herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
uchwała nr 312/2017 z dn. 24.03.2017r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001R. w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Be aware for your future" w ramach programu ERASMUS + Mobilność Edukacyjna Renata Maksimczyk 2017-03-28 14:30:37
Informacja o wynikach naboru w Wydziale Finansowym Małgorzata Kraus 2017-03-28 14:27:39
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów - dokument usunięty Małgorzata Kraus 2017-03-28 14:27:07
uchwała nr 311/2017 z dn. 22.03.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Głębokie, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo - położonych w gminie Kalisz Pomorski" Renata Maksimczyk 2017-03-28 14:25:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Małgorzata Kraus 2017-03-28 14:23:32
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Małgorzata Kraus 2017-03-28 14:22:49
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów - dokument usunięty Małgorzata Kraus 2017-03-28 14:21:55
uchwała nr 310/2017 z dn. 22.03.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytu" Renata Maksimczyk 2017-03-28 14:21:14
uchwała nr 309/2017 z dn. 17.03.2017r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania pn. "Etap II - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo położonych w gminie Kalisz Pomorski" Renata Maksimczyk 2017-03-28 14:16:38
uchwała nr 308/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 Renata Maksimczyk 2017-03-28 14:12:37
uchwała nr 307/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. zatwierdzenia planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2017 Renata Maksimczyk 2017-03-28 14:10:21
uchwała nr 306/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku Renata Maksimczyk 2017-03-28 14:07:45
uchwała nr 305/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. ogłoszenia konkursu "X Powiatowa Olimpiada Zdrowia" Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:46:16
uchwała nr 304/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Drawskiego oraz jednostek organizacyjnych" Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:44:05
uchwała nr 303/2017 z dn. 1.03.2017r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań puzblicznych w 2017r. Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:41:37
uchwała nr 302/2017 z dn. 1.03.2017r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:39:32
uchwała nr 301/2017 z dn. 1.03.2017r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:37:52
uchwała nr 300/2017 z dn. 1.03.2017r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji zadania związanego z tworzeniem i prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:35:48
uchwała nr 299/2017 z dn. 22.02.2017r. w spr. ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla jednego ucznia/wychowanka w niepyblicznych placówkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:33:10
uchwała nr 298/2017 z dn. 22.02.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:28:56
uchwała nr 297/2017 z dn. 22.02.2017r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:24:17
uchwała nr 207/2017 z dn. 22.02.2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:22:59
uchwała nr 207/2017 z dn. 22.02.2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:22:23
uchwała nr 296/2017 z dn. 22.02.2017r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie Renata Maksimczyk 2017-03-28 13:20:47
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Głębokie, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo - położonych w gminie Kalisz Pomorski Agnieszka Gągalska 2017-03-23 14:17:04
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Głębokie, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo - położonych w gminie Kalisz Pomorski Agnieszka Gągalska 2017-03-23 14:16:56
Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytora wewnętrznego Małgorzata Kraus 2017-03-22 08:44:20
uchwała Nr 295/2017 z dn. 15.02.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 Renata Maksimczyk 2017-03-21 12:24:34
Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminoweho zaciaganego przez Powiat Drawski - dokument usunięty Joanna Andrykowska 2017-03-17 10:28:12
Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminoweho zaciaganego przez Powiat Drawski Joanna Andrykowska 2017-03-17 10:26:40
Opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminoweho zaciaganego przez Powiat Drawski - dokument usunięty Joanna Andrykowska 2017-03-17 10:25:27
Decyzja NR 6740.3.12.2017 Paweł Wolański 2017-03-17 09:36:54
Decyzja NR 6740.3.12.2017 Paweł Wolański 2017-03-17 09:36:37
Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 24 marca 2017 r. Barbara Kotwica 2017-03-17 09:11:55
sprawozdanie nr 21 - V kadencja Renata Maksimczyk 2017-03-16 13:16:29
Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego Krzysztof Kaziszyn 2017-03-15 13:12:35
2017 Krzysztof Kaziszyn 2017-03-15 13:08:54
Lidia Konwa 2017-03-13 09:15:57
Krystyna Tobiszewska 2017-03-10 13:52:15
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w OSK aktualna IV kw. 2016 Paweł Wolański 2017-03-09 09:38:09