Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała nr 614/2018 z dn. 23.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-11-26 07:57
dokument uchwała nr 613/2018 z dn. 23.11.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-11-29 11:01
dokument uchwała nr 612/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019 - 2035 2018-11-20 07:08
dokument uchwała nr 611/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2019 rok 2018-11-20 10:24
dokument uchwała nr 610/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-11-19 11:17
dokument uchwała nr 609/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-11-16 10:53
dokument uchwała nr 608/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-11-16 10:52
dokument uchwała nr 607/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-11-16 10:51
dokument uchwałą nr 606/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-11-16 10:49
dokument uchwała nr 605/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego położonej w miejscowości Żabin, gmina Wierzchowo 2018-11-14 11:30
dokument uchwała nr 604/2018 z dn. 14.11.2018 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 r. 2018-11-14 13:30
dokument uchwała nr 603/2018 z dn. 31.10.2018 r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim 2018-11-05 11:21
dokument uchwała nr 602/2018 z dn. 31.10.2018 r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 r. 2018-11-05 09:31
dokument uchwała nr 601/2018 z dn. 31.10.2018r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pom. 2018-11-06 09:07
dokument uchwała nr 600/2018 z dn. 31.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2018-11-05 09:14
dokument uchwała nr 599/2018 z dn. 26.102018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-10-30 14:37
dokument uchwała nr 598/2018 z dn. 24.10.2018 r. w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2018-10-24 10:29
dokument uchwała nr 597/2018 z dn. 24.10.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego" 2018-10-25 13:05
dokument uchwała nr 596/2018 z dn. 17.10.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-10-24 08:28
dokument uchwała nr 595/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. 2018-10-24 10:26
dokument uchwała nr 594/2018 z dn. 10.10.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-10-11 12:58
dokument uchwała nr 593/2018 z dn. 5.10.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. w ramach projektu "EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim", Oś priorytetowa IV naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.5: Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację 2018-10-05 12:48
dokument uchwała nr 592/2018 z dn. 3.10.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn."Dopodażenie do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2018-10-04 11:52
dokument uchwała nr 591/2018 z dn. 3.10.2018r. w spr. ogłoszenia Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2018-10-03 12:41
dokument uchwała nr 590/2018 z dn. 26.09.2018r. w spr. przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2018-10-01 09:28
dokument uchwała nr 589/2018 z dn. 27.09.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-10-03 11:04
dokument uchwała nr 588/2018 z dn. 26.09.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Europe - many languages, one voice" w ramach programu ERASMUS+ 2018-10-01 14:04
dokument uchwała nr 587/2018 z dn. 26.09.2018r. w spr. przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2018-10-01 09:40
dokument uchwała nr 586/2018 z dn. 26.09.2018r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego 2018-10-01 12:04
dokument uchwała nr 585/2018 z dn. 21.09.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2018-10-01 12:03
dokument uchwała nr 584/2018 z dn. 21.09.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 2018-10-01 12:01
dokument uchwała nr 583/2018 z dn. 21.09.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 2018-10-01 11:59
dokument uchwała nr 582/2018 z dn. 21.09.2018 r. w spr. organizacji konkursu pn. "VI Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2018-10-01 09:02
dokument uchwała nr 581/2018 z dn. 21.09.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-10-01 09:16
dokument uchwała nr 580/2018 z dn. 21.09.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2018-10-01 08:46
dokument uchwała nr 579/2018 z dn. 12.09.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-09-17 11:36
dokument uchwała nr 578/2018 z dn. 12.09.2018 r. w spr. uchylenia uchwały Nr 574/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 05 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-09-17 12:13
dokument uchwała nt 577/2018 z dn. 11.09.2018r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2035 2018-09-12 13:59
dokument uchwała nr 576/2018 z dn. 11.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w ZSP w Kaliszu Pomorskim, do pracowni projektowej w ZSP w Drawsku Pomorskim oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP w Czaplinku" 2018-09-17 12:32
dokument uchwała nr 575/2018 z dn. 11.09.2018r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojciowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. 2018-09-19 09:24
dokument uchwała nr 574/2018 z dn. 5.09.2018 w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-09-11 08:54
dokument uchwała nr 573/2018 z dn. 5.09.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu "EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim" 2018-09-12 13:56
dokument uchwała nr 572/2018 z dn. 30.08.2018r. w spr. wyznaczenia pracownika do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2018-09-13 09:11
dokument uchwała nr 571/2018 z dn. 30.08.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrębów ewidencyjnych: Biały Zdrój, Bralin, Dębsko, Stara Korytnica - położonych w gminie Kalisz Pomorski" 2018-09-12 13:51
dokument uchwała nr 570/2018 z dn. 30.08.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-08-31 11:44
dokument uchwała nr 569/2018 z dn. 30.08.2018r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2018r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-12 07:15
dokument uchwała nr 568/2018 z dn. 22.08.2018r. w spr. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2018-08-31 11:41
dokument uchwała nr 567/2018 z dn. 22.08.2018r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2018-08-31 11:39
dokument uchwała nr 566/2018 z dn. 22.08.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych 2018-08-27 14:29
dokument uchwała nr 565/2018 z dn. 22.08.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 2018-08-27 14:27
dokument uchwała nr 564/2018 z dn. 22.08.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 2018-08-27 14:25
dokument uchwała nr 563/2018 z dn. 22.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2018 r. 2018-08-24 09:31
dokument uchwała nr 562/2018 z dn. 22.08.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do PCKZiU w Drawsku Pom. oraz Czaplinku" w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 2018-08-23 10:21
dokument uchwała nr 561/2018 z dn. 8.08.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu wiedzy o "Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic 2018" 2018-08-09 13:05
dokument uchwała nr 560/2018 z dn. 8.08.2018r. w spr. przejęcia na rzecz Powiatu Drawskiego nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2018-08-10 12:12
dokument uchwała nr 559/2018 z dn. 8.08.2018 r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Dobry czas na atrakcyjną pracę" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 2018-08-10 12:20
dokument uchwała nr 558/2018 z dn. 8.08.2018 r. w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 2018-08-10 12:17
dokument uchwała nr 557/2018 z dn. 8.08.2018r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-10 12:16
dokument uchwała nr 556/2018 z dn. 8.08.2018r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-10 12:14
dokument uchwała nr 555/2018 z dn. 24.07.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-07-30 09:09
dokument uchwała nr 554/2018 z dn. 24.07.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim" w ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Działanie 2.10 2018-07-31 13:20
dokument uchwała nr 553/2018 z dn. 24.07.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Powiatowego Centrum Kdztałcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. oraz Czaplinku" w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" Działanie 9.9 2018-08-02 09:31
dokument uchwała nr 552/2018 z dn. 24.07.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych MOW i PCKZiU w Czaplinku oraz pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim" - Działanie 9.9 2018-07-30 09:20
dokument uchwała nr 551/2018 z dn. 24.07.2018r. w spr. przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomość z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2018-07-30 09:03
dokument uchwała nr 550/2018 z dn. 19.07.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-07-30 08:58
dokument uchwała nr 549/2018 z dn. 5.07.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-07-30 08:51
dokument uchwała nr 548/2018 z dn. 5.07.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie nadania kategorii dróg gminnych 2018-07-31 13:52
dokument uchwała nr 547/2018 z dn. 5.07.2018r. zmieniająca uchwałę w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. 2018-07-30 08:37
dokument uchwała nr 546/2018 z dn. 5.07.2018r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim" 2018-07-31 13:24
dokument uchwała nr 545/2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-07-02 09:46
dokument uchwała nr 544/2018 z dn. 29.06.2018r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gurntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pom., obszar wiejski Etap III - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych: 0086-Biały Zdrój, 0088-Bralin, 0084-Dębsko, 0090-Stara Korytnica, jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pom. , obszar wiejski" 2018-07-02 13:28
dokument uchwała nr 543/2018 z dn. 29.06.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu wiedzy o "Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic" 2018-06-29 14:30
dokument uchwała nr 542/2018 z dn. 29.06.2018r. w spr. wyznaczenia pracownika do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2018-06-29 14:32
dokument uchwała nr 541/2018 z dn. 20.06.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-06-21 15:32
dokument uchwała nr 540/2018 z dn. 20.06.2018r. w spr. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki oraz gospodarowania mieniem Powiatu zarządzanym przez jednostkę 2018-06-20 09:04
dokument uchwała nr 539/2018 z dn. 15.06.2018 r. w spr. udzielenia Iwonie Joeks-Budzyńskiej Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobr start 2018-06-18 11:42
