Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVII/430/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-11-05 11:43
dokument Uchwała Nr XLVII/429/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Złocieńcu 2014-11-05 11:40
dokument Uchwała Nr XLVII/428/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego na lata 2015-2025" 2015-02-23 13:45
dokument Uchwała Nr XLVI/427/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.w Złocieńcu 2014-10-20 12:25
dokument Uchwała Nr XLVI/426/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu bankowego 2014-10-20 12:23
dokument Uchwała Nr XLVI/425/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2020 2014-10-20 12:19
dokument Uchwała Nr XLVI/424/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-10-20 12:15
dokument Uchwała Nr XLVI/423/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo 2014-10-20 12:12
dokument Uchwała Nr XLVI/422/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Drawsko Pomorskie zadania publicznego w zakresie zarządzania droga powiatową nr 1987Z- ul. Sobieskiego i ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim 2014-10-20 12:10
dokument Uchwała Nr XLVI/421/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalisz Pomorski zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1983Z 2014-10-20 11:57
dokument Uchwała Nr XLVI/420/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2014-10-20 11:52
dokument Uchwała Nr XLVI/419/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-10-20 11:40
dokument Uchwała Nr XLVI/418/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2014 roku 2014-10-20 11:35
dokument Uchwała Nr XLVI/417/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-10-20 11:32
dokument Uchwała Nr XLVI/416/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-10-20 11:30
dokument Uchwała Nr XLVI/415/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-10-20 11:30
dokument Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-10-20 11:30
dokument Uchwała Nr XLV/413/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego wykonania zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1983Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w Starej Korytnicy" 2014-09-22 12:28
dokument Uchwała Nr XLV/412/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Drawsko Pomorskie dotyczącego wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej- ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych- ulic: B. Chrobrego, ks. S.Staszica i Słonecznej z parkingiem" 2014-09-22 12:19
dokument Uchwała Nr XLV/411/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przystapienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Wierzchowo dotyczącego wykonania zadania pn.:"Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1996Z, 1991Z na odcinku o długości 12,2 km- etap II" 2014-09-22 12:16
dokument Uchwała Nr XLV/410/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Ostrowice dotyczącego wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z wraz z poszerzeniem" 2014-09-22 12:13
dokument Uchwała Nr XLV/409/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przystapienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Czaplinek dotyczącego wykonania zadania pn. "Przebudowa ul. Jeziornej w Czaplinku" 2014-09-22 11:52
dokument Uchwała Nr XLV/408/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2014-09-22 11:50
dokument Uchwała Nr XLV/407/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-09-22 11:49
dokument Uchwała Nr XLV/406/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu 2014-09-22 11:47
dokument Uchwała Nr XLV/405/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2014 z budżetu powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu drawskiego 2014-09-22 11:34
dokument Uchwała Nr XLV/404/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Wierzchowo nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Drawskiego 2014-09-22 11:32
dokument Uchwała Nr XLV/403/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-09-22 08:56
dokument Uchwała Nr XLV/402/2014 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2014-09-22 08:53
dokument Uchwała Nr XLIV/401/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2020 2014-07-01 10:18
dokument Uchwała Nr XLIV/400/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-07-01 10:15
dokument Uchwała Nr XLIV/399/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Drawskiego 2014-07-01 10:02
dokument Uchwała Nr XLIV/398/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2014-07-01 09:57
dokument Uchwała Nr XLIII/397/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań 2014-06-09 11:13
dokument Uchwała Nr XLIII/396/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2020 2014-06-09 11:09
dokument Uchwała Nr XLIII/395/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-06-09 11:03
dokument Uchwała Nr XLIII/394/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów 2014-06-09 11:00
dokument Uchwała Nr XLIII/393/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji 2014-06-09 10:57
dokument Uchwała Nr XLIII/392/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji 2014-06-09 10:54
dokument Uchwała Nr XLIII/391/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji 2014-06-09 10:52
dokument Uchwała Nr XLIII/390/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji 2014-06-09 10:51
dokument Uchwała Nr XLIII/389/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe 2014-06-09 10:49
dokument Uchwała Nr XLIII/388/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 2014-06-09 10:27
dokument Uchwała Nr XLIII/387/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Drawskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2014-06-09 10:13
dokument Uchwała Nr XLIII/386/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2014-06-09 10:09
dokument Uchwała Nr XLIII/385/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2014-06-09 10:00
dokument Uchwała Nr XLIII/384/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Drawsku Pomorskim działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w jednostkę organizacyjną Powiatu Drawskiego 2014-06-09 09:54
dokument Uchwała Nr XLIII/383/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2014-06-09 09:46
dokument Uchwała Nr XLIII/382/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2013 2014-06-09 09:39
dokument Uchwała Nr XLIII/381/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2013 r. 2014-06-09 09:36
dokument Uchwała Nr XLII/380/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-04-23 10:17
dokument Uchwała Nr XLII/379/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-04-23 10:13
dokument Uchwała Nr XLII/378/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-04-23 10:11
