Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/84/2007r. Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.12.2007r.


UCHWAŁA NR XIV/84/2007

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

W planie wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007 wprowadza się zmiany zgodnie z poniższą tabelą:

 

WYDATKI:

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Wydatki zł.

+

zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

31.168,89

31.168,89

 

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

31.168,89

31.168,89

 

 

4050

Uposażenie funkcjonariuszy

 

31.168,89

4060

Pozostałe należności funkcjonariuszy

31.168,89

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.350,00

5.350,00

80120

Licea Ogólnokształcące

2.500,00

2.500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

2.500,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2.000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

500,00

80130

Szkoły Zawodowe

2.150,00

2.150,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

2.150,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

250,00

4120

Składki

 

1.900,00

80140

Centra Kształcenia Praktycznego

700,00

700,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

700,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

200,00

852

POMOC SPOŁECZNA

8.000,00

8.000,00

85202

Domy Pomocy Społecznej

8.000,00

8.000,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.

 

820,42

3110

Świadczenia społeczne

 

280,43

4010

Wynagrodzenia osobowe

8.000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

6.390,00

4740

Zakup materiałów do sprzętu poligraficznego

 

 

509,15

RAZEM:

44.518,89

44.518,89

§ 2

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wielkość planowanych wydatków budżetu Powiatu na rok 2007 - ogółem, nie zmieniają też kwoty planowanego wyniku finansowego budżetu.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

inż. Stanisław Mikołajczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007 wynikają z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Z uwagi na fakt iż zmiany dotyczą wielkości limitów na wynagrodzenia osobowe - podjęcie uchwały leży w kompetencjach Rady Powiatu.

Zmiany limitów wynagrodzeń wynikają z potrzeb jednostek i gwarantują realizację wydatków osobowych na wymaganym poziomie oraz zachowanie zasad dyscypliny budżetowej.

 

 

Sporządził: Bohdan Wołoszyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Kotwica 01-02-2008 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Kotwica 01-02-2008 09:57