Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych 

l.p.

data wpływu

zgłoszenia

nazwisko i imię lub nazwa inwestora   adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu data wniesienia sprzeciwu informacja o braku wniesienia sprzeciwu - wykonanie zgłoszonych robót można rozpocząć od dnia
               
1 2 3   4 5 6 7
1 29.06.2015 Władysława Szadziewicz   działki 4/2, 5/6, 5/5, obręb 17 ul. Jeziorna, Drawsko Pom. sieć wodociągowa  

brak sprzeciwu

06.08.2015r.

2.

14.07.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dniu 20.07.2015r. Inwestor wycofał zgłoszenie

ENERGA -OPERATOR SA Ddział w Koszalinie   działka nr 376, 377 obręb Nowe Worowo rozbiórka istniejącej wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV zasilającej odbiorców w Nowym Worowie położonej na działce nr 377 obręb Nowe Worowo oraz budowa nowej stacji słupowej przelotowej typu 15/0,4kV nr ewid. 02467 wraz z budową odcinka linii kablowej 0,4kV na terenie działki nr ewid. 376 obręb Nowe Worowo gmina Ostrowice.    
3 21.07.2015r. Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie   działki nr 532/24, 532/10, 532/34 ul. Kalinowa -Różana, obręb 3 Czaplinek Budowa odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV w celu wykonania przyłącza do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie działki nr 532/34, powiązanie z istniejącą siecią poprzez wyprowadzenie z jednej strony z istniejącego złącza kablowego na terenie działki nr 532/10 przy ul. Różanej 9, a z drugiej strony wprowadzenie do istniejącego złącza w drodze gminnej - działka nr 532/24, przy posesji ul. Kalinowa 7   brak sprzeciwu 21.08.2015r.
4 31.07.2015r. Jerzy Zorga   Działki w obrębie 13 Złocieniec Budowa rozgałęźnej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie działek nr 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 21/1, 19 obręb 13 Złocieniec wraz z montażem przepompowni ścieków ( działka nr 23/13  ) i trzech hydrantów podziemnych ( działka nr 31 - 2szt. działka nr 23/1 - 1 szt).   brak sprzeciwu 01.09.2015r.
5. 05.08.2015r. ASTA -NET S.A.    działki nr 95, 172/1, 189, 194 - obręb Giżyno; 55/2 - obręb Krężno; 88, 1 Kalisz Pom. obręb 2; 7,9,10,22,6,19/7, 19/9, 19/8 , 17 Kalisz Pom. obręb 3 budowa telekomunikacyjnej linii kablowej na odcinku 9, 597 km oraz szafy telekomunikacyjnej bez zgłoszenia  
6. 06.08.2015r. Ryszard Klimczak   działki nr 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7 obręb 6 Drawsko Pomorskie budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   brak sprzeciwu 07.09.2015r.
7. 02.09.2015r. Emilia i Marek Surzyn , Marta i Radosław Dominowscy   działki nr 10/33, 5/70, 5/29, 9/23 obręb 8 Złocieniec budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych   brak sprzeciwu 05.10.2015r.
8. 18.09.2015r. ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o.   działki nr 128, 130 obręb Żelisławie, gm. Czaplinek budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z montażem lamp oświetleniowych   brak sprzeciwu 20.10.2015r.
9. 01.10.2015r. ENERGA - OPERATOR SA   działka nr 376 obręb Nowe Worowo, gm. Ostrowice budowa linii kablowej 0,4kV wraz z budową słupowej stacji transformatorowej 15/04kV   brak sprzeciwu 02.11.2015r.
10. 12.11.2015r.

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul.Morska 10,

75-950 Koszalin
 

działki nr: 73/2, 74, 106/7, 77/1 obr.Nowe

                  Drawsko, gm.Czaplinek
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV do zasilania: budynków jednorodzinnych turystyki rezydencjonalnej całorocznej, przepompowni kanalizacji sanitarnej, oświetlenia drogi wewnętrznej, zasilania bramy wjazdowej oraz zasilania monitoringu, długość sieci 912m, montaż szafy pomiarowej typu P3-Rs -1szt. i rozdzielnic typu KRSN-P2 -18szt.   brak sprzeciwu 14.12.2015r.
11. 16.11.2015r.

ENERGA - OPERATOR

Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

  działki nr 2/29, 2/31, 2/32 obręb 7, działki nr 57, 58/2 obręb 11 ul. Królewiecka Drawsko Pom. sieć elektroenergetyczna 0,4kV do zasilania budynku jednorodzinnego   brak sprzeciwu 17.12.2015r.
12. 16.12.2015r.