dokument Uchwała Nr XLII/377/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-04-23 10:08
dokument Uchwała Nr XLII/376/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-04-23 10:07
dokument Uchwała Nr XLII/375/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-04-23 10:05
dokument Uchwała Nr XLII/374/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-04-23 10:04
dokument Uchwała Nr XLII/373/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2014-04-23 10:02
dokument Uchwała Nr XLII/372/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 2014-04-23 09:58
dokument Uchwała Nr XLII/371/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju 2014-04-23 09:56
dokument Uchwała Nr XLII/370/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie założenia 4-letniego Technikum w Kaliszu Pomorskim 2014-04-23 09:54
dokument Uchwała Nr XLII/369/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kalisz Pomorski 2014-04-23 09:48
dokument Uchwała Nr XLII/368/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2022" 2014-04-23 09:35
dokument Uchwała Nr XLI/367/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2014 2014-03-27 09:24
dokument Uchwała Nr XLI/366/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2020 2014-03-27 09:19
dokument Uchwała Nr XLI/365/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2014-03-27 09:11
dokument Uchwała Nr XLI/364/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2014 roku 2014-03-27 09:07
dokument Uchwała Nr XLI/363/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Drawskiego 2014-03-27 09:01
dokument Uchwała Nr XL/362/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego 2014-03-27 08:56
dokument Uchwała Nr XXXIX/361/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Draskiego na rok 2014 2014-02-18 11:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/360/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec 2014-02-18 11:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/359/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego jako Partner do realizacji projektu pod nazwą "Europejski Festiwal Ludzi" współfinansowanego w ramach Programu Komijsi Europejskiej - Kreatywna Europa 2014-02-18 11:25
dokument Uchwała Nr XXXIX/358/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXV/328/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-02-18 11:23
dokument Uchwała Nr XXXIX/357/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów socjalnych dla wychowanków internatów i burs 2014-02-18 11:21
dokument Uchwała Nr XXXIX/356/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie założenia 4-letniego Technikum w Kaliszu Pomorskim 2014-02-18 11:20
dokument Uchwała Nr XXXIX/355/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego 2014-02-18 11:19
dokument Uchwała Nr XXXIX/354/2014 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska o sprzeciwie wobec powrotu do podziału administracyjnego kraju na 49 województw oraz likwidacji powiatów 2014-02-18 11:17
dokument Uchwała Nr XXXVIII/353/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2013-12-31 10:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/352/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu dotyczącego promocji powiatu drawskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez stworzenie "Praktycznego przewodnika po Powiecie Drawskim" 2013-12-31 10:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/351/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2013-12-31 09:58
dokument Uchwała Nr XXXVIII/350/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-12-31 09:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/349/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu dotyczącego promocji firm powiatu drawskiego poprzez stworzenie portalu firm w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt."Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez stworzenie portalu firm powiatu drawskiego i wydanie publikacji promocyjnej" 2013-12-31 09:44
dokument Uchwała Nr XXXVIII/348/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu dotyczącego promocji kształcenia zawodowego i rzemiosła wśród gimnazjalistów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. "Organizacja cyklu szkoleń pt. Zostań zawodowcem" 2013-12-31 09:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/347/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie utworzenia spółki 2013-12-31 09:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/346/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego 2013-12-31 09:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/345/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2020 2013-12-31 09:26
dokument Uchwała Nr XXXVIII/344/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2014 2013-12-31 10:32
dokument Uchwała Nr XXXVIII/343/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 2013-12-31 09:17
dokument Uchwała Nr XXXVIII/342/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego 2013-12-31 09:11
dokument Uchwała Nr XXXVIII/341/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2013-12-31 09:02
dokument Uchwała Nr XXXVII/340/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-12-05 09:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/339/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2013-12-05 08:49
dokument Uchwała Nr XXXVII/338/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywania usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym 2013-12-05 08:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/337/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2013 roku 2013-12-05 08:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/336/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego na 20 lat 2013-12-05 08:31
dokument Uchwała Nr XXXVII/335/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2013-12-05 08:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/334/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Drawski projektu pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2013-12-05 08:23
dokument Uchwała Nr XXXV/333/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2013-2020 2013-11-04 13:53
dokument Uchwała Nr XXXV/332/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-11-04 13:41
dokument Uchwała Nr XXXV/331/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przystapienia do realizacji projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Powiecie Drawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią 2013-11-04 13:33
dokument Uchwała Nr XXXV/330/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wniesienia przez Powiat Drawski dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 2013-10-31 15:02
dokument Uchwała Nr XXXV/329/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie udziału Powiatu Drawskiego w realizacji projektu "ZSIN- Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach- FazaI" 2013-10-31 14:58
