Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawdź swoją księgę wieczystą!


MIESZKAŃCU:

Sprawdź, czy jesteś właścicielem swoich nieruchomości!

 

W dniu 19 listopada 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 191 poz.1365/. Celem ustawy jest usunięcie zaniedbań w zakresie uporządkowania stanu prawnego własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju oraz wsparcie obywateli w działaniach na rzecz regulacji stanu prawnego ich własnych nieruchomości.

W myśl art.6 ust.4 tej ustawy Starosta Drawski zwrócił się z apelem /treść apelu poniżej/ do wszystkich mieszkańców Powiatu Drawskiego o podjęcie działań zmierzających do sprawdzenia przez właścicieli wpisów w swoich księgach wieczystych. Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym a więc takim, który wynika z różnego rodzaju tytułów prawnych zawartych w dokumentach. Ponadto wpis w księdze wieczystej powinien być zgodny z danymi
w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku występujących rozbieżności właściciele winni podjąć skuteczne działania zmierzające do ich usunięcia.

W celu wsparcia obywateli w porządkowaniu przez nich stanu prawnego nieruchomości wprowadzono wyżej wymienioną ustawą dodatkowe zadanie dla starostów. Obejmuje ono akcję informacyjną, adresowaną do ogółu mieszkańców powiatu. Ma ona być prowadzona praktycznie do końca 2009 roku. W Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim został w tym celu utworzony Punkt informacyjno - konsultacyjny, który udziela pomocy indywidualnej zainteresowanym w konkretnej sprawie. Konsultacje obejmują zagadnienia prawne i geodezyjne.

Jak istotną kwestią jest uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przypomina nam art.5 i art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece /Dz.U.Nr 124 poz.1361 z 2001 roku z późn.zmianami/. W myśl tych przepisów, w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości decyduje treść księgi wieczystej. Chroni ona tego, kto przez czynność prawną np. kupno z osobą wpisaną w księdze wieczystej, nabył prawo własności tej nieruchomości. Dzięki temu dochodzi do skutecznej sprzedaży nieruchomości przez osobę, która faktycznie nie jest już właścicielem, ale jeszcze figuruje w księdze wieczystej. Kupujący, który zaufał treści księgi wieczystej i nabył w dobrej wierze, staje się właścicielem nieruchomości, podczas gdy faktyczny właściciel, ale nie ujawniony
w księdze, nie wie nic o takiej transakcji.

Rozbieżności dotyczące zapisów w księgach wieczystych mogą właścicielom nieruchomości utrudnić ich sprzedaż, uzyskanie kredytu hipotecznego, czy też okazać się przeszkodą w przypadku dziedziczenia takiej nieruchomości. Stąd też niezbędne jest podjęcie działań przez właścicieli nieruchomości, do uporządkowania wpisów w swoich księgach wieczystych, poprzez doprowadzenie ich do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym.

Sprawdź, czy jesteś właścicielem swoich nieruchomości

Apel do mieszkańców Powiatu Drawskiego:

Właścicielu sprawdź swoją księgę wieczystą!

 

 

Na podstawie art.6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 191 poz. 1365 z 2007 roku/, a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym /Dz. U. Nr 241 poz. 1770 z 2007r./ Starosta Drawski wykonujący zadania
z zakresu administracji rządowej, informuje mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności swoich ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

 

 

Jednocześnie Starosta przypomina, iż to właściciele nieruchomości są uprawnieni
i zobowiązani do ujawnienia przysługujących im praw:

 1. w księgach wieczystych zgodnie z art.35 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku
  o księgach wieczystych i hipotece /tekst jednolity Dz.U.Nr 124 poz.1361
  2001 roku z późniejszymi zmianami/,

 2. w ewidencji gruntów i budynków w myśl art.22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 roku Nr 240, poz.2027 z późn. zmianami).

W celu sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości należy:

 1. sprawdzić w księdze wieczystej:

  • w dziale I-O - czy wpisany jest prawidłowy numer działki, powierzchnia i położenie nieruchomości,

  • -w dziale II-O - czy zostały wpisane Państwa prawa do nieruchomości.

 • sprawdzić w ewidencji gruntów i budynków czy wpis jest zgodny z danymi zawartymi w księdze wieczystej.

   

  W przypadku konieczności uzyskania wypisu lub wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla sprostowania oznaczenia nieruchomości lub założenia księgi wieczystej należy złożyć wniosek w pokoju numer 16 Wydziału Geodezji, Kartografii
  i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Placu Elizy Orzeszkowej 3a, w dni robocze w godzinach od 800-1500. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego lub w pokoju nr 12. Natomiast uzyskanie odpisu z księgi wieczystej lub przeglądanie treści zapisów w księdze wieczystej możliwe jest w pokoju numer 11 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ulicy Jasnej 3 w dni robocze w godzinach od 900 do 14 00

   

  Na terenie Powiatu Drawskiego nie ma Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

   

  Zmiany w księgach wieczystych dokonywane są na wniosek właściciela i po przedłożeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości. Dokumentami potwierdzającymi rzeczywisty stan prawny są między innymi:

  1. akty notarialne,

  2. akty własności ziemi,

  3. orzeczenia o wykonaniu aktu nadania,

  4. ostateczne decyzje administracyjne,

  5. prawomocne orzeczenia sądowe.

   

  Ponadto Starosta Drawski informuje, że w pokoju numer 12 Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ulicy Plac Elizy Orzeszkowej 3a działa PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY dostępny dla mieszkańców Powiatu Drawskiego w dniach roboczych w godzinach od. 800do 1500. Telefon kontaktowy 094 36 307 69.

   

  Zakres informacji udzielanych przez punkt informacyjno-konsultacyjny obejmuje między innymi:

  1. wskazanie rodzajów dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości,

  2. zakres danych objętych działem I-O i II-O księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych,

  3. ewentualne działania, które mogą zostać podjęte w przypadku niezgodności zapisów w księdze wieczystej,

  4. wyjaśnianie problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie czynności niezbędnych

  do uzyskania tytułu prawnego zajmowanych nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.

   

                                                                                                               Starosta Drawski

                                               Stanisław Cybula

   

 • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Krzysztof Kaziszyn 11-04-2008 08:12
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2008
  Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kaziszyn 11-04-2008 08:13