herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Drawskiego Joanna Andrykowska 2018-11-21 09:19:08
Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Drawskiego Joanna Andrykowska 2018-11-21 09:18:42
Uchwała w sprawie wyrazenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Drawskiego Joanna Andrykowska 2018-11-21 09:18:12
Uchwała Nr L/353/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035 Barbara Kotwica 2018-11-20 13:11:34
Uchwała Nr L/352/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 Barbara Kotwica 2018-11-20 13:06:45
Uchwała Nr L/351/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym Barbara Kotwica 2018-11-20 13:03:14
Uchwała Nr L/350/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim Barbara Kotwica 2018-11-20 12:59:16
Uchwała Nr L/349/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku Barbara Kotwica 2018-11-20 12:55:09
Informacja o transmisji z obrad sesji Barbara Kotwica 2018-11-20 12:39:48
Program najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego 2018 - 2023 Barbara Kotwica 2018-11-20 11:12:08
uchwała nr 611/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2019 rok Renata Maksimczyk 2018-11-20 10:24:51
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleńdla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? ? 8 części Agnieszka Gągalska 2018-11-20 09:55:17
?Organizacja i przeprowadzenie szkoleńdla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? ? 8 części Agnieszka Gągalska 2018-11-20 09:55:12
uchwała nr 612/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 - 2035 Renata Maksimczyk 2018-11-20 07:08:17
Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego Barbara Kotwica 2018-11-19 15:00:54
Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego Barbara Kotwica 2018-11-19 14:59:11
Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego - dokument usunięty Barbara Kotwica 2018-11-19 14:58:51
Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego - dokument usunięty Barbara Kotwica 2018-11-19 14:58:38
Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego - dokument usunięty Barbara Kotwica 2018-11-19 14:58:32
Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego - dokument usunięty Barbara Kotwica 2018-11-19 14:37:27
Uchwała nr 598/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z 24 października w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Lidia Konwa 2018-11-19 12:18:44
Lidia Konwa 2018-11-19 12:12:25
uchwała nr 610/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 Renata Maksimczyk 2018-11-19 11:17:30
Lidia Konwa 2018-11-19 08:49:52
uchwała nr 609/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej Renata Maksimczyk 2018-11-16 10:53:51
uchwała nr 608/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej Renata Maksimczyk 2018-11-16 10:52:47
uchwała nr 607/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej Renata Maksimczyk 2018-11-16 10:51:20
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2018-11-16 10:50:22
uchwałą nr 606/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej Renata Maksimczyk 2018-11-16 10:49:49
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III w sprawie zwołania I sesji Barbara Kotwica 2018-11-16 09:35:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III w sprawie zwołania I sesji - dokument usunięty Barbara Kotwica 2018-11-16 09:34:54
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III w sprawie zwołania I sesji - dokument usunięty Barbara Kotwica 2018-11-16 09:31:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III w sprawie zwołania I sesji - dokument usunięty Barbara Kotwica 2018-11-16 09:30:48
Program najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego 2018 - 2023 Barbara Kotwica 2018-11-16 09:28:46
Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Agnieszka Gągalska 2018-11-16 08:44:34
Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Agnieszka Gągalska 2018-11-16 08:44:31
Krystyna Tobiszewska 2018-11-15 15:48:47
Małgorzata Katuszonek 2018-11-15 13:10:54
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 r. Małgorzata Katuszonek 2018-11-15 13:10:19
- dokument usunięty Małgorzata Katuszonek 2018-11-15 13:09:59