ENERGA -

OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

  działki nr 190/3 233/7  obręb Lubieszewo sieć elektroenergetyczna 0,4kV o dł. 192m oraz 2 sztuk rozdzielnic do zasilania domku letniskowego   brak sprzeciwu 18.01.2016r.
13. 16.12.2015r. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działka nr 537 obręb 3 ul. Komunalna Czaplinek

sieć elektroenergetyczna  0,4kV o dł. 10m i rozdzielnica oraz sieć o dł. 154m i szafa pomiarowa dla zasilania budynku rekreacyjnego

  brak sprzeciwu 18.01.2016r.
14. 14.06.2016r.

ENERGA -

OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

  działki nr 104, 189/1, 185, 116/3 obręb Ostroróg, gm. Czaplinek

sieć elektroenergetyczna  0,4kV o dł. 15m i 286m, dwie rozdzielnice dla zasilania działki nr 116/3

  brak sprzeciwu 14.07.2016r.
15. 16.06.2016r. OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 402/1, 405, 191/2 obręb Głęboczek, 78-550 czaplinek sieć kablowa nn 0,4 kV   bez sprzeciwu 22.08.2016r.
16. 16.06.2016r.

Gmina Czaplinek ul.Rynek 6

78-550 Czaplinek

  działki nr 312, 297, 291, 299, 292/8, 290/7, 290/6, 292/1 obręb 03 sieć wodociągowa z przyłączami w ulicy Sikorskiego w Czaplinku wycofanie zgłoszenia 20.06.2016r.  
17. 22.07.2016r. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Morska 10   działki nr 39 i 40/8 obręb 11 sieć elektroenergetyczna 0,4kV - dł. 307m, szafek pomiarowych do zasilania działek nr 38/2 i 38/5, obręb 11 ul. Kolejowa Kalisz Pom.   bez sprzeciwu 22.08.2016r.
18. 19.09.2016r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 6, 78-540 Wierzchowo   działki nr 615/1, 776/11, 862/2, 776/12 obręb Wierzchowo Odcinek sieci wodociagowej PE 110 ( połączenie istniejących wodociągów ) w miejscowości Wierzchowo, gm. Wierzchowo   bez sprzeciwu 18.10.2016r.
19. 14.10.2016r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Królowej , ul. Jana Pawła II 16, 78-520 Złocieniec   działki nr 5/47, 5/50, 5/51, 5/52, 5/53, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/116 obręb 08 Złocieniec sieć wodociągowa PE 110 wraz z przyłączami, sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 z przyłączami, sieć kanalizacji tłocznej PE 90, przepompownia ścieków - działka nr 5/116 i zasilanie energetyczne - wlz sprzeciw 09.12.2016r.  
20. 17.10.2016r.

Gmina Czaplinek

ul.Rynek 6

78-550 Czaplinek

  działki nr 312, 297, 291, 299, 292/8, 290/7, 290/6, 292/1 obręb 03 Czaplinek sieć wodociągowa od istniejacego wodociągu w ul. Jagiellońskiej do wodociągu w ul. Górnej, budowa przyłączy od projektowanej sieci do budynków przy  ul. Sikorskiego, budowa przyłączy od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i ul. Górnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego wycofanie zgłoszenia 19.10.2016r.  
21. 24.11.2016r. ENERGA OPERATOR SA Oddział Koszalin, ul. Morska 10   działki nr 251/15, 251/16 obręb 06 Drawsko Pomorskie kablowa linia energetyczna 0,4 kv zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w m. Drawsko Pomorskie ul. Orlicka   brak sprzeciwu 27.12.2016r.
22. 29.11.2016r.

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19

81-855 Sopot

 

działki nr 522/10, 614/2, 522/15 obręb Wierzchowo,

gm. Wierzchowo

kablowa linia oświetlenia drogowego przy ul. Długiej w m. Wierzchowo   brak sprzeciwu 30.12.2016r.
23. 15.12.2016r.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 355/8, 402/1, 405, 400, 358/2, 355/6 obręb Głęboczek sieć elektroenergetyczna 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego w m. Głęboczek, gm. Czaplinek   brak sprzeciwu 16.01.2017r.
24. 16.01.2016r.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 101/25, 101/22, obręb Borne

rozbudowa sieci energetycznej 0,4 kV w m. Jutrosin, gm. Ostrowice

 