dokument uchwała nr 538/2018 z dn. 15.06.2018r. w spr. udzielenia upoważnienia Iwonie Joeks-Budzyńskiej Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją umowy nr AS3/000027/16/D z dnia 27 kwietnia 2018 roku zawartej w celu realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2018-06-18 11:39
dokument uchwała nr 537/2018 z dn. 15.06.2018r. w spr. udzielenia Iwonie Joeks-Budzyńskiej - Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 2018-06-18 11:34
dokument uchwała nr 536/2018 z dn. 15.06.2018r. w spr. udzielenia Iwonie Joeks-Budzyńskiej Kierownikowi Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2018-06-18 11:21
dokument uchwała nr 535/2018 z dn. 13.06.2018r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2018-06-13 14:23
dokument uchwała nr 534/2018 z dn. 6.06.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 i Parkowej 2" 2018-06-11 11:51
dokument uchwała nr 533/2018 z dn. 6.06.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa i wyposażenie pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom." w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" Działanie 9.9 2018-06-11 11:49
dokument uchwała nr 532/2018 z dn. 30.05.2018r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2018-05-30 14:50
dokument uchwała nr 531/2018 z dn. 30.05.2018r. w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2018-05-30 14:49
dokument uchwała nr 530/2018 z dn. 30.05.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2018" 2018-05-30 12:48
dokument uchwała nr 529/2018 z dn. 30.05.2018 r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2018-06-05 07:39
dokument uchwała nr 528/2018 z dn. 30.05.2018 r. w spr. przyjęcia zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej 2018-05-30 12:46
dokument uchwała nr 527/2018 z dn. 23.05.2018r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2018-05-25 12:57
dokument uchwała nr 526/2018 z dn. 23.05.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2018-05-25 12:52
dokument uchwała nr 525/2018 z dn. 23.05.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn."Organizację i przeprowadzenie szkoleń gastronomicznych dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Działanie 8.9 2018-05-25 12:49
dokument uchwała nr 524/2018 z dn. 23.05.2018r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2018-05-29 07:55
dokument uchwała nr 523/2018 z dn. 23.05.2018r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2018-05-28 13:57
dokument uchwała nr 522/2018 z dn. 23.05.2018r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-05-28 13:54
dokument uchwała nr 521/2018 z dn. 23.05.2018r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2018-05-28 11:37
dokument uchwała nr 520/2018 z dn. 23.05.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pom. 2018-05-28 11:36
dokument uchwała nr 519/2018 z dn. 23.05.2018 r. w spr. ustalenia stawki dotacji na jednego ucznia / wychowanka dla niepublicznych: placówek oświatowych oraz szkół o uprawnieniach szkół publicznych 2018-06-04 12:25
dokument uchwała nr 518/2018 z dn. 16.05.2018 r. o zmianie uchwały w spr. zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach do stosowania w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego, inspekcjach i strażach 2018-05-18 08:40
dokument uchwała nr 517/2018 z dn. 16.05.2018 r. w spr. wystapienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrócenie się z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nadanie znaczenia obronnego dla drogi powiatowej 2018-05-17 14:51
dokument uchwała nr 516/2018 z dn. 16.05.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-05-17 14:55
dokument uchwała nr 515/2018 z dn. 16.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2018-05-18 08:37
dokument uchwała nr 514/2018 z dn. 16.05.2018 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2018-05-17 15:52
dokument uchwała nr 513/2018 z dn. 11.05.2018r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku a) przy ulicy Grunwaldzkiej, b) przy ulicy Parkowej" 2018-05-17 14:45
dokument uchwała nr 512/2018 z dn. 10.05.2018r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" 2018-05-17 14:42
dokument uchwała nr 511/2018 z dn. 10.05.2018r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie" 2018-05-17 14:32
dokument uchwała nr 510/2018 z dn. 10.05.2018r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2018-05-10 14:49
dokument uchwała nr 509/2018 z dn. 10.05.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu "Smak Powiatu Drawskiego 2018" 2018-05-10 14:48
dokument uchwała nr 508/2018 z dn. 10.05.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-05-10 14:41
dokument uchwała nr 507/2018 z dn. 10.05.2018 r. w spr. przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2018-05-10 14:36
dokument uchwała nr 506/2018 z dn. 26.04.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-04-27 10:59
dokument uchwała nr 505/2018 z dn. 26.04.2018r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2018-04-26 15:27
dokument uchwała nr 504/2018 z dn. 26.04.2018 r. w spr. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2018 2018-04-30 07:57
dokument uchwała nr 503/2018 z dn. 20.04.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych" w ramach projektu pn. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 2018-04-26 12:10
dokument uchwała nr 502/2018 z dn. 18.04.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-04-24 11:49
dokument uchwała nr 501/2018 z 18.04.2018 r. w spr. zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach do stosowania w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego, inspekcjach i strażach 2018-04-24 12:38
dokument uchwała nr 500/2018 z dn. 18.04.2018r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Wiosek Kaliskich w Kaliszu Pom. 2018-04-19 11:43
dokument uchwała nr 499/2018 z dn. 18.04.2018r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kaliszu Pom. 2018-04-19 11:31
dokument uchwała nr 498/2018 z dn. 18.04.2018r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pom. 2018-04-19 11:29
dokument uchwała nr 497/2018 z dn. 18.04.2018r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. 2018-04-19 11:28
dokument uchwała nr 496/2018 z dn, 18.04.2018r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2018-04-19 11:25
dokument uchwała nr 495/2018 z dn. 18.04.2018r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2018-04-19 11:02
dokument uchwała nr 494/2018 z dn. 11.04.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego rok 2018 2018-04-13 10:25
dokument uchwała nr 493/2018 z dn. 11.04.2018 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2018-04-12 07:49
dokument uchwała nr 492/2018 z dn. 4.04.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznych" 2018-04-09 09:13
dokument uchwała nr 491/2018 z dn. 4.04.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" (6 części) 2018-04-09 09:10
dokument uchwała nr 490/2018 z dn. 4.04.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego - Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych" 2018-04-09 09:07
dokument uchwała nr 489/2018 z dn. 04.04.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 2018-04-05 08:54
dokument uchwała nr 488/2018 z dn. 04.04.2018r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2018-04-05 08:53
dokument uchwałą nr 487/2018 z dn. 28.03.2018r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2018-04-03 11:50
dokument uchwała nr 486/2018 z dn. 28.03.2018r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Dostawa wyposażenia pracowni turystyczno-geograficznej oraz rysunku technicznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2018-03-29 13:35
dokument uchwała nr 485/2018 z dn. 28.03.2018r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2018-03-29 13:28
dokument uchwała nr 484/2018 z dn. 28.03.2018r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2018-03-29 13:26
dokument uchwała nr 483/2018 z dn. 28.03.2018r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2018-03-29 13:25
dokument uchwała nr 482/2018 z dn. 28.03.2018r. w spr. wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji 2018-03-29 13:44
dokument uchwała nr 481/2018 z dn. 19.03.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Be aware for your future" w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne. Współpraca Szkół 2018-03-26 09:58
dokument uchwała nr 480/2018 z dn. 19.03.2018r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytu" 2018-03-26 09:54
dokument uchwała Nr 479/2018 z dn. 19.03.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-03-22 13:45
dokument uchwała nr 478/2018 z dn. 7.03.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-03-19 12:13
dokument uchwała nr 477/2018 z dn. 7.03.2018 r. w spr. ogłoszenia konkursu "XI Powiatowa Olimpiada Zdrowia" 2018-03-13 14:42
dokument uchwała nr 476/2018 z dn. 7.03.2018r. w spr. ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pom. wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-13 14:40
dokument uchwałą nr 475/2018 z dn. 28.02.2018r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2018-03-05 13:56
dokument uchwała nr 474/2018 z dn. 28.02.2018r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2018-03-05 13:55
dokument uchwała nr 473/2018 z dn. 28.02.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-03-05 13:52
dokument uchwała nr 472/2018 z dn. 20.02.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów ZSP Kalisz Pom. na kierunku technik informatyki" 2018-03-06 13:38
dokument uchwała nr 471/2018 z dn. 20.02.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-02-21 14:47
dokument uchwała nr 470/2018 z dn. 14.02.2018 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie - ETAP I wykonanie przyłącza cieplnego do budynku z istniejącej biogazowni" 2018-02-15 11:32
dokument uchwała nr 469/2018 z dn. 7.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drwaskiego, w ramach Działania 8.9 "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego" 2018-02-08 10:13
dokument uchwała nr 468/2018 z dn. 7.02.2018 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-02-08 15:19
dokument uchwała nr 467/2018 z dn. 7.02.2018 r. w spr. uczczenia 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 2018-02-08 10:01
dokument uchwała nr 466/2018 z dn. 7.02.2018r. w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 2018-02-08 09:59
dokument uchwała nr 465/2018 z dn. 7.02.2018 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-02-07 10:28
dokument uchwała nr 464/2018 z dn. 7.02.2018r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2018-02-07 10:19
dokument uchwała nr 463/2018 z dn. 29.01.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-02-05 14:25
dokument uchwała nr 462/2018 z dn. 29.01.2018 r. w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2018 2018-02-05 13:48