dokument Uchwała Nr XXXV/328/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami poarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-31 14:55
dokument Uchwała Nr XXXV/327/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2013 roku 2013-10-31 14:50
dokument Uchwała Nr XXXV/326/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2013-10-31 14:41
dokument Uchwała Nr XXXV/325/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. zmnieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-10-31 14:34
dokument Uchwała Nr XXXV/324/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-10-31 14:32
dokument Uchwała Nr XXXV/323/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-10-31 14:31
dokument Uchwała Nr XXXV/322/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-10-31 14:30
dokument Uchwała Nr XXXV/321/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-10-31 14:27
dokument Uchwała Nr XXXV/320/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-10-31 14:25
dokument Uchwała Nr XXXV/319/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-10-31 14:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/318/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Drawsko Pomorskie dotyczącego wykonania zadania pn.: "Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Sikorskiego" 2013-09-25 12:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/317/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Wierzchowo dotyczącego wykonania zadania pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z; 1991Z; 1996Z na odcinku o długości 12,20 km ? ETAP I - przejście przez miejscowość Wierzchowo" 2013-09-25 12:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2013-09-25 12:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/315/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego za rok 2013 2013-09-25 10:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/314/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego na członków Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 2013-09-25 10:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/313/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wystąpienia Powiatu Drawskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu 2013-09-25 10:32
dokument Uchwała Nr XXXIV/312/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego" 2013-09-25 10:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/311/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2013-09-25 10:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/310/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Drawskiego 2013-09-25 10:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z likwidacji Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w likwidacji w Drawsku Pomorskim 2013-09-25 10:18
dokument Uchwała Nr XXXIII/308/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Darskowie współfinansowanego w ramach programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii? w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) 2013-09-25 10:28
dokument Uchwała Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 lipca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2013-2020 2013-08-06 09:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-08-06 08:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/305/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w przedmiocie utworzenia spółki 2013-08-06 08:05
dokument Uchwała Nr XXXII/304/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przystapienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji Domu POmocy Społecznej w Darskowie współfinansowanego w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia dla trendów demograficzno- epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa 2013-06-24 14:15
dokument Uchwała Nr XXXII/303/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposiobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2013-06-24 14:11
dokument Uchwała Nr XXXII/302/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2013-2017" 2013-06-25 13:56
dokument Uchwała Nr XXXII/301/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2013 z budżetu powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie powiatu drawskiego 2013-06-24 14:07
dokument Uchwała Nr XXXI/300/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji 2013-05-31 13:37
dokument Uchwała Nr XXXI/299/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji 2013-05-31 13:36
dokument Uchwała Nr XXXI/298/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-05-31 13:34
dokument Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2013 roku 2013-05-31 13:32
dokument Uchwała Nr XXXI/296/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (...) na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2013-05-31 13:29
dokument Uchwała Nr XXXI/295/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli 2013-05-31 13:25
dokument Uchwała Nr XXXI/294/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2013-05-31 13:23
dokument Uchwała Nr XXXI/293/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2012 2013-05-31 13:19
dokument Uchwała Nr XXXI/292/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2012 r. 2013-05-31 13:15
dokument Uchwała Nr XXX/291/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego wykonania termomodernizacji budynku i modernizacji oświetlenia w Komendzie Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. System Zielonych Inwestycji (GIS) Część 5 - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych 2013-04-24 13:26
dokument Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-04-24 13:24
dokument Uchwała Nr XXX/289/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 i pokrycia straty finansowej za rok 2012 Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkutry w Drawsku Pomorskim w likwidacji 2013-04-24 13:22
dokument Uchwała Nr XXIX/288/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2013-2020 2013-04-15 12:01
dokument Uchwała Nr XXIX/287/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu DRawskiego na rok 2013 2013-04-15 11:55
dokument Uchwała Nr XXIX/286/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2013-04-15 11:52
dokument Uchwała Nr XXIX/285/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. w przedmiocie utworzenia spółki 2013-04-15 11:49
dokument Uchwała Nr XXIX/284/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie na własność Powiatu Drawskiego 2013-04-15 11:47
dokument Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim 2013-04-15 11:45
dokument Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2013 roku 2013-04-15 11:43
dokument Uchwała Nr XXIX/281/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe 2013-04-15 11:41
