Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała Nr 364/2013 z dn. 31 grudnia 2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2014-02-03 09:00
dokument uchwała Nr 363/2013 z dn. 17.XII.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim + ETAP I rozbiórka budynku administracyjnego" 2013-12-18 13:22
dokument uchwała Nr 362/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-12-18 09:01
dokument uchwała Nr 361/2013 z dn. 10.XII.2013r. o zmianie uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2013-2020 2013-12-11 14:21
dokument uchwała Nr 360/2013 z dn.10.12.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego" 2013-12-11 14:19
dokument uchwała Nr 359/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:17
dokument uchwała Nr 358/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:17
dokument uchwała Nr 357/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:16
dokument uchwała Nr 356/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:16
dokument uchwała Nr 355/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:14
dokument uchwała Nr 354/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:14
dokument uchwała Nr 353/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:13
dokument uchwała Nr 352/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:13
dokument uchwała Nr 351/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-12-11 14:12
dokument uchwała Nr 350/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. umorzenia zaległości za porzucony samochód 2013-12-11 14:11
dokument uchwała Nr 349/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. Pani Alicji Kryckiej-Sumińskiej 2013-12-11 14:10
dokument uchwała Nr 348/2013 z dn. 10.XII.2013r. w spr. akceptacji przystąpienia Powiatu Drawskiego do projektu pt."Praca motorem wejścia w dorosłe życie" 2013-12-11 14:08
dokument uchwała Nr 347/2013 z dn. 2.XII.2013r. w spr. nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2013-12-11 14:07
dokument uchwała Nr 346/2013 z dn. 20.XI.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-11-27 12:52
dokument uchwała Nr 345/2013 z dn. 20.XI.2013r. w spr. powierzenia zadań doradcy metodycznego z języka polskiego 2013-11-27 12:51
dokument uchwała Nr 344/2013 z dn. 20.XI.2013r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2013-11-27 12:49
dokument uchwała Nr 343/2013 z dn. 20.XI.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim - ETAP I- rozbiórka budynku administracyjnego 2013-11-27 12:48
dokument uchwała Nr 342/2013 z dn. 7.XI.2013r. w spr. przedłożenia projektu budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2014 2013-11-20 12:07
dokument uchwała Nr 341/2013 z dn. 7.XI.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęciego na zadanie pn. : Dostawa energii elektrycnej do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2013-11-20 12:06
dokument uchwała Nr 340/2013 z dn. 18.X.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-11-20 12:04
dokument Uchwała Nr 339/2013 z dn. 18.X.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."7 przetarg - Prace geodezyjne na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi - ZADANIE X" 2013-11-20 11:54
dokument uchwała Nr 338/2013 z dn. 8.X.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-10-16 09:36
dokument uchwała Nr 337/2013 z dn. 8.X.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa wyposażenia pracowni hotelowej i gastronomicznej do bursy PCKZiU w Drawsku Pom. 2013-10-16 09:35
dokument uchwała Nr 336/2013 z dn. 30.IX.2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-10-02 13:59
dokument uchwała Nr 335/2013 z dn. 30.IX.2013r. w spr. ustalenia stawki za wynajem lokjali w Schronisku Młodzieżowym przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2013-10-02 13:58
dokument uchwała Nr 334/2013 z dn. 30.IX.2013r. w spr. przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Czaplinek dotyczącego wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2004Z i drogi gminnej w miejscowości Psie Głowy" 2013-10-02 13:56
dokument uchwała Nr 333/2013 z dn. 13.IX.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Doposażenie hotelu i restauracji ćwiczeniowej w ramach projektu PWP "Uczę się w praktyce" finansowanego ze środków UE w ramach PO KL Priorytet IX Działanie 9.2 2013-10-02 13:53
dokument uchwała Nr 332/2013 z dn. 13.IX.2013 w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2013-10-02 12:53
dokument uchwała Nr 331/2013 z dn. 13.IX.2013r. w spr. podziału stypendiów Starosty Drawskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014 2013-10-02 12:20
dokument uchwała Nr 330/2013 z dn.13.IX.2013r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku pełnomocnictwa do realizacji projektu "Walking hand in hand can take us to Fair(y) land" w ramach projektu wielostronnego Comenius Lifelong Learning Programme 2013-10-02 12:19
dokument uchwała Nr 329/2013 z dn. 13.IX.2013r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku pełnomocnictwa do realizacji projektu "Podnoszenie kwalifikacji uczniowskich w dziedzinie na uk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia 2013-10-02 11:57
