herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Krzysztof Kaziszyn 2017-11-17 10:37:29
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - dokument usunięty Małgorzata Katuszonek 2017-11-17 08:00:26
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Małgorzata Katuszonek 2017-11-17 08:00:22
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Małgorzata Katuszonek 2017-11-17 07:59:36
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 15:04:42
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 15:04:22
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 15:04:17
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 15:04:05
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 15:03:55
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:42:12
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:42:09
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:41:40
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:41:31
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:41:22
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:41:10
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:41:02
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:40:54
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska 2017-11-16 09:40:46
Krystyna Tobiszewska 2017-11-15 12:45:21
program 14.11.2017r. Renata Maksimczyk 2017-11-15 10:21:16
program 8.11.2017r. Renata Maksimczyk 2017-11-15 10:17:01
uchwała nr 419/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2018 rok Renata Maksimczyk 2017-11-15 10:14:51
uchwała nr 420/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 - 2037 Renata Maksimczyk 2017-11-15 10:06:07
uchwała nr 420/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 - 2037 - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-11-15 10:05:18
uchwała nr 420/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 - 2037 - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-11-15 10:05:01
uchwała nr 420/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 - 2037 - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-11-15 10:01:41
uchwała nr 418/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 Renata Maksimczyk 2017-11-15 09:57:08
uchwała nr 422/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenie zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. na kierunku Technik informatyki" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Renata Maksimczyk 2017-11-15 09:27:50
uchwała nr 421/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP II" Renata Maksimczyk 2017-11-15 09:26:44
uchwała nr 422/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenie zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. na kierunku Technik informatyki" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-11-15 09:25:19
uchwała nr 421/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP II" - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-11-15 09:25:16
Lidia Konwa 2017-11-15 09:09:43
uchwała nr 422/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenie zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. na kierunku Technik informatyki" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-11-15 08:37:20
uchwała nr 421/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP II" - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-11-15 08:18:59
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego Agnieszka Gągalska 2017-11-14 11:01:18
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego Agnieszka Gągalska 2017-11-14 11:01:14
WYKAZ nr 18/2017 z dnia 10.11.2017 r. nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat stanowiącej część o powierzchni 1,25 ha działki gruntu nr 34/7 o powierzchni 12,5958 ha położonej w obrębie 17 miasta Złocieniec. Rafał Szczuchniak 2017-11-13 13:06:27
Uchwała NR CXXVI.486.Z.2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Drawskiego Joanna Andrykowska 2017-11-13 09:22:35
zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic - dokument usunięty Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa 2017-11-09 14:56:17
zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa 2017-11-09 14:55:12