dokument Uchwała Nr XXIX/280/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego 2013-04-15 11:39
dokument Uchwała Nr XXVIII/279/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-02-27 14:24
dokument Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Kalisz Pomorski nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2013-02-27 14:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/277/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom/placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2013-02-27 14:21
dokument Uchwała Nr XXVII/276/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012 2013-02-06 10:22
dokument Uchwała Nr XXVII/275/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Drzewnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2013-02-06 10:18
dokument Uchwała Nr XXVII/274/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 2013-02-06 10:17
dokument Uchwała Nr XXVII/273/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Informatycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 2013-02-06 10:15
dokument Uchwała Nr XXVII/272/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 2013-02-06 10:14
dokument Uchwała Nr XXVII/271/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 2013-02-06 10:13
dokument Uchwała Nr XXVII/270/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie na własność Powiatu Drawskiego 2013-02-06 10:11
dokument Uchwała Nr XXVII/269/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2013-02-06 10:07
dokument Uchwała Nr XXVII/268/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 2013-02-06 10:05
dokument Uchwała Nr XXVII/267/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 2013-02-06 10:04
dokument Uchwała Nr XXVII/266/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia w Złocieńcu oddziału Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Drawsku Pomorskim 2013-02-06 10:02
dokument Uchwała Nr XXVII/265/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej 2013-02-06 10:00
dokument Uchwała Nr XXVII/264/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2013-2020 2013-02-06 09:57
dokument Uchwała Nr XXVII/263/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2013 2013-02-06 09:59
dokument Uchwała Nr XXVII/262/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 2013-02-06 09:48
dokument Uchwała Nr XXVII/261/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego 2013-02-06 09:43
dokument Uchwała Nr XXVII/260/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2013-02-06 09:40
dokument Uchwała Nr XXVI/259/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2011-2026 2012-12-28 11:48
dokument Uchwała Nr XXVI/258/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012 r. 2012-12-28 11:45
dokument Uchwała Nr XXVI/257/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012 r. 2012-12-28 11:40
dokument Uchwała Nr XXVI/256/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połozonych na obszarze powiatu drawskiego 2012-12-28 11:34
dokument Uchwała Nr XXVI/255/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-12-28 11:20
dokument Uchwała Nr XXVI/254/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywania usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym 2012-12-28 11:14
dokument Uchwała Nr XXVI/253/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z funduszu zdrowotnego przeznaczonego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2012-12-28 11:10
dokument Uchwała Nr XXVI/252/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2012-12-28 10:09
dokument Uchwała Nr XXVI/251/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 2012-12-28 10:00
dokument Uchwała Nr XXVI/250/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju 2012-12-28 09:58
dokument Uchwała Nr XXVI/249/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2012-12-28 09:54
dokument Uchwała Nr XXVI/248/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2012-12-28 09:51
dokument Uchwała Nr XXIV/247/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012 2012-10-31 08:59
dokument Uchwała Nr XXIV/246/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2012-10-31 08:55
dokument Uchwała Nr XXIV/245/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski 2012-10-31 08:52
dokument Uchwała Nr XXIV/244/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć 2012-10-31 07:21
dokument Uchwała Nr XXIV/243/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie nadania numeru Gimnazjum Specjalnemu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku przy ulicy Pławieńskiej 4-6 2012-10-31 07:16
dokument Uchwała Nr XXIV/242/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie nadania numeru Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku 2012-10-31 07:14
dokument Uchwała Nr XXIV/241/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Drzewnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół POnadgimnazjalnych w Czaplinku 2012-10-31 07:12
dokument Uchwała Nr XXIV/240/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku 2012-10-31 07:09
dokument Uchwała Nr XXIV/239/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2012-10-30 14:50
dokument Uchwała Nr XXIV/238/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej 2012-10-30 14:47
dokument Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Drawskiego 2012-10-30 14:44
dokument Uchwała Nr XXIII/236/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do projektu: "Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie powiatu drawskiego" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 2012-09-26 09:54
dokument Uchwała Nr XXIII/235/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zespołu placówek- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2012-09-26 09:54
dokument Uchwała Nr XXIII/234/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat Drawski projektu pn.: "Praca z pasją- SZOK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róznic w jakości usług edukacyjnych 2012-09-26 09:53
dokument Uchwała Nr XXIII/233/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Powiat Drawski projektu pn.:"Praca z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-09-26 09:52
dokument Uchwała Nr XXIII/232/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012 2012-09-26 09:51
dokument Uchwała Nr XXIII/231/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek 2012-09-26 09:42
dokument Uchwała Nr XXIII/230/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2012-09-26 09:42
dokument Uchwała Nr XXIII/229/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Czaplinek dotyczącego zadania pn.:"Przebudowa drogi w m. Żelisławie" 2012-09-26 09:40
