herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Joanna Stasiak 2018-01-19 13:56:49
uchwała nr 460/2018 z dn. 17.08.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Mobilność szansą Młodych na rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ Renata Maksimczyk 2018-01-19 11:55:33
uchwała nr 459/2018 z dn. 17.01.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Mobilność szansą Młodych na rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ Renata Maksimczyk 2018-01-19 11:53:04
uchwała nr 458/2018 z dn. 17.01.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Rozwój zawodowy nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. w ramach projektu ERASMUS+ Renata Maksimczyk 2018-01-19 11:50:29
Decyzja nr AB.6740.3.69.2017.KT - budowa farmy fotowoltaicznej Kalisz Pomorski II Krystyna Tobiszewska 2018-01-19 08:55:47
Krystyna Tobiszewska 2018-01-18 14:40:07
uchwała nr 457/2018 z dn. 17.01.2018r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego Renata Maksimczyk 2018-01-17 13:54:12
uchwała nr 456/2018 z dn. 17.01.2018r w spr. udzielenia pełnomocnictwa Renata Maksimczyk 2018-01-17 13:53:10
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Joanna Stasiak 2018-01-17 09:19:21
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok Joanna Stasiak 2018-01-17 09:17:58
program 17.01.2018r. Renata Maksimczyk 2018-01-16 08:32:22
uchwała nr 454/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz unnych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2018 roku Renata Maksimczyk 2018-01-16 08:22:43
uchwała nr 453/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2018 Renata Maksimczyk 2018-01-16 08:17:39
Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Barbara Kotwica 2018-01-15 14:58:31
Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Barbara Kotwica 2018-01-15 14:58:15
UCHWAŁA W SPRAWIE WYRAZENIA OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLAQNOWANEJ KWOTY DŁUGU POWIATU DRAWSKIEGO NA LATA 2018-2037 Joanna Andrykowska 2018-01-12 13:47:56
UCHWAŁA W SPRAWIE OPINII O MOŻLIWOSCI SFINANSOWANIA DEFICYTU USTALONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ POWIATU DRAWSKIEGO NA 2018 ROK Joanna Andrykowska 2018-01-12 13:46:29
2018 Joanna Andrykowska 2018-01-12 13:44:27
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Agnieszka Gągalska 2018-01-11 17:11:00
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Agnieszka Gągalska 2018-01-11 17:09:48
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Agnieszka Gągalska 2018-01-11 17:09:38
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Agnieszka Gągalska 2018-01-11 17:09:28
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Agnieszka Gągalska 2018-01-11 17:09:20
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Agnieszka Gągalska 2018-01-11 17:09:10
Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I, wykonanie przyłącza cieplnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z istniejącej bogazowni Agnieszka Gągalska 2018-01-11 17:08:41
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? Agnieszka Gągalska 2018-01-11 16:06:27
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? Agnieszka Gągalska 2018-01-11 16:06:18
uchwała nr 455/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 Renata Maksimczyk 2018-01-11 13:20:25
Zawiadomienie o XLI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 15 stycznia 2018 r. Barbara Kotwica 2018-01-11 11:20:16
uchwała nr 452/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Dziewczyna Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic 2018" Renata Maksimczyk 2018-01-10 10:50:25
uchwała 451/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2018" Renata Maksimczyk 2018-01-10 10:48:37
uchwała nr 450/2018r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego Renata Maksimczyk 2018-01-10 10:35:59
uchwała nr 449/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego Renata Maksimczyk 2018-01-10 10:33:54
program 5.01.2018r. Renata Maksimczyk 2018-01-10 10:31:26
program 10.01.2018r. Renata Maksimczyk 2018-01-10 10:26:50
WYKAZ nr 2/2018 z dnia 10.01.2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do wynajęcia stanowiącej boks garażowy nr 4 znajdujący się na działce gruntu nr 110/2 o pow. 0,1079 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pom. przy Pl. E. Orzeszkowej 3a Rafał Szczuchniak 2018-01-10 09:51:54
WYKAZ nr 1/2018 z dnia 10.01.2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do wynajęcia stanowiącej część warsztatową znajdującą się na działce gruntu nr 110/2 o pow. 0,1079 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pom. przy Pl. E. Orzeszkowej 3a Rafał Szczuchniak 2018-01-10 09:50:47
Krystyna Tobiszewska 2018-01-09 13:11:18
Dostawa wyposażenia do pracowni turystyczno-geodraficznej oraz rysunku technicznego ZSP w Czaplinku Agnieszka Gągalska 2018-01-08 12:07:40
Dostawa wyposażenia do pracowni turystyczno-geodraficznej oraz rysunku technicznego ZSP w Czaplinku Agnieszka Gągalska 2018-01-08 12:07:33