Zespole Szkół w Czaplinku" w ramach Funduszu Patriotycznego 2021-04-19 11:00
dokument uchwała nr 349/2021 z dn. 31.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-04-07 08:37
dokument uchwała nr 348/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. ustalenia na 2021 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 2021-03-31 10:38
dokument uchwała nr 347/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Stowarzyszeniu "Złocieniec Moje Miasto" 2021-03-31 10:37
dokument uchwała nr 346/2021 z dn. 30.03.2021 w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego sołectwom z terenu powiatu drawskiego 2021-03-31 10:35
dokument uchwała nr 345/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2021-03-31 10:39
dokument uchwała nr 344/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-04-07 08:35
dokument uchwała nr 343/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2021-05-11 11:07
dokument uchwała nr 342/2021 z dn. 16.03.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-03-18 09:51
dokument uchwała nr 341/2021 z dn. 16.03.2021 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji projektu "Poznajmy siebie, działajmy razem! - ponad ograniczeniami COVID-19" w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-03-18 09:36
dokument uchwała nr 340/2021 z dn. 2.03.2021 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2021-03-04 09:57
dokument uchwała nr 339/2021 z dn. 2.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2021-03-04 09:55
dokument uchwała nr 338/2021 z dn. 2.03.2021 r. w spr. wprowadzenia Instrukcji w sprawie sposobu postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu 2021-03-04 09:50
dokument uchwała 337/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2021-03-04 10:05
dokument uchwała nr 336/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego za 2020 rok 2021-03-04 09:45
dokument uchwała nr 335/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia ECDL, szkolenia z zakresu spawalnictwa metodą MAG i TIG dla nauczycieli PCKZiU" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2021-03-04 09:41
dokument uchwała nr 334/2021 z dn. 16.02.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni lakierniczej w PCKZiU, pracowni rysunku technicznego w ZS w Czaplinku oraz zakup ozonatora dla MOW w Czaplinku" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2021-03-04 09:36
dokument uchwała nr 333/2021 z dn. 9.02.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-02-11 14:25
dokument uchwała nr 332/2021 z dn. 02.02.2021 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 2021-02-08 13:51
dokument uchwała nr 331/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2021-01-19 10:27
dokument uchwała nr 330/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Sołectwa Broczyno 2021-01-19 10:20
dokument uchwała nr 329/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego sołectwom z terenu powiatu drawskiego. 2021-01-19 10:11
dokument uchwała nr 328/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. wyrażenia zgody na podnajem dwóch pomieszczeń usytuowanych na parterze w budynku przy ul. Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim 2021-01-19 10:09
dokument uchwała nr 327/2021 z dn.15.01.2021 r. w spr. przyjęcia planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim na rok 2021 2021-01-19 10:09
dokument uchwała nr 326/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr.planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2021 roku. 2021-01-14 10:04
dokument uchwała nr 325/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2021. 2021-01-14 10:00
dokument uchwała nr 324/2021 z dn. 7.01.2021 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu ?Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-020 2021-01-14 09:30
dokument uchwała nr 323/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom., przy ul. Piłsudskiego 20" 2021-01-04 09:31
dokument uchwala nr 322/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2021-01-04 09:27
dokument uchwała nr 321/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. ustalenia planu finansowego dla rachunków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego 2021-01-04 09:25
dokument uchwała nr 320/2020 z dn. 30.12.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2021-01-04 09:18
dokument uchwała nr 319/2020 z dn. 14.12.2020 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-12-15 12:10
dokument uchwała nr 318/2020 z dn. 14.12.2020 r. w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego na 2020 rok 2020-12-15 12:08
dokument uchwała nr 317/2020 z dn. 11.12.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-12-15 12:06
dokument uchwała nr 316/2020 z dn. 3.12.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-04 13:35
dokument uchwała nr 315/2020 z dn. 3.12.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-04 13:34
dokument uchwała nr 314/2020 z dn. 3.12.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego 20" 2020-12-04 13:33
dokument uchwała nr 313/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:30
dokument uchwała nr 312/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:30
dokument uchwała nr 311/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:29
dokument uchwała nr 310/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:28
dokument uchwała nr 309/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-12-04 13:27
dokument uchwała nr 308/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-12-04 13:25
dokument uchwała nr 307/2020 z dn. 30.11.2020 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2021 r. 2020-12-04 13:24