dokument uchwała Nr 328/2013 z dn. 13.IX.2013r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Drawskiego na 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 2013-10-02 11:54
dokument uchwała Nr 327/2013 z dn. 13.IX.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2013-10-02 11:51
dokument uchwała Nr 326/2013 z dn. 02.IX.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. Panu Henrykowi Andrałojć 2013-10-02 11:50
dokument uchwała Nr 325/2013 z dn. 02.IX.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. Pani Alicji Kryckiej-Sumińskiej 2013-10-02 11:48
dokument uchwała Nr 324/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-10-02 11:46
dokument uchwała Nr 323/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru zaliczenia części drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie 2013-10-02 11:45
dokument uchwała Nr 322/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. powołania Inspektora Nadzoru Technicznego 2013-10-02 11:44
dokument uchwała Nr 321/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. 2013-10-02 11:43
dokument uchwała Nr 320/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2013-10-02 11:42
dokument uchwała Nr 319/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pom. 2013-10-02 11:40
dokument uchwała Nr 318/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. do składania oświadczeń woli 2013-10-02 11:38
dokument uchwała Nr 317/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2013-10-02 11:35
dokument uchwała Nr 316/2013 z dn. 30.VIII.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku do składania oświadczeń woli 2013-10-02 11:31
dokument uchwała Nr 315/2013 z dn. 26.VIII.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku geodezji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2013-10-02 11:29
dokument uchwała Nr 314/2013 z dn. 26.VIII.2013r. w spr. powołania Komisji Oceny Wniosków 2013-10-02 11:26
dokument uchwała Nr 313/2013 z dn. 26.VIII.2013r. w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2013r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013-10-02 11:23
dokument uchwała Nr 312/2013 z dn. 13.VIII.2013r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2013-10-02 11:21
dokument uchwała Nr 311/2013 z dn. 18.VII.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "2 przetarg - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom." 2013-10-02 11:20
dokument uchwała Nr 310/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-10-02 10:06
dokument uchwała Nr 309/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Wykonywanie jednostkowych gleboznawczych klasyfikacji gruntów zlecanych każdorazowo przez Zamawiającego, w postępowaniu wszczętym z urzędu oraz na wniosek stron z wyłączeniem klasyfikacji w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków" 2013-10-02 10:05
dokument uchwała Nr 308/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "2 przetarg - Dokończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Czaplinka" 2013-10-02 10:02
dokument uchwała Nr 307/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. udzielenia upoważnienia 2013-10-02 10:00
dokument uchwała Nr 306/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2013-10-02 09:59
dokument uchwała Nr 305/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2013-10-02 09:59
dokument uchwała Nr 304/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2013-10-02 09:58
dokument uchwała Nr 303/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2013-10-02 09:58
dokument uchwała Nr 302/2013 z dn. 30.VII.2013r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 2013-10-02 09:56
dokument uchwała Nr 301/2013 z dn. 17.VII.2013r. w spr. wyboru komisji przetargowej do sprzedaży, dzierżawy najmu oraz rokowań nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego 2013-10-02 09:55
dokument uchwała Nr 300/2013 z dn. 17.VII.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Alicji Kryckiej-Sumińskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do reprezentowania Powiatu Drawskiego w sprawie z powództwa Powiatu Drawskiego przeciwko Gminie Czaplinek o zapłatę 2013-10-02 09:54
dokument uchwała Nr 299/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dokończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Czaplinka" 2013-09-06 11:57
dokument uchwała Nr 298/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "2 przetarg - Aktualizacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków, rozgraniczenia, ustalenia linii brzegu, podziały nieruchomości i inne czynności techniczne i prawne (zadanie VII)" 2013-09-06 11:56
dokument uchwała Nr 297/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-09-06 11:53
dokument uchwała Nr 296/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pom. 2013-09-06 11:52
dokument uchwała Nr 295/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2013-09-06 11:51
dokument uchwała Nr 294/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. 2013-09-06 11:50
dokument uchwała Nr 293/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 41 w Drawsku Pom. 2013-09-06 11:48
dokument uchwała Nr 292/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. 2013-09-06 11:47
