Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr L/353/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035 2018-11-20 13:11
dokument Uchwała Nr L/352/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-11-20 13:06
dokument Uchwała Nr L/351/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 2018-11-20 13:03
dokument Uchwała Nr L/350/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2018-11-20 12:59
dokument Uchwała Nr L/349/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-11-20 12:55
dokument Uchwała Nr XLVIII/348/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stanowiska wobec zasad przyznawania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 2018-10-11 13:07
dokument Uchwała Nr XLVIII/347/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035 2018-10-11 13:06
dokument Uchwała Nr XLVIII/346/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-10-11 13:03
dokument Uchwała Nr XLVIII/345/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018r. 2018-10-11 13:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/344/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy 2018-10-11 13:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/343/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim i nadania statutu Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Drawsku Pomorskim 2018-10-11 12:58
dokument Uchwała Nr XLVIII/342/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego 2018-10-11 12:53
dokument Uchwała Nr XLVIII/341/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-10-11 12:51
dokument Uchwała Nr XLVIII/340/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powuatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2018-10-11 11:57
dokument Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego 2018-10-11 13:10
dokument Uchwała Nr XLVII/338/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-09-25 14:03
dokument Uchwała Nr XLVII/337/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniąjąca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-09-25 14:01
dokument Uchwała Nr XLVII/336/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2018 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu drawskiego 2018-09-25 13:58
dokument Uchwała Nr XLVII/335/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego 2018-09-25 13:55
dokument Uchwała Nr XLVII/334/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2018-09-25 13:47
dokument Uchwała Nr XLVII/333/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim 2018-09-25 13:44
dokument Uchwała Nr XLVII/332/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim 2018-09-25 13:43
dokument Uchwała Nr XLVII/331/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2018-09-25 13:41
dokument Uchwała Nr XLVII/330/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2018-09-25 13:40
dokument Uchwała Nr XLVII/329/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2018-09-25 13:39
dokument Uchwała Nr XLVII/328/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2018-09-25 13:38
dokument Uchwała Nr XLVII/327/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2018-09-25 13:36
dokument Uchwała Nr XLVI/326/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-06-21 10:18
dokument Uchwała Nr XLVI/325/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035 2018-06-21 10:16
dokument Uchwała Nr XLVI/324/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia w Czaplinku filii Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim 2018-06-21 10:14
dokument Uchwała Nr XLVI/323/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia w Czaplinku filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie 2018-06-21 10:11
dokument Uchwała Nr XLVI/322/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2018-06-21 10:06
dokument Uchwała Nr XLVI/321/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gminie Czaplinek nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2018-06-21 10:03
dokument Uchwała Nr XLVI/320/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2018-06-21 10:00
dokument Uchwała Nr XLVI/319/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Ostrowice lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu, stanowiącego własność Powiatu Drawskiego 2018-06-21 09:56
dokument Uchwała Nr XLVI/318/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego 2018-06-21 09:43
dokument Uchwała Nr XLVI/317/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2017 2018-06-21 09:41
dokument Uchwała Nr XLVI/316/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2017 2018-06-21 09:39
dokument Uchwała Nr XLVI/315/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2017 r. 2018-06-21 09:00
dokument Uchwała Nr XLV/314/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowice 2018-05-25 14:04
dokument Uchwała Nr XLV/313/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-05-25 14:03
dokument Uchwała Nr XLV/312/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Drawskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych 2018-05-25 14:01
dokument Uchwała Nr XLV/311/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Borne Sulinowo nieruchomości stanowiących własnośc Powiatu Drawskiego 2018-05-25 13:56
dokument Uchwała Nr XLV/310/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2018-05-25 13:53
dokument Uchwała Nr XLIV/309/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem priowadzącym jest Powiat Drawski 2018-04-26 09:45
dokument Uchwała Nr XLIV/308/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-04-26 09:38
dokument Uchwała Nr XLIII/307/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035 2018-04-09 12:40
dokument Uchwała Nr XLIII/306/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-04-09 12:37
dokument Uchwała Nr XLIII/305/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy 2018-04-09 12:35
dokument Uchwała Nr XLIII/304/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 2018-04-09 12:32
dokument Uchwała Nr XLIII/303/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-04-09 12:25
dokument Uchwała Nr XLIII/302/2018 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 2018-04-09 12:21
dokument Uchwała Nr XLIII/301/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Statutowej 2018-04-09 12:17
dokument Uchwała Nr XLIII/300/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLII/294/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Drawskiego 2018-04-09 12:13
dokument Uchwała Nr XLII/299/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2035 2018-03-01 12:52
dokument Uchwała Nr XLII/298/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim oraz Gminami Kalisz Pomorski i Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą : "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie - Stara Studnica - Orle - Mirosławiec 2018-03-01 12:48