dokument uchwała nr 306/2020 z dn. 20.11.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-11-25 13:52
dokument uchwała nr 305/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego na lata 2021 - 2022" 2020-11-25 12:15
dokument uchwała nr 304/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. upoważnienia dyrektorów szkół do zakupienia sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" 2020-11-25 11:43
dokument uchwała nr 303/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021 - 2036 2020-11-25 11:41
dokument uchwała nr 302/2020 z dn. 13.11.2020 r. w spr. przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2021 rok 2020-11-25 11:39
dokument uchwała nr 301/2020 z dn. 9.11.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2020-11-10 10:44
dokument uchwała nr 300/2020 z dn. 6.11.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa windy - ZADANIE II" 2020-11-10 10:42
dokument uchwała nr 299/2020 z dn. 3.11.2020 r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2021 r. 2020-11-10 10:26
dokument uchwała nr 298/2020 z dn. 3.11.2020 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Młodzi z POWER-em" w ramch Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Ponadnarodowa mobilność uczniów" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2020-11-10 10:20
dokument uchwała nr 297/2020 z dn. 30.10.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-11-02 11:28
dokument uchwała nr 296/2020 z dn. 29.10.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-11-02 11:27
dokument uchwała nr 295/2020 z dn. 29.10.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Education Must GO ON-line" w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwa strategiczne w kontekście Covid-19. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej 2020-11-02 10:25
dokument uchwała nr 294/2020 z dn. 29.10.2020 w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2020-11-02 10:12
dokument uchwała nr 293/2020 z dn. 29.10.2020 r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2020-11-02 11:33
dokument uchwała nr 292/2020 z dn. 23.10.2020 r. w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu Drawskiego 2020-10-23 12:51
dokument uchwała nr 291/2020 z dn. 19.10.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - Budowa dźwigu osobowego - ZADANIE II" 2020-10-19 11:03
dokument uchwała nr 290/2020 z dn. 19.10.2020 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2021 r. 2020-10-19 10:59
dokument uchwała 289/2020 z dn. 13.10.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-10-15 14:26
dokument uchwała nr 288/2020 z dn. 13.10.2020 r. w spr. organizacji konkursu pn. "VIII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2020-10-14 12:29
dokument uchwała nr 287/2020 z dn. 6.10.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - Zadanie I" 2020-10-14 12:26
dokument uchwała nr 286/2020 z dn. 29.09.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-10-01 09:55
dokument uchwała nr 285/2020 z dn. 29.09.2020 r. w spr. ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego na 2020 rok 2020-10-01 09:46
dokument uchwała nr 284/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu na lata 2021 - 2022" 2020-09-24 14:57
dokument uchwała nr 283/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Inwentaryzacja punktów istniejących osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego" 2020-09-24 14:40
dokument uchwała nr 282/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o nadanie znaczenia obronnego dla drogi powiatowej 2020-09-24 14:36
dokument uchwała nr 281/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji projektu "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" 2020-09-24 14:23
dokument uchwała nr 280/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2020-09-24 14:21
dokument uchwała nr 279/2020 z dn. 22.09.2020 r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2020-09-24 14:19
dokument uchwała 278/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036 2020-09-10 07:03
dokument uchwała 277/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2020-09-09 10:42
dokument uchwała nr 276/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-09-09 10:40
dokument uchwała nr 275/2020 z dn. 8.09.2020 r. w spr. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-09-09 10:38
dokument uchwała nr 274/2020 z dn. 31.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-09-02 10:28
dokument uchwała nr 273/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa procesowego szczególnego radcy prawnemu Katarzynie Potockiej-Krak 2020-09-04 09:49
dokument uchwała nr 272/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek, wymianę stolarki drzwiowej" - ETAP I 2020-09-04 09:47
dokument uchwała nr 271/2020 z dn. 31.08.2020 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-09-04 09:44
dokument uchwała nr 270/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-09-04 09:39
dokument uchwała nr 269/2020 z dn. 31.08.2020 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-09-04 09:38
dokument uchwała nr 268/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-09-04 09:00
dokument uchwała nr 267/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-09-04 08:57
dokument uchwała nr 266/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego" 2020-09-04 08:55
dokument uchwała nr 265/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 6 części 2020-09-04 08:54
dokument uchwała nr 264/2020 z dn. 25.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2020-09-04 08:40