  brak sprzeciwu 02.03.2017r.
25. 26.01.2017r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 93/19, 93/43, obręb 06 Złocieniec rozbudowa sieci energetycznej 0,4kV w m. Złocieniec, gm. Złocieniec   brak sporzeciwu 15.02.2017r.
26. 07.02.2017r. Parafia RZYM-KAT P.w.Św.Jadwigi Królowej ul Jana Pawła II 16, 78-520 Złocieniec   działki nr 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/116, 5/47, 5/79, 5/50, 5/51, 5/52, 5/53, obręb 008 Złocieniec budowa sieci wodociągowej PE 110 z przyłączami, sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 z przyłączami, sieci kanalizacji tłocznej PE 90 i wlz przepompowni w m. Złocieniec   brak sprzeciwu 28.02.2017r.
27. 13.02.2017r. ENERGA OPERATOR SA ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 666/8, 666/9, 666/7 obręb Jutrosin, Ostrowice sieć energetyczna 0,4 kV dla dz. 1/5 w m. Jutrosin, gm. Ostrowice   brak sprzeciwu 02.03.2017r.
28. 10.03.2017r.

Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

 

  działki nr 8/1 obręb 2 Czaplinek, nr 2, 25/5, 25/9, 25/11 obręb Kołomąt, nr 106/4, 16, 17, 15, 13, 12, 9/1, 9/2, 8, 5, 4, 1/2, 1/1 obręb Stare Drawsko, nr 73/2, 74, 77/1, 78/1 obręb Nowe Drawsko sieć wodociągowa na odcinku od ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku do Nowego Drawska - długość 2408 mb. wycofanie zgłoszenia 27.04.2017r.  
29. 03.04.2017r. ENERGA OPERATOR SA ul. Morska 10 75-950 Koszalin   działki nr 9/1 obręb 0055 Lubieszewo sieć energetyczna 0,4kV dla dz. nr 90/3 w m. Lubieszewo, gm. Złocieniec   brak sprzeciwu 25.04.2017 r.
30. 21.04.2017r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 141/3, 167/1 obręb 0002, działki nr 8, 9, 11/1, 6 obręb 0004 Czaplinek sieć energetyczna 0,4kV w celu zasilania altan ogrodowych w m. Czaplinek ul. Szczecinecka   brak sprzeciwu 15.05.2017 r.
31. 02.05.2017r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 270/1, 270/2, 271/2 obręb 0012 Drawsko Pom. sieć energetyczna 0,4kV dla działki nr 271/2 obręb 0012 Drawsko Pom.   brak sprzeciwu 24.05.2017r.
32. 15.05.2017r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 1/1, 1/3, 6 obręb 0004 Czaplinek sieć energetyczna 0,4kV do zasilania altan ogrodowych w m. Czaplinek ul. Szczecinecka   brak sprzeciwu 06.06.2017r.
33. 19.05.2017r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki  nr 5/1, 61, 73/1, 71, 82/5, 81/1, 79, 68/4, 68/5, 69/1, 70, 52/1, 52/2, 74 sieć energetyczna 0,4kV obwód 2 Zarańsko, m. Zarańsko, gm. Drawsko Pom.   brak sprzeciwu 12.06.2017 r.
34. 31.05.2017r. Sebastian Byczkowski   działki nr 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/30, 2/31 obręb 0004 Złocieniec sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej obręb 0004 Złocieniec wycofanie zgłoszenia 11.08.2017r.  
35. 01.06.2017r. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 11/2, 21/1, 21/3, 13/4, 15/1  obręb 0005 Czaplinek sieć kablowa elekreoenergetyczna 0,4 kV dla zasilania altan ogrodowych, ul. Pławieńska, obręb 0005 Czaplinek   brak sprzeciwu 23.06.2017r.
36. 06.07.2017r. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot   działka nr 22/3, obręb 0005 ul. Staszica Czaplinek sieć elektroenergetyczna oświetleniowa przy ul. Staszica, obręb 0005, 78-550 Czaplinek   brak sprzeciwu 28.07.2017 r.
37. 06.07.2017r. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot   działka nr 539/1, obręb 0003 ul. Komunalna, Czaplinek sieć elektroenergetyczna oświetleniowa przy ul. Komunalnej, obręb 0003, 78-550 Czaplinek   brak sprzeciwu 28.07.2017r.
38. 06.07.2017r. ENERGA Oswietlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19 , 81-855 Sopot   działka nr 19/127, 19/128 obręb 0005, Czaplinek sieć elektroenergetyczna oświetleniowa przy ul. Żeromskiego, obręb 0003, 78-550 Czaplinek   brak sprzeciwu 28.07.2017r.
39 06.07.2017r. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza, 81-855 Sopot   działka nr 162/9, obręb 0003, Czaplinek sieć elektroenergetyczna oświetleniowa przy ul. Leśników, obręb 0003, 78-550 Czaplinek   brak sprzeciwu 28.07.2017r.
40. 19.07.2017r.