dokument Uchwała Nr XLII/297/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022 2018-03-01 12:41
dokument Uchwała Nr XLII/296/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2018-03-01 12:31
dokument Uchwała Nr XLII/295/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. 2018-03-01 12:27
dokument Uchwała Nr XLII/294/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Drawskiego 2018-03-01 12:22
dokument Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-01-15 14:58
dokument Uchwała Nr XL/292/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2037 2017-12-29 10:55
dokument Uchwała Nr XL/291/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-12-29 10:52
dokument Uchwała Nr XL/290/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy 2017-12-29 10:50
dokument Uchwała Nr XL/289/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018-2037 2017-12-29 10:48
dokument Uchwała Nr XL/288/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2018 2017-12-29 11:47
dokument Uchwała Nr XL/287/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwiedzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 2017-12-29 10:41
dokument Uchwała Nr XL/286/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwiedzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego 2017-12-29 10:38
dokument Uchwała Nr XL/285/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2017-12-29 10:32
dokument Uchwała Nr XXXIX/284/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 2017-12-08 14:19
dokument Uchwała Nr XXXIX/283/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budzecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-12-08 14:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Specjalnej w Czaplinku 2017-12-08 14:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/281/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim 2017-12-08 14:11
dokument Uchwała Nr XXXIX/280/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej 2017-12-08 14:09
dokument Uchwała Nr XXXIX/279/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu DRawskiego na lata 2017-2022 2017-12-08 14:07
dokument Uchwała Nr XXXIX/278/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z T-Mobile Polska S.A. 2017-12-08 14:05
dokument Uchwała Nr XXXIX/277/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystapienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej ne 1998Z Bobrowo- Wąsosz w km 0+000-0+670" 2017-12-08 14:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/276/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2047Z ul. Brzozowa w Złocieńcu" 2017-12-08 14:00
dokument Uchwała Nr XXXIX/275/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-12-08 13:53
dokument Uchwała Nr XXXIX/274/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 2017-12-08 13:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/273/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2017-12-08 13:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/272/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2017-12-08 13:48
dokument Uchwała Nr XXXIX/271/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2017-12-08 13:47
dokument Uchwała Nr XXXIX/270/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2017-12-08 13:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/269/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 2017-10-26 12:42
dokument Uchwała Nr XXXVII/268/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-10-26 09:44
dokument Uchwała Nr XXXVII/267/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-10-26 09:42
dokument Uchwała Nr XXXVII/266/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie 2017-10-26 09:40
dokument Uchwała Nr XXXVII/265/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim 2017-10-26 09:38
dokument Uchwała Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie okreslenia rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu drawskiego 2017-10-26 09:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/263/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2017-10-26 09:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018 - 2022" 2017-10-26 09:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/261/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-26 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVI/260/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy 2017-10-12 14:18
dokument Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 2017-09-20 10:40
dokument Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-09-20 10:35
dokument Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-09-20 10:29
dokument Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2017-09-20 10:27
dokument Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ?Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Czaplinku? planowanego do realizacji w ramach programu priorytetowego ?Edukacja ekologiczna? finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2017-09-20 10:21
dokument Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2017-09-20 10:17
dokument Uchwała Nr XXXV/253/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy w Bobrowie 2017-09-20 10:08
dokument Uchwała Nr XXXV/252/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie 2017-09-20 10:06
dokument Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Czaplinku 2017-09-20 10:02
dokument Uchwała Nr XXXV/250/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Czaplinku 2017-09-20 10:01
dokument Uchwała Nr XXXV/249/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Drawsku Pomorskim 2017-09-20 09:56
dokument Uchwała Nr XXXV/248/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drawsku Pomorskim 2017-09-20 09:57
dokument Uchwała Nr XXXV/247/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złocieńcu 2017-09-20 09:52
dokument Uchwała Nr XXXV/246/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czaplinku 2017-09-20 09:51
dokument Uchwała Nr XXXV/245/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Drawsku Pomorskim 2017-09-20 09:47
dokument Uchwała Nr XXXV/244/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Czaplinku 2017-09-20 09:45
dokument Uchwała Nr XXXV/243/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Złocieńcu 2017-09-20 09:42
dokument Uchwała Nr XXXV/242/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Kaliszu Pomorskim 2017-09-20 09:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/241/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Drawsku Pomorskim filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie 2017-08-18 10:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-08-18 10:22
