herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Informacja o dokonaniu zgłoszenia sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych

l.p.

data wpływu

zgłoszenia

nazwisko i imię lub nazwa inwestora adres projektowanego obiektu opis projektowanego obiektu data wniesienia sprzeciwu informacja o braku wniesienia sprzeciwu - wykonanie zgłoszonych robót można rozpocząć od dnia
             
1 2 3 4 5 6 7
1 29.06.2015 Władysława Szadziewicz działki 4/2, 5/6, 5/5, obręb 17 ul. Jeziorna, Drawsko Pom. sieć wodociągowa  

brak sprzeciwu

06.08.2015r.

2.

14.07.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dniu 20.07.2015r. Inwestor wycofał zgłoszenie

ENERGA -OPERATOR SA Ddział w Koszalinie działka nr 376, 377 obręb Nowe Worowo rozbiórka istniejącej wieżowej stacji transformatorowej 15/0,4kV zasilającej odbiorców w Nowym Worowie położonej na działce nr 377 obręb Nowe Worowo oraz budowa nowej stacji słupowej przelotowej typu 15/0,4kV nr ewid. 02467 wraz z budową odcinka linii kablowej 0,4kV na terenie działki nr ewid. 376 obręb Nowe Worowo gmina Ostrowice.    
3 21.07.2015r. Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie działki nr 532/24, 532/10, 532/34 ul. Kalinowa -Różana, obręb 3 Czaplinek Budowa odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej 0,4kV w celu wykonania przyłącza do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie działki nr 532/34, powiązanie z istniejącą siecią poprzez wyprowadzenie z jednej strony z istniejącego złącza kablowego na terenie działki nr 532/10 przy ul. Różanej 9, a z drugiej strony wprowadzenie do istniejącego złącza w drodze gminnej - działka nr 532/24, przy posesji ul. Kalinowa 7   brak sprzeciwu 21.08.2015r.
4 31.07.2015r. Jerzy Zorga Działki w obrębie 13 Złocieniec Budowa rozgałęźnej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie działek nr 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 21/1, 19 obręb 13 Złocieniec wraz z montażem przepompowni ścieków ( działka nr 23/13  ) i trzech hydrantów podziemnych ( działka nr 31 - 2szt. działka nr 23/1 - 1 szt).   brak sprzeciwu 01.09.2015r.
5. 05.08.2015r. ASTA -NET S.A.  działki nr 95, 172/1, 189, 194 - obręb Giżyno; 55/2 - obręb Krężno; 88, 1 Kalisz Pom. obręb 2; 7,9,10,22,6,19/7, 19/9, 19/8 , 17 Kalisz Pom. obręb 3 budowa telekomunikacyjnej linii kablowej na odcinku 9, 597 km oraz szafy telekomunikacyjnej bez zgłoszenia  
6. 06.08.2015r. Ryszard Klimczak działki nr 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7 obręb 6 Drawsko Pomorskie budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   brak sprzeciwu 07.09.2015r.
7. 02.09.2015r. Emilia i Marek Surzyn , Marta i Radosław Dominowscy działki nr 10/33, 5/70, 5/29, 9/23 obręb 8 Złocieniec budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych   brak sprzeciwu 05.10.2015r.
8. 18.09.2015r. ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o. działki nr 128, 130 obręb Żelisławie, gm. Czaplinek budowa linii kablowej oświetlenia drogowego z montażem lamp oświetleniowych   brak sprzeciwu 20.10.2015r.
9. 01.10.2015r. ENERGA - OPERATOR SA działka nr 376 obręb Nowe Worowo, gm. Ostrowice budowa linii kablowej 0,4kV wraz z budową słupowej stacji transformatorowej 15/04kV   brak sprzeciwu 02.11.2015r.
10. 12.11.2015r.

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul.Morska 10,

75-950 Koszalin

działki nr: 73/2, 74, 106/7, 77/1 obr.Nowe

                  Drawsko, gm.Czaplinek
budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV do zasilania: budynków jednorodzinnych turystyki rezydencjonalnej całorocznej, przepompowni kanalizacji sanitarnej, oświetlenia drogi wewnętrznej, zasilania bramy wjazdowej oraz zasilania monitoringu, długość sieci 912m, montaż szafy pomiarowej typu P3-Rs -1szt. i rozdzielnic typu KRSN-P2 -18szt.   brak sprzeciwu 14.12.2015r.
11. 16.11.2015r.

ENERGA - OPERATOR

Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

działki nr 2/29, 2/31, 2/32 obręb 7, działki nr 57, 58/2 obręb 11 ul. Królewiecka Drawsko Pom. sieć elektroenergetyczna 0,4kV do zasilania budynku jednorodzinnego   brak sprzeciwu 17.12.2015r.
12. 16.12.2015r.

ENERGA -

OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

działki nr 190/3 233/7  obręb Lubieszewo sieć elektroenergetyczna 0,4kV o dł. 192m oraz 2 sztuk rozdzielnic do zasilania domku letniskowego   brak sprzeciwu 18.01.2016r.
13. 16.12.2015r. ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin działka nr 537 obręb 3 ul. Komunalna Czaplinek

sieć elektroenergetyczna  0,4kV o dł. 10m i rozdzielnica oraz sieć o dł. 154m i szafa pomiarowa dla zasilania budynku rekreacyjnego

  brak sprzeciwu 18.01.2016r.
14. 14.06.2016r.

ENERGA -

OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

działki nr 104, 189/1, 185, 116/3 obręb Ostroróg, gm. Czaplinek

sieć elektroenergetyczna  0,4kV o dł. 15m i 286m, dwie rozdzielnice dla zasilania działki nr 116/3

  brak sprzeciwu 14.07.2016r.
15. 16.06.2016r. OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin działki nr 402/1, 405, 191/2 obręb Głęboczek, 78-550 czaplinek sieć kablowa nn 0,4 kV   bez sprzeciwu 22.08.2016r.
16. 16.06.2016r.

Gmina Czaplinek ul.Rynek 6

78-550 Czaplinek

działki nr 312, 297, 291, 299, 292/8, 290/7, 290/6, 292/1 obręb 03 sieć wodociągowa z przyłączami w ulicy Sikorskiego w Czaplinku wycofanie zgłoszenia 20.06.2016r.  
17. 22.07.2016r. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Morska 10 działki nr 39 i 40/8 obręb 11 sieć elektroenergetyczna 0,4kV - dł. 307m, szafek pomiarowych do zasilania działek nr 38/2 i 38/5, obręb 11 ul. Kolejowa Kalisz Pom.   bez sprzeciwu 22.08.2016r.
18. 19.09.2016r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 6, 78-540 Wierzchowo działki nr 615/1, 776/11, 862/2, 776/12 obręb Wierzchowo Odcinek sieci wodociagowej PE 110 ( połączenie istniejących wodociągów ) w miejscowości Wierzchowo, gm. Wierzchowo   bez sprzeciwu 18.10.2016r.
19. 14.10.2016r. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jadwigi Królowej , ul. Jana Pawła II 16, 78-520 Złocieniec działki nr 5/47, 5/50, 5/51, 5/52, 5/53, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/116 obręb 08 Złocieniec sieć wodociągowa PE 110 wraz z przyłączami, sieć kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 z przyłączami, sieć kanalizacji tłocznej PE 90, przepompownia ścieków - działka nr 5/116 i zasilanie energetyczne - wlz sprzeciw 09.12.2016r.  
20. 17.10.2016r.

Gmina Czaplinek

ul.Rynek 6

78-550 Czaplinek

działki nr 312, 297, 291, 299, 292/8, 290/7, 290/6, 292/1 obręb 03 Czaplinek sieć wodociągowa od istniejacego wodociągu w ul. Jagiellońskiej do wodociągu w ul. Górnej, budowa przyłączy od projektowanej sieci do budynków przy  ul. Sikorskiego, budowa przyłączy od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i ul. Górnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sikorskiego wycofanie zgłoszenia 19.10.2016r.  
21. 24.11.2016r. ENERGA OPERATOR SA Oddział Koszalin, ul. Morska 10 działki nr 251/15, 251/16 obręb 06 Drawsko Pomorskie kablowa linia energetyczna 0,4 kv zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w m. Drawsko Pomorskie ul. Orlicka   brak sprzeciwu 27.12.2016r.
22. 29.11.2016r.

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19

81-855 Sopot

działki nr 522/10, 614/2, 522/15 obręb Wierzchowo,

gm. Wierzchowo

kablowa linia oświetlenia drogowego przy ul. Długiej w m. Wierzchowo   brak sprzeciwu 30.12.2016r.
23. 15.12.2016r.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10

75-950 Koszalin

działki nr 355/8, 402/1, 405, 400, 358/2, 355/6 obręb Głęboczek sieć elektroenergetyczna 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcyjno-usługowego w m. Głęboczek, gm. Czaplinek   brak sprzeciwu 16.01.2017r.
24. 16.01.2016r.

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10

75-950 Koszalin

działki nr 101/25, 101/22, obręb Borne

rozbudowa sieci energetycznej 0,4 kV w m. Jutrosin, gm. Ostrowice

 

  brak sprzeciwu 02.03.2017r.
25. 26.01.2017r. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin działki nr 93/19, 93/43, obręb 06 Złocieniec rozbudowa sieci energetycznej 0,4kV w m. Złocieniec, gm. Złocieniec   brak sporzeciwu 15.02.2017r.
26. 07.02.2017r. Parafia RZYM-KAT P.w.Św.Jadwigi Królowej ul Jana Pawła II 16, 78-520 Złocieniec działki nr 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/116, 5/47, 5/79, 5/50, 5/51, 5/52, 5/53, obręb 008 Złocieniec budowa sieci wodociągowej PE 110 z przyłączami, sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200 z przyłączami, sieci kanalizacji tłocznej PE 90 i wlz przepompowni w m. Złocieniec   brak sprzeciwu 28.02.2017r.
27. 13.02.2017r. ENERGA OPERATOR SA ul. Morska 10, 75-950 Koszalin działki nr 666/8, 666/9, 666/7 obręb Jutrosin, Ostrowice sieć energetyczna 0,4 kV dla dz. 1/5 w m. Jutrosin, gm. ostrowice   brak sprzeciwu 02.03.2017r.
28. 10.03.2017r.

Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

 

działki nr 8/1 obręb 2 Czaplinek, nr 2, 25/5, 25/9, 25/11 obręb Kołomąt, nr 106/4, 16, 17, 15, 13, 12, 9/1, 9/2, 8, 5, 4, 1/2, 1/1 obręb Stare Drawsko, nr 73/2, 74, 77/1, 78/1 obręb Nowe Drawsko sieć wodociągowa na odcinku od ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku do Nowego Drawska - długość 2408 mb.    
             
             

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kaziszyn 01-07-2015 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Tobiszewska 10-03-2017 13:52