dokument Uchwała Nr XXIII/228/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji współnego projektu wraz z Gminą Wierzchowo dotyczącego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1991Z- przejście przez miejscowość Wierzchowo na odcinku o długości 2,0 km" 2012-09-26 09:39
dokument Uchwała Nr XXIII/227/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 2012-09-26 09:38
dokument Uchwała Nr XXIII/226/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zaniechania likwidacji Oddziału Wart Cywilnych w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Olesznie 2012-09-26 09:37
dokument Uchwała Nr XXIII/225/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, warunków i trybu tego obniżania 2012-09-26 09:36
dokument Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 2012-09-26 09:35
dokument Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu 2012-09-26 09:33
dokument Uchwała Nr XXIII/222/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Informatycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 2012-09-26 09:32
dokument Uchwała Nr XXIII/221/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 2012-09-26 09:31
dokument Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 14.09.2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Drzewnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2012-09-26 09:30
dokument Uchwała Nr XXII/219/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 13.08.2012 r. w sprawie wyrażania zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 2012-08-20 11:47
dokument Uchwała Nr XXII/218/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 13.08.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego na 2012 rok i wcześniej zaciągniętych kredytów. 2012-08-20 11:45
dokument Uchwała Nr XXII/217/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 13.08.2012 r. o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2011-2020. 2012-08-20 11:42
dokument Uchwała Nr XXII/216/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 13.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012r. 2012-08-20 11:39
dokument Uchwała Nr XXI/215/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012r. 2012-07-03 14:06
dokument Uchwała Nr XXI/214/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Drawskiego oraz jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej. 2012-07-03 13:57
dokument Uchwała Nr XXI/213/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego 2012-07-03 13:55
dokument Uchwała Nr XXI/212/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Drawsko Pomorskie dotyczącego wykonania zadania pn: ?Przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej? 2012-07-03 13:52
dokument Uchwała Nr XXI/211/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Drawskiego w sprawie utworzenia posterunku Państwowej Straży Rybackiej na terenie powiatu drawskiego 2012-07-03 13:50
dokument Uchwała Nr XXI/210/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego. 2012-07-03 13:48
dokument Uchwała Nr XXI/209/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Drawsko Pomorskie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2012-07-03 13:47
dokument Uchwała Nr XXI/208/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie przekształcenia szkół. 2012-07-03 13:43
dokument Uchwała Nr XXI/207/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. zmianie uchwały w sprawie utworzenia zespołu placówek - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 2012-07-03 13:40
dokument Uchwała Nr XXI/206/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie utworzenia Bursy w Drawsku Pomorskim. 2012-07-03 13:37
dokument Uchwała Nr XXI/205/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie założenia 4-letniego Technikum w Czaplinku. 2012-07-03 13:35
dokument Uchwała Nr XXI/204/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie założenia 4-letniego Technikum w Złocieńcu. 2012-07-03 13:33
dokument Uchwała Nr XXI/203/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 22.06.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 2012-07-03 13:30
dokument Uchwała Nr XX/202/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012r. 2012-06-01 11:44
dokument Uchwała Nr XX/201/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 2012-06-01 11:42
dokument Uchwała Nr XX/200/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie wyrażania zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 2012-06-01 11:41
dokument Uchwała Nr XX/199/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2011. 2012-06-01 11:40
dokument Uchwała Nr XX/198/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2011 r. 2012-06-01 11:38
dokument Uchwała Nr XIX/197/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012 r. 2012-04-11 14:46
dokument Uchwała Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. 2012-04-11 14:37
dokument Uchwała Nr XIX/195/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.. 2012-04-11 14:34
dokument Uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z gminami Powiatu Drawskiego oraz innymi podmiotami na podstawie umowy partnerskiej. 2012-04-11 14:32
dokument Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2012 - 2014. 2012-04-11 14:30
dokument Uchwała Nr XIX/192/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 roku. 2012-04-11 14:22
dokument Uchwała Nr XIX/191/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. 2012-04-11 14:20
dokument Uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania odustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 2012-04-20 08:59
dokument Uchwała Nr XIX/189/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 2012-04-11 14:15
dokument Uchwała Nr XIX/188/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. 2012-04-11 14:13
dokument Uchwała Nr XIX/187/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Statutowej. 2012-04-11 13:39
dokument Uchwała Nr XIX/186/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 i pokrycia straty finansowej za rok 2011 Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2012-04-11 13:38
dokument Uchwała Nr XVIII/185/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 10.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2012r. 2012-02-17 09:44
dokument Uchwała Nr XVIII/184/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 10.02.2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Drawskiego. 2012-02-17 09:43
dokument Uchwała Nr XVII/183/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Drawskiego w sprawie reorganizacji Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:08
dokument Uchwała Nr XVII/182/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. 2012-02-13 11:06
dokument Uchwała Nr XVII/181/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:04
dokument Uchwała Nr XVII/180/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:02
dokument Uchwała Nr XVII/179/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/178/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:59
dokument Uchwała Nr XVII/177/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:56
dokument Uchwała Nr XVII/176/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:55
dokument Uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 2012-02-13 10:52
dokument Uchwała Nr XVII/174/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:50
dokument Uchwała Nr XVII/173/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 10:49
dokument Uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:47
dokument Uchwała Nr XVII/171/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:41
dokument Uchwała Nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Samochodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:39
dokument Uchwała Nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 10:38
dokument Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:59
dokument Uchwała Nr XVII/167/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:57
dokument Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:52
dokument Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:50
dokument Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:49
dokument Uchwała Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:45
dokument Uchwała Nr XVII/162/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:43
dokument Uchwała Nr XVII/161/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:42
dokument Uchwała Nr XVII/160/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:40
dokument Uchwała Nr XVII/159/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim. 2012-02-13 08:38
dokument Uchwała Nr XVII/158/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. 2012-02-13 08:37
dokument Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 08:35
dokument Uchwała Nr XVII/156/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 08:32
dokument Uchwała Nr XVII/155/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2012-02-13 08:27
dokument Uchwała Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 2012-02-13 08:26
dokument Uchwała Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.01.2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 2012-02-13 08:23
dokument Uchwała Nr XVI/152/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2012-01-12 08:29
dokument Uchwała Nr XVI/151/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim za rok 2011. 2012-01-12 08:28
dokument Uchwała Nr XVI/150/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie powierzenia Gminom Powiatu Drawskiego prowadzenia zadań publicznych Powiatu Drawskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast i wsi będących siedzibami gmin. 2012-01-12 08:26
dokument Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim. 2012-01-12 08:23
dokument Uchwała Nr XVI/148/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2012-2020. 2012-01-11 14:55
dokument Uchwała Nr XVI/147/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2012. 2012-01-11 14:35
dokument Uchwała Nr XVI/146/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 2012-01-11 14:33
dokument Uchwała Nr XVI/145/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego. 2012-01-11 14:31
dokument Uchwała Nr XVI/144/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 2012-01-11 14:30
dokument Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-12-30 11:42
dokument Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 2011-12-30 11:39
dokument Uchwała Nr XV/141/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Drawski poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2011-12-30 11:37
dokument Uchwała Nr XV/140/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2011-12-30 11:35
dokument Uchwała Nr XV/139/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości, będących własnością Powiatu Drawskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim na okres 30 lat wraz z przejęciem udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Drawskiego. 2011-12-28 09:11
dokument Uchwała Nr XV/138/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 20.12.2011 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie środków trwałych przez Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2011-12-28 09:04
dokument Uchwała Nr XIV/137/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Drawskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Partnerstwo Drawy? z siedzibą w Złocieńcu 2011-12-28 08:56
dokument Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-12-28 08:53
dokument Uchwała Nr XIV/135/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywania usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym. 2011-12-28 08:52
dokument Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2011-12-27 14:54
dokument Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 2011-12-27 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku. 2011-12-27 14:50
dokument Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 2011-12-27 14:47
dokument Uchwała Nr XIV/130/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2011-12-27 14:44
dokument Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 2011-12-27 14:42
dokument Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu. 2011-12-27 14:41
dokument Uchwała Nr XIV/127/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku 2011-12-27 14:32
dokument Uchwała Nr XIV/126/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. 2011-12-27 14:30
dokument Uchwała Nr XIV/125/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 02.12.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 2011-12-27 14:29
dokument Uchwała Nr XII/124/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zwiększenia zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 2011-11-02 14:14
dokument Uchwała Nr XII/123/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń kuchni Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 14:12
dokument Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego. 2011-11-02 14:11
dokument Uchwała Nr XII/121/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 2011-11-02 14:07
dokument Uchwała Nr XII/120/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-11-02 14:05
dokument Uchwała Nr XII/119/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 14:03
dokument Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego 2011-11-02 14:02
dokument Uchwała Nr XII/117/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie połączenia powiatowych jednostek organizacyjnych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Drawsku Pomorskim oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim w zespół powiatowych jednostek organizacyjnych pod nazwą Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. 2011-11-02 14:00
