Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/81/2007r. Rady Powiatu Darwskiego z dn. 14.12.2007r.


 

DRUK NR 650

Uchwała nr XIII/81/2007

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 14 grudnia 2007 roku

 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Drawskiego uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

W planach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2007 wprowadza się zmiany zgodnie z poniższymi tabelami:

 

DOCHODY:

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Dochody zł.

+

zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

386,90

 

80120

 

Licea Ogólnokształcące (ZSP nr 1 Drawsko Pom.)

386,90

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

386,90

 

853

POZOSTAŁE ZADANIA

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.000,00

85395

Pozostała działalność

3.000,00

2440

Dotacje z funduszy celowych

 

3.000,00

854

EDUKACUJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.500,00

85417

Schroniska młodzieżowe (ZSP nr 2 Drawsko Pom)

3.500,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

3.000,00

 

0830

Wpływy z usług

500,00

 

921

KULTURA I OCHRONA DZEDZICTWA NARODOWEGO

3.000,00

92195

Pozostała działalność

3.000,00

2800

Dotacja z budżetu dla jednostek pozostałych

3.000,00

 

 

 

RAZEM:

6.886,90

3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI:

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Wydatki zł.

+

zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17.003,00

 

75020

Starostwa Powiatowe

17.003,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

17.003,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

17.003,00

75702

Obsługa kredytów Jednostek Samorządu Terytorialnego

17.003,00

8070

Odsetki od kredytów krajowych

17.003,00

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

188.362,35

101.626,80

80110

Gimnazja ( ZSZ CKP Drawsko Pom.)

7.847,00

912,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

7.700,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

912,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

147,00

 

80120

Licea Ogólnokształcące

41.311,48

10.073,22

2540

Dotacja z budżetu dla szkoły niepublicznej

Z tego:

Prywatne LO dla dorosłych Drawsko

Prywatne LO dla Dorosłych Kalisz

1.375,00

 

1.375,00

 

1.375,00

 

 

1.375,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom.

ZSP Kalisz Pom.

13.430,00

 

 

 

14.430,00

 

 

 

1.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom.

ZSP nr 2 Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

13.412,00

 

 

2.500,00

11.800,00

 

 

888,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom

ZSP Czaplinek

 

2.773,94

 

2.500,00

273,94

4120

Składki na Fundusz Pracy

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

1.291,12

 

 

1.491,12

 

 

200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

3.150,00

 

150,00

3.000,00

 

4240

Zakup pomocy naukowych (ZSP nr 1 Drawsko Pom.)

1.616,76

 

4260

Zakup energii (ZSP Czaplinek)

 

2.327,58

 

 

WYDATKI:

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Wydatki zł.

+

zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

4280

Zakup usług zdrowotnych (ZSP nr 1 Drawsko Pom)

 

12,00

 

4300

Zakup usług pozostałych (ZSP nr 1 Drawsko Pom)

 

 

1.683,90

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

 

660,59

 

310,59

350,00

4360

Zakup usług telefonii komórkowej (ZSP nr 1 Drawsko Pom.)

 

 

3,26

4370

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

 

810,00

 

250,00

560,00

4410

Podróże służbowe krajowe

Z tego:

ZSP nr 1 Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

 

 

236,90

238,10

 

 

475,00

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZSP nr 1 Drawsko Pom.)

 

888,00

 

4700

Szkolenia pracowników (ZSP nr 1 Drawsko Pom.)

 

 

15,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych (ZSP nr 1 Drawsko Pom.)

 

 

185,85

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ZSP nr 1 Drawsko Pom.)

 

 

6.136,60

 

80123

Licea Profilowane

7.000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe (ZSP nr 2 Drawsko)

 

 

7.000,00

80130

Szkoły Zawodowe

51.242,34

27.343,53

4010

Wynagrodzenia osobowe

Z tego:

ZSP nr 2 Drawsko

ZSZ CKP Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

41.500,00

 

14.500,00

16.000,00

11.000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Z tego:

ZSZ CKP Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

 

 

 

2.841,11

21.401,89

 

24.243,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

Z tego:

ZSZ CKP Drawsko Pom.

 

484,18

 

1.927,00

 

 

 

 

 

WYDATKI:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Wydatki zł.

+

zwiększenie

- zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

ZSP Czaplinek

1.442,82

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Z tego:

ZSZ CKP Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

5.250,00

 

600,00

4.650,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (ZSP Czaplinek)

 

1.832,34

 

4260

Zakup energii

Z tego:

ZSZ CKP Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

1.400,00

 

2.400,00

 

 

 

1.000,00

4300

Zakup usług pozostałych (ZSZ CKP Drawsko Pom.)

 

1.260,00

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet (ZSP Czaplinek)

 

 

1.090,00

4370

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (ZSP Czaplinek)

 

 

2.520,00

4410

Podróże służbowe krajowe (ZSP Czaplinek)

 

 

450,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne (ZSP Czaplinek)

 

 

389,56

4430

Różne opłaty i składki (ZSP Czaplinek)

 

1.007,90

80134

Szkoły Zawodowe Specjalne

2.300,00

5.966,09

4010

Wynagrodzenia osobowe (ZSZ CKP Drawsko Pom.)

 

2.300,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Z tego:

ZSZ CKP Drawsko Pom.

ZSP Czaplinek

 

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Kotwica 01-02-2008 07:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Kotwica 01-02-2008 09:56