Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

POZAKONKURSOWY TRYB UDZIELANIA DOTACJI

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
 
UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Zarząd Powiatu Drawskiego, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.
 

Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencji Starosty Drawskiego (Kluby sportowe, UKS i stowarzyszenia zwykłe) należy dołączyć:

 – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz statut potwierdzony za zgodność z oryginałem.

 
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: bip.powiatdrawski.pl (w zakładce ogłoszenia);
  • na urzędowej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim;
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: www.powiatdrawski.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/pozakonkursowy tryb udzielania dotacji).

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.
 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Katuszonek 11-04-2018 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Katuszonek 13-05-2019 12:48