Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 56/2018 w sprawie aktualizacji Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-15 08:45
Nr 55/2018 w sprawie zgłaszania nowej czynności przetwarzania do rejestru czynności przetwarzania prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-15 08:29
Nr 54/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego , łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. 2019-11-15 08:24
Nr 53/2018 w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń 2019-11-15 08:19
Nr 52/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-15 08:13
Nr 51/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do " Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" wprowadzonej Zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Drawskiego z dnia 25 maja 2018 r. 2019-11-15 08:10
Nr 50/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-15 08:05
Nr 49/2018 w sprawie wprowadzenia zasad informowania o transmitowaniu i utrwalaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Rady Powiatu Drawskiego 2019-11-15 08:02
Nr 48/2018 w sprawie sposobu dekretacji pism do jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2019-11-15 07:55
Nr 47/2018 w sprawie powołania w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-15 07:51
Nr 46/2018 w sprawie powołania komisji do odbioru materiałów powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących przedmiot zamówienia publicznego , realizowanego w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez Starostę Drawskiego 2019-11-15 07:49
Nr 45/2018 w sprawie ustalenia miejsca udostępniania oraz okresu przechowywania nagrań z obrad Rady Powiatu Drawskiego kadencji w latach 2018-2023 2019-11-15 07:42
Nr 44/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do "Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim " wprowadzonej Zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Drawskiego z dnia 25 maja 2018 r. 2019-11-14 15:17
Nr 43/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów w ramach publicznego transportu zbiorowego w miesiącach : listopadzie i grudniu 2018 r. przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. 2019-11-14 15:02
Nr 42/2018 w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-11-14 14:55
Nr 41/2018 w sprawie postępowania z dokumentami wpływającymi do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim zawierającymi dane osobowe , których przetwarzanie nie ma podstawy prawnej 2019-11-14 14:48
Nr 40/2018 w przedmiocie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 38/2018 Starosty Drawskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeglądu przetwarzanej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w celu zachowania zasady "minimalizacji danych" 2019-11-14 14:40
Nr 39/2018 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i w bursie 2019-11-14 14:34
Nr 38/2018 w sprawie dokonania przeglądu przetwarzanej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w celu zachowania zasady "minimalizacji danych" 2019-11-14 14:31
Nr 37/2018 w sprawie powołania zespołu do zapewnienia obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej Powiatowej Komisji Wyborczej 2019-11-14 14:27
Nr 36/2018 w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-14 14:21
Nr 35/2018 w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze czterech obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski 2019-11-14 14:16
Nr 34/2018 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w drawsku Pomorskim 2019-11-14 14:12
Nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do "Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" wprowadzonej Zarządzeniem nr 25/2018 Starosty Drawskiego z dnia 25 maja 2018 r. 2019-11-14 11:23
Nr 32/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursu oceniającej NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2018 2019-11-14 11:13
Nr 31/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym Dom Młodzieży im. Św. Jana Bosko w Trzcińcu 2019-11-14 11:08
Nr 30/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy na świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. 2019-11-14 11:04
Nr 29/2018 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim 2019-11-14 10:58
Nr 28/2018 o zmianie zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim 2019-11-14 10:33
Nr 27/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-14 10:29
Nr 26/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-14 10:25
Nr 25/2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim " oraz " Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" 2019-11-21 12:06
Nr 24/2018 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury uzgadniania organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2019-11-14 10:16
Nr 23/2018 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim 2019-11-13 14:43
Nr 22/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-13 14:31
Nr 21/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-13 14:26
Nr 20/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-13 14:24
Nr 19/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-13 14:16
Nr 18/2018 zmieniające zarządzenie Starosty Drawskiego w sprawie wyboru komisji przetargowej do sprzedaży , dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa 2019-11-13 14:12
Nr 17/2018 w sprawie prowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na obszarze powiatu drawskiego w roku 2018 2019-11-13 14:03
Nr 16/2018 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie 2019-11-13 12:27
Nr 15/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-13 12:23
Nr 14/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-13 12:21
Nr 13/2018 w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim 2019-11-13 12:19
Nr 12/2018 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-13 12:12
Nr 11/2018 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim w 2018 r. 2019-11-13 10:08
Nr 10/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-13 10:04
Nr 9/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej konkurs pt.: "Dzień z kamizelką". 2019-11-13 09:59
Nr 8/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzania konkursu pt. : "Dziewczyna Akcji Eksploracyjno - Historycznej Jezioro Tajemnic 2018" 2019-11-13 09:47
Nr 7/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt. : "III Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych , Kolęd i Pastorałek 2018" 2019-11-13 09:37
Nr 6/2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2018 r. 2019-11-13 09:33
Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-13 09:03
Nr 4/2018 w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w roku 2018 2019-11-13 08:36
Nr 3/2018 w sprawie wprowadzenia procedury uzgadniania organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2019-11-13 08:33
Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w miesiącu styczniu 2018 r. w Tabeli opłat za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego , łobeskiego i świdwińskiego 2019-11-13 08:26
Nr 1/2018 w sprawie powołania Komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 2019-11-13 08:20