herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu drawskiego Barbara Kotwica 2017-02-17 11:50:33
Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 -2025 Barbara Kotwica 2017-02-17 11:46:05
Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 -2025 Barbara Kotwica 2017-02-17 11:45:30
Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 Barbara Kotwica 2017-02-17 11:36:18
Uchwała Nr XXVII/198/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 Barbara Kotwica 2017-02-17 11:31:51
Protokół Nr XXVII/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Barbara Kotwica 2017-02-17 11:26:31
Protokół Nr XXVI/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. Barbara Kotwica 2017-02-17 11:24:10
Krystyna Tobiszewska 2017-02-16 07:51:39
Wykaz Nr 3/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 697 o powierzchni 0,0232 ha położonej w obrębie Nętno gm. Drawsko Pom. nr 697 o powierzchni 0,0232 ha położonej w obrębie Nętno gm.Drawsko Pom. Rafał Szczuchniak 2017-02-15 10:56:43
Wykaz Nr 3/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony stanowiącej działkę gruntu nr 697 o powierzchni 0,0232 ha położonej w obrębie Nętno gm. Drawsko Pom. nr 697 o powierzchni 0,0232 ha położonej w obrębie Nętno gm.Drawsko Pom. Rafał Szczuchniak 2017-02-15 10:53:30
Krystyna Tobiszewska 2017-02-13 13:25:29
wniosek o pozwolenie wodnoprawne w Czaplinku Robert Ziółkowski 2017-02-13 12:43:46
Wniosek o stypendium sportowe Krzysztof Kaziszyn 2017-02-08 14:56:12
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe Krzysztof Kaziszyn 2017-02-08 14:55:49
Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe Krzysztof Kaziszyn 2017-02-08 14:55:24
Ogłoszenie stypendia 2017 Krzysztof Kaziszyn 2017-02-08 14:54:49
Nabór - Stypendia sportowe w roku 2017 Krzysztof Kaziszyn 2017-02-08 14:54:13
Inf. dot. dotacji małych grantów Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:45:11
wzór umowy Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:44:15
wzór sprawozdania Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:43:58
wzór oferty Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:43:30
załącznik nr 6 wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:43:05
załącznik nr 5 promocja i organizacja wolontariatu Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:42:07
załącznik nr 4 działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym i dzialność na rzecz osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:41:16
załącznik nr 4 działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym i dzialność na rzecz osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:40:27
załącznik nr 3 -ochrona i promocja zdrowia Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:39:57
załącznik nr 2 -kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:39:08
załącznik nr 1 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:38:34
Uchwała Nr 292/2017 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:37:55
Otwarte konkursy ofert - 2017 Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:35:12
Inf. dot. dotacji małch grantów Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:28:44
Inf. dot. dotacji małch grantów Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:28:15
Inf. dot. dotacji małch grantów Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:27:41
Inf. dot. dotacji małch grantów Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:26:08
Inf. dot. dotacji małch grantów Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 14:24:04
Otwarte konkursy ofert - 2017 Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 13:25:56
Otwarte konkursy ofert - 2017 Małgorzata Katuszonek 2017-02-08 13:25:46
program 8.02.2017r. Renata Maksimczyk 2017-02-08 11:55:17
uchwała nr 294/2017 z dn. 8.02.2017r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim upoweażnienia do kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej Renata Maksimczyk 2017-02-08 11:53:48
uchwała nr 293/2017 z dn. 8.02.2017r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi Renata Maksimczyk 2017-02-08 11:51:14