herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Biuletyn nr 3 Małgorzata Katuszonek 2017-09-21 09:44:08
Biuletyny Małgorzata Katuszonek 2017-09-21 09:42:45
Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 Barbara Kotwica 2017-09-20 10:40:23
Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 Barbara Kotwica 2017-09-20 10:35:22
Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku Barbara Kotwica 2017-09-20 10:29:33
Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych Barbara Kotwica 2017-09-20 10:27:52
Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ?Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Czaplinku? planowanego do realizacji w ramach programu priorytetowego ?Edukacja ekologiczna? finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Kotwica 2017-09-20 10:21:39
Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" Barbara Kotwica 2017-09-20 10:17:25
Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" Barbara Kotwica 2017-09-20 10:16:12
Uchwała Nr XXXV/253/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy w Bobrowie Barbara Kotwica 2017-09-20 10:08:54
Uchwała Nr XXXV/252/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie Barbara Kotwica 2017-09-20 10:06:22
Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Czaplinku Barbara Kotwica 2017-09-20 10:02:53
Uchwała Nr XXXV/250/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Czaplinku Barbara Kotwica 2017-09-20 10:01:04
Uchwała Nr XXXV/248/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drawsku Pomorskim Barbara Kotwica 2017-09-20 09:57:01
Uchwała Nr XXXV/249/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Drawsku Pomorskim Barbara Kotwica 2017-09-20 09:56:50
Uchwała Nr XXXV/248/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drawsku Pomorskim Barbara Kotwica 2017-09-20 09:55:10
Uchwała Nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złocieńcu Barbara Kotwica 2017-09-20 09:52:43
Uchwała Nr XXXV/246/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czaplinku Barbara Kotwica 2017-09-20 09:51:04
Uchwała Nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Drawsku Pomorskim Barbara Kotwica 2017-09-20 09:47:08
Uchwała Nr XXXV/244/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Czaplinku Barbara Kotwica 2017-09-20 09:45:15
Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Złocieńcu Barbara Kotwica 2017-09-20 09:42:59
Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Kaliszu Pomorskim Barbara Kotwica 2017-09-20 09:41:25
Informacja Starosty Drawskiego o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 Krzysztof Kaziszyn 2017-09-20 07:48:52
Protokół Nr XXXIII/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Barbara Kotwica 2017-09-19 10:01:55
Protokół Nr XXXIII/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Barbara Kotwica 2017-09-19 10:01:18
Protokół Nr XXXIV/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Barbara Kotwica 2017-09-19 09:02:56
Protokół Nr XXXIII/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. - dokument usunięty Barbara Kotwica 2017-09-19 08:57:48
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w OSK - I I kw. 2017r. Paweł Wolański 2017-09-18 14:04:53
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego Agnieszka Gągalska 2017-09-15 13:49:37
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego Agnieszka Gągalska 2017-09-15 13:49:31
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego Agnieszka Gągalska 2017-09-15 13:49:25
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego Agnieszka Gągalska 2017-09-15 13:49:18
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego Agnieszka Gągalska 2017-09-15 13:49:11
Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego ? ETAP I Agnieszka Gągalska 2017-09-15 11:27:30
Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego ? ETAP I Agnieszka Gągalska 2017-09-15 11:27:23
Lidia Konwa 2017-09-14 10:35:24
Wykonanie przebudowy części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno ? Terapeutycznych w Bobrowie Agnieszka Gągalska 2017-09-11 14:47:12
Wykonanie przebudowy części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno ? Terapeutycznych w Bobrowie Agnieszka Gągalska 2017-09-11 14:46:57
Wykonanie przebudowy części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno ? Terapeutycznych w Bobrowie Agnieszka Gągalska 2017-09-11 14:46:50
Wykonanie przebudowy części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno ? Terapeutycznych w Bobrowie Agnieszka Gągalska 2017-09-11 14:46:41