dokument uchwała nr 263/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2020-09-04 08:38
dokument uchwała nr 262/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-09-02 10:59
dokument uchwała nr 261/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Róży Kursie - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" 2020-09-02 10:38
dokument uchwała nr 260/2020 z dn. 25.08.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2020-09-02 10:32
dokument uchwała nr 259/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-08-18 12:22
dokument uchwała nr 258/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń ECDL i Debian Administration dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2020-08-18 12:19
dokument uchwała nr 257/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. organizacji konkursu pn. "Mobilny Festiwal Słoika 2020" 2020-08-18 12:14
dokument uchwała nr 256/2020 z dn. 31.07.2020 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania 2020-08-18 12:12
dokument uchwała nr 255/2020 z dn. 31.07.2020 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2020-08-18 11:55
dokument uchwała 254/2020 z dn. 31.07.2020 r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania 2020-08-18 11:54
dokument uchwała nr 253/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:23
dokument uchwała nr 252/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:22
dokument uchwała nr 251/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:20
dokument uchwała nr 250/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:19
dokument uchwała nr 249/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:17
dokument uchwała nr 248/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:16
dokument uchwała nr 247/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-18 10:15
dokument uchwała nr 246/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. odwołania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-08-18 10:13
dokument uchwała nr 245/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. odwołania dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-08-18 10:11
dokument uchwała nr 244/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2020-08-18 10:09
dokument uchwała nr 243/2020 z dn. 31.07.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2020-08-18 10:12
dokument uchwała nr 242/2020 z dn. 21.07.2020 r. o zmianie uchwały w spr. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2020-07-23 09:24
dokument uchwała nr 241/2020 z dn. 21.07.2020 r. w spr. organizacji konkursu pn. "II Festiwal Słoika 2020" 2020-07-23 09:22
dokument uchwała nr 240/2020 z dn. 21.07.2020 r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym budynku stanowiącego własność Powiatu Drawskiego 2020-07-23 09:19
dokument uchwała ne 239/2020 z dn. 14.07.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-07-20 07:47
dokument uchwała nr 238/2020 z dn. 14.07.2020 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2020-07-16 11:27
dokument uchwała nr 237/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2020-06-29 13:05
dokument uchwała nr 236/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu 2020-06-29 13:03
dokument uchwała nr 235/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 2020-06-29 13:01
dokument uchwała nr 234/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu z 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. 2020-06-29 13:00
dokument uchwała nr 233/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. przyjęcia planu rozwoju oświaty w Powiecie Drawskim 2020-06-29 12:57
dokument uchwała nr 232/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. ustalenia na 2020 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 2020-06-29 12:54
dokument uchwała nr 231/2020 z dn. 24.06.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-06-29 12:53
dokument uchwałą nr 230/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-06-12 11:47
dokument uchwała nr 229/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 2020-06-12 11:39
dokument uchwała nr 228/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start 2020-06-12 11:32
dokument uchwała nr 227/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Powiatowy Konkurs Piosenki Anny Jantar" 2020-06-12 11:26
dokument uchwała nr 226/2020 z dn. 24.06.2020 r. dot. wydawania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2020-06-29 12:48
dokument uchwała nr 225/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY KAT. B w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2020-06-12 11:13
dokument uchwała nr 224/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-06-18 12:16
dokument uchwała nr 223/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2020-06-12 11:06
dokument uchwała nr 222/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2020-06-12 10:59
dokument uchwała nr 221/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2020-06-12 10:57
dokument uchwała nr 220/2020 z dn. 9.06.2020 r. w spr. wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego 2020-06-12 10:54
dokument uchwała nr 219/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:50
dokument uchwała nr 218/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:49
dokument uchwała nr 217/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:48
dokument uchwała nr 216/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:47
dokument uchwała nr 215/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2020-06-01 08:44