dokument uchwała nr 461/2018 z dn. 29.01.2018r. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2018-02-05 13:47
dokument uchwała nr 460/2018 z dn. 17.08.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Mobilność szansą Młodych na rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ 2018-01-19 11:55
dokument uchwała nr 459/2018 z dn. 17.01.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Mobilność szansą Młodych na rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+ 2018-01-19 11:53
dokument uchwała nr 458/2018 z dn. 17.01.2018r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "Rozwój zawodowy nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. w ramach projektu ERASMUS+ 2018-01-19 11:50
dokument uchwała nr 457/2018 z dn. 17.01.2018r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego 2018-01-17 13:54
dokument uchwała nr 456/2018 z dn. 17.01.2018r w spr. udzielenia pełnomocnictwa 2018-01-17 13:53
dokument uchwała nr 455/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018 2018-01-11 13:20
dokument uchwała nr 454/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz unnych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2018 roku 2018-01-16 08:22
dokument uchwała nr 453/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2018 2018-01-16 08:17
dokument uchwała nr 452/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Dziewczyna Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic 2018" 2018-01-10 10:50
dokument uchwała 451/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2018" 2018-01-10 10:48
dokument uchwała nr 450/2018r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego 2018-01-10 10:35
dokument uchwała nr 449/2018 z dn. 10.01.2018r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego 2018-01-10 10:33
dokument uchwała nr 448/2017 z dn. 29.12.2017r. w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjni-Terapeutycznych w Bobrowie 2018-01-04 10:41
dokument uchwała nr 447/2017 z dn. 29.12.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2018-01-04 10:39
dokument uchwała nr 446/2017 z dn. 29.12.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Dostawa wyposażenia pracowni turystyczno-geograficznej oraz rysunku technicznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2018-01-04 10:35
dokument uchwała nr 445/2017 z dn. 29.12.2017r. w spr. udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do zawarcia umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2018-01-04 10:23
dokument uchwała nr 444/2017 z dn. 22.12.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2018-01-03 11:11
dokument uchwała nr 443/2017 z dn. 14.12.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-12-15 09:03
dokument uchwała nr 442/2017 z dn. 14.12.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie" 2017-12-15 12:33
dokument uchwała nr 441/2017 z dn. 12.12.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-12-14 11:26
dokument uchwała nr 440/2017 z dn. 6.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-12-08 09:17
dokument uchwała nr 439/2017 z dn. 6.12.2017r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:26
dokument uchwała nr 438/2017 z dn. 6.12.2017r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:25
dokument uchwała nr 437/2017 z dn. 6.12.2017r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-06 13:24
dokument uchwała nr 436/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. przejęcia na rzecz Powiatu nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 2017-11-29 14:17
dokument uchwała nr 435/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-11-29 14:15
dokument uchwała nr 434/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-11-29 14:14
dokument uchwała nr 433/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-11-29 14:21
dokument uchwała nr 432/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-11-29 14:10
dokument uchwała nr 431/2017 z dn.29.11.2017r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej 2017-11-29 14:09
dokument uchwała nr 430/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Dzień z kamizelką" 2017-11-29 10:13
dokument uchwała nr 429/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. ogłoszenia konkursu pt. "III Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2018r." 2017-11-29 10:10
dokument uchwała nr 428/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. 2017-11-29 09:35
dokument uchwała nr 427/2017 z dn. 29.11.2017r. w spr. Regulaminu Organizacji Pracy Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. na stanowisku kierowania na czas zagrożenia zewnętrznego państwa i wojny 2017-11-29 09:14
dokument uchwała nr 426/2017 z dn. 22.11.2017r. w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. do realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-11-22 14:34
dokument uchwała nr 425/2017 z dn. 22.11.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomergo dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2017-11-22 13:49
dokument uchwała nr 424/2017 z dn. 22.11.2017r. w spr. ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla jednego ucznia w niepublicznych placówkach unożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2017-11-23 10:03
dokument uchwała nr 423/2017 z dn. 22.11.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-11-22 13:56
dokument uchwała nr 422/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenie zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pom. na kierunku Technik informatyki" w ramach projektu pn. "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2017-11-15 09:27
dokument uchwała nr 421/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP II" 2017-11-15 09:26
dokument uchwała nr 420/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 - 2037 2017-11-15 10:06
dokument uchwała nr 419/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2018 rok 2017-11-15 10:14
dokument uchwała nr 418/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-11-15 09:57
dokument uchwała nr 417/2017 z dn. 8.11.2017 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Bogusława Parzuchowskiego pracownika zatrudnionego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2017-11-08 12:57
dokument uchwała nr 416/2017 z dn. 8.11.2017r. w spr. powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. 2017-11-08 12:54
dokument uchwała nr 415/2017 z dn. 26.10.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych 2017-10-26 15:16
dokument uchwała nr 414/2017 z dn. 25.10.2017 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-10-26 14:06
dokument uchwała nr 413/2017 z dn. 25.10.2017r. w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017 2017-10-26 08:53
dokument uchwała nr 412/2017 z dn. 25.10.2017 r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego 2017-10-25 10:15
dokument uchwała nr 411/2017 z dn. 25.10.2017r. w spr. ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla jednego słuchacza niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych 2017-10-25 09:58
dokument uchwała nr 410/2017 z dn. 25.10.2017r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. 2017-10-25 09:25
dokument uchwała nr 409/2017 z dn. 11.10.2017 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-10-12 11:30
dokument uchwała nr 408/2017 z dn. 11.10.2017 r. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2035 2017-10-12 11:14
dokument uchwała nr 407/2017 z dn. 11.10.2017r. w spr. unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania zleconego przez Powiat Drawski do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-10-11 14:19
dokument uchwała nr 406/2017 z dn. 11.10.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie organizacji konkursu pt. "V Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2017-10-11 12:16
dokument uchwała nr 405/2017 z dn. 4.10.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-10-06 11:02
dokument uchwała nr 404/2017 z dn. 4.10.2017r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu organizacji oraz pracy Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-10-05 09:54
dokument uchwała nr 403/2017 z dn. 29.09.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Wykonanie przebudowy części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57 na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie" 2017-10-05 12:42
dokument uchwała nr 402/2017 z dn. 29.09.2017 r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-10-06 10:11
dokument uchwała nr 401/2017 z dn. 29.09.2017r. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2035 2017-10-06 10:41
dokument uchwała nr 400/2017 z dn. 22.09.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017r. 2017-10-06 10:34
dokument uchwała nr 399/2017 z dn. 22.09.2017r. w spr. zasad gospodarki finansowej oraz obiegu dokumentów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2017-09-26 12:55
dokument uchwała nr 398/2017 z dn. 22.09.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego - ETAP I" 2017-09-26 12:03
dokument uchwała nr 397/2017 z dn. 22.09.2017r. w spr. organizacji konkursu pn. "V Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego" 2017-09-26 12:01
dokument uchwała nr 396/2017 z dn. 22.09.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa wyposażenia pracowni turystyczno-geograficznej oraz pracowni rysunku technicznego w ZSP w Czaplinku w ramach projektu pn.: "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2017-09-26 11:56
dokument uchwała nr 395/2017 z dn. 22.09.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa organizacji i przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn.: "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2017-09-26 11:52
dokument uchwała nr 394/2017r. z dn. 15.09.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-09-25 12:04
dokument uchwała nr 393/2017 z dn. 13.09.2017r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2035 2017-09-25 12:10
dokument uchwała nr 392/2017 z dn. 13.09.2017r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2017-09-25 11:09
dokument uchwała nr 391/2017 z dn. 13.09.2017r. w spr. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2017-09-25 11:06
dokument uchwała nr 390/2017 z dn. 13.09.2017r. w spr. przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski 2017-09-25 11:05
dokument uchwała nr 389/2017 z dn. 13.09.2017r. w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Dziennemu Domu Samopomocy - Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Kulturalnemu w Drawsku Pom. 2017-09-25 11:04
dokument uchwała nr 388/2017 z dn. 7.09.2017r. dotycząca wydania opinii w spr. pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2017-09-25 11:02
dokument uchwała nr 387/2017 z dn. 6.09.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-09-25 11:01
