herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Usługa udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018 2018-07-19 10:33 Zakończone
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2018-01-24 11:58 Zakończone
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? 2018-01-11 16:06 Zakończone
Usługa organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: ?Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego? 2017-12-29 13:58 Zakończone
Wykonanie przebudowy sali gimnastycznej ZSP w Kaliszu Pomorskim 2012-10-01 08:45 Zakończone
Świadczenie usługi dostępu do internetu szerokopasmowego w ramach projektu pn: ?Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego 2012-08-10 12:24 Zakończone
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadanie pn: ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego? 2012-06-12 14:22 Zakończone
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - zamówienie uzupełniające 2011-12-19 09:33 Zakończone
Roboty dodatkowe na zadanie "Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu drawskiego" 2011-10-28 14:24 Zakończone
Wykonanie robót dodatkowych do zadania: ?Remont Drogi Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-Złocieniec i Drogi Powiatowej 1985Z Złocieniec-Wierzchowo-Kalisz Pomorski, II ETAP od skrzyżowania Żabin do Kalisza Pomorskiego?, 2011-10-04 14:32 Zakończone
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w drawsku Pomorskim - zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem 2010-03-16 09:15 Zakończone
Usługa doradczo-szkoleniowa w ramach projektu "Własny biznes szansą mieszkańców powiatu drawskiego" 2010-03-05 13:22 Zakończone
Dostawa i montaż wyposażenia do Zespolu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2010-02-05 13:52 Zakończone
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2009-12-23 10:22 Zakończone
Usluga szkoleniowa-szkolenie jezykowe finansowane z EFS i budzetu panstwa 2008-09-22 08:43 Zakończone