dokument Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2017-08-18 10:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek 2017-08-18 09:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica" 2017-08-18 09:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Czaplinek oraz parterem prywatnym -firmą AGRI PLUS Sp. z o.o. dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2002Z na odcinku od przejazdu kolejowego - Czarne Małe - Łysinin o długości 2,6 km" 2017-08-18 09:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego 2017-08-18 09:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 2017-07-07 12:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/233/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-07-07 12:31
dokument Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2017 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu drawskiego 2017-07-07 12:29
dokument Uchwała Nr XXXIII/231/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2017-07-07 12:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/230/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia w Drawsku Pomorskim filii Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie 2017-07-07 12:21
dokument Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-07-07 12:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie stanowiska wobec lokalizacji fermy trzody chlewnej - "Megafermy" 2017-07-07 12:16
dokument Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego 2017-07-07 12:12
dokument Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2016 2017-07-07 12:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budzetu Powiatu Drawskiego za rok 2016 2017-07-07 11:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2016 r. 2017-07-07 11:52
dokument Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Powiatu Drawskiegow sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Drawskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę Powiatu Drawskiego 2017-06-12 13:22
dokument Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu ,,Powiat Drawski smakuje inaczej- organizacja działań promocyjnych w oparciu o lokalne produkty kulinarne " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2017-06-08 10:31
dokument Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Wierzchowo do realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski -Wierzchowo -Będlino -Sośnica" 2017-06-08 10:22
dokument Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2017-06-08 10:18
dokument Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2017 2017-06-08 10:15
dokument Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 2017-06-08 10:36
dokument Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2015-2020 2017-06-08 10:04
dokument Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017- 2035 2017-05-04 09:28
dokument Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-05-04 09:23
dokument Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 2017-05-04 09:18
dokument Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017-05-04 08:34
dokument Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2017-05-04 08:31
dokument Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2017-05-04 08:25
dokument Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 2017-03-31 12:58
dokument Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-03-31 12:54
dokument Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec 2017-03-31 12:51
dokument Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo 2017-03-31 12:49
dokument Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realiacji projektu "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energiina wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 2017-03-31 12:46
dokument Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-03-31 12:33
dokument Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego 2017-03-31 12:31
dokument Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 2017-03-31 12:28
dokument Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2017-03-31 12:23
dokument Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu drawskiego 2017-02-17 11:50
dokument Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 -2025 2017-02-17 11:46
dokument Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 2017-02-17 11:36
dokument Uchwała Nr XXVII/198/2017 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-02-17 11:31
dokument Uchwała Nr XXVI/197/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-12-29 12:49
dokument Uchwała Nr XXVI/196/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Drawskim i Powiatem Świdwińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 2018-07-24 13:00
dokument Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Powiatu Drawskiego zmianiająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i spłecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-12-29 12:44
dokument Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placowek iepubiczych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-12-29 12:40
dokument Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia stawek opłat za noclegi w Szkolym Schronisku Młodzieżowym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Warmińskiej 2 i Połczyńskiej 9 2016-12-29 12:36
dokument Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia wieloletiej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035 2016-12-29 12:32
dokument Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2017 2016-12-29 14:42
dokument Uchwała Nr XXVI/190/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 2016-12-29 12:17
dokument Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego 2016-12-29 12:14
dokument Uchwała Nr XXVI/188/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2016-12-29 11:56
dokument Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 2016-12-01 16:01
dokument Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-12-01 15:57
dokument Uchwała Nr XXV/185/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-12-01 15:53
dokument Uchwała Nr XXV/184/2016 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2016-12-01 15:51
dokument Uchwała Nr XXV/183/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie włączenia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Interwencji Kryzysowej w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz uchylenia Uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-12-01 15:48
dokument Uchwała Nr XXV/182/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Pwoiatem Drawskim, Powiatem Stargardzkim i Powiatem Łobeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego 2016-12-01 15:41
dokument Uchwała Nr XXV/181/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy 2016-12-01 15:36
