herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

uchwała nr 422/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenie zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. na kierunku Technik informatyki" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego"