herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Strefy Centralnej 2017-01-13 08:53
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU DRAWSKIEGO NA LATA 2015-2032 2016-03-02 14:09
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU DRAWSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022 2016-03-02 14:08
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013 - 2017 2014-02-04 09:02
Strategia rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Drawskim do roku 2020 2015-02-23 13:05
Sprawozdania - KATALOG -
Strategia rozwoju krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w Powiecie Drawskim do roku 2015 2012-12-07 09:15
Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Drawskiego 2012-12-06 08:36
Uchwały Rady Powiatu - KATALOG -
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Drawskiego na lata 2009-2016 - KATALOG -
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2008-2015 - KATALOG -
Wieloletni plan inwestycyjny 2009-12-15 11:09
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Drawskiego na lata 2004-2011 za okres 2007-2008 2009-11-05 07:53
RAPORT Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2007 - 2008 2009-11-05 07:51
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2008-04-04 12:07
Plan przychodów i wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku 2008-03-06 11:59
Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Drawskiego 2008-03-06 11:09
RAPORT Z POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2004 – 2006 2008-03-06 11:06
Strategia Powiatu 2008-01-30 11:26
SIOS - System Informacji o Środowisku 2012-07-20 12:07
Powiatowy Program Ochrony Środowiska - KATALOG -
Powiatowy Plan Gospopdarowania Odpadami - KATALOG -
Program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarzadowymi - KATALOG -
Plan Rozwoju Lokalnego - KATALOG -