herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

uchwała nr 469/2018 z dn. 7.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drwaskiego, w ramach Działania 8.9 "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego"