Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/77/2007r. Rady Powiatu Darwskiego z dn. 14.12.2007r.


DRUK NR 619

Uchwała Nr XIII/77/2007

Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 14 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON

na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku

 

Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 i z 2003 r. Nr 100, poz. 930) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr V/39/2007 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku zmienionej uchwałą Nr IX/58/2007 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku i uchwałą Nr X/65/2007 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 września 2007 roku zmienia się treść § 1 , który otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przeznacza się w 2007 roku następujące środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 1. Rehabilitacja zawodowa - 60.000,00 zł

w tym:

  1. zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb - 0 zł

  2. zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z umów zawartych do 31.01.2003 r. - 0 zł

  3. finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego

osób niepełnosprawnych - 0 zł.

d) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 60.000,00 zł.

2. Rehabilitacja społeczna - 631.897,00 zł

w tym:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 185.343,00 zł

 2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 189.901,74 zł

 

 1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 246.265,17 zł

 2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 10.387,09 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. i Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

inż. Stanisław Mikołajczyk

Uzasadnienie

 

 

W 2007 roku PFRON Warszawa przekazał na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 691.897,00 zł, z tego: na rehabilitację zawodową (PUP) przeznacza się 60.000,00 zł, a na rehabilitację społeczną (PCPR) - 631.897,00 zł.

Przeniesienie środków miedzy zadaniami w zakresie rehabilitacji społecznej umożliwi osobom niepełnosprawnym dofinansowanie likwidacji barier oraz zakup aparatów słuchowych.

 

 

Uzasadnienie przygotował inspektor powiatowy ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Drawsku Pom. Wiesława Mackiewicz

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Kotwica 01-02-2008 07:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Kotwica 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Kotwica 01-02-2008 09:55