dokument uchwała nr 386/2017 z dn. 6.09.2017r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2017-09-25 11:00
dokument uchwała nr 385/2017 z dn. 6.09.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY kat. B w ramach projektu pn."Budowa zinegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2017-09-25 10:59
dokument uchwała nr 384/2017 z dn. 6.09.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu" 2017-09-25 10:56
dokument uchwała nr 383/2017 z dn. 6.09.2017r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego 2017-09-25 10:50
dokument uchwała nr 382/2017 z dn. 29.08.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-09-25 10:49
dokument uchwała nr 381/2017 z dn. 29.08.2017r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2017r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2017-09-25 10:48
dokument uchwała nr 380/2017 z dn. 29.08.2017r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania zleconego przez Powiat Drawski do realizacjifundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2017-09-25 10:46
dokument uchwała nr 379/2017 z dn. 29.08.2017r. dotycząca wydania opinii w spr. pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2017-09-25 10:29
dokument uchwała nr 378/2017r. z dn. 29.09.2017r. dotycząca wydania opinii w spr. pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczeniu drogi do kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu szczecineckiego 2017-09-25 10:28
dokument uchwała nr 377/2017 z dn. 18.08.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu PRAWO JAZDY kat. B w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" 2017-08-18 13:05
dokument uchwała nr 376/2017 z dn. 18.08.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-08-18 13:01
dokument uchwała nr 375/2017 z dn. 8.08.2017r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego 2017-08-18 13:00
dokument uchwała nr 374/2017 z dn. 8.08.2017r. w spr. przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej działki gruntu 33/1 obręb Kluczewo stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2017-08-09 12:43
dokument uchwała nr 373/2017 z dn. 8.08.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa części budynku PCKZiU w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej 57, na pracownię Warsztatów Terapii Zajęciowej (część I) oraz dostosowanie części pomieszczeń na pracownię rehabilitacji ruchowej i salę szkoleniową (część II)" 2017-08-09 12:41
dokument uchwała nr 372/2017 z dn. 8.08.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Drawskiego oraz jednostek organizacyjnych" 2017-08-09 12:37
dokument uchwała nr 371/2017 z dn. 8.08.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2017-08-09 12:35
dokument uchwała nr 370/2017 z dn. 8.08.2017r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 12:34
dokument uchwała nr 369/2017 z dn. 8.08.2017 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 12:32
dokument uchwała nr 368/2017 z dn. 8.08.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2017-08-09 10:25
dokument uchwała nr 367/2017 z dn. 20.07.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-08-08 08:27
dokument uchwała nr 366/2017 z dn. 20.07.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 2017-08-08 08:26
dokument uchwała nr 365/2017 z dn. 7.07.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-08-08 08:25
dokument uchwała nr 364/2017 z dn. 7.07.2017r. dot. wydania opinii w spr. pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2017-07-07 12:13
dokument uchwała nr 363/2017 z d. 7.07.2017r. dot. wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2017-07-07 12:12
dokument uchwała nr 362/2017 z dn. 7.07.2017r. w spr. powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-07-07 12:10
dokument uchwała nr 361/2017 z dn. 7.07.2017r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 2017-07-07 11:13
dokument uchwała nr 360/2017 z dn. 30.06.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-07-06 13:20
dokument uchwała nr 359/2017 z dn. 28.06.2017r. w spr. zaopiniowania projektu "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego" 2017-07-06 13:19
dokument uchwała nr 358/2017 z dn. 28.06.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2017" 2017-07-06 13:17
dokument uchwała nr 357/2017 z dn. 21.06.2017r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2017-07-06 13:15
dokument uchwała nr 356/2017 z dn. 21.06.2017r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej 2017-07-06 13:13
dokument uchwała nr 355/2017 z dn. 21.06.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2017-07-06 13:11
dokument uchwała nr 354/2017 z dn. 21.06.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2017-07-06 13:09
dokument uchwała nr 353/2017 z dn. 21.06.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim 2017-07-03 14:46
dokument uchwała nr 352/2017 z dn. 21.06.2017 r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2017-07-03 14:48
dokument uchwała nr 351/2017 z dn. 14.06.2017r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2017-06-20 14:02
dokument uchwała nr 350/2017 z dn. 14.06.2017r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2017-06-20 13:54
dokument uchwała nr 349/2017 z dn. 07.06.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-06-20 13:52
dokument uchwała nr 348/2017 z dn. 07.06.2017r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 2017-06-20 13:51
dokument uchwała nr 347/2017 z dn. 31.06.2017 w spr. ogłoszenia konkursu pn. "NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2017" 2017-10-02 11:17
dokument uchwała nr 346/2017 z dn. 31.05.2017r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2017-06-06 11:08
dokument uchwała nr 345/2017 z dn. 31.05.2017r. w spr. porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy niezabudowanej działki gruntu nr 33/1 obręb Kluczewo stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2017-06-06 11:07
dokument uchwała nr 344/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-05-26 11:08
dokument uchwała nr 343/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-05-26 11:07
dokument uchwała nr 342/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-05-26 11:06
dokument uchwała nr 341/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-05-26 11:04
dokument uchwała nr 340/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-05-26 10:59
dokument uchwała nr 339/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-05-26 10:58
dokument uchwała nr 338/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowtnej 2017-05-26 10:57
dokument uchwała nr 337/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2017-05-26 10:56
dokument uchwała nr 336/2017 z dn. 24.05.2017 w spr. ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-26 10:55
dokument uchwała nr 335/2017 z dn. 24.05.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji obiektów oświatowych w ramach Kontraktu Samorządowego na terenie powiatu drawskiego" 2017-05-26 10:51
dokument uchwała nr 334/2017 z dn. 17 maja 2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-05-26 10:48
dokument uchwała nr 333/2017 z dn. 10.05.2017 w spr. udzielenia Alicji Kryckiej-Sumińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i rozliczeniami projektu "Szansa na przyszłość 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 2017-05-11 13:40
dokument uchwała nr 332/2017 z dn. 10.05.2017r. w spr. przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej działki gruntu 59/4 obręb Suchowo stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2017-05-11 13:31
dokument uchwała nr 331/2017 z dn. 10.05.2017r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego 2017-05-11 13:29
dokument uchwała nr 330/2017 z dn. 10.05.2017r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 2017-05-11 13:22
dokument uchwała nr 329/2017 z dn. 10.05.2017r. w spr. odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 2017-05-11 13:21
dokument uchwała nr 328/2017 z dn. 26.04.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-04-28 11:02
dokument uchwała nr 327/2017 z dn. 26.04.2017r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 2017-04-28 11:01
dokument uchwała nr 326/2017 z dn. 26.04.2017r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2017-04-28 10:59
dokument uchwała nr 325/2017 z dn. 13.04.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-04-19 11:47
dokument uchwała nr 324/2017 z dn. 13.04.2017r. w spr. ogłoszenia konkursu "Smak Powiatu Drawskiego 2017" 2017-04-19 11:46
dokument uchwała nr 323/2017 z dn. 13.04.2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2017-04-19 11:44
dokument uchwała nr 322/2017 z dn. 04.2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2017-04-19 11:41
dokument uchwała nr 321/2017 z dn. 5.04.2017r. w spr. odwołania darowizny 2017-04-19 11:09
dokument uchwała nr 320/2017r. z dn. 5.04.2017r. w spr. porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego oznaczonego numerem 04 o powierzchni użytkowej 8,6 m2 położonego na parterze budynku Starostwa Powiatowego stanowiącego własność Powiatu Drawskiego 2017-04-19 11:08
dokument uchwała nr 319/2017 z dn. 5.04.2017r. w spr. porozumienia stron dotyczącego rozwiązania umowy dzierżawy niezabudowanej działki gruntu 59/4 obręb Suchowo stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2017-04-19 10:34
dokument uchwała nr 318/2017 z dn. 5.04.2017r. w spr. wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji 2017-04-19 10:32
dokument uchwała nr 317/2017 z dn. 29.03.2017r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2017-04-19 10:30
dokument uchwała nr 316/2017 z dn. 29.03.2017r. w spr. odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Nowatorskie spotkania zachęcające mieszkańców do uczestnictwa w życiu samorządowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Inicjtyw "Nowator" z Kalisza Pomorskiego w trybie pozakonkursowym 2017-04-19 10:29
dokument uchwała nr 315/2017 z dn. 29.03.2017r. w spr. zmiany planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku 2017-04-19 10:25
dokument uchwała nr 314/2017 z dn. 29.03.2017r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2017-04-19 09:36
dokument uchwała nr 313/2017 z dn. 29.03.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-04-19 09:34
dokument uchwała nr 312/2017 z dn. 24.03.2017r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001R. w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Be aware for your future" w ramach programu ERASMUS + Mobilność Edukacyjna 2017-03-28 14:30
dokument uchwała nr 311/2017 z dn. 22.03.2017r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Głębokie, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo - położonych w gminie Kalisz Pomorski" 2017-03-28 14:25
