herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lidia Konwa 2018-07-13 08:34:23
Lidia Konwa 2018-07-13 08:33:40
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Joanna Stasiak 2018-07-12 12:02:45
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Joanna Stasiak 2018-07-12 12:02:30
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Joanna Stasiak 2018-07-12 12:02:08
- dokument usunięty Małgorzata Kraus 2018-07-10 14:25:00
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dokument usunięty Małgorzata Kraus 2018-07-10 14:23:52
Lidia Konwa 2018-07-09 14:09:21
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2018-07-09 08:57:34
Robert Ziółkowski 2018-07-09 08:56:32
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2018-07-09 08:54:14
Robert Ziółkowski 2018-07-09 08:51:30
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Joanna Stasiak 2018-07-06 12:02:05
WYKAZ nr 11/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. nieruchomości drogowych będących własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonych do przekazania Gminie Czaplinek, stanowiące niezabudowane działki gruntu nr 395/2 o pow. 0,3397 ha; nr 437 o pow. 0,2240 ha (ul. Jeziorna ? 2020Z); nr 369/2 o pow. 0,12 ha; nr 42/5 o pow. 0,2831 ha; nr 42/4 o pow. 0,0062 ha (ul. Rzeźnicka ? 2016Z); nr 43/1 o pow. 0,3717 ha; nr 43/3 o pow. 0,5370 ha (ul. Leśników ? 2018Z) położone w obrębie 3 miasta Czaplinek, gmina Czaplinek. Rafał Szczuchniak 2018-07-06 11:20:03
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Joanna Stasiak 2018-07-05 14:53:46
Lidia Konwa 2018-07-05 12:58:57
WYKAZ nr 10/2018 z dnia 05 lipca 2018 r. nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony stanowiącej część o powierzchni 0,0132 ha działki gruntu nr 136/21 o powierzchni 0,1565 ha położonej w obrębie 12 miasta Drawsko Pomorskie. Rafał Szczuchniak 2018-07-05 11:18:51
Kontrola zarządcza Magdalena Jóźwiak 2018-07-04 07:27:34
Klauzula informacyjna Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 12:28:21
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2018-07-03 11:03:52
Załącznik dotyczący samooceny kontroli zarządczej za 2014r. - dokument usunięty Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:39:10
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:36:40
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:31:39
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:30:02
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:28:56
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:27:34
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:25:22
Zespół ds. kontroli Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:13:09
test - dokument usunięty Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:12:27
test - dokument usunięty Magdalena Jóźwiak 2018-07-03 08:12:02
program 29.06.2018 Renata Maksimczyk 2018-07-02 13:31:33
uchwała nr 544/2018 z dn. 29.06.2018r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gurntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pom., obszar wiejski Etap III - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych: 0086-Biały Zdrój, 0088-Bralin, 0084-Dębsko, 0090-Stara Korytnica, jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pom. , obszar wiejski" Renata Maksimczyk 2018-07-02 13:28:38
Wykaz nr 9/2018 z dnia 29.06.2018 r. Nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do wynajęcia na czas oznaczony stanowiącej komórkę gospodarczą nr 29 znajdującą się na działce gruntu nr 1/77 o pow. 16,0409 ha położonej w obrębie 3 miasta Złocieńca ( Budowo). Rafał Szczuchniak 2018-07-02 09:53:30
uchwała nr 545/2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 Renata Maksimczyk 2018-07-02 09:46:44
Lidia Konwa 2018-07-02 07:18:30
Lidia Konwa 2018-07-02 07:17:10
Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych MOW i PCKZiU w Czaplinku oraz pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim Agnieszka Gągalska 2018-07-02 07:02:19
Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych MOW i PCKZiU w Czaplinku oraz pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim Agnieszka Gągalska 2018-07-02 07:02:15
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Agnieszka Gągalska 2018-07-02 06:40:14
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Agnieszka Gągalska 2018-07-02 06:40:11