dokument Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 2016-12-01 15:29
dokument Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2016-12-01 15:01
dokument Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2016-12-01 14:50
dokument Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 2016-12-01 14:45
dokument Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie herbu i flagi Powiatu Drawskiego 2016-12-01 14:41
dokument Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie apelu dotyczącego remontu dróg krajowych nr 10 i 20 oraz dróg wojewódzkich na terenie powiatu drawskiego 2016-12-01 14:39
dokument Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016. 2016-10-28 09:08
dokument Uchwała Nr XXIII/173/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035. 2016-10-28 08:44
dokument Uchwała Nr XXIII/172/2016 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-10-28 08:37
dokument Uchwała Nr XXIII/171/2016 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-10-28 08:35
dokument Uchwała Nr XXIII/170/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2016 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu drawskiego 2016-10-27 15:08
dokument Uchwała Nr XXIII/169/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie okreslenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć 2016-10-27 15:06
dokument Uchwała Nr XXIII/168/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-27 15:03
dokument Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-31 08:12
dokument Uchwała Nr XXIII/166/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-27 14:54
dokument Uchwała Nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-27 14:54
dokument Uchwała Nr XXIII/164/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-27 14:53
dokument Uchwała Nr XXIII/163/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-27 14:52
dokument Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-27 14:51
dokument Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-27 14:50
dokument Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2016-10-27 14:49
dokument Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie braku możliwości świadczenia usług przez szpital kardiologiczny- Centrum Sercowo- Naczyniowe w Drawsku Pomorskim, należące do NAFIS S.A. w Poznaniu 2016-10-27 14:46
dokument Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu DRawskiego na rok 2016 2016-09-20 07:15
dokument Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica" 2016-09-20 07:12
dokument Uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystapienia do realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1991Z, 1994Z, 1996Z Wierzchowo- Nowe Laski na odcinku o długości 6,2 km- Etap III" 2016-09-19 15:00
dokument Uchwała Nr XXII/155/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystapienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: "Budowa chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Złocieńcu" 2016-09-19 14:58
dokument Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystapienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: "Budowa chodnika przy ulicy Mirosławieckiej w Złocieńcu - droga powiatowa nr 1985Z" 2016-09-19 14:56
dokument Uchwała Nr XXII/153/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystapienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Złocieniec dotyczącego zadania pod nazwą: "Poszerzenie drogi powiatowej nr 1092Z na odcinku Cieszyno- Skąpe" 2016-09-19 14:56
dokument Uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-09-19 14:47
dokument Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum dla dorosłych w Czaplinku 2016-09-19 14:45
dokument Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie aneksu do umowy dzierżawy 2016-09-19 14:38
dokument Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-06-27 09:45
dokument Uchwała Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 2016-06-27 09:42
dokument Uchwała Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-06-27 09:36
dokument Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy 2016-06-27 09:34
dokument Uchwała Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie założenia gimnazjum dla dorosłych w Czaplinku 2016-06-27 09:31
dokument Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2016 2016-06-27 09:28
dokument Uchwała Nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2016-06-27 09:12
dokument Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-06-27 09:47
dokument Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe- Nadleśnictwa Drawsko nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2016-06-27 09:46
dokument Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2015 2016-06-27 08:47
dokument Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2015 r. 2016-06-27 08:49
dokument Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Powiatu Drawskiego o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec 2016-05-30 10:59
dokument Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 2016-04-29 09:48
dokument Uchwała Nr XIX/136/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-04-29 09:04
dokument Uchwała Nr XVIII/135/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek 2016-04-08 14:45
dokument Uchwała Nr XVIII/134/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowice 2016-04-08 14:43
dokument Uchwała Nr XVIII/133/2016 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 2016-04-08 14:42
dokument Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-04-08 14:39
dokument Uchwała Nr XVIII/131/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2016 roku 2016-04-08 14:37
dokument Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażena zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2016-04-08 14:35
dokument Uchwała Nr XVIII/129/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażena zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2016-04-08 14:33
dokument Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia stanowiska opowiadającego się za utrzymaniem spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego 2016-04-08 14:32
dokument Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Drawsko Pomorskie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Drawsko Pomorskie- Jankowo Małe (nr 1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe- Jankowo 2016-02-26 08:30
dokument Uchwała Nr XVII/126/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego 2016-02-26 08:12
dokument Uchwała Nr XVII/125/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie aneksu do umowy dzierżawy 2016-02-26 08:03
dokument Uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie aneksu do umowy dzierżawy 2016-02-26 07:57
dokument Uchwała Nr XVII/123/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec 2016-02-26 07:55
