Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument usunięty Robert Ziółkowski 2019-12-31 10:09:54
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument usunięty Robert Ziółkowski 2019-12-31 10:09:49
Nr 81/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-12-31 09:29:14
Nr 78/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-30 14:18:58
Nr 77/2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-30 14:17:37
Nr 76/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-30 14:13:38
Nr 75/2019 w sprawie ustalenia godzin otwarcia Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-30 14:11:34
Nr 73/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Aleksandra Zyguła 2019-12-30 14:04:10
Nr 72/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Aleksandra Zyguła 2019-12-30 13:55:11
Nr 49/2014 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz ustalenia regulaminu jej działania Aleksandra Zyguła 2019-12-30 13:25:40
Nr 48/2014 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:50:56
Nr 47/2014 w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Drawskim na 2015 rok Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:48:14
Nr 46/2016 o zmianie Zarządzenia Nr 25/2014 Starosty Drawskiego z dnia 30.06.2014 roku Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:45:34
Nr 45/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:41:37
Nr 44/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:37:59
Nr 43/2014 o uchyleniu Zarządzenia nr 4/2014 Starosty Drawskiego z dnia 4 lutego 2014 r. Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:36:32
Nr 42/2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Drawskiego nr 57/2007 w sprawie ustalenia wysokości dodatku aktywizacyjnego dla bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku , którzy z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:34:04
Nr 41/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na : Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:28:28
Nr 41/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na : - dokument usunięty Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:27:33
Nr 41/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na : - dokument usunięty Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:22:16
Nr 40/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na :"Usługa udzielenia długotereminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu drawskiego" Aleksandra Zyguła 2019-12-30 12:19:06
Nr 39/2014 o utracie mocy zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania technologii internetowych do zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz otrzymywania materiałów do powyższych zgłoszeń Aleksandra Zyguła 2019-12-30 11:23:17
Nr 38/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-30 11:18:51
Nr 37/2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie Aleksandra Zyguła 2019-12-30 11:15:23
Nr 36/2014 w sprawie obowiązkowych szkoleń dla pracowników Aleksandra Zyguła 2019-12-30 11:13:07
Nr 35/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Aleksandra Zyguła 2019-12-30 11:10:37
Nr 34/2014 o utracie mocy Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Aleksandra Zyguła 2019-12-30 10:47:01
Nr 33/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych Aleksandra Zyguła 2019-12-30 10:44:16
Nr 32/2014 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Aleksandra Zyguła 2019-12-30 10:32:47
Nr 31/2014 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie Aleksandra Zyguła 2019-12-30 10:22:05
Nr 30/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-30 10:00:38
Nr 29/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-30 09:58:00
Nr 28/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-30 09:55:40
Nr 27/2014 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych , akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, dotyczącej wyodrębnienia Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w jednostkę organizacyjną Powiatu Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-12-30 09:53:53
Nr 26/2014 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-12-30 09:15:54
Komisja Oświaty Barbara Kotwica 2019-12-30 09:09:06
Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Barbara Kotwica 2019-12-30 09:08:32
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Barbara Kotwica 2019-12-30 09:08:01
Komisja Rewizyjna Barbara Kotwica 2019-12-30 09:07:22
Plany pracy Komisji na rok 2020 Barbara Kotwica 2019-12-30 09:06:30