dokument uchwała Nr 291/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Gminy Kalisz Pom. z przeznaczeniem dla Sołectwa w Starej Studnicy 2013-09-06 11:46
dokument uchwała Nr 290/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego dla Caritas Parafii w Kaliszu Pom. 2013-09-06 11:44
dokument uchwała Nr 289/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Związku Kombatantów RP i BWP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Sybiraków w Drawsku Pom. 2013-09-06 11:43
dokument uchwała Nr 288/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. do zaciągania zobowiązań 2013-09-06 11:42
dokument uchwała Nr 287/2013 z dn. 9.VII.2013r. w spr. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2013-09-06 11:40
dokument uchwala Nr 286/2013 z dn. 28.VI.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-09-06 11:38
dokument uchwała Nr 285/2013 z dn. 28.VI.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Starsotwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2013-09-06 11:37
dokument uchwała Nr 284/2013 z dn. 28.VI.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie" 2013-09-06 11:34
dokument uchwała Nr 283/2013r. z dn. 17.VI.2013r. w spr. powołania Komisji Oceny Wniosków 2013-09-06 11:32
dokument uchwała Nr 282/2013r. z dn. 17.VI.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Dokończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Czaplinek" 2013-09-06 11:31
dokument uchwała Nr 281/2013 z dn. 17.06.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-09-06 11:30
dokument uchwała Nr 280/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-06-18 10:35
dokument uchwała Nr 279/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Pany Henrykowi Andrałojć - Dyrektorowi Powiatowego Urządu Pracy w Drawsku Pom. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Postaw na doświadczenie" 2013-06-18 10:34
dokument uchwała Nr 278/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Andrałojć - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego z Europejksiego Funduszu Społecznego pn. "Młodzi aktywni na rynku pracy" 2013-06-18 10:32
dokument uchwała Nr 277/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej 2013-06-18 10:29
dokument uchwała Nr 276/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2013-06-18 10:27
dokument uchwała Nr 275/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej 2013-06-18 10:26
dokument uchwała Nr 274/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. przyznania nagrody i wyróżnień "Pracodawca Przychylny Edukacji" dla przedsiębiorców realizujących kształcenie zawodowe 2013-06-18 10:24
dokument uchwała Nr 273/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. przyznania pomocy zdrowotnej 2013-06-18 10:22
dokument uchwała Nr 272/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki 2013-06-18 10:21
dokument uchwała Nr 271/2013 z dn. 10.VI.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. 2013-06-18 10:18
dokument uchwała Nr 270/2013 z dn. 04.VI.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-06-18 10:16
dokument uchwała Nr 269/2013 z dn. 04.VI.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-06-18 10:15
dokument uchwała Nr 268/2013 z dn. 04.VI.2013r. w spr. przeznaczenia do wydzierżawienia w przetargu nieograniczonym nieruchomości w Wierzchowie 2013-06-18 10:14
dokument uchwała Nr 267/2013 z dn. 04.VI.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-06-18 10:12
dokument uchwała Nr 266/2013 z dn. 04.VI.2013r. w spr. upoważnienia Pani Alicji Kryckiej-Sumińskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. do podpisywania dokumentów związanych z realizacją umowy Nr AS/000020/16/D z dn. 26.IV.2013r. zawartej w celu realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2013-06-18 10:11
dokument uchwała Nr 265/2013 z dn. 04.VI.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej 2013-06-18 10:08
dokument uchwała Nr 264/2013 z dn. 24.V.2013r. w spr. wyrażenia zgody na udział Powiatu Drawskiego w projekcie pt."Sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego" 2013-06-18 10:07
dokument uchwała Nr 263/2013 z dn. 24.V.2013r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 2013-06-11 11:54
dokument uchwała Nr 262/2013 z dn.24.V.2013r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły 2013-06-11 11:51
dokument uchwała Nr 261/2013 z dn. 24.V.2013r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oświatowej 2013-06-11 11:50
dokument uchwała Nr 260/2013 z dn. 14.V.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-05-22 13:47
dokument uchwała Nr 259/2013 z dn. 07.V.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-05-22 13:46
dokument uchwała Nr 258/2013 z dn. 07.V.2013r w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej 2013-05-22 13:45
dokument uchwała Nr 257/2013 z dn. 07.V.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej 2013-05-22 13:43
dokument uchwała Nr 256/2013 z dn. 07.V.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-05-22 13:26
dokument uchwała Nr 255/2013 z dn. 07.V.2013r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2013-05-22 13:24
dokument uchwała Nr 254/2013 z dn. 07.V.2013r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 2013-05-22 13:22