dokument uchwała nr 214/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Najładniejsze i najaktywniejsze sołectwo Powiatu Drawskiego 2020 r." 2020-06-01 08:43
dokument uchwała nr 213/2020 z dn. 26.05.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Budowa parkingu dla pojazdów osobowych w Drawsku Pom., przy ulicy Bolesława Chrobrego" 2020-06-01 08:38
dokument uchwała nr 212/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-06-01 08:32
dokument uchwała nr 211/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Drawskiego Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za rok 2019. 2020-06-01 08:28
dokument uchwała nr 210/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-06-01 08:25
dokument uchwała nr 209/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2020-06-01 08:24
dokument uchwała nr 208/2020 z dn. 12.05.2020 r. w spr. upoważnienia dyrektorów szkół do użyczania sprzętu niezbędnego do zdalnego nauczania 2020-06-01 08:22
dokument uchwała nr 207/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-05-05 09:44
dokument uchwała nr 206/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Budowa zewnętrznej ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. przy ul. Złocienieckiej 25" 2020-05-05 09:31
dokument uchwała nr 205/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Generation Z Ecologists" w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół. 2020-05-05 09:45
dokument uchwała nr 204/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Being young is new black now" w ramach programu ERASMUS+ Akcja K2. Partnerstwa strategiczne. Współpraca szkół. 2020-05-05 09:25
dokument uchwała nr 203/2020 z dn. 27.04.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do podpisania porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna 2020-05-05 08:34
dokument uchwała nr 202/2020 z dn. 17.04.2020 r. w spr. upoważnienia Róży Kursa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 2020-04-23 13:24
dokument uchwała nr 201/2020 z dn. 17.04.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-04-21 08:30
dokument uchwała 200/2020 z dn. 17.04 2020 r. w spr. nie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 r. złożonych w otwartym konkursie ofert 2020-04-21 08:17
dokument uchwała nr 199/2020 z dn. 31.03.2020 r. w spr. ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim oraz jefo filii w Czaplinku wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2019/2020 2020-04-01 10:08
dokument uchwała nr 198/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "Our future in onr knowledge" w ramach programu ERASMUS+ 2020-03-19 15:38
dokument uchwała nr 197/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2020-04-01 09:31
dokument uchwała nr 196/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-03-23 07:56
dokument uchwała nr 195/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2020-03-19 15:32
dokument uchwała nr 194/2020 z dn. 19.03.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Powiatowy konkurs fotograficzny" 2020-03-19 15:30
dokument uchwała nr 193/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 2020-03-12 11:19
dokument uchwała nr 192/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Dziennemu Domu Samopomocy - Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Kulturalnemu w Drawsku Pom. 2020-03-12 11:16
dokument uchwała nr 191/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. do podpisania umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju w Poznaniu 2020-03-12 11:14
dokument uchwała nr 190/2020 z dn. 10.03.2020 r. w spr. podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2020 2020-03-12 11:12
dokument uchwała nr 189/2020 z dn. 10.03.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 2020-03-12 11:09
dokument uchwała nr 188/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim 2020-02-28 08:41
dokument uchwała nr 187/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2020" 2020-02-28 08:39
dokument uchwała nr 186/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 7 części 2020-02-28 08:30
dokument uchwała nr 185/2020 z dn. 26.02.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-02-28 08:26
dokument uchwała nr 184/2020 z dn. 18.02.2020 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 2020-02-18 13:31
dokument uchwała nr 183/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2020-02-14 09:07
dokument uchwałą nr 182/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2020 r. 2020-02-13 13:07
dokument uchwała nr 181/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu 2020-02-12 12:02
dokument uchwała nr 180/2020 z dn. 11.02.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-02-12 12:01
dokument uchwała nr 179/2020 z dn. 29.01.2020 w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do realizacji projektu "Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ 2020-02-12 11:58
dokument uchwała nr 178/2020 z dn. 29.01.2020 w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do realizacji projektu "Europejska Akademia Innowacyjnego Nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom." w ramach programu ERASMUS+ 2020-02-12 11:56
dokument uchwała nr 176/2020 z dn. 29.01.2020 w spr. nieodpłatnego oddania w użyczenie mienia ruchomego 2020-02-12 11:51
dokument uchwała nr 177/2020 z dn. 29.01.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu "Zdobywamy doświadczenia w europejskim rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ 2020-02-12 09:54
dokument uchwała nr 175/2020 z dn. 29.01.2020 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2020-02-12 09:39
