Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała Nr 461/2014 z dn. 25.XI.2014r. w spr. zasad ustalania wielkości planów finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2014-11-27 14:15
dokument uchwała Nr 460/2014 z dn. 25.XI.2014r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2014-11-27 14:12
dokument uchwała Nr 459/2014 z dn. 25.XI.2014r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2014-11-27 14:11
dokument uchwała Nr 458/2014 z dn. 25.XI.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. Pani Grażynie Dudka 2014-11-27 14:09
dokument uchwała Nr 457/2014 z dn. 25.XI.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-11-27 13:54
dokument uchwała Nr 456/2014 z dn. 17.XI.2014r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: "Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego" 2014-11-27 13:53
dokument uchwała Nr 455/2014 z dn.17.XI.2014r. w spr. poręczenia kredytu bankowego 2014-11-27 13:50
dokument uchwała Nr 454/2014 z dn. 12.XI.2014r. w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2015 - 2028 2014-11-18 11:52
dokument uchwała Nr 453/2014 z dn. 12.XI.2014r. w spr. projektu uchwały budżetowej Powiatu Drawskiego na 2015 rok 2014-11-18 11:51
dokument uchwała Nr 452/2014 z dn. 12.XI.2014r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2014-11-18 11:50
dokument uchwała Nr 451/2014 z dn. 7.XI.2014r. w spr. poręczenia kredytu bankowego 2014-11-18 11:49
dokument uchwała Nr 450/2014 z dn. 3.XI.2014r. w spr. przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. oraz Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pom. lokali stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2014-11-18 11:48
dokument uchwała Nr 449/2014 z dn. 24.X.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-11-18 11:46
dokument uchwała Nr 448/2014 z dn. 24.X.2014r. w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim 2014-10-29 11:19
dokument uchwała Nr 447/2014 z dn. 24.X.2014r. w spr. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2014-10-29 11:18
dokument uchwała Nr 446/2014 z dn. 24.X.2014r. w spr. upoważnienia Kierownika Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim do zaciągania zobowiązań 2014-10-29 11:16
dokument uchwała Nr 445/2014 z dn. 24.X.2014r. w spr. zatrudnienia Kierownika Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim 2014-10-29 11:14
dokument uchwała Nr 444/2014 z dn. 9.X.2014r. w spr. wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu 2014-10-29 11:13
dokument uchwała Nr 443/2014 z dn. 9.X.2014r. w spr. upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie do zaciągania zobowiązań 2014-10-29 11:12
dokument uchwała Nr 442/2014 z dn. 9.X.2014r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2014-10-29 11:10
dokument uchwała Nr 441/2014 z dn. 9.X.2014r. w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2014-10-29 11:08
dokument uchwała Nr 440/2014 z dn. 9.X.2014r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych i techników biorących udział w projekcie "Najlepszy w zawodzie" 2014-10-28 09:33
dokument uchwała Nr 439/2014 z dn. 30.IX.2014r. w spr. podjęcia współpracy prowadzącej do zaopatrzenia w energię elektryczną Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z wykorzystaniem alternatywnych, odnawialnych źródeł energii 2014-10-28 09:31
dokument uchwała Nr 438/2014 z dn. 24.IX.2014r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie 2014-10-28 09:29
dokument uchwała Nr 437/2014 z dn. 24.IX.2014r. o zmianie uchwały w spr. odwołania Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie z zajmowanego stanowiska 2014-10-28 09:27
dokument uchwała Nr 436/2014 z dn. 24.IX.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-10-28 09:25
dokument uchwała Nr 435/2014 z dn. 8.IX.2014r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"2 przetarg - Konwersja baz danych opisowych i geometrycznych (wektorowych i rastrowych)" 2014-09-23 09:17
dokument uchwała Nr 434/2014 z dn. 29.VIII.2014r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim" 2014-09-23 09:13
dokument uchwała Nr 433/2014 z dn. 29.VIII.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2014-09-23 09:10
dokument uchwała Nr 432/2014 z dn. 29.08.2014r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 2014-09-23 09:09
dokument uchwała Nr 431/2014 z dn. 29.VIII.2014r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 2014-09-23 09:06
dokument uchwała Nr 430/2014 z dn. 29.VIII.2014r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2014r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-09-23 09:04
dokument uchwała Nr 429/2014 z dn. 19.VIII.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-09-23 09:02
dokument uchwała Nr 428/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2014r. 2014-08-05 11:29
dokument uchwała Nr 427/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 2014-08-05 11:28
dokument uchwała Nr 426/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Szczecineckiego 2014-08-05 11:26
dokument uchwała nr 425/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2014-08-05 11:24
dokument uchwała nr 424/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Związku Kombatantów RP i BWP w Złocieńcu 2014-08-05 11:22
dokument uchwała Nr 423/2014 z dn. 29.07.2014r w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Koło Diabetyków w Kaliszu Pom. 2014-08-05 10:56
dokument uchwała Nr 422/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Stowarzyszenia Abstynentów Przystań w Drawsku Pom. 2014-08-05 10:34
dokument uchwała Nr 421/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2014-08-05 10:33
dokument uchwała Nr 420/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2014-08-05 10:31
dokument uchwała Nr 419/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. odwołania Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie z zajmowanego stanowiska 2014-08-05 10:30
dokument uchwała Nr 418/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2014-08-05 10:29
dokument uchwała Nr 417/2014 z dn, 29.07.2014r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-05 10:27
dokument uchwała Nr 416/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-05 10:26
dokument uchwała Nr 415/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. powołania komisji egzamiancyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-05 10:25
dokument uchwała Nr 414/2014 z dn. 29.07.2014r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-05 10:24
dokument uchwała Nr 413/2014 z dn. 29.VII.2014r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora placówki oświatowej 2014-08-05 10:22
dokument Uchwała Nr 412/2014 w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Bogdana Parzuchowskiego pracownika zatrudnionego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Drawsku Pom. 2014-07-17 10:45
dokument Uchwała Nr 411/2014 z dn. 3.VII.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych 2014-07-17 10:44
dokument Uchwała Nr 410/2014 z dn. 3.VII.2014r. w spr. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżcej działalności powiatu 2014-07-17 10:43
dokument Uchwała Nr 409/2014 z dn. 3.VII.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 2014-07-17 10:42
dokument Uchwała Nr 408/2014 z dn. 3.VII.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-07-17 10:40
dokument uchwała Nr 407/2014 z dn. 24.VI.2014r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie adaptacji części pomieszczeń budynku internatu ZSP w Złocieńcu na potrzeby filii Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego" 2014-06-25 13:11
dokument uchwała Nr 406/2014 z dn. 24.VI.2014r w spr. wyrażenia zgody na pokrycie przez Powiat Drawski udziałów w podwyższonym kapitale zakładowum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-06-25 13:08
dokument uchwała Nr 405/2014 z dn. 16.VI.2014r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Konwersja istniejących danych cyfrowych do struktur danych utworzonych na platformie relacyjnej bazy danych Oracle, hurtowni danych GEOMATICUS zintegrowanego systemu teleinformatycznego EWID 2007 2014-06-25 13:05
dokument uchwała Nr 404/2014 z dn. 16.VI.2014r. w spr. rozłożenia na raty 2014-06-25 12:59
dokument uchwała Nr 403/2014 z dn. 16.VI.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-06-25 12:58
dokument uchwała Nr 402/2014 z dn. 3.VI.2014r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. z siedzibą w Drawsku Pom., ul. Starogrodzka 9 2014-06-05 15:15
dokument uchwała Nr 401/2014 z dn. 3.VI.2014r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Adaptacja pomieszczeń budynku internatu ZSP w Złocieńcu na potrzeby filii Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Złocieńcu 2014-06-05 15:13
dokument uchwała Nr 400/2014 z dn. 3.VI.2014r. w spr. podjęcia współpracy prowadzącej do zaopatrzenia w energię cieplną Domu Pomocy Społecznej w Darskowie z wykorzystaniem alternatywnych, odnawialnych źródeł energii 2014-06-05 15:08
dokument uchwała Nr 399/2014 z dn. 3.VI.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-06-05 14:56
dokument uchwała Nr 398/2014 z dn. 3.VI.2014r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2014-06-05 14:55
dokument uchwała Nr 397/2014 z dn. 3.VI.2014r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2014-06-05 14:54
dokument uchwała Nr 396/2014 z dn. 3.VI.2014r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2014-06-05 14:52
dokument uchwała Nr 395/2014 z dn. 23.V.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-06-05 14:51