dokument uchwała nr 310/2017 z dn. 22.03.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytu" 2017-03-28 14:21
dokument uchwała nr 309/2017 z dn. 17.03.2017r. w spr. wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na wykonanie zadania pn. "Etap II - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo położonych w gminie Kalisz Pomorski" 2017-03-28 14:16
dokument uchwała nr 308/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-03-28 14:12
dokument uchwała nr 307/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. zatwierdzenia planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2017 2017-03-28 14:10
dokument uchwała nr 306/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku 2017-03-28 14:07
dokument uchwała nr 305/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. ogłoszenia konkursu "X Powiatowa Olimpiada Zdrowia" 2017-03-28 13:46
dokument uchwała nr 304/2017 z dn. 8.03.2017r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Drawskiego oraz jednostek organizacyjnych" 2017-03-28 13:44
dokument uchwała nr 303/2017 z dn. 1.03.2017r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań puzblicznych w 2017r. 2017-03-28 13:41
dokument uchwała nr 302/2017 z dn. 1.03.2017r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 2017-03-28 13:39
dokument uchwała nr 301/2017 z dn. 1.03.2017r. dotycząca wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 2017-03-28 13:37
dokument uchwała nr 300/2017 z dn. 1.03.2017r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie do realizacji zadania związanego z tworzeniem i prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej 2017-03-28 13:35
dokument uchwała nr 299/2017 z dn. 22.02.2017r. w spr. ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla jednego ucznia/wychowanka w niepyblicznych placówkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 2017-03-28 13:33
dokument uchwała nr 298/2017 z dn. 22.02.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-03-28 13:28
dokument uchwała nr 297/2017 z dn. 22.02.2017r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2017-03-28 13:24
dokument uchwała nr 296/2017 z dn. 22.02.2017r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2017-03-28 13:20
dokument uchwała Nr 295/2017 z dn. 15.02.2017r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 2017-03-21 12:24
dokument uchwała nr 294/2017 z dn. 8.02.2017r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim upoweażnienia do kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 2017-02-08 11:53
dokument uchwała nr 293/2017 z dn. 8.02.2017r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim upoważnienia do kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2017-02-08 11:51
dokument uchwała nr 292/2017 z dn. 8.02.2017r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2017-02-08 11:48
dokument uchwała nr 291/2017 z dn. 1.02.2017r. w spr. ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących lub usunięcia wywrotów oraz złomów kosztem i staraniem nabywcy drewna z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2017-02-03 09:47
dokument uchwała Nr 290/2017 z dn. 1.02.2017r. dotycząca wydania opinii w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ulicy Górskiej w Drawsku Pomorskim 2017-02-03 09:45
dokument uchwała nr 289/2017 z dn. 25.01.2017r. w spr. ustalenia jednostkowej stawki dotacji dla jednego ucznia dla niepubliczxnych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych 2017-01-27 09:59
dokument uchwała nr 288/2017 z dn. 25.01.2017r. w spr. ogłoszenia konkursu "Powiatowa Gala Talentów 2017" 2017-01-27 09:55
dokument uchwała nr 287/2017 z dn. 25.01.2017r. w spr. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Drawsku Pomorskim 2017-01-27 09:54
dokument uchwał nr 286/2017 z dn. 18.01.2017r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wynikajacych poza rok budżetowy 2017 2017-01-25 09:44
dokument uchwała nr 285/2017 z dn. 11 01.2017r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2017 2017-01-25 09:29
dokument uchwała Nr 284/2017 z dn. 11 01.2017r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2017 roku 2017-01-25 09:26
dokument uchwała nr 283/2017 z dn. 11.01.2017r. w spr. ustalenia wysokości nagród w ogłoszonym konkursie pt. "II Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2017 r." 2017-01-25 09:24
dokument uchwała nr 282/2016 z dn. 30.12.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2017-01-10 10:55
dokument uchwała nr 281/2016 z dn. 28.12.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2017-01-10 10:54
dokument uchwała nr 280/2016 z dn. 28.12.2016r. w spr. zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2017-01-10 10:53
dokument uchwała nr 279/2016 z dn. 28.12.2016r. o zmianie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pt. "II Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2017 r." 2017-01-10 10:51
dokument uchwała Nr 278/2016 z dn. 16.12.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-12-19 14:22
dokument uchwała Nr 277/2016 z dn. 16.12.2016r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości będącej własnością Powiatu Drawskiego 2016-12-19 14:19
dokument uchwała Nr 276/2016 z dn. 16.12.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Dziewczyna Akcji Eksploracyjno-Historycznej Jezioro Tajemnic" 2016-12-19 14:14
dokument uchwała Nr 275/2016 z dn. 12.12.2016r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2016-12-14 11:05
dokument uchwała Nr 274/2016 z dn. 12.12.2016r. w spr. uchwalenia Ragulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-12-14 11:04
dokument uchwała Nr 273/2016 z dn. 12.12.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-12-14 11:01
dokument uchwała Nr 272/2016 z dn. 12.12.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu pt. "II Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2017r." 2016-12-14 11:00
dokument uchwała Nr 271/2016 z dn. 7.12.2016r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski. Etap II - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów ewidencyjnych 0067-Poźrzadło Wielkie, 0077-Borowo, 0078-Głębokie, 0079-Jaworze, 0080-Prostynia, 0081-Suchowo, 0082-Cybowo położonych w gminie Kalisz Pomorski" 2016-12-08 09:01
dokument uchwała Nr 270/2016 z dn. 7.12.2016r. w spr.wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2016-12-08 08:55
dokument uchwała Nr 269/2016 z dn. 30.11.2016r. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 2016-12-05 13:05
dokument uchwała Nr 268/2016 z dn. 30.11.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-12-05 13:03
dokument uchwała Nr 267/2016 z dn. 30.11.2016r. w spr. centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Drawskim 2016-12-05 13:01
dokument uchwała Nr 266/2016 z dn. 30.11.2016r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. 2016-12-05 12:59
dokument uchwała Nr 265/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 13:07
dokument uchwała Nr 264/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 13:06
dokument uchwała Nr 263/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 13:05
dokument uchwała Nr 262/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 13:04
dokument uchwała Nr 261/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 13:02
dokument uchwała Nr 260/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 12:51
dokument uchwała Nr 259/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 12:50
dokument uchwała Nr 258/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 11:48
dokument uchwała Nr 257/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 11:46
dokument uchwała Nr 256/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-11-24 11:45
dokument uchwała Nr 255/2016 z dn. 24.11.2016r. w spr. wskazania członków Zarządu Powiatu do zawarcia umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 zadania pn. "Przebudowa drogi Powiatowej nr 1095Z Czarne Wielkie - Kuszewo" 2016-11-24 11:44
dokument uchwała Nr 254/2016 z dn. 15.11.2016r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. 2016-11-23 09:55
dokument uchwała Nr 253/2016 z dn. 15.11.2016r. w spr. powiłania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-11-23 09:36
dokument uchwała Nr 252/2016 z dn. 15 .11.2016r. w spr. umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego 2016-11-23 09:34
dokument uchwała Nr 251/2016 z dn. 15.11.2016r. w spr. wyznaczenia pracownika do zastępowania Dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-11-23 09:33
dokument uchwała Nr 250/2016 z dn. 14.11.2016r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017 - 2035 2016-11-23 09:32
dokument Uchwała nr 249/2016 z dn. 14.11.2016r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2017 rok 2016-11-23 09:30
dokument uchwała Nr 248/2016 z dn. 7.11.2016r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2016" 2016-11-08 12:22
dokument uchwała Nr 247/2016 z dn. 4.11.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-11-08 12:20
dokument uchwała Nr 246/2016 z dn. 4.11.2016r. zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia zasad finansowania i przyznawania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej 2016-11-08 12:19
dokument uchwała Nr 245/2016 z dn. 4.11.2016r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-11-08 07:56
dokument uchwała Nr 244/2016 z dn. 4.11.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2016-11-07 14:55
dokument uchwała Nr 243/2016 z dn.4.11.2016r. w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pom. 2016-11-07 14:53
dokument uchwała Nr 242/2016 z dn. 26.10.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-11-07 14:52
dokument uchwała Nr 241/2016 z dn. 26.10.2016r. w spr. zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024r." 2016-11-07 14:50
dokument uchwa la Nr 240/2016 z dn. 26.10.2016r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017r. 2016-11-07 14:48
dokument uchwała nr 239/2016 z dn. 20.10.2016r. w spr. przekazania mienia ruchomego na rzecz Biblioteki Publicznej w Złocieńcu 2016-11-02 14:14
dokument uchwała nr 238/2016 z dn. 12.10.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "IV Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego 2016" 2016-10-13 14:33
dokument uchwała nr 237/2016 z dn. 5.10.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Stowarzyszenia Sportów Siłowych Rufian Jankowo 2016-10-13 14:29
dokument uchwała nr 236/2016 z dn. 5.10.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie 2016-10-13 14:28
dokument uchwała nr 235/2016 z dn. 5.10.2016r. w spr. przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej działki gruntu 18/1 obręb Giżyno stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2016-10-13 14:26
dokument uchwała nr 234/2016 z dn. 5.10.2016r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2016-10-13 14:24