Gmina Czaplinek  ul.Rynek 6 78-550 Czaplinek

  ul.Rynek 6, 78-550 Czaplinek budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicy Grunwaldzkiej w Czaplinku, dz. nr 489, 490, 491, 340/2, 340/5, 340/12, 340/13, obręb 0003, 78-550 Czaplinek  

brak sprzeciwu

10.08.2017r.

41. 21.07.2017r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Piaskowa 6,

78-520 Złocieniec

 

obręb Rzęśnica: dz.  242/10, 242/9, 242/8, 242/7 , 242/6 ; obręb Kosobudy: dz.283/1, 6/3, 288/2, 277, obręb 0015  Złocieniec: dz. 16, obręb 0014 Złocieniec: dz. 17

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej dla m. Rzęśnica i ul. Brzozowej w Złocieńcu   brak sprzeciwu 14.08.2017r.
42. 21.07.2017r. ENERGA -OPERATOR SA ul. Morska 10, 75--950 Koszalin   działki nr 218 i 217/1 obręb 0050 Rzęśnica, gm. Złocieniec Budowa kablowej linii energetycznej 0,4 kV dla zasilania działki nr 218, budowa słupa dz. 217/1  Rzęśnica, gm. Złocieniec   brak sprzeciwu 31.08.2017r.
43. 07.08.2017r. ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75--950 Koszalin   działki nr 46, 150, 157, 165/2, 247/5, 160, 155, 154, 159, 153 obręb 0011, Złocieniec Rozbiórka sieci napowietrznej i budowa sieci energetycznej kablowej w ulicy Cegielnianej, 78-520 Złocieniec   brak sprzeciwu 29.08.2017 r.
44. 09.10.2017r. ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75--950 Koszalin   działki nr 7/7, 7/14 obręb 0008 Czaplinek budowa sieci energetycznej 0,4kV dla dz. nr 7/7 ul. Pławieńska, 78-550 Czaplinek   brak sprzeciwu 31.10.2017r.
45. 11.10.2017r. Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek   działki nr 116/3 i 132, obręb 0141 Niwka, gm. Czaplinek budowa kablowej linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi, m. Niwka , gm. Czaplinek   brak sprzeciwu 03.11.2017r.
46. 12.10.2017r. ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75--950 Koszalin   działki nr 393, 156/1 obręb 0002 Czaplinek budowa sieci energetycznej 0,4 kV dla dz. nr 156/1 przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku   brak sprzeciwu 03.11.2017r.
47. 17.10.2017r. Energa Oświetlenie Sp. z o.o ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot   działki nr 376/15, 361/24, 403/1, 404 obręb Głęboczek budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV dla działek nr 376/15, 361/24, 403/1, 404 obręb Głęboczek, gmina Czaplinek sprzeciw 15.12.2017r.  
48. 23.10.2017r. Gmina Kalisz Pomorski ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski   działki nr 147/4, 148/26 obręb 0006, działki nr 21/1, 18/10 obręb 0007 Kalisz Pomorski budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych i szafką sterowniczą ul. Półwiejska, 78-540 Kalisz Pomorski  

brak sprzeciwu

14.11.2017r.

49. 17.11.2017r. ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75--950 Koszalin   działki nr 8/1, 6/6, obręb 0002 Czaplinek budowa sieci energetycznej 0,4kV  gmina Czaplinek ul. Pięciu Pomostów   brak sprzeciwu 11.12.2017r.
50. 08.01.2018r.

Gmina Czaplinek ul.Rynek 6 78-550 Czaplinek

 

 

 

 

  działki nr 97, 78, 96/2, 99, 111/6, 114/1, 115, 116/5, 107/3, 107/4, 107/6, 1009/3, 109/5, 109/4, 109/2, 116, 132, 188/7, 116/3, 116/4, 67/5, 67/8, 68 obreb 0141 Niwka budowa sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek, obręb 0141 Niwka, gm. Czaplinek Wycofanie  zgłoszenia 14.03.2018r.  
51. 18.01.2018r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 522/10 i 522/5 ul. Długa obręb 0061 Wierzchowo budowa sieci energetycznej 0,4 kV dla działki nr 522 przez działkę nr 522/10,  obręb 0061 Wierzchowo   brak sprzeciwu 15.03.2018r.
52. 26.01.2018r.

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-885 Sopot

 

  działki nr 116, 158/2, 269 obręb 0076 Psie Głowy, budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej o napięciu znamionowym do 1 kV w działkach nr 116, 158/2, 269/6 obręb 0076 Psie Głowy, gm. Czaplinek   brak sprzeciwu 17.04.2018r.
53. 26.01.2018r. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-885 Sopot   działki nr 3 i 137obręb 0070 Piaseczno budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej o napięciu znamionowym do 1 kV w działkach nr 3, 137 obręb 0070 Piaseczno, gm. Czaplinek   brak sprzeciwu 17.04.2018r.
54. 19.02.2018r.

Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki 31/6, 31/7, 28/1 obręb 0012 Borne dla działki 31/3 budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, miejscowość Borne, gm. Ostrowice   brak sprzeciwu 13.03.2018 r.
55. 22.02.2018r.

Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działka 6/4 i 6/15 obręb 0014 Drawsko Pomorskie budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, ul. Podmiejska Drawsko Pomorskie   brak sprzeciwu   16.03.2018 r.
56. 12.03.2018r.

Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 6/15, 6/28, 6/36 obręb 0014, Drawsko Pomorskie budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, ul. Podmiejska, 78-500 Drawsko Pomorskie   brak sprzeciwu 03.04.2018r.
57. 04.05.2018r.

Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 43/13, 43/15, 43/14, 43/22, 43/21, 254/1, 31/3 obręb 0012 Borne

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV m. Borne , gm. Ostrowice

 

  brak sprzeciwu 13.06.2018 r.
58. 26.06.2018r.

Gmina Drawsko Pomorskie, ul.gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

 

  działka nr 9/13, obręb 0019 Drawsko Pomorskie budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych ul. Warszawska, Drawsko Pomorskie   brak sprzeciwu 17.07.2018r.
59. 26.06.2018r. Gmina Drawsko Pomorskie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie   działka nr 21 obręb 0002 Drawsko pomorskie budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych ul. Wywiórskiego,  Drawsko Pomorskie   brak sprzeciwu 17.07.2018r.
60. 29.10.2018r. Gmina Drawsko Pomorskie ul. gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie   działka nr 139/4 obręb 0012, działka nr 2 obręb 0019 budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Złocieniecka Drawsko Pomorskie   brak sprzeciwu 23.11.2018r.
61. 08.11.2018r.

Gmina Czaplinek ul.Rynek 6

78-550 Czaplinek

  działki nr 97, 78, 96/2, 99, 111/6, 114/1, 115, 116/5, 107/3, 107/4, 107/6, 1009/3, 109/5, 109/4, 109/2, 116, 132, 188/7, 116/3, 116/4, 67/5, 67/8, 68 obreb 0141 Niwka budowa sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granic działek, obręb 0141 Niwka, gm. Czaplinek   brak sprzeciwu 28.12.2018r.
62. 14.11.2018r.

Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 278, 302/7, 546, 545 obręb 0011 Drawsko Pomorskie ul. Gajowa budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV do zasilania amfiteatru i boiska sportowego w m. Drawsko Pomorskie ul. Gajowa   brak sprzeciwu 06.12.2018r.
63. 07.12.2018r.

Gmina Kalisz Pomorski ul. Wolności 25

78-540 Kalisz Pomorski

  działki nr 276/1, 292 obręb 0003 ul. Polna Kalisz Pomorski budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych ul. Polna Kalisz Pomorski   brak sprzeciwu 31.12.2018r.
64. 01.02.2019r. Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr: 615/1, obręb 0061 Wierzchowo rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo od stracji transformatorowej na terenie działki nr 615/1   brak sprzeciwu 27.03.2019r.
65. 01.02.2019r. Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 616, 82/4, 52, 53, 678, 50, 69, 71, 72 obręb 0061 Wierzchowo rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo od stracji transformatorowej 15/0,4kV Wierzchowo Wieś   - II etap  

brak sprzeciwu 

27.03.2019r. 

66. 04.02.3019r. Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 613/2, 349, 350, 351/1, 352/4, 354, 357, 12, 13, 16/8, 16/6, 16/2 rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo od stracji transformatorowej Wierzchowo Wieś   - III etap  

brak sprzeciwu 

27.03.,2019r.  

67. 07.02.3019r. Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 613/2, 360, 361/1, 363/1, 364/1, 365, 370, 4/1, 5, 7, 9/3, 10, 11, 677, 15/1, 14/3, 4/4, 15/2 rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Wierzchowo, gmina Wierzchowo od stracji transformatorowej Wierzchowo Wieś  - IV etap  

brak sprzeciwu 

27.03.2019r. 

68. 11.03.2019r. Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 112/65, 110/7, 112/66, 112/67, 112/68, 112/69, 110/6, 110/10, 110/8, 110/11, 112/64 budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania budynków letniskowych w miejscowości Siemczyno, gmina Czaplinek  

brak sprzeciwu

17.05.2019r.

69. 13.03.2019r.