dokument Uchwała Nr XVII/122/2016 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015-2032" 2016-02-26 07:53
dokument Uchwała Nr XVI/121/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2016-01-05 14:42
dokument Uchwała Nr XVI/120/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji wspónie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095Z na odcinku Czarne Wielkie-Kuszewo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 177) wraz z poszerzeniem" 2016-01-05 14:39
dokument Uchwała Nr XVI/119/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystapienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Niwka (na odcinku: skrzyzowanie droga krajowa nr 20- m. Niwka wraz z poszerzeniem)" 2016-01-05 14:34
dokument Uchwała Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego 2016-01-05 14:31
dokument Uchwała Nr XVI/117/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie aneksu do umowy dzierżawy 2016-01-05 14:27
dokument Uchwała Nr XVI/116/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia zadań w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Drawsku Pomoskim badań specjalistycznych oraz obserwacji poborowych 2016-01-05 14:25
dokument Uchwała Nr XVI/115/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie okreslenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego 2016-01-05 14:23
dokument Uchwała Nr XVI/114/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia ugody pozasądowej- warunkowej 2016-01-05 14:21
dokument Uchwała Nr XVI/113/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego 2016-01-05 14:15
dokument Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku 2016-01-05 14:13
dokument Uchwała Nr XVI/111/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 2016-01-05 14:11
dokument Uchwała Nr XVI/110/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" 2016-01-05 14:09
dokument Uchwała Nr XVI/109/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 2016-01-05 14:05
dokument Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-01-08 08:34
dokument Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 2016-01-05 13:58
dokument Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Drawskiego 2016-01-05 13:55
dokument Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2016-01-05 13:49
dokument Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnie z Gminą Czaplinek zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1095Z na odcinku Czarne Wielkie- Kuszewo (skrzyzowanie z drogą wojewódzką nr 177) wraz z poszerzeniem 2015-12-03 09:58
dokument Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom/placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2015-12-03 09:53
dokument Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-12-03 09:49
dokument Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-12-03 09:41
dokument Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-10-30 14:00
dokument Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Czaplinek dotycząćego zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Rzeźnickiej i Leśników w Czaplinku" 2015-10-30 13:57
dokument Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego zadania wraz z Gminą Drawsko Pomorskie dotyczącego zadania podnazwą- "Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim- Etap III". 2015-10-30 13:50
dokument Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wystapienia Powiatu Drawskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" z siedzibą w Szczecinku 2015-10-30 13:47
dokument Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 2015-10-30 08:19
dokument Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu DRawskiego na lata 2013-2015 2015-10-30 08:17
dokument Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2016 2015-10-30 08:15
dokument Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i spłecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-10-30 08:13
dokument Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Drawsku Pomorskim 2015-10-30 08:07
dokument Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Schroniska Młodzieżowego w Drawsku Pomorskim 2015-10-30 08:01
dokument Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Schroniska Młodzieżowego w Złocieńcu 2015-10-30 07:59
dokument Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego". 2015-10-30 07:55
dokument Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego". 2015-10-30 07:52
dokument Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. Koncepcja Kontraktu Samorządowego między jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na terenie powiatu drawskiego, łobeskiego oraz świdwińskiego. 2015-10-02 14:13
dokument Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2015-09-22 09:27
dokument Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 rok 2015-09-22 09:25
dokument Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2015 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu drawskiego 2015-09-22 09:21
dokument Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego 2015-09-22 09:18
dokument Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2015-09-22 09:15
dokument Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego 2015-09-22 08:55
dokument Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2015-09-22 08:45
dokument Uchwała Nr X/79/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2015-2035 2015-09-08 14:11
dokument Uchwała Nr X/78/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-09-08 14:08
dokument Uchwała Nr X/77/2015 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środkó PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-09-08 13:53
dokument Uchwała Nr X/76/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek 2015-09-08 13:53
dokument Uchwała Nr X/75/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu DRawskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kalisz Pomorski 2015-09-08 13:43
dokument Uchwała Nr X/74/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek 2015-09-08 13:40
dokument Uchwała Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 2015-07-09 10:36
dokument Uchwała Nr IX/72/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapetycznych w Bobrowie 2015-07-09 10:38
dokument Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim 2015-07-09 10:37
dokument Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2015-07-09 09:51
dokument Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu Drawskiego do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego 2015-06-26 11:32
dokument Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek 2015-06-26 11:29
dokument Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015. 2015-06-26 11:27