dokument uchwała nr 174/2020 z dn. 24.01.2020 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 2020-01-29 13:44
dokument uchwała nr 173/2020 z dn. 22.01.2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2020-01-24 07:44
dokument uchwała nr 172/2020 z dn. 14.01.2020 r. w spr. przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. na rok 2020 2020-01-15 09:25
dokument uchwała nr 171/2020 z dn. 14.01.2020 w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2020-01-16 08:02
dokument uchwała nr 170/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:58
dokument uchwała nr 169/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:55
dokument uchwała nr 168/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:53
dokument uchwała nr 167/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2020-01-09 11:51
dokument uchwała nr 166/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku do realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2020-01-09 12:54
dokument uchwała nr 165/2020 z dn. 8.01.2020 r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2020 2020-01-14 13:27
dokument uchwała nr 164/2019 z dn. 31.12.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2019 r. 2020-01-03 11:51
dokument uchwała nr 163/2019 z dn. 18.12.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-12-30 08:16
dokument uchwała nr 162/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu do podpisania porozumienia w ramach programu mlegitymacja szkolna 2019-12-13 08:47
dokument uchwała nr 161/2019 z dni. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2019-12-13 08:45
dokument uchwała nr 160/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE 2019-12-13 08:35
dokument uchwała nr 159/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia SEMAFOR w Złocieńcu 2019-12-12 09:01
dokument uchwała nr 158/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Bolesława Chrobrego w Drawsku Pomorskim" 2019-12-12 10:21
dokument uchwała nr 157/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2019-12-12 10:16
dokument uchwała nr 156/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-12-20 09:35
dokument uchwała nr 155/2019 z dn. 3.12.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu pt. "V Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2020" 2019-12-05 11:48
dokument uchwała nr 154/2019 z dn. 3.12.2019 r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2019-12-05 11:45
dokument uchwała nr 153/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-12-12 08:49
dokument uchwała nr 152/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:28
dokument uchwała nr 151/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:27
dokument uchwała nr 150/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:25
dokument uchwała nr 149/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-11-29 10:24
dokument uchwała nr 148/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu "ABC przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. 2019-12-02 09:16
dokument uchwała nr 147/2019 z dn. 29.11.2019 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 2019-12-03 09:50
dokument uchwała nr 146/2019 z dn. 21.11.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-11-29 07:44
dokument uchwała nr 145/2019 z dn. 21.11.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Zakup oprogramowania do pracowni zawodowych w ramach projektu pn. : Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2019-11-28 09:36
dokument uchwała Nr 144/2019 z dn. 14.11.2019 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 - 2035 2019-11-28 09:42
dokument uchwała nr 143/2019 z dn. 14.11.2019 r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2020 rok 2019-11-18 08:22
dokument uchwała nr 142/2019 z dn. 8.11.2019 r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 2019-11-08 12:27
dokument uchwała 141/2019 z dn. 8.11.2019 r. w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. płatności bezgotówkowych 2019-11-08 12:24
dokument uchwała nr 140/2019 z dn. 30.10.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-11-04 12:07
dokument uchwała nr 139/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-10-24 08:39
dokument uchwała nr 138/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2019-10-23 10:13
dokument uchwała nr 137/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w ramach projektu pn. : Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 2 części 2019-10-23 10:12
dokument uchwała nr 136/2019 z dn. 22.10.2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. 2019-10-23 10:09
dokument uchwała nr 135/2019 z dn. 17.10.2019 r. dotycząca wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-10-23 10:06
dokument uchwała nr 134/2019 z dn. 10.10.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup oprogramowania do pracowni zawodowych" w ramach projektu pn. :Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego. Działanie 8.9. 2019-10-11 08:03
dokument uchwała nr 133/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:46
dokument uchwała nr 132/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Klubu Piłkarskiego Drawsko Pomorskie 2019-10-01 08:13
dokument uchwała nr 131/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Klubu Sportowego "Orliczek" w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:43
dokument uchwała nr 130/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:42
dokument uchwała nr 129/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego mienia ruchomego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:40
dokument uchwała nr 128/2019 z dn. 30.09.2019 r w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2019-09-30 14:39
dokument uchwała nr 127/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. organizacji konkursu pn. "VII Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2019-09-30 14:37
dokument uchwała nr 126/2019 z dn. 30.09.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-09-30 14:35
dokument uchwała nr 125/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Andersa w Złocieńcu do realizacji projektu "Learning Together" w ramach programu ERASMUS+ 2019-09-19 12:43
dokument uchwała nr 124/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu "Publicity and Nutrition" w ramach programu ERASMUS+ 2019-09-19 12:41
dokument uchwała nr 123/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Terenowego w Złocieńcu 2019-09-19 12:45
dokument uchwała nr 122/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 4 części 2019-09-20 09:01
dokument uchwała nr 121/2019 z dn. 18.09.2019 r. w spr. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2019-09-19 15:28
dokument uchwała nr 120/2019 z dn. 11.09.2019 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035 2019-09-20 09:04
dokument uchwała nr 119/2019 z dn. 5.09.2019 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu "Rehabilitacja 25 plus" 2019-09-11 08:06
dokument uchwała nr 118/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-09-04 13:50
dokument uchwała nr 117/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2019-09-05 08:08
dokument uchwała nr 116/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Pani Janinie Czarnyszce 2019-09-05 08:09
dokument uchwała nr 115/2019 z dn. 3.09.2019 r. w spr. zatrudnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pom. 2019-09-05 08:11
dokument uchwała nr 114/2019 z dn. 30.08.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń e budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego ETAP II" 2019-09-03 12:05
dokument uchwała nr 113/2019 z dn. 30.08.2019 r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2019 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-03 11:57
dokument uchwała 112/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-08-13 13:15
dokument uchwała nr 111/2019 z dn. 7.08.2019 r, w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-09-03 12:16
dokument uchwała nr 110/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:23
dokument uchwała nr 109/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:22
dokument uchwała nr 108/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:21
dokument uchwała nr 107/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:20
dokument uchwała nr 106/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:19
dokument uchwała nr 105/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:18
dokument uchwała nr 104/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:18
dokument uchwała nr 103/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:17
dokument uchwała nr 102/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-13 12:14
dokument uchwała nr 101/2019 z dn. 07.08.2019 r. w spr.wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2019-08-13 08:32
dokument uchwała nr 100/2019 z dn. 7.08.2019 r. w spr. procedury kontroli nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pom. 2019-09-03 12:32
dokument uchwała nr 99/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego" (dotyczy I etapu) 2019-07-29 13:50
dokument uchwała nr 98/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego" (dotyczy II etapu) 2019-07-29 11:51
dokument uchwała nr 97/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026" 2019-07-29 12:37
dokument uchwała nr 96/2019 z dn. 23.07.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-07-29 11:46
dokument uchwała 95/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pom. na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego" (dotyczy I etapu). 2019-07-18 08:18
dokument uchwała 94/2019 z dn. 11.07.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-07-17 13:30
dokument uchwała nr 93/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2019-07-09 11:12
dokument uchwała nr 92/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2019-07-09 11:10
dokument uchwała nr 91/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia upoważnienia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2019-07-09 11:08
dokument uchwała nr 90/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznanie świadczenia dobry start 2019-07-09 11:05
dokument uchwała nr 89/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 2019-07-09 11:02
dokument uchwała nr 88/2019 z dn. 8.07.2019 r. w spr. udzielenia Kamili Kowalik Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2019-07-09 10:55
dokument uchwała 87/2019 z dn. 27.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-07-04 09:05
dokument uchwała nr 86/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń mechanicznych dla nauczycieli oraz uczniów w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - 5 części 2019-07-02 09:19
dokument uchwała nr 85/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2019-07-02 09:15
dokument uchwała nr 84/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2019-07-02 09:13
dokument uchwała nr 83/2019 z dn. 19.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie ETAP II" 2020-01-24 11:55
dokument uchwała nr 82/2019 z dn. 18.06.2019 r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2019-06-19 14:38
dokument uchwała nr 81/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2019-06-19 14:32
dokument uchwała nr 80/2019 z dn. 6.06.2019 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 74/2019 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 2019-06-06 15:00
dokument uchwała nr 79/2019 z dn. 21.05.2019r. w spr. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za rok 2018 2019-06-05 12:15
dokument uchwała nr 78/2019 z dn. 4.06.2019 w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2019-06-05 12:25
dokument uchwała nr 77/2019 z dn. 4.06.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-05 12:19
dokument uchwała nr 76/2019 z dn. 4.06.2019 r. w spr. zmian w budżecie Powiayu Drawskiego na rok 2019 2019-06-06 13:34
dokument uchwała nr 75/2019 z dn. 4.06.2019 r. w spr. ogłoszenia Konkursu pn. "Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego 2019" 2019-06-05 12:13
dokument uchwała nr 74/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2019-06-05 12:06
dokument uchwała nr 73/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2019-05-21 14:16
dokument uchała nr 72/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:57
dokument uchała nr 71/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:56
dokument uchała nr 70/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:55
dokument uchwała nr 69/2019 z dn. 21.05.2019r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:54
dokument uchwała nr 68/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2019-06-06 14:50
dokument uchwała nr 67/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2019-05-23 08:37
dokument uchwała nr 66/2019 z dn. 10.05.2019 r. w spr. zaopiniowania projektu dokumentu pt. "Program Usuwania Azbestu dla Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 - 2032" 2019-05-14 09:20
dokument uchwała nr 65/2019 z dn. 7.05.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-05-10 13:16
dokument uchwała nr 64/2019 z dn. 7.05.2019 r. w spr. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2019 2019-05-09 11:25
dokument uchwała nr 63/2019 z dn. 7.05.2019 r. w spr. udzielenia Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad organizatorem rodziinej pieczy zastępczej 2019-05-09 11:22
dokument uchwała nr 62/2019 z dn. 23.04.2019 r. w spr. ustalenia na 2019 rok stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne 2019-04-24 08:37
dokument uchwała nr 61/2019 z dn. 23.04.2019 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2019-04-24 08:35
dokument uchwała nr 60/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr. udzielenia Róży Kursa - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 2019-04-24 08:33
dokument uchwała nr 59/2109 z dn. 16.04.2019 r. w spr. udzielenia upoważnienia Róży Kursa - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2019-04-24 08:18
dokument uchwała nr 58/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr. udzielenia Róży Kursa - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobr start 2019-04-24 08:25
dokument uchwała nr 57/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-04-09 13:17
dokument uchwała nr 56/2019 z dn. 5.04.2019 r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2019-04-08 11:46
dokument uchwała nr 55/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. udzielenie upoważnienia Pani Karolinie Szumowskiej, zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2019-04-08 11:35
dokument uchwała nr 54/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Doposażenie pracowni zawodoweych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnychj na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2019-04-08 11:33
dokument uchwała nr 53/2019 z dn. 5.04.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" 2019-04-08 11:31
dokument uchwała nr 52/2019 z dn. 5.04.2019 r. w spr. zatwierdzenia wyników naboru do złożenia projektu grantowego, stanowiącego rozszerzenie projektu standardowego pt. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" (Działanie 8.9) o komponent współpracy ponadnarodowej w drodze Procedury Grantowej projektu "Międzynarodowa współpraca się opłaca" 2019-04-08 11:28
dokument uchwała nr 51/2019 z dn. 5.04.2019r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2019-04-08 11:25
dokument uchwała nr 50/2019 z dn. 5.04.2019r. w spr. wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji 2019-04-08 11:22
dokument uchwała nr 49/2019 z dn. 26.03.2019r. dotycząca wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-04-02 08:48
dokument uchwała nr 48/2019 z dn. 26.03.2019r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2019-04-02 08:47
dokument uchwała nr 47/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2019-04-02 08:26
dokument uchwała nr 46/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. zorganizowania konkursu plastycznego pn. "Pomniki Przyrody Powiatu Drawskiego" 2019-04-02 08:24
dokument uchwała nr 45/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2019-04-02 09:02
dokument uchwała nr 44/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-04-02 12:07
dokument uchwała nr 43/2019 z dn. 26.03.2019r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2019-04-02 12:17
dokument uchwała nr 42/2019 z dn. 19.03.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "ECO-Detectives" w ramach programu ERASMUS+ 2019-03-25 10:43
dokument uchwała nr 41/2019 z dn. 19.03.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. do realizacji projektu "How to get a job in Europe" w ramach programu ERASMUS+ 2019-03-25 10:40
