Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2016 Aleksandra Zyguła 2019-11-21 14:43:41
Nr 25/2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim " oraz " Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" Aleksandra Zyguła 2019-11-21 12:06:38
Nr 64/2019 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" oraz "Instytucji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim". Aleksandra Zyguła 2019-11-21 12:01:25
Nr 56/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:51:08
Nr 55/2017 w sprawie aktualizacji Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:48:21
Nr 54/2017 w sprawie organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terenie Powiatu Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:36:44
Nr 53/2017 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:26:57
Nr 52/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:24:36
Nr 51/2017 w sprawie ustalenia składu Zespołu Kierowania w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:19:30
Nr 50/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:14:05
Nr 49/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2017 z 01 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do projektu pn. " Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" realizowanego w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Priorytet VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Aleksandra Zyguła 2019-11-21 08:10:44
Nr 48/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:56:14
Nr 47/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:53:49
Nr 46/2017 w sprawie powołania w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:51:10
Nr 45/2017 w sprawie powołania Komisji ds.szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:48:33
Nr 44/2017 w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:45:37
Nr 43/2017 w sprawie wskazania na terenie powiatu drawskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:39:37
Nr 43/2017 w sprawie wskazania na terenie powiatu drawskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:38:49
Nr 42/2017 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:31:54
Nr 41/2017 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:25:48
Nr 40/2017 w sprawie powołania komisji do odbioru operatów technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku Aleksandra Zyguła 2019-11-21 07:20:48
Nr 39/2017 w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wyłączania Aleksandra Zyguła 2019-11-20 14:32:02
Nr 38/2017 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Aleksandra Zyguła 2019-11-20 14:13:34
Nr 37/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-20 14:09:25
Nr 36/2017 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektów: " Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" oraz "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Aleksandra Zyguła 2019-11-20 13:26:27
Interpelacja G. Buczek Barbara Kotwica 2019-11-20 13:19:46
Zapytania J. Kozłowski Barbara Kotwica 2019-11-20 13:16:42
Nr 35/2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" realizowanego w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Priorytet VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Aleksandra Zyguła 2019-11-20 13:04:59
Nr 34/2017 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz ustalenia "Polityki bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" i "Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-20 12:32:51
Nr 33/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-11-20 12:05:50
Nr 32/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-11-20 12:03:08
Nr 31/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Aleksandra Zyguła 2019-11-20 11:59:29
Nr 30/2017 o zmianie zarządzenia , w sprawie powołania komisji celem ustalania norm zużycia paliwa w gospodarce samochodowej oraz w innym sprzęcie zasilanym paliwem silnikowym w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-20 11:55:53
Nr 30/2017 o zmianie zarządzenia , w sprawie powołania komisji celem ustalania norm zużycia paliwa w gospodarce samochodowej oraz w innym sprzęcie zasilanym paliwem silnikowym w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-20 11:48:01
Nr 29/2017 w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego Aleksandra Zyguła 2019-11-20 11:38:09
Nr 28/2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-20 11:34:31
Nr 27/ 2017 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Czaplinku dla której organem prowadzącym jest " Jaś i Małgosia " Szkoły i Placówki Terapeutyczne w Szczecinku Aleksandra Zyguła 2019-11-20 11:23:11
Nr 26 w sprawie udziału osób w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym, pk. "GNIEWOSZ-17" połączonym z realizacją elementów zarządzenia kryzysowego i obrony cywilnej - zgrywanie systemu obronnego województwa zachodniopomorskiego Aleksandra Zyguła 2019-11-20 11:05:12
Nr 25/2017 w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto Aleksandra Zyguła 2019-11-20 10:54:43
Nr 24/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Aleksandra Zyguła 2019-11-20 10:48:35