dokument Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Powiatem Wałeckim oraz Gminami Kalisz Pomorski i Mirosławiec dotyczącego zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie- Stara Studnica - Orle- Mirosławiec 2015-06-26 11:24
dokument Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kalisz Pomorski 2015-06-26 11:20
dokument Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2015-2020 2015-06-26 11:17
dokument Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 2015-06-26 11:10
dokument Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2014 2015-06-26 08:26
dokument Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2014 r. 2015-06-26 08:24
dokument Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-06-09 13:35
dokument Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2015-2028. 2015-06-09 13:30
dokument Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyznania dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Drawskiego 2015-06-09 13:26
dokument Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Drawsku Pomorskim 2015-06-09 13:19
dokument Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom/placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-06-09 13:15
dokument Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego 2015-06-09 13:21
dokument Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2015-06-09 13:10
dokument Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 2015-04-28 10:48
dokument Uchwała Nr V/52/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-03-31 10:25
dokument Uchwała Nr V/51/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2015-2028 2015-03-31 10:19
dokument Uchwała Nr V/50/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-03-31 10:12
dokument Uchwała Nr V/49/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-03-31 10:07
dokument Uchwała Nr V/48/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej 2015-03-31 09:50
dokument Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie okreslenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego 2015-04-09 09:47
dokument Uchwała Nr V/46/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2015 roku 2015-03-31 09:31
dokument Uchwała Nr V/45/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 2015-03-31 09:38
dokument Uchwała Nr V/44/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2015-03-31 09:09
dokument Uchwała Nr IV/43/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli 2015-02-11 07:56
dokument Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ostrowice 2015-02-11 07:53
dokument Uchwała Nr IV/41/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-02-11 07:48
dokument Uchwała Nr IV/40/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2015-02-11 07:39
dokument Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2015-02-11 07:37
dokument Uchwała Nr III/38/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Drawskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 2015-02-03 13:51
dokument Uchwała Nr III/37/2015 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Drawskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" z siedzibą w Szczecinku 2015-02-03 13:37
dokument Uchwała Nr III/36/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2015-02-03 13:33
dokument Uchwała Nr III/35/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 2015-02-03 13:30
dokument Uchwała Nr III/34/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej 2015-02-03 13:29
dokument Uchwała Nr III/33/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 2015-02-03 13:27
dokument Uchwała Nr III/32/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2015-2028 2015-02-03 13:24
dokument Uchwała Nr III/31/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-02-03 13:15
dokument Uchwała Nr III/30/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 2015-02-03 13:07
dokument Uchwała Nr III/29/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego 2015-02-03 13:02
dokument Uchwała Nr III/28/2015 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2015-02-03 12:52
dokument Uchwała Nr II/27/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia spółki 2014-12-24 11:46
dokument Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia liczby członków Zarzadu Powiatu Drawskiego 2014-12-24 11:43
dokument Uchwała Nr II/25/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Drawskiego 2014-12-24 11:40
dokument Uchwała Nr II/24/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2015-01-05 14:12
dokument Uchwała Nr II/23/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 2014-12-24 11:28
dokument Uchwała Nr II/22/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 2014-12-24 11:27
dokument Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2014-12-24 11:25
dokument Uchwała Nr II/20/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Drawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2014-12-24 11:21
dokument Uchwała Nr II/19/2014 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środkó PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2014 roku 2014-12-24 11:18
dokument Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego 2014-12-24 10:55
dokument Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu Powiatu Drawskiego 2014-12-24 10:47
dokument Uchwała Nr II/16/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego 2014-12-24 10:42
dokument Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2014-12-24 10:38
dokument Uchwała Nr II/14/2014 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 2014-12-24 10:35
dokument Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty 2014-12-24 10:29
dokument Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 2014-12-24 10:13
dokument Uchwała Nr II/11/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju 2014-12-24 10:08
dokument Uchwała Nr II/10/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-12-24 10:03
dokument Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2014-12-24 10:01
dokument Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej 2014-12-24 09:58
dokument Uchwała Nr I/7/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Drawskiego 2014-12-10 13:30
dokument Uchwała Nr I/6/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Drawskiego 2014-12-10 13:28
dokument Uchwała Nr I/5/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyboru Starosty Drawskiego 2014-12-10 13:27
dokument Uchwała Nr I/4/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Drawskiego 2014-12-10 13:25
dokument Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego 2014-12-10 13:23
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 2014-12-10 13:21
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 01.12.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Drawskiego 2014-12-10 13:19