dokument uchwała nr 233/2016 z dn. 5.10.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-10-13 14:11
dokument uchwała Nr 232/2016 z dn. 28.09.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-10-03 11:27
dokument uchwała Nr 231/2016 z dn. 28.09.2016r. w spr. zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024" 2016-10-03 11:26
dokument uchwała nr 230/2016 z dn. 6.09.2016r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035 2016-09-14 12:07
dokument uchwała nr 229/2016 z dn. 30.08.2016r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2016r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-09-05 14:43
dokument uchwała nr 228/2016 z dn. 30.08.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-09-05 14:41
dokument uchwała nr 227/2016 z dn. 30.08.2016r. w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 2016-09-05 14:40
dokument uchwała nr 226/2016 z dn. 30.08.2016r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej 2016-09-05 14:38
dokument uchwała nr 225/2016 z dn. 30.08.2016r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia odcinka drogi publicznej na terenie Powiatu Szczecineckiego kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie go z użytkowania 2016-09-05 14:37
dokument uchwała nr 224/2016 z dn. 30.08.2016r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2016-09-05 14:35
dokument uchwała nr 223/2016 z dn. 24.08.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-09-05 14:33
dokument uchwała nr 222/2016 z dn. 24.08.2016r. w spr. zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" 2016-09-05 14:32
dokument uchwała nr 221/2016 z dn. 24.08.2016r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2016-09-05 14:30
dokument uchwała nr 220/2016 z dn. 10.08.2016r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2016" 2016-09-05 14:29
dokument uchwała nr 219/2016 z dn. 10.08.2016r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2016-09-05 13:54
dokument uchwała nr 218/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-08-02 12:20
dokument uchwała nr 217/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. wyznaczenia pracownika do zastępowania Dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pom. 2016-08-02 12:16
dokument uchwała nr 216/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 12:14
dokument uchwała nr 215/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 12:12
dokument uchwała nr 214/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 12:07
dokument uchwała nr 213/2016 z dn. 28.07.2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 12:06
dokument uchwała nr 212/2016 z dn.28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 12:03
dokument uchwała ne 211/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 11:24
dokument uchwała nr 210/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 11:22
dokument uchwała nr 209/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 11:21
dokument uchwała nr 208/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 11:18
dokument uchwała nr 207/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 10:08
dokument uchwała nr 206/2016 z db. 28.07.2016r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-02 10:07
dokument uchwała nr 205/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. zawarcia Porozumienia pomiędzy Powiatem Drawskim a Gminą Złocieniec określającego zasady realizacji i finansowania "Powiatowego Święta Plonów 2016 w miejscowości Darskowo w dniu 10.09.2016r." 2016-08-02 10:03
dokument Uchwała nr 204/2016 z dn. 28.07.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2016-08-02 10:01
dokument uchwała nr 203/2016 z dn. 8.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-07-08 11:34
dokument uchwała nr 202/2016 z dn. 8.07.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Osrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. 2016-07-08 11:31
dokument uchwała nr 201/2016 z dn. 8.07.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2016-07-08 11:30
dokument uchwała nr 200/2016 z dn. 8.07.2016r. w spr. zaopiniowania zamiaru zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowych dróg gminnych 2016-07-08 11:27
dokument uchwała nr 199/2016 z dn. 8.07.2016r. w spr. zaopiniowania zamiaru nadania kategorii drodze i zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych 2016-07-08 10:35
dokument uchwała nr 198/2016 z dn. 29.06.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-07-08 10:33
dokument uchwała Nr 197/2016 z dn. 23.06.2016r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn."Przebudowa ze zmianą użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Wałeckiej 57 w Czaplinku" 2016-06-28 12:49
dokument uchwała Nr 196/2016 z dn. 22.06.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2016-06-28 12:35
dokument uchwała Nr 195/2016 z dn. 22.06.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. 2016-06-28 12:33
dokument uchwała Nr 194/2016 z dn. 22.06.2016r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2016-06-28 12:31
dokument uchwała Nr 193/2016 z dn. 22.06.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-06-28 12:30
dokument uchwała Nr 192/2016 z dn. 22.06.2016r. w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Dziennemu Domu Samopomocy - Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Kulturalnemu w Drawsku Pom. 2016-06-28 12:29
dokument uchwała Nr 191/2016 z dn. 17.06.2016r. w spr. wyznaczenia pracownika do zastępowania Dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-06-20 12:57
dokument uchwała nr 190/2016 z dn. 17.06.2016r. o zmianie ustawy w spr. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim 2016-06-20 12:56
dokument uchwała Nr 189/2016 z dn. 15.06.2016r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego w Drawsku Pomorskim, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w roku szkolnym 2015/2016 2016-06-20 12:54
dokument uchwała Nr 188/2016 z dn. 15 06.2016r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2016-06-20 12:45
dokument uchwała Nr 187/2016 z dn. 15.06.2016t. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-06-20 12:43
dokument uchwała Nr 186/2016 z dn. 08.06.2016r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Wałeckiej 57 w Czaplinku" 2016-06-20 12:04
dokument uchwała nr 185/2016 z dn. 08.06.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-06-20 11:58
dokument uchwała nr 184/2016 z dn. 08.06.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-06-20 11:57
dokument uchwała nr 183/2016 z dn. 08.06.2016r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2016-06-20 11:56
dokument uchwała nr 182/2016 z dn. 08.06.2016r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia w III przetargu ustnym nieograniczonym pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Drawskiego 2016-06-20 11:55
dokument uchwała Nr 181/2016 z dn. 8.06.2016r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych 2016-06-20 09:15
dokument uchwała Nr 180/2016 z dn. 8.06.2016r. zmieniająca uchwałę Nr 175/2016 Zarządu Powiatu z dnia 31.05.2016r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016 2016-06-20 09:11
dokument uchwała nr 179/2016 z dn. 31.05.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-06-01 12:37
dokument uchwała nr 178/2016 z dn. 31.05.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu "Odkryj Jezioro Tajemnic z Bare" na najciekawszą relację z nurkowania w jesiorze Drawsko w ramach Akcji Eksploracyjno-Historycznej "Jezioro Tajemnic" 2016-06-01 12:36
dokument uchwała nr 177/2016 z dn. 31.05.2016r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2016-06-01 12:32
dokument uchwała nr 176/2016 z dn. 31.05.2016r. w spr. wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego 2016-06-01 12:30
dokument uchwała nr 175/2016 z dn. 31.05.2016r. w spr. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016 2016-06-01 12:27
dokument uchwała nr 174/2016 z dn. 23.05.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-06-01 12:09
dokument uchwała nr 173/2016 z dn. 18.05.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu "Smak Targów 2016" 2016-05-19 08:33
dokument uchwała Nr 172/2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok 2016 2016-05-16 09:13
dokument uchwała Nr 171/2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku pełnomocnictwa do realizacji projektu "Flying with the wings of Mythology through time and space" w ramach Akcji KA2 Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+ 2016-05-16 09:10
dokument uchwała Nr 170/2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-05-16 09:07
dokument uchwała Nr 169/2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu pn. "Najładniejsze i najaktywniejsze sołectwo Powiatu Drawskiego 2016" 2016-05-16 09:05
dokument uchwała Nr 168/2016 z dn. 27.04.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-04-28 14:25
dokument uchwała Nr 167/2016 z dn. 27.04.2016r. w spr. ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom umożliwaijącym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz młodzieżowym ośrodkom wychowawczym 2016-04-28 14:22
dokument uchwała Nr 166/2016 z dn. 20.04.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu na grę planszową "Jezioro Tajemnic" 2016-04-27 09:49
dokument uchwała Nr 165/2016 z dn. 20.04.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu plastycznego "Tajemnice naszych jezior" 2016-04-27 09:47
dokument uchwała Nr 164/2016 z dn. 20.04.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu na pieszą trasę turystyczną pod nazwą "Jezioro Tejemnic" 2016-04-27 09:46
dokument uchwała Nr 163/2016 z dn. 20.04.2016r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełnomocnictwa do realizacji projektu "Dobre perspektywy - przedszkolaki na start" w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2016-04-27 09:44
dokument uchwała Nr 162/2016 z dn. 13.04.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-04-27 09:22
dokument uchwała Nr 161/2016 z dn. 13.04.2016r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia w II przetargu ustnym nieograniczonym pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Drawskiego 2016-04-27 09:21
dokument uchwała Nr 160/2016 z dn. 13.04.2016r. w spr. zmiany Regulaminiu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim z siedzibą w Drawsku Pomorskim 2016-04-27 09:19
dokument uchwała Nr 159/2016 z dn. 6.04.2016r. w spr. zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2016-04-06 14:47
dokument uchwała Nr 158/2016 z dn. 30.03.2016r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku pełnomocnictwa do realizacji projektu "Podniesienie jakości kształcenia praktycznego drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku" w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 2016-04-05 13:50
