Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
uchwała nr 160/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2019-12-13 08:31:07
Nr 40/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursu oceniającej NAJŁADNIEJSZE I NAJATRAKCYJNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO Aleksandra Zyguła 2019-12-13 08:29:40
uchwała nr 160/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2019-12-13 08:29:32
uchwała nr 160/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do złożenia do operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wniosku o świadczenie usług OSE - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2019-12-13 08:29:04
Nr 39/2015 w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-13 08:26:05
Nr 38/2015 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-13 08:23:12
Nr 38/2015 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-13 08:20:26
Nr 37/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. możliwości utworzenia filii Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjo- Kulturalny z siedzibą w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-13 08:17:35
Nr 36/2015 w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-13 08:07:09
Nr 35/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-13 08:03:09
Nr 34/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-13 07:54:59
Nr 33/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-13 07:51:22
Nr 32/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-12-13 07:47:03
Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. Barbara Kotwica 2019-12-12 15:05:08
Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 r. Barbara Kotwica 2019-12-12 15:04:35
Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. Barbara Kotwica 2019-12-12 15:04:05
Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. Barbara Kotwica 2019-12-12 15:03:35
Nr 31/2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz ustalenia "Polityki bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" i Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" Aleksandra Zyguła 2019-12-12 12:45:40
Nr 31/2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz ustalenia "Polityki bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" i Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" Aleksandra Zyguła 2019-12-12 12:44:35
Nr 30/2015 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-12 12:34:40
Nr 29/2015 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-12-12 12:24:54
Ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego Małgorzata Kraus 2019-12-12 12:12:21
Nr 27/2008 w sprawie wprowadzenia procedury uzgadniania organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:48:54
Nr 26/2015 o zmianie zrządzenia Starosty Drawskiego w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu postaw etycznych pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:40:18
Nr 25/2015 w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzeń Starosty Drawskiego oraz zmian zarządzeń dotyczących Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001-2009 w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:34:13
Nr 24/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:27:41
Nr 23/2015 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:23:52
Nr 22/2015 w sprawie wyboru komisji przetargowej do sprzedaży , dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:19:39
Nr 21/2015 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:15:21
Nr 20/2015 zmieniające Zarządzenie w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie Aleksandra Zyguła 2019-12-12 11:09:19
Zgłoszenie instalacji wytwarzające pole elektromagnetyczne - dokument usunięty Robert Ziółkowski 2019-12-12 10:58:34
Zgłoszenie instalacji wytwarzające pole elektromagnetyczne - dokument usunięty Robert Ziółkowski 2019-12-12 10:35:45
uchwała nr 158/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Bolesława Chrobrego w Drawsku Pomorskim" Renata Maksimczyk 2019-12-12 10:21:54
uchwała nr 157/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Renata Maksimczyk 2019-12-12 10:16:29
Nr 19/2015 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok szkolny 2015/2016 Aleksandra Zyguła 2019-12-12 09:18:23
uchwała nr 159/2019 z dn. 10.12.2019 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia SEMAFOR w Złocieńcu Renata Maksimczyk 2019-12-12 09:01:12
Klauzula RODO dla Stowarzyszeń Barbara Kotwica 2019-12-12 09:00:12
Klauzula RODO dla osób fizycznych Barbara Kotwica 2019-12-12 08:59:48
Klauzula RODO dla osób fizycznych Barbara Kotwica 2019-12-12 08:57:22
Nr 18/2015 o zmianie zarządzenia w sprawie obowiązkowych szkoleń pracowników Aleksandra Zyguła 2019-12-12 08:56:50