Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Ogłoszenie w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19

UWAGA 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starosta Drawski  informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). 

Tymczasowo zawieszam, do odwołania, udzielanie porad prawnych osobiście przez radców prawnych i adwokatów w obu Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiece Drawskim. 

W okresie zawieszenia nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach polegać będzie na  udzielaniu porad przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.   

Aby uzyskać pomoc prawną lub poradę obywatelską osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem:

  1. Składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust.  2  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej).

Wniosek i oświadczenie jest do pobrania na dole w załączniku 

  1. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać pocztą elektroniczną na e-maila:  m.katuszonek@powiatdrawski.pl
  2. Wydział Organizacyjny Starostwa zarejestruje wniosek i wskazanym we wniosku środkiem porozumiewania się na odległość przekaże potrzebującym informację o terminie kontaktu w celu uzyskania porady prawnej lub obywatelskiej.
  3. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu  887 326 071  lub 94 36 30 778 lub pod adresem poczty elektronicznej skazanej wyżej lub listownie, jak też bezpośrednio do Wydziału  Organizacyjnego Starostwa Powiatowego obsługującego pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1. Przepisy 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
  4. Udzielenie świadczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość znajdzie odzwierciedlenie w karcie pomocy poprzez zaznaczenie tego faktu w pozycji 7 lub 8 części A oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki z pozycji 20 części A karty pomocy;
  5. Informacja o przewidywanym terminie przywrócenia działalności punktów zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Drawskiego.

 

UWAGA

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej należy się wcześniej zarejestrować.                                                                                                                                                               

Można to zrobić pod numerem telefonu: 887 326 071 lub 94 36 30 778 lub bezpośrednio w pokoju nr 216 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim pl. E. Orzeszkowej 3

w poniedziałki, wtorki, środy w godz.: 07:00 – 15:00,  czwartki w godz. 07:00 - 16:00 oraz w piątki w godz.: 07:00 - 14:00.

Można też zarejestrować się na wizytę elektronicznie pod adresem: m.katuszonek@powiatdrawski.pl  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz rejestracja nie są czynne w soboty, niedziele i święta.                                                                                         

 

Przyjęcia interesantów w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Drawskim rok 2020.

Marzec  2020 r.

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO), w tym nieodpłatnej mediacji (NM) w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 (Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) – tel. 576 952 425 – organizacja pozarządowa – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,  e-mail: nppczaplinek@gmail.com

 

Poniedziałek             od godz.   1230  do 1630                      - radca prawny  – NPP/NM             - Kamil Sęk/ Krzysztof Majsnerowski ( mediator)        

Wtorek                      od godz.   930    do 1330                      - radca prawny  – NPP                    - Kamil Sęk  

Środa                         od godz.   1400  do 1800                      - radca prawny  – NPP                    - Kamil Sęk/Lucjan Łukomsk/Krzysztof Bednarz        

Czwartek                   od godz.   930  do 1330                         – radca prawny – NPO/ NM            - Lucjan Łukomski/Krzysztof Majsnerowski ( mediator)   

Piątek                         od godz.   700    do 1100                      – aplikant radcowski – NPP            - Lucjan Łukomski  

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w 2020 r. przez doradcę obywatelskiego w  każdy czwartek miesiąca.  

Nieodpłatna Mediacja świadczona będzie w poniedziałki i czwartki w godzinach ustalonych z mediatorem. Wyznaczony mediator – Krzysztof Majsnerowski (radca prawny).

 

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), w tym nieodpłatnej mediacji (NM)  w Drawsku Pomorskim  przy ulicy Plac Elizy Orzeszkowej 3 (Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, pokój nr 204) – tel. 094 3633464 na centralę  i  wew. 180  lub bezpośredni 94 36 30 180;  e-mail: nppdrawsko@gmail.com

Poniedziałek  od godz. 800   do 1200            – radca prawny                    Kamil Sęk (mediator)

Wtorek           od godz. 715   do 1115            – adwokat                             Piotr Ciawłowski

Środa              od godz. 800   do 1200           - adwokat   - Daria Głowacka 4 i 18.03.2020 r.,/  radca prawny - Kamil Sęk 11 i 25.03.2020 r.  

Czwartek        od godz. 800   do 1200            – adwokat                              Daria Głowacka (mediator)

Piątek              od godz. 800   do 1200            – radca prawny                    Michał Skrobski

 

Nieodpłatna Mediacja świadczona będzie w zależności od potrzeb,  w terminach ustalonych z mediatorem.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie są  czynne w soboty, niedziele i święta.

Godziny dyżurów mogą ulec zmianie, wówczas  informacja będzie podana na stronie www.bip.powiatdrawski.pl  w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna – Przyjęcia interesantów.

 

Dyżury w  środy w 2020 r. są podzielone na radców i adwokatów w następujący sposób:

dzień

miesiąc

godziny

imię nazwisko

adwokat/radca prawny

8

styczeń

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

15

styczeń

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

22

styczeń

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

29

styczeń

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

5

luty

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

12

luty

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

19

luty

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

26

luty

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

4

marzec

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

11

marzec

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

18

marzec

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

25

marzec

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

1

kwiecień

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

8

kwiecień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

15

kwiecień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

22

kwiecień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

29

kwiecień

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

6

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

13

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

20

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

27

maj

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

3

czerwiec

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

10

czerwiec

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

17

czerwiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

24

czerwiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

1

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

8

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

15

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

22

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

29

lipiec

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

5

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

12

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

19

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

26

sierpień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

2

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

9

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

16

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

23

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

30

wrzesień

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

7

październik

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

14

październik

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

21

październik

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

28

październik

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

4

listopad

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

18

listopad

8.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Daria Głowacka

Piotr Ciawłowski

adwokat

adwokat

25

listopad

8.00 – 12.00

Kamil Sęk

radca prawny

2

grudzień

8.00 – 12.00

Daria Głowacka

adwokat

9

grudzień

8.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Kamil Sęk

Piotr Ciawłowski

radca prawny

adwokat

16

grudzień

7.15 – 11.15

Piotr Ciawłowski

adwokat

23

grudzień

8.00 – 11.00

11.00 – 12.00

Michał Skrobski

Piotr Ciawłowski

radca prawny

adwokat

30

grudzień

8.00 – 12.00

Michał Skrobski

radca prawny

Jeden dyżur to 4 (cztery) godziny.

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Wolański 04-01-2016 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Konwa 05-01-2016 11:49