dokument uchwała Nr 157/2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ptocesowego ogólnego radcy prawnemu Piotrowi Motylowi 2016-04-05 13:44
dokument uchwała Nr 156/2016 z dn. 22.03.2016r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2016-03-30 08:17
dokument uchwała Nr 155/2016 z dn. 22.03.2016r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2016-03-30 08:15
dokument uchwała Nr 154/2016 z dn. 22.03.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-03-30 08:11
dokument uchwała Nr 153/2016 z dn. 22.03.2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2016-03-30 08:07
dokument uchwała Nr 152/2016 z dn. 22.03.2016r. w spr. przyjęcia zasad przyznawania i finansowania środków na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej 2016-03-29 14:43
dokument uchwała Nr 151/2016 z dn. 22.03.2016r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2016-03-22 11:02
dokument uchwała Nr 150/2016 z dn. 10.03.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-03-14 13:23
dokument uchwała Nr 149/2016 z dn. 10.03.2016r. w spr. wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji 2016-03-14 13:25
dokument uchwała Nr 148/2016 z dn. 10.03.2016r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2016-03-14 13:20
dokument uchwała Nr 147/2016 z dn. 10.03.2016r. w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2016-03-14 13:18
dokument uchwała Nr 146/2016 z dn. 24.02.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-02-24 14:12
dokument uchwała Nr 145/2016 z dn. 24.02.2016r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojć - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2016-02-24 14:10
dokument uchwała Nr 144/2016 z dn. 24.02.2016r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojć - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2016-02-24 14:09
dokument uchwała Nr 143/2016 z dn. 16.02.2016r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. 2016-02-24 14:07
dokument uchwała Nr 142/2016 z dn. 16.02.2016r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym budynku stanowiącego własność Powiatu Drawskiego 2016-02-17 14:38
dokument uchwała Nr 141/2016 z dn. 16.02.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-02-17 14:36
dokument uchwała Nr 140/2016 z dn. 9.02.2016r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2011r. w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "The Economic Crisis in Europe: Global and Local Consequences Future Perspectives and self-employment" w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne - Współpraca na Rzecz Innowacji i Dobrych Praktyk 2016-02-16 13:59
dokument uchwała Nr 139/2016 z dn. 9.02.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-02-16 13:53
dokument uchwała Nr 138/2016 z dn. 2.02.2016r. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny 2016-02-16 13:39
dokument uchwała Nr 137/2016 z dn. 2.02.2016r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2016-02-16 13:38
dokument uchwała Nr 136/2016 z dn. 2.02.2016r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku pełnomocnictwa do realizacji projektu "Including through integration-stop discrimination and racism" w ramach programu ERASMUS+ - Mobliność edukacyjna 2016-02-16 13:36
dokument uchwała Nr 135/2016 z dn. 28.01.2016r. w spr. zainicjowania Akcji Eksploracyjno-Historycznej "Jezioro Tajemnic" 2016-02-09 08:34
dokument uchwała Nr 134/2016 z dn. 26.01.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2016 2016-02-09 08:32
dokument uchwała Nr 133/2016 z dn. 26.01.2016r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. 2016-02-09 08:31
dokument uchwała Nr 132/2016 z dn. 19.01.2016r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2016 roku 2016-02-09 08:29
dokument uchwała Nr 131/2016 z dn. 19.01.2016r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2016 2016-02-09 08:26
dokument uchwała Nr 130/2016 z dn. 10.01.2016r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej 2016-02-09 08:23
dokument uchwała Nr 129/2016 z dn. 19.01.2016r. w spr. zaopiniowania zamiaru zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowych dróg gminnych 2016-02-09 08:21
dokument uchwała Nr 128/2016 z dn. 15.01.2016e. w spr. wysokości nagród w konkursie pt. I Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2016r. 2016-02-09 08:20
dokument uchwała Nr 127/2015 z dn. 30.12.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2016-01-05 13:30
dokument uchwała Nr 126/2015 z dn. 23.12.2015r. o ptzyznaniu wyróżnienia w konkursie pt. "Powiatowa ŻYWA Szopka Bożonarodzeniowa" 2015 2016-01-05 13:28
dokument uchwała Nr 125/2015 z dn. 23.12.2015r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Sienica, Stara Studnica, Pepłówek, Giżyno, Pomierzyn, Krężno, Jasnopole położonych w gminie Kalisz Pomorski" 2015-12-24 08:11
dokument uchwała Nr 124/2015 z dn. 18.12.2015r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.: "Usługa opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego" 2015-12-24 08:08
dokument uchwała Nr 123/2015 z dn. 18.12.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-12-24 08:06
dokument uchwała Nr 122/2015 z dn. 18.12.2015r. w spr. autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Drawskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na 2016 rok, skierowanej pod obrady Rady Powiatu uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/2015 z dnia 12 listopada 2015r. 2015-12-24 08:05
dokument uchwała Nr 121/2015 z dn. 15.12.2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2015-12-24 08:02
dokument uchwała Nr 120/2015 z dn. 15.12.2015r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego" 2015-12-23 11:54
dokument uchwała Nr 119/2015 z dn. 9.12.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-12-23 11:51
dokument uchwała Nr 118/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-12-23 11:50
dokument uchwała Nr 117/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. ogłoszenia konkursu pt. I Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2016r. 2015-12-23 11:49
dokument uchwała Nr 116/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. ogłoszenia konkursu pt. "Powiatowa ŻYWA Szopka Bożonarodzeniowa" 2015 2015-12-23 11:44
dokument uchwała Nr 115/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. 2015-12-23 11:42
dokument uchwała Nr 114/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:40
dokument uchwała Nr 113/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:39
dokument uchwała Nr 112/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:38
dokument uchwała Nr 111/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:37
dokument uchwała Nr 110/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:36
dokument uchwała Nr 109/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:36
dokument uchwała Nr 108/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:35
dokument uchwała Nr 107/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:34
dokument uchwała Nr 106/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:33
dokument uchwała Nr 105/2015 z dn. 30.11.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-12-23 11:32
dokument uchwała Nr 104/2015 z dn. 19.11.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu drawskiego na rok 2015 2015-11-20 13:33
dokument uchwała Nr 103/2015 z dn. 19.11.2015r. w spr. udzielenia upoważnienia 2015-11-20 13:31
dokument uchwała Nr 102/2015 z dn. 12.11.2015r. w spr. powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. 2015-11-20 13:30
dokument uchwała Nr 101/2015 z dn. 12.11.2015r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2015-11-20 13:25
dokument uchwała Nr 100/2015 z dn. 12.11.2015r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2016r. 2015-11-20 13:24
dokument uchwała Nr 99/2015 z dn. 12.11.2015r. w spr. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035 2015-11-20 13:22
dokument uchwała Nr 98/2015 z dn. 06.11.2015r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim" 2015-11-09 09:53
dokument uchwała Nr 97/2015 z dn. 28.10.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-10-29 15:43
dokument uchwała Nr 96/2015 z dn. 28.10.2015r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016r. 2015-10-29 15:42
dokument uchwała Nr 95/2015 z dn. 21.10.2015r. w spr. przystąpienia Powiatu Drawskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.-jako lidera do projektu realizowanego w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 2015-10-22 15:30
dokument uchwała Nr 94/2015 z dn. 21.10.2015r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2015-10-22 15:13
dokument uchwała Nr 93/2015 z dn. 14.10.2015r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Pl. E.Orzeszkowej 3" 2015-10-15 15:19
dokument uchwała Nr 92/2015 z dn. 30.09.2015r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Szkoły Podstawowej w Broczynie 2015-10-15 15:17
dokument uchwała Nr 91/2015 z dn. 29.09.2015r. w spr. zmian w budżecie 2015-09-30 13:09
dokument uchwała Nr 90/2015 z dn. 29.09.2015r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2015-09-30 13:02
dokument uchwała Nr 89/2015 z dn. 29.09.2015r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kalisz Pomo. Etap I - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów ewidencyjnych: Sienica, Stara Studnica, Pepłówek, Giżyno, Pomierzyn, Krężno, Jasnopole położonych w gminie Kalisz Pom." 2015-09-30 12:46
dokument uchwała Nr 88/2015 z dn. 29.09.2015r. o uchyleniu uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Sienica, Stara Studnica, Pepłówek, Giżyno, Pomierzyn, Krężno, Jasnopole położonych w gminie Kalisz Pom." 2015-09-30 12:42
dokument uchwała Nr 87/2015 z dn. 29.09.2015r. w spr. zatrudnienia Kierownika Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. 2015-09-30 12:35
dokument uchwała Nr 86/2015 z dn. 22.09.2015r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 2015-09-30 12:27
dokument uchwała Nr 85/2015 z dn. 16.09.2015r. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2015-09-16 13:08
dokument uchwała Nr 84/2015 z dn. 11.09.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-09-16 11:43
dokument uchwała Nr 83/2015 z dn. 7.09.2015r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2015-09-16 11:42
dokument uchwała Nr 82/2015 z dn. 4.09.2015r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001R. w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Praca z pasją - SZOK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2015-09-08 12:03
dokument uchwała Nr 81/2015 z dn. 4.09.2015r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2015 oraz sołatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" 2015-09-08 12:00
dokument uchwała nr 80/2015 z dn. 4.09.2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2015-09-08 11:48
dokument uchwała Nr 79/2015r. z dn.7.09.2015r. w spr. wniosku o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa" 2015-09-16 11:38
dokument uchwała Nr 78/2015 z dn. 31.08.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu DRawskiego na rok 2015 2015-09-01 11:53
dokument uchwała Nr 77/2015 z dn. 31.08.2015r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2035 2015-09-01 11:52
dokument uchwała Nr 76/2015 z dn. 31.08.2015r. w spr. wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2015-09-01 11:50
dokument uchwała Nr 75/2015 z dn. 27.08.2015r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2015r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-09-01 11:48
dokument uchwałą nr 74/2015 z dn. 20.08.2015r. w spr. powołania komisji rekrutacyjnej 2015-08-24 13:45
dokument uchwała nr 73/2015 z dn. 20.08.2015r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim 2015-08-24 13:17
dokument uchwała nr 72/2015r. z dn. 20.08.2015r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej 2015-08-24 13:15
dokument uchwała nr 71/2015 z dn. 20.08.2015r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej 2015-08-24 13:02
dokument uchwała nr 70/2015 z dn. 20.08.2015r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej 2015-08-24 13:01
dokument uchwała nr 69/2015 z dn. 20.08.2015r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 2015-08-24 12:11
dokument uchwała nr 68/2015 z dn. 20.08.2015r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 2015-08-24 11:46
dokument uchwała nr 67/2015 z dn. 20.08.2015r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 2015-08-24 11:44
dokument uchwała Nr 66/2015 z dn. 11.08.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-08-13 09:24
dokument uchwała Nr 65/2015 z dn. 31.07.2015r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Otiar Terroryzmu 11 Września 2001R. w Kaliszu Pomorskim 2015-08-04 13:02
dokument uchwała Nr 64/2015 z dn. 31.07.2015r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 2015-08-04 13:00
dokument uchwała Nr 63/2015 z dn. 31.07.2015r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu 2015-08-04 12:58
dokument uchwała Nr 62/2015 z dn. 31.07.2015r. w spr. odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim z zajmowanego stanowiska 2015-08-04 12:57
dokument uchwała Nr 61/2015 z dn. 28.07.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-07-29 13:00
dokument uchwała Nr 60/2015 z dn. 28.07.2015r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Krystianowi Ignacakowi 2015-07-29 12:59
dokument uchwała Nr 59/2015 z dn.28.07.2015r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-29 12:58
dokument uchwała Nr 58/2015 z dn. 28.07.2015r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-29 12:52
dokument uchwała Nr 57/2015 z dn. 28.07.2015r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-29 12:51
dokument uchwała Nr 56/2015 z dn. 9.07.2015r. w spr. spłat należności czynszowych 2015-07-17 09:54
dokument uchwała Nr 55/2015 z dn. 9.07.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015r. 2015-07-17 09:53
dokument uchwała Nr 54/2015 z dn. 9.07.2015r. w spr. umorzenia odsetek 2015-07-17 09:53
dokument uchwała Nr 53/2015 z dn. 9.07.2015r. w spr. wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia biurowego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2015-07-17 09:52
dokument uchwała Nr 52/2015 z dn. 9.07.2015r. w spr. ogłoszenia konkursu na logo Powiatu Drawskiego 2015-07-17 09:51
dokument uchwała Nr 51/2015 z dn. 30.06.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015r. 2015-07-16 15:01
dokument uchwała Nr 50/2015 z dn. 30.06.2015r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Sienica, Stara Studnica, Pepłówek, Giżyno, Pomierzyn, Krężno, Jasnopole położonych w gminie Kalisz Pomorski" 2015-07-16 15:00
dokument uchwała Nr 49/2015 z dn. 30.06.2015r. w spr. powołania komisji egzamiancyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-16 14:56
dokument uchwała Nr 48/2015 z dn. 30.06.2015r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-16 14:55
dokument uchwała Nr 47/2015 z dn. 19.06.2015r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Seniorów w Drawsku Pom. 2015-07-16 13:34
dokument uchwała Nr 46/2015 z dn. 19.06.2015r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. 2015-07-16 13:31
dokument uchwała Nr 45/2015 z dn. 19.06.2015r. w spr. organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Drawskim 2015-07-16 13:30
dokument uchwała Nr 44/2015 z dn. 16.06.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015r. 2015-07-16 13:29
dokument uchwała Nr 43/2015 z dn. 16.06.2015r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2015, kwota 2.119.000,- oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 16.186.894,-" 2015-07-16 12:31
dokument uchwała Nr 42/2015 z dn. 16.06.2015r. w spr. organizacji konkursu pn. "NAJŁADNIEJSZE I NAJATRAKCYJNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO" 2015-07-16 12:26
dokument uchwała nr 41/2015 z dn. 11.06.2015r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2015-06-12 12:31
dokument uchwała nr 40/2015 z dn. 11.06.2015r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojć-Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn.: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trydnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim 2015-06-12 12:30
dokument uchwała nr 39/2015 z dn. 02.06.2015r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim 2015-06-12 11:36
dokument uchwała nr 38/2015 z dn. 02.06.2015r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim 2015-06-12 11:34
dokument uchwała nr 37/2015 z dn. 02.06.2015r. w spr. wyrażenia zgody na usunięcie dwóch sztuk drzew i na usunięcie suchych gałęzi w obrębie koron dwóch drzew roznących na działce stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2015-06-12 11:22
dokument Uchwała Nr 36/2015 z dn. 02.06.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-06-12 11:20
dokument Uchwała Nr 35/2015 z dn. 02.06.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-06-12 11:19
dokument Uchwała Nr 34/2015 z dn. 02.06.2015r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2015-06-12 11:17
dokument Uchwała Nr 33/2015 z dn. 02.06.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-06-12 11:16
dokument uchwała Nr 32/2015 z dn. 02.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2015-06-12 11:14
dokument uchwała Nr 31/2015 z dn. 02.06.2015r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia rychomego na rzecz gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Sołectwie Zarańsko 2015-06-12 11:12
dokument uchwała Nr 30/2015 z dn. 12.05.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-05-18 12:21
dokument uchwała Nr 29/2015 z dn. 12.05.2015r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. upoważnienia do kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 2015-05-18 12:20
dokument uchwała Nr 28/2015 z dn. 28.04.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-04-29 09:59
dokument uchwała Nr 27/2015 z dn. 28.04.2015r. w spr. zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat drawski na rok 2015 2015-04-29 09:58
dokument uchwała Nr 26/2015 z dn. 31.03.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-04-29 09:56
dokument uchwała Nr 25/2015 z dn. 31.03.2015r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2014 oraz informację o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2015-04-29 09:55
dokument uchwała Nr 24/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. przyznania stypendiów za wysokie wyniki sportowe 2015-04-29 09:52
dokument uchwała Nr 23/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. nabycia do zasobu nieruchomości powiatowych działki gruntu w Wierzchowie 2015-04-29 09:51
dokument uchwała Nr 22/2015 z dn. 24.03.2015r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn."Usługa doradztwa zawodowego przy realizacji projektu "Najlepszy w zawodzie" 2015-04-29 09:49
dokument uchwała Nr 21/2015 z dn. 17.03.2015r. w spr. ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom umożliwiajacym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz młodzieżowym ośrodkom wychowawczym 2015-04-29 09:46
dokument uchwała Nr 20/2015 z dn. 17.03.2015r. w spr. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2015-04-29 09:42
dokument uchwała Nr 19/2015 z dn. 10.III.2015r. w spr. wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego 2015-03-17 09:15
dokument uchwała Nr 18/2015 z dn.10.III.2015r. w spr. przeznaczenia do wynajęcia w przetargu ustnym nieograniczonym budynku stanowiącego własność Powiatu Drawskiego 2015-03-17 08:49
dokument uchwała nr 17/2015 z dn. 10.III.2015r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojć - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim" 2015-03-17 08:48
dokument uchwała Nr 16/2015 z dn. 24.II.2015r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. 2015-03-17 08:44
dokument uchwała Nr 15/2015 z dn. 24.II.2015r. w spr. zmiany załącznika schematu Organizacyjnego Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. 2015-03-17 08:42
dokument uchwała Nr 14/2015 z dn. 24.II.2015r. w spr. umorzenia należności Powiatu Drawskiego 2015-03-17 08:40
dokument uchwała Nr 13/2015 z dn. 24.II.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-03-17 08:39
dokument uchwała Nr 12/2015 z dn. 10.02.2015r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2015 roku 2015-02-17 08:48
dokument uchwała Nr 11/2015 z dn. 10.02.2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2015-02-17 08:46
dokument uchwała Nr 10/2015 z dn. 02.02.2015r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. 2015-02-04 11:38
dokument uchwała Nr 9/2015 z dn. 27.01.2015r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2015 2015-02-04 11:37
dokument uchwała Nr 8/2015 z dn. 27.01.2015r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2015 2015-02-04 11:36
dokument uchwała Nr 7/2014 z dn. 30.XII.2014r. w spr. rozłożenia na raty kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz sprzedażą pojazdu 2015-01-15 09:48
dokument uchwała Nr 6/2014 z dn. 30.XII.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2015-01-15 09:47
dokument uchwała nr 5/2014 z dn. 30.XII.2014r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim" 2015-01-15 09:45
dokument uchwała Nr 4 /2014 z dn. 18.XII.2014r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"2 przetarg - Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu drawskiego" 2015-01-15 09:43
dokument uchwała Nr 3/2014 z dn. 16.XII.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2015-01-15 09:36
dokument uchwała Nr 2 /2014 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 2014-12-09 08:40
dokument uchwała Nr 1/2014 z dn. 8.12.2014r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2014-12-09 08:27