dokument uchwała Nr 253/2013 z dn. 12.IV.2013r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku pełnomocnictwa do realizacji projektu "Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2013-05-22 13:11
dokument uchwała Nr 252/2013 z dn. 12.IV.2013r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego 2013-05-22 13:08
dokument uchwała Nr 251/2013 z dn. 12.IV.2013r. w spr. zaopiniowania zamiaru pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne 2013-05-22 13:07
dokument uchwała Nr 250/2013 z dn. 12.IV.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-05-22 13:06
dokument uchwała Nr 249/2013 z dn. 12.IV.2013r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w trybie II przetargu nieograniczonego nieruchomości w Wierzchowie 2013-04-22 13:38
dokument uchwała Nr 248/2013 z dn. 08.IV.2013r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn "Aktualizacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków, rozgraniczenia, ustalenia linii brzegu, podziały nieruchomości i inne czynności techniczne i prawne - zadanie VI-IX" 2013-04-22 13:36
dokument uchwała Nr 247/2013 z dn. 27. III.2013r. w sprzwie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2012 2013-04-22 13:33
dokument uchwała Nr 246/2013 z dn. 27.III.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-04-22 13:32
dokument uchwała Nr 245/2013 z dn. 19.III.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn "Wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, przy ul.Wolności - ETAP II" 2013-04-22 13:30
dokument uchwała Nr 244/2013 z dn. 19.III.2013r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Praca z pasją - SZOK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-04-22 13:30
dokument uchwała Nr 243/2013 z dn. 13.III.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-04-22 12:30
dokument uchwała Nr 242/2013 z dn. 13.III.2013r. w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Drawsku Pomorskim 2013-04-22 12:25
dokument uchwała Nr 241/2013 z dn. 13.III.2013r. w spr. wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-04-22 12:21
dokument uchwała Nr 240/2013 z dn. 13.III.2013r. w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia dróg na terenie Gminy Wierzchowo kategorii drogi gminnej 2013-04-22 12:19
dokument uchwała Nr 239/2013 z dn. 27.II.2013r. w spr. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2013-04-22 12:18
dokument uchwała Nr 238/2013 z dn. 27.II.2013r. o zmianie uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2013 - 2020 2013-04-22 12:17
dokument uchwała Nr 237/2013 z dn. 27.II.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-04-22 12:16
dokument uchwała Nr 236/2013 z dn. 21.II.2013r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu pełnomocnictwa do realizacji projektu "European Leaders for the 3rd Millennium" w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie się przez całe życie" 2013-04-22 12:14
dokument uchwała Nr 235/2013 z dn. 15.II.2013r. w spr. udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu z 11 Września 2001r. w Kaliszu Pomorskim pełnomocnictwa do realizacji projektu "Walking in each other's shoes" w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół "Uczenie sie przez całe życie" 2013-04-22 12:11
dokument uchwała Nr 234/2013 z dn. 15.II.2013r. w spr.powołania składów osobowych Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. 2013-04-22 12:07
dokument uchwała Nr 233/2013 z dn. 15.II.2013r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadeanie pn."4 przetarg -Drobne prace geodezyjne na rzecz ewidencji gruntów i budynków - część VI" 2013-04-22 11:48
dokument uchwała Nr 232/2013 z dn. 05.II.2013r. w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków 2013-04-22 11:44
dokument uchwała Nr 231/2013 z dn. 05.II.2013r. w spr. ustalenia stawek opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Złocieńcu 2013-04-22 11:43
dokument uchwała Nr 230/2013 z dn. 05.II.2013r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-04-22 11:42
dokument uchwała Nr 229/2013 z dn. 05.II.2013r. w spr. ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski na rok szkolny 2013/2014 2013-04-22 11:41
dokument uchwała Nr 228/2013 z dn. 05.II.2013r. w sp. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2013-04-22 11:39
dokument uchwała Nr 227/2013 z dn. 05.II.2013r. w sp. wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego 2013-04-22 11:38
dokument uchwała Nr 226/2013 z dn. 22.I.2013r. w sp. zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-02-19 12:23
dokument uchwała Nr 225/2013 z dn. 22.I.2013r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. 2013-01-30 13:41
dokument uchwała Nr 224/2013 z dn.8.I.2013r. w spr. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Drawskiego ostatecznych kwot dochodów i wydatków tych jednostek wynikających z uchwały budżetowej na rok 2013 2013-01-30 12:56
dokument uchwała Nr 223/2013 z dn. 8.I.2013r. w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami do realizacji w 2013r. 2013-01-30 12:54
dokument uchwała Nr 222/2013 z dn. 8.I.2013r. w spr. zasad ustalania wielkości planów finansowych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2013-01-30 11:34