dokument uchwała nr 40/2019 z dn. 19.03.2019r. w spr. ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pom. oraz jego filii w Czaplinku wchodzących w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-25 14:25
dokument uchwała nr 39/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2019-03-26 09:19
dokument uchwała nr 38/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. powierzenia prowadzenia Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic 2019-03-25 10:34
dokument uchwała nr 37/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. ogłoszenia konkursu "XII Powiatowa Olimpiada Zdrowia" 2019-03-25 10:32
dokument uchwała nr 36/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2019-03-25 10:31
dokument uchwała nr 35/2019 z dn. 12.03.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2019-03-25 10:30
dokument uchwała nr 34/2019 z dn. 12.03.2019r. dot. wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-03-25 10:25
dokument uchwała nr 33/2019 z dn. 7.03.2019r. w spr. powołania składów osoboych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-03-25 14:21
dokument uchwała nr 32/2019 z dn. 28.02.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-03-25 10:13
dokument uchwała nr 31/2019 z dn. 19.02.2019r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. POrganizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanier 8.9 2019-03-25 10:23
dokument uchwała nr 30/2019 z dn. 19.02.2019r. o zmianie uchwały w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2019" 2019-03-26 11:51
dokument uchwała nr 29/2019 z dn. 19.02.2019r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2019-03-25 14:30
dokument uchwała nr 28/2019 z dn. 12.02.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-03-25 09:49
dokument uchwała nr 27/2019 z dn. 12.02.2019r. w spr. ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2019-02-13 10:14
dokument uchwała nr 26/2019 z dn. 12.02.2019r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-02-13 10:10
dokument uchwała nr 25/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. uchwalenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Powiat Drawski - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. na rok 2019 2019-02-13 09:47
dokument uchwała nr 24/2019 z dn. 5.02.2019r w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojciowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2019-02-13 09:44
dokument uchwała nr 23/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2019" 2019-02-05 12:17
dokument uchwała nr 22/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim do realizacji projektu "Mobilność szansą Twojego rozwoju zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ 2019-02-05 11:19
dokument uchwała nr 21/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do realizacji projektu "Mobilność szansą Twojego rozwoju zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ 2019-02-05 11:03
dokument uchwała nr 20/2019 z dn. 5.02.2019r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim do realizacji projektu :Mobilność szansą Twojego rozwoju zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ 2019-02-05 10:55
dokument uchwała nr 19/2019 z dn. 22.01.2019 w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do PCKZiU w Drawsku Pom. oraz Czaplinku" w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktórw Samorządowych 2019-01-29 08:12
dokument uchwała nr 18/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej części działki gruntu 417/2 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2019-01-28 08:57
dokument uchwała nr 17/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy niezabudowanej części działki gruntu nr 417/2 obręb 11 miasta Drawsko Pom. stanowiące własność Powiatu Drawskiego 2019-01-29 08:05
dokument uchwała nr 16/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. aktualizacji jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2019-01-29 08:03
dokument uchwała nr 15/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 2019-01-28 08:23
dokument uchwała nr 14/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2019 roku 2019-01-28 08:20
dokument uchwała nr 13/2019 z dn. 22.01.2019r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2019 2019-01-28 08:15
dokument uchwała nr 12/2019 z dn. 9.01.2019r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2019-01-14 09:37
dokument uchwała nr 11/2019 z dn. 9.01.2019r. w spr. powierzenia Etatowemu Członkowi Zarządu wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 2019-01-10 10:56
dokument uchwała nr 10/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-12-31 09:49
dokument uchwała nr 9/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2018-12-20 13:43
dokument uchwała nr 8/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. ogłoszenia konkursu pt."IV POwiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2019" 2018-12-20 13:42
dokument uchwała nt 7/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP II, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej biogazowni" 2018-12-21 10:15
dokument uchwała nr 6/2018 z dn. 20.12.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego - 8 części" 2018-12-20 13:31
dokument uchwała nr 5/2018 z dn. 11.12.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-12-12 10:32
dokument uchwała nr 4/2018 z dn. 11.12.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-12-12 08:00
dokument uchwała nr 3/2018 z dn. 4.12.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-12-06 09:36
dokument uchwała nr 1/2018 z dn. 4.12.2018r. w spr. udzielenia upoważnienia Alicji Kryckiej-Sumińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2018-12-04 13:35