Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr 81/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2019-12-31 09:29
dokument nr 80/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładów Jazdy do umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego od 2 stycznia 2020 r. 2020-02-12 13:00
dokument nr 79/2019 w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Drawskim na 2020 rok 2020-02-12 12:58
dokument Nr 78/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-12-30 14:18
dokument Nr 77/2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2019-12-30 14:17
dokument Nr 76/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-12-30 14:13
dokument Nr 75/2019 w sprawie ustalenia godzin otwarcia Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2019-12-30 14:11
dokument nr 74/2019 w sprawie organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terenie Powiatu Drawskiego 2020-02-12 12:54
dokument Nr 73/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-12-30 14:04
dokument Nr 72/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-12-30 13:55
dokument nr 71/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładów Jazdy do umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-02-12 12:49
dokument Nr 70/2019 w sprawie powołania komisji do sprzedaży w drodze licytacji pojazdów przejętych przez Powiat Drawski na podstawie orzeczeń sądu oraz ustalenia regulaminu licytacji. 2019-12-09 11:43
dokument Nr 69/2019 w sprawie wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym 2019-12-09 11:25
dokument Nr 68 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 2019-12-09 11:09
dokument Nr 67/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Czaplinku 2019-12-09 11:01
dokument Nr 66/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 2019-12-09 10:56
dokument Nr 65/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-13 07:37
dokument Nr 64/2019 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim" oraz "Instytucji zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim". 2019-11-21 12:01
dokument nr. 63 - przetwarzanie danych podczas procesu rekrutacji 2019-11-07 11:28
dokument Nr 62/2019 w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Drawskiego 2019-11-12 09:33
dokument Nr 61/2019 w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto 2019-11-12 09:22
dokument Nr 60/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie 2019-11-12 09:18
dokument Nr 59/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w niepublicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Czaplinku 2019-11-12 09:14
dokument Nr 58/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-11-12 08:55
dokument Nr 57/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-11-12 08:50
dokument Nr 56/2019 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie 2019-11-12 08:46
dokument Nr 55/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Czaplinku 2019-11-12 08:42
dokument Nr 54 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2019-11-07 14:43
dokument Nr 53/2019 o zmianie zarządzenia w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Drawskim na 2019 rok 2019-11-12 11:29
dokument Nr 52 w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji postępowania z kluczami w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-07 14:53
dokument Nr 51 w sprawie powołania komisji ds.naboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2019-11-07 14:59
dokument Nr 50/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2019-11-12 08:38
dokument Nr 49 w sprawie wprowadzenia zmian na okres od 02.09.20119 r. do 08.11.2019 r. w Tabeli opłat za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego 2019-11-12 08:36
dokument Nr 48 w sprawie organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terenie Powiatu Drawskiego 2019-11-12 08:27
dokument Nr 47 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-11-12 08:16
dokument Nr 46/2019 w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w drawsku Pomorskim 2019-11-12 08:11
dokument Nr 45 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania strony internetowej: www.powiatdrawski.pl 2019-11-07 15:03
dokument Nr 44/2019 o zmianie zarządzenia w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-11-08 13:33
dokument Nr 43/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 13:27
dokument Nr 42/2019 w sprawie aktualizacji Rozkładu Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-11-08 13:24
dokument Nr 41/2019 zmieniające zarządzenie Starosty Drawskiego w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń 2019-11-08 13:20
dokument Nr 40 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-07 15:08
dokument Nr 39/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Czaplinku 2019-11-08 13:05
dokument Nr 38/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursu oceniającej NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2019 2019-11-08 13:01
dokument Nr 37/2019 w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim 2019-11-08 12:50
dokument Nr 36/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Czaplinku 2019-11-08 12:43
dokument Nr 35/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego , łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. 2019-11-08 12:38
dokument Nr 34/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 12:20
dokument Nr 33/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Jaś i Małgosia" w Czaplinku 2019-11-08 12:16
dokument Nr 32/2019 w sprawie spełnienia obowiązku informacyjnego podczas organizacji konkursów i innych wydarzeń mających na celu promocje Powiatu Drawskiego 2019-11-08 12:11
dokument Nr 31/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 12:03
dokument Nr 30/2019 w sprawie ustalenia godzin otwarcia Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2019-11-08 11:56
dokument Nr 29/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 12:00
dokument Nr 28/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 11:51
dokument Nr 27/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim 2019-11-08 11:43
dokument Nr 26/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2017 z 01 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do projekt pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" realizowanego w ranach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Priorytet VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2019-11-08 11:39
dokument Nr 25/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 11:24
dokument Nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-08 11:21
dokument Nr 23/2019 w sprawie powołania komisji konkursu plastycznego pt."Pomniki Przyrody Powiatu Drawskiego" 2019-11-08 11:16
dokument Nr 22/2019 w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór oferty na : nabór na Partnera do złożenia projektu grantowego w ramach Procedury Grantowej projektu " Międzynarodowa współpraca się opłaca" 2019-11-08 11:08
dokument Nr 21/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-08 11:13
dokument Nr 20 w sprawie powołania jury do oceny poszczególnych prezentacji, wyłonienia laureatów Powiatowej Gali Talentów 2019 i przyznania nagród 2019-11-07 15:13
dokument Nr 19/2019 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 2019-11-08 10:47
dokument Nr 18/2019 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2019-11-08 10:32
dokument Nr 17/2019 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosku o utworzenie spółdzielni socjalnej w Drawsku Pomorskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 2019-11-08 10:29
dokument Nr 16/2019 o zmianie zarządzenia w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-11-08 10:25
dokument Nr 15/2019 w sprawie prowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na obszarze powiatu drawskiego w roku 2019 2019-11-08 10:21
dokument Nr 14 w sprawie dokonania kontroli doraźnej z zakresu prawidłowości wdrożenia i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych 2019-11-07 15:17
dokument Nr 13 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2019-11-07 15:27
dokument Nr 12/2019 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i bursie 2019-11-08 10:03
dokument Nr 11a/2019 w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Drawskim na 2019 rok 2019-11-08 09:59
dokument Nr 11/2019 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Drawsku Pomorskim na kadencję 2019-2023 2019-11-08 09:56
dokument Nr 10/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt.: "IV Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2019" 2019-11-08 09:52
dokument Nr 9/2019 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 09:47
dokument Nr 8/2019 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim w 2019 r. 2019-11-08 09:43
dokument Nr 7 w sprawie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przez Administratora Danychz 2019-11-07 15:40
dokument Nr 6 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2019-11-08 09:39
dokument Nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w Rozkładzie Jazdy do umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu drawskiego , łobeskiego i świdwińskiego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. 2019-11-08 09:32
dokument Nr 4 w sprawie powołania Komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. 2019-11-08 09:26
dokument Nr 3 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2019 r. ie 2019-11-08 09:24
dokument Nr 2 w sprawie powołania w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-08 09:20
dokument Nr 1 w sprawie odwołania ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-08 09:18