Gmina Czaplinek

ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

  działki 521, 502/6, 502/31,502/33,502/30,588 obręb 0003 Czaplinek sieć wodociągowa przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku   brak sprzeciwu 06.05.2019r.
70. 15.04.2019r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 78-808 Koszalin    działki nr 1,2 obręb 0002 Złocieniec, działki nr 93/45, 93/46, 121, 122/1, 123/14 obręb 0006 Złocieniec  budowa sieci gazowej śr/c PE de 63 ul. Świerkowa , Złocieniec     brak sprzeciwu 07.05.2019r.
71. 15.05.2019r.

Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

 

działki nr 112/43, 112/45, 256/2, 146/3, 298/1, 298/3, 299/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 303, 294, 305, 306, 308, 311, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 340, 343, 344/2, 329/4, 329/2, 329/5, 330/2, 331 obręb Siemczyno gm. Czaplinek,

działki nr 89/1, 94, 96/1, 96/2, 97, 98/2, 78, 111/1, 112/2, 114/1, 122, 123, 124, 126/1, 131, 132, 55, 44, 43, 42, 41/1, 41/2, 40/3, 40/5, 39/1, 39/7  obręb Niwka gm. Czaplinek,

działki nr 532/24, 532/35 obręb 0003 Czaplinek

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej   brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 23.07.2019r. 
72. 09.07.2019r. Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

 

działki nr 403/1, 369/7, 369/5, 368/1, 368/4, 368/3, 367/2, 366/4, 374/1, obręb 0072 Głęboczek  - budowa 

działki nr 403/1, 369/7, 369/6, 369/5, 368/1, 368/2, 368/4, 367/2, 366/4, 371, 372, 373/1, 373/2, 374/7, 374/6, 374/5, 374/4, 374/1, 375/5, 375/6, 191/2, 376/6, 376/10, 376/11 obręb 0072 Głęboczek - rozbiórka 

budowa sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi ,

 

 

rozbiórka sieci napowietrznej nn 0,4kV z 31 słupami 

  brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 31.07.2019r. 
73. 15.07.2019r.

Gmina Czaplinek ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek 

  działki 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/13, 112/14, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/20, 112/43, 112/47, 112/48, 112/49, 112/50, 112/51, 109/4, 109/5, 109/9, 109/10, 109/11, 109/14, 111/1, 256/2, 148, 264, 167, 167/5, 167/4, 172/1, 203, 202/1, 202/2, 267, 269/1, 207, 209/1, 209, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 6/13, 6/11, 213, 214, 215/3, 215/1, 216/1, 6/7 256/1, 32, 275/2, 350, 39, 40, 42/2, 44/2, 45, 46, 56/7, 63, 64/2, 64/1, 11/10, 11/1, 280/2, 76/3, 74, 65/2, 67/1, 68, 69/1, 70, 70/1, 70/2, 107/1, 107/2, 110/2, 106, 105, 104, 103, 286, 287, 110/4, 110/11 , obręb Siemczyno budowa sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy - obręb Siemczyno,  78-550 Czaplinek  

wycofanie zgłoszenia 04.09.2019r.

 

 
74. 17.07.2019r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin    działki nr 8, obręb 0057 Bobrowo   budowa sieci gazowej śr/c PE de 63, obręb Bobrowo, 78-520 Złocieniec      brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 08.08.2019r. 
75. 09.08.2019r. Jarosław Kuzio    działki nr 109/14, 112/5, 110/11, 112/64, 110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 110/10, 112/65, 112/66, 112/67, 112/68, 112/69 obręb 0073 Siemczyno  budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej obręb 0073 Siemczyno, 78-550 Czaplinek    brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 02.09.2019r. 
75. 05.09.2019r. Energa Operator S.A.

Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

75-950 Koszalin

  działki nr 135/1, 135/2, 136, 138, 166, 168, 170, 18/1, 26/1, 56, 66, 67, 68, 69, 79/1, 80, 9/7, 9/8 obręb 0064 Garbowo

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w miejscowości Garbowo,

78-530 Wierzchowo 

  brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 23.10.2019r. 
76. 06.09.2019r.

Abek spółka z o.o.

Jankowo 12A , 78-540 Drawsko Pomorskie 

  działka nr 71/7, Jankowo 12A   montaż urządzeń podczyszczających na wewnętrznej  sieci kanalizacji deszczowej w m. Jankowo, 78-500 Drawsko Pomorskie   brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 02.10.2019r. 
77. 12.09.2019r. PSG Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin   działka 84/12 i 55/2 obręb 0006 Złocieniec ul. Truskawkowa sieć gazowa średniego ciśnienia ŚR/C PE - Złocieniec ul. Truskawkowa   brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 04.10.2019r. 
78.  12.09.2019r. PSG Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin   działka 124/2, 130 i 120/6 obręb 0012 Drawsko Pomorskie ul. Sadowa sieć gazowa N/C PE - Drawsko Pom.  ul. Sadowa  

brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 04.10.2019r. 

 

79. 12.09.2019r. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot   działki nr 612/1, 133/2, 134, 135/2, 612/4, 616, 615/1, 558/1 budowa sieci elektro-energetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowo - etap II   brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 04.10.2091r. 
80. 12.09.2019r. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot   działki 613/2, 616, 677 budowa sieci elektro-energetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowo - etap I   brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 04.10.2019r. 
81.

23.09.2019r. 

Gmina Czaplinek ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek 

  działki nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/13, 112/14, 112/15, 112/16, 112/17, 112/18, 112/19, 112/20, 112/43, 112/47, 112/48, 112/48, 112/49, 112/50, 112/51, 109/4, 109/5, 109/9, 109/10, 109/11, 109/14, 111/1, 256/2, 148, 264, 167, 167/5, 167/4, 172/1, 203, 202/1, 202/2, 267, 269/1, 207, 209/1, 209, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 6/13, 6/11, 213, 214, 215/3, 215/1, 216/1, 6/7, 256/1, 32, 275/2, 350, 39, 40, 42/2, 44/2, 45, 46, 56/7, 63, 64/2, 64/1, 11/10, 11/1, 280/2, 76/3, 74, 65/2, 67/1, 68, 69/1, 70, 70/1, 70/2, 107/1, 107/2, 110/2, 106, 105, 104, 103, 286, 287, 110/1, 110/11 obręb Siemczyno 

 

budowa sieci sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy - obręb 78-550 Czaplinek    brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 15.10.2019r.
82. 23.09.2019r. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie, ul. Św. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808

Koszalin

  działki nr 26/4 i 26/13 obręb 0017 Złocieniec  budowa sieci gazowej n/c PE - Złocieniec ul. Witosa    brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 15.10.2019r. 
83. 04.10.2019r. Energa Oświetlenie sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19,81-855 Sopot    działki nr 173/2, 235, 487 obręb Machliny 

budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Machliny,

78-550 Czaplinek 

  brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 28.10.2019r.
84. 07.10.2019r.  Gmina Kalisz Pomorski ul.Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski    działka nr 187/36 obręb Giżyno budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych i szafki sterowniczej na terenie działki nr 187/36 obręb 0072 Giżyno, 78-540 Kalisz Pomorski    brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 29.10.2019r. 
85. 06.12.2019r. Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen.Władysława Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie    działki nr 25/1, 25/2 obręb Jankowo  budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych i szafki sterowniczej na terenie działek nr 25/1, 25/2 obręb 0039 Jankowo, 78-500 Drawsko Pomorskie    brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 23.12.2019r. 
86. 18.12.2019r. Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   działki nr 26/1, 28/31 obręb Niwka, działka nr 531 obręb 0003 Czaplinek  budowa sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania w energię dwóch budynków jednorodzinnych dwulokalowych na terenie działki nr 28/25. teren inwestycji działki nr 26/1, 28/31 obręb Niwka działka nr 531 obręb Czaplinek    brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 30.01.2020 r.  
87. 03.01.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. W. Bandurskiego 16, 22-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin    działki nr 249/6, 249/18, 249/22 obręb Drawsko Pomorskie, działka nr 3 obręb 0010 Drawsko  Pomorskie  budowa sieci gazowej n/c PE ul. Zakopiańska, 78-500 Drawsko Pomorskie      brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 28.01.2020r. 
88. 10.01.2020r. Energa -Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin    działki nr 49/1, 50, 280/2, 6/7, 6/8 obręb 0073 Siemczyno, 78-550 Czaplinek   Budowa i rozbiórka sieci napowietrznej 0,4 kV Siemczyno, 78-550 Czaplinek    brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 03.02.2020 r.
89. 24.01.2020r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-10 Tarnów   

działka nr 30/17 obręb 0014,   ul. Pyrzycka

78-520 Złocieniec 

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia, ul. Pyrzycka, 78-520 Złocieniec     brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 17.02.2020r. 
90. 06.02.2020r. Energa - Operator SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin    działki nr 49/2, 57/1, 64, 65, 66, 68 Obręb Czarne Wielkie, 78-550 Czaplinek  Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV w związku ze zmianą trasy odcinka przebudowywanej sieci napowietrzno-kablowej Czarne Wielkie, 78-550 Czaplinek      brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 28.02.2020r.
91. 06.02.2020r.  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów    działki nr 39/2, 59, 83/12, 85, 98/2, 98/40, 115/1 obręb 0060 Osiek Drawski, gm. Wierzchowo  Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE100 RC SDR17 dn 90mm, PE 100 RC SDR11 dn 63 mm w miejscowości Osiek Drawski, 78-530 Wierzchowo    brak podstaw do sprzeciwu 13.03.2020r.
92. 10.03.2020r. Energa -Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin   

działki nr 447/7, 443/1, 457/2, 446, 447/6

Obręb 005 Rydzewo

Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 KV  

 

brak podstaw do sprzeciwu 31.03.2020r.

