Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lidia Konwa 2019-11-18 13:49:49
Lidia Konwa 2019-11-18 09:28:37
Lidia Konwa 2019-11-18 09:18:53
uchwałą nr 144/2019 z dn. 14.11.2019 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 - 2035 Renata Maksimczyk 2019-11-18 08:25:09
uchwała nr 143/2019 z dn. 14.11.2019 r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2020 rok Renata Maksimczyk 2019-11-18 08:22:55
FORMULARZ SPRAWOZDANIA Krzysztof Kaziszyn 2019-11-15 13:35:00
2017 Aleksandra Zyguła 2019-11-15 12:47:50
Nr 56/2018 w sprawie aktualizacji Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:45:43
Nr 55/2018 w sprawie zgłaszania nowej czynności przetwarzania do rejestru czynności przetwarzania prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:29:59
Nr 54/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego , łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:24:43
Nr 53/2018 w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:19:34
Nr 52/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:13:12
Nr 51/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do " Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" wprowadzonej Zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Drawskiego z dnia 25 maja 2018 r. Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:10:20
Nr 50/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:05:52
Nr 49/2018 w sprawie wprowadzenia zasad informowania o transmitowaniu i utrwalaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Rady Powiatu Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-11-15 08:02:39
Nr 48/2018 w sprawie sposobu dekretacji pism do jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-11-15 07:55:27
Nr 47/2018 w sprawie powołania w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Aleksandra Zyguła 2019-11-15 07:51:57
Nr 46/2018 w sprawie powołania komisji do odbioru materiałów powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących przedmiot zamówienia publicznego , realizowanego w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Starostę Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-11-15 07:49:05
Nr 45/2018 w sprawie ustalenia miejsca udostępniania oraz okresu przechowywania nagrań z obrad Rady Powiatu Drawskiego kadencji w latach 2018-2023 Aleksandra Zyguła 2019-11-15 07:42:14
Nr 44/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do "Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim " wprowadzonej Zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Drawskiego z dnia 25 maja 2018 r. Aleksandra Zyguła 2019-11-14 15:17:04
Nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów w ramach publicznego transportu zbiorowego w miesiącach : listopadzie i grudniu 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. Aleksandra Zyguła 2019-11-14 15:02:31
Nr 42/2018 w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:55:09
Nr 41/2018 w sprawie postępowania z dokumentami wpływającymi do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim zawierającymi dane osobowe , których przetwarzanie nie ma podstawy prawnej Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:48:45
Nr 40/2018 w przedmiocie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 38/2018 Starosty Drawskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeglądu przetwarzanej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w celu zachowania zasady "minimalizacji danych" Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:40:31
Nr 39/2018 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i w bursie Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:34:42
Nr 38/2018 w sprawie dokonania przeglądu przetwarzanej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w celu zachowania zasady "minimalizacji danych" Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:31:26
Nr 37/2018 w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej Powiatowej Komisji Wyborczej Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:27:28
Nr 36/2018 w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:21:19
Nr 35/2018 w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze czterech obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:16:38
Nr 34/2018 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-14 14:12:50
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztof Kaziszyn 2019-11-14 13:58:33
Małgorzata Katuszonek 2019-11-14 12:38:55
Nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do "Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" wprowadzonej Zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Drawskiego z dnia 25 maja 2018 r. Aleksandra Zyguła 2019-11-14 11:23:08
Nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do "Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" wprowadzonej Zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Drawskiego z dnia 25 maja 2018 r. Aleksandra Zyguła 2019-11-14 11:22:08
Nr 32/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursu oceniającej NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2018 Aleksandra Zyguła 2019-11-14 11:13:37
Nr 31/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym Dom Młodzieży im. Św. Jana Bosko w Trzcińcu Aleksandra Zyguła 2019-11-14 11:08:15
Nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy na świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. - dokument usunięty Aleksandra Zyguła 2019-11-14 11:04:57
Nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy na świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. - dokument usunięty Aleksandra Zyguła 2019-11-14 11:04:48
Nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy na świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. Aleksandra Zyguła 2019-11-14 11:04:48
Nr 29/2018 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-11-14 10:58:26