dokument uchwała Nr 394/2014 z dn. 20.V.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 2014-06-05 14:50
dokument uchwała Nr 393/2014 z dn. 20.V.2014r, w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej 2014-06-05 14:47
dokument uchwała Nr 392/2014 z dn.20.V.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2014-06-05 14:38
dokument uchwała Nr 391/2014 z dn. 20.V.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Szczecineckiego 2014-06-05 14:35
dokument uchwała Nr 390/2014 z dn. 29.IV.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-05-06 13:03
dokument uchwała Nr 389/2014 z dn. 15.IV.2014r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001r. w Kaliszu Pom. pełnomocncitwa do realizacji projektu "The Economic Crisis in Europe: Global and Local Consequences Future Perspectives and self-employment" w ramach programu ERASMYS+ Partnerstwa Strategiczne - Współpraca na Rzecz Innowacji i Dobrych Praktyk 2014-05-06 13:02
dokument uchwała Nr 388/2014 z dn. 15.IV.2014r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001r. w Kaliszu Pom. pełnomocncitwa do realizacji projektu "Environmental Upbringing" w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne - Współpraca na Rzecz Innowacji i Dobrych Praktyk 2014-05-06 12:57
dokument uchwała Nr 387/2014 z dn. 15.IV.2014r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 20101r. w Kaliszu Pom. pełnomocnictwa do realizacji projektu "An Education Story: Digitalized, Energized, Multiplied" w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne - Współpraca na Rzecz Innowacji i Dobrych Praktyk 2014-05-06 12:54
dokument uchwała Nr 386/2014 z dn. 15.IV.2014r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. pełnomocncitwa do realizacji projektu "Europa na językach" w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół 2014-05-06 12:51
dokument uchwała Nr 385/2014 z dn. 03.IV.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-05-06 12:49
dokument uchwała Nr 384/2014 z dn. 24.III.2014r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2013 oraz informację o stanie mienia Powiatu Drawskiego 2014-05-06 12:47
dokument uchwała Nr 383/2014 z dn. 24.III.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-05-06 12:44
dokument uchwała Nr 382/2014 z dn. 24.III.2014r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. z siedzibą w Drawsku Pom. , ul. Starogrodzka 9 2014-05-06 12:43
dokument uchwała Nr 381/2014 z dn. 11.III.2014r. w spr. zasad ustalania wielkości planów finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2014-05-06 12:41
dokument uchwała Nr 380/2014 z dn. 11.III.2014r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Kurs w stronę przyszłości" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-05-06 12:39
dokument uchwała Nr 379/2014 z dn. 04.III.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014r. 2014-05-06 12:36
dokument uchwała Nr 378/2014 z dn. 04.III.2014r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2014-05-06 12:17
dokument uchwała Nr 377/2014 z dn. 24.II.2014r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Drawskiego i jednostek podległych" 2014-05-06 12:16
dokument uchwała Nr 376/2014 z dn. 14.II.2014r. w spr. powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. 2014-02-18 10:20
dokument uchwała Nr 375/2014 z dn. 4.II.2014r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Pani Alicji Kryckiej-Sumińskiej 2014-02-18 10:17
dokument uchwała Nr 374/2014 z dn. 4.II.2014r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-02-18 10:13
dokument uchwała Nr 373/2014 z dn. 4.II.2014r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Drawskiego i jednostek podległych" 2014-02-18 10:11
dokument uchwała Nr 372/2014 z dn. 24.I.2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na 2014r. 2014-02-03 09:43
dokument uchwała Nr 371/2014 z dn. 7.I.2014r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2014r. 2014-02-03 09:42
dokument uchwała Nr 370/2014 z dn. 7.I.2014r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2014 2014-02-03 09:41
dokument uchwała Nr 369/2014 z dn. 7.I.2014r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z użytkowania 2014-02-03 09:38
dokument uchwała Nr 368/2014 z dn. 7.I.2014r. w spr. upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku do zaciągania zobowiązań 2014-02-03 09:37
dokument uchwała Nr 367/2014 z dn. 7.I.2014 w spr. upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pom. do zaciągania zobowiązań 2014-02-03 09:36
dokument uchwała Nr 366/2014 z dn. 7.I.2014r. w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. do zaciągania zobowiązań 2014-02-03 09:22
dokument uchwała Nr 365/2014 z dn. 7.I.2014 w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. 2014-02-03 09:17