 

 

 

93. 27.04.2020r. Energa -Operator SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin    działki nr 28/1, 67/1, 21, 20, 19, 108/1, 124, 123, 122, 121, 16/1, 15, 13, 12, 11, 10/2, 10/1, 9/2, 9/1, 7/24, 7/13, 7/16, 7/34, 113, 115/9, 115/10, 115/11, 115/12, 114/3, 114/4, 110/1, 109/7, 5, 4, 3, 6, 1/60, 1/22, 1/24, 1/19, 1/18, 1/17, 1/16, 1/15, 1/14, 1/13, 1/12, 1/11, 1/40, 1/39 Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV i rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV - obwody nr 1,2 i 3 wraz z odgałęzieniami ze stacji transformatorowej "Linowno-wieś" nr 20474 na linię napowietrzną izolowaną wraz z wymianą przyłączy i stanowisk słupowych" w miejscowości Linowno gm. Drawsko Pomorskie   

 

 

 

 

brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

12.06.2020r.

 

 

 

 

 

94. 05.05.2020r. Gmina Czaplinek  

Obręb Machliny działki nr. 156,140,200/2,200/14,200/13,200/11,200/5,

200/6,200/7,200/8,200/9

Obręb Motarzewo działki nr. 1,198/7,399

Gmina Czaplinek

 

Sieć wodociągowa na odcinku Machliny - Kosin, gmina Czaplinek   Brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 08.07.2020 r.
95. 04.06.2020r.  Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie    nr 167/1, 167/14, 167/16, 169/17, 170 obręb Drawsko Pomorski  Sieć kablowa oświetlenia ulicznego i budowa latarni ul. Karkonoska i Podhalańska Drawsko Pomorskie   brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 22.06.2020r.
96. 09.06.2020r. Lech Paziewski   dz. nr 110/6, 110/5, 110/4, 110/3, 110/2, 223, 211/2, 132/2, 122/2 obręb 0042 Gudowo Sieć wodno-kanalizacyjna z przyłączami w miejscowości Gudowo, 78-500 Drawsko Pomorskie     brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 22.06.2020r.
97. 16.06.2020r.

Gmina Kalisz Pomorski

ul.Wolności 25 78-540 Kalisz Pomorski

  dz. 78/2, 78/1, 77, 76/5, 76/4, 76/2, 76/12, 48, 65/10 obręb 0010 Kalisz Pomorski Budowa i rozbiórka kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych ul. Świerkowa 78-540 Kalisz Pomorski   brak podstaw do wniesienia sprzeciwu 08.07.2020r.
98 15.05.2020r. PSG spółka z.o.o ul. W.Bandrowskiego 33-100 Tarnów   dz. 12/2, 14/1 obręb 0039 Jankowo gmina Drawsko Pomorskie Budowa gazociągu s/c dn125PE100  

brak podstaw do sprzeciwu 23.06.2020r.

 

 

99

 

04.08.2020r. PSG spółka z.o.o odz. Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin   ul. Jasna 78-540 Kalisz Pom. dz. 73/2, 71, 68 obręb 0006 Kalisz Pom. Gazociąg średniego ciśnienia śr/cPEde63 przyłączami gazu   brak podstaw do sprzeciwu 27.08.2020r.
100 13.08.2020r. PSG spółka z.o.o ul. W.Bandrowskiego 33-100 Tarnów

 

 

dz. nr 263, 299, 326, 269, obręb 3 Kalisz Pomorski budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE de 63RC SDR 11  

brak podstaw do sprzeciwu 31.08.2020r.

101

10.09.2020r. ENERGA Oświetlenie spółka z.o.o ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot   dz. nr 63/1, 114/1 obręb Będlino gmina Wierzchowo Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Będlino    

102

10.09.2020r. ENERGA Oświetlenie spółka z.o.o ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot   dz. nr 615/1 obręb Wierzchowo  Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul.Szkolna Wierzchowo    
103 11.09.2020 Polska spółka gazownictwa spółka z.o.o ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów    dz. 93/46 obręb 0006 Złocieniec Budowa gazociągu średniego ciśnienia - de63PE100 u. Dębowa Złocieniec    

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kaziszyn 01-07-2015 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Tobiszewska 17-07-2015 10:40