Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/83/2007r. Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.12.2007r.


Uchwała Nr XIV/83/2007

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592
z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 180, art. 181, art. 182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu Powiatu Drawskiego, Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008 w kwocie 41.020.522 PLN, zgodnie z załącznikami Nr 1-4 do uchwały, w tym:

 1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.839.600 PLN

 2. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej i samorządowej- 58.500 PLN

 3. dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu - 842.000 PLN.

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2008 w kwocie 40.520.522 PLN, zgodnie z załącznikami Nr 5-7 do uchwały, w tym:

 1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 4.839.600 PLN,

 2. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej- 58.500 PLN,

 3. wydatki związane z realizacją zadań własnych - 35.680.922 PLN,
  w tym wydatki majątkowe - 955.160 PLN,

 4. ustala się rezerwę budżetu w kwocie 602.500 PLN,

w tym: rezerwa ogólna - 400.000 PLN,

rezerwa celowa (oświatowa) - 152.500 PLN,

rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)-50.000 PLN,

 

§ 3

Budżet Powiatu Drawskiego na rok 2008 zaplanowano z nadwyżką 500.000 PLN - z przeznaczeniem na spłatę 12 rat miesięcznych kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Powiat na częściową spłatę zadłużenia Szpitala Powiatowego.

 

§ 4

Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - załącznik Nr 8 do uchwały, oraz przyjmuje się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - załącznik Nr 9 do uchwały.

 

§ 5

Uchwala się kwoty pozostałych dotacji zgodnie z załącznikami

Nr 10 i 11do uchwały.

 

§ 6

 

Załączniki Nr 12,13,14,15 i 16 do uchwały zawierają materiały o dochodach budżetu państwa z realizacji zadań zleconych, informację o stanie mienia powiatowego, prognozę długu publicznego Powiatu na lata 2007-2020, zestawienie przychodów i rozchodów bilansujących budżet 2008 r. oraz plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu.

 

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Drawskiego do:

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
  a przenoszenia wydatków pomiędzy rozdziałami - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej.

 2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty nie przekraczającej 500.000 PLN,

 3. zaciągania kredytów krótkoterminowych, z terminem spłaty
  do 31 grudnia 2008 roku na pokrycie bieżącego niedoboru budżetowego do łącznej kwoty nie przekraczającej 1.500.000 PLN, oraz zabezpieczenia zaciągniętego z powyższego tytułu zobowiązania finansowego wekslem „in blanco”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

inż. Stanisław Mikołajczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN.AT. 08-01-03 9:55

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Kotwica 01-02-2008 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Kotwica 01-02-2008 09:57