dokument Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:56
dokument Uchwała Nr XII/115/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:54
dokument Uchwała Nr XII/114/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:52
dokument Uchwała Nr XII/113/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:50
dokument Uchwała Nr XII/112/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Samochodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:46
dokument Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:45
dokument Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:44
dokument Uchwała Nr XII/109/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:42
dokument Uchwała Nr XII/108/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:40
dokument Uchwała Nr XII/107/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:38
dokument Uchwała Nr XII/106/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:36
dokument Uchwała Nr XII/105/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:34
dokument Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:32
dokument Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:30
dokument Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:28
dokument Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:25
dokument Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 21.10.2011 r. w sprawie założenia 4-letniego Technikum w Drawsku Pomorskim 2011-11-02 13:23
dokument Uchwała Nr XI/99/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu ?Zasłużony dlaPowiatu Drawskiego? 2011-12-30 11:18
dokument Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złocieniec. 2011-09-27 09:58
dokument Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-09-27 09:57
dokument Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011. 2011-09-27 09:56
dokument Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/82/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. 2011-09-27 09:54
dokument Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Drawsko Pomorskie dotyczącego wykonania zadania pn: ?Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem? 2011-09-27 09:52
dokument Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2011-09-27 09:50
dokument Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 2011-09-27 09:49
dokument Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu wraz z Gminą Czaplinek dotyczącego wykonania zadania pn: ?Przebudowa ul Drahimskiej i ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Czaplinku? 2011-09-27 09:47
dokument Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Powiatu Drawskiego i będących w użyczeniu Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2011-09-27 09:44
dokument Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim utworzonego przez Powiat Drawski. 2011-09-27 09:42
dokument Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku 2011-09-27 09:39
dokument Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016 2011-09-27 09:37
dokument Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 16.09.2011 r. w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 2011-09-27 09:35
dokument Uchwała Nr X/85/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.08.2011 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-08-10 08:21
dokument Uchwała Nr X/84/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.08.2011 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2011-08-10 08:12
dokument Uchwała Nr X/83/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.08.2011 r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Drawskiego na 2011 rok. 2011-08-10 08:09
dokument Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.06.2011 r.w sprawieprzystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu dotyczącego rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Powiatu Drawskiego współfinansowanego ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 4. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. 2011-07-06 11:39
dokument Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.06.2011 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Drawska Pomorskiego 2011-07-06 11:35
dokument Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.06.2011 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu 2011-07-06 11:33
dokument Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.06.2011 r.w sprawie wyrażania zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego 2011-07-06 11:32
dokument Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.06.2011 r.w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2011-2020 2011-07-06 11:30
dokument Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.06.2011 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-07-06 11:25
dokument Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.06.2011 r.w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywaniausuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym. 2011-07-06 11:23
dokument Uchwała Nr VIII/75/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 27.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku. 2011-06-03 12:07
dokument Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 27.05.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrowice. 2011-06-03 12:05
dokument Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 27.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-06-03 11:59
dokument Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 27.05.2011 r. o zmianie uchwały Nr XLVII/259/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Drawskiego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu. 2011-06-03 11:42
dokument Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 27.05.2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego 2011-06-03 11:40
dokument Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 27.05.2011 r. w sprawie zamiaru wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego i przekazanych w użyczenie dla Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2011-06-03 11:37
dokument Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 27.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty 2011-06-03 11:30
dokument Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011r. 2011-05-13 10:13
dokument Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.04.2011 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Drawskiego do realizacji projektu. 2011-05-13 10:11
dokument Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.04.2011 r. w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa 2011-05-13 10:09
dokument Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.04.2011 r. w sprawie wyrażania zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 2011-05-13 10:08
dokument Uchwała Nr VII/64/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.04.2011 r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego 2011-05-13 10:06
dokument Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.04.2011 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2010 r. 2011-05-13 10:04
dokument Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011. 2011-11-28 13:39
dokument Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.03.2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 2011-11-28 13:38
dokument Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.03.2011 r. w sprawie opinii na temat wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim dotyczącego dofinansowania utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ( CAZ) 2011-11-28 13:37
dokument Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2011-11-28 13:36
dokument Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.03.2011 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Złocieńcu. 2011-11-28 13:35
dokument Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 25.03.2011 r.w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kaliszu Pomorskim. 2011-11-28 13:35
dokument Uchwała Nr V/56/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:34
dokument Uchwała Nr V/55/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:33
dokument Uchwała Nr V/54/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r.w sprawie wyrażania zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:32
dokument Uchwała Nr V/53/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011. 2011-11-28 13:32
dokument Uchwała Nr V/52/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2011. 2011-11-28 13:31
dokument Uchwała Nr V/51/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. w sprawie dotacji z budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2011. 2011-11-28 13:30
dokument Uchwała Nr V/50/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. w sprawie podziału środków PFRONna realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku. 2011-11-28 13:30
dokument Uchwała Nr V/49/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r.w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 2011-11-28 13:28
dokument Uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 2011-11-28 13:28
dokument Uchwała Nr V/47/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2011-11-28 13:27
dokument Uchwała Nr V/46/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 04.03.2011 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 2011-11-28 13:26
dokument Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r.w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:25
dokument Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie wyboru delegata Powiatu Drawskiego do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania. 2011-11-28 13:24
dokument Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie zasad ustalania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. 2011-11-28 13:23
dokument Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 2011-11-28 13:22
dokument Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta Złocieniec pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Drawskim. 2011-11-28 13:21
dokument Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku określone dochody. 2011-11-28 13:20
dokument Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2011-2020. 2011-11-28 13:19
dokument Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2011. 2011-11-28 13:19
dokument Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 2011-11-28 13:18
dokument Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:17
dokument Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 28.01.2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:17
dokument Uchwała Nr III/34/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2010. 2011-11-28 13:15
dokument Uchwała Nr III/33/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2010. 2011-11-28 13:15
dokument Uchwała Nr III/32/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie prosektorium Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. 2011-11-28 13:14
dokument Uchwała Nr III/31/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego na członków Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-11-28 13:13
dokument Uchwała Nr III/30/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie wyrażania zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:12
dokument Uchwała Nr III/29/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2011-11-28 13:11
dokument Uchwała Nr III/28/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju. 2011-11-28 13:11
dokument Uchwała Nr III/27/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 2011-11-28 13:10
dokument Uchwała Nr III/26/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:10
dokument Uchwała Nr III/25/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 13:09
dokument Uchwała Nr II/24/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych oraz udzielania poręczeń i gwarancji. 2011-11-28 13:08
dokument Uchwała Nr II/23/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2010. 2011-11-28 13:07
dokument Uchwała Nr II/22/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego. 2011-11-28 13:03
dokument Uchwała Nr II/21/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2010 roku. 2011-11-28 13:03
dokument Uchwała Nr II/20/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim za rok 2010. 2011-11-28 13:02
dokument Uchwała Nr II/19/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Drawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2011-11-28 12:00
dokument Uchwała Nr II/18/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-11-28 11:58
dokument Uchwała Nr II/17/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-11-28 11:57
dokument Uchwała Nr II/16/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Oświaty. 2011-11-28 11:57
dokument Uchwała Nr II/15/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 2011-11-28 11:56
dokument Uchwała Nr II/14/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie powołania i przedmiotu działania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju. 2011-11-28 11:52
dokument Uchwała Nr II/13/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2011-11-28 11:51
dokument Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 2011-11-28 11:48
dokument Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 11:47
dokument Uchwała Nr II/10/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 11:47
dokument Uchwała Nr II/9/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 11:46
dokument Uchwała Nr II/8/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 17.12.2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Drawskiego. 2011-11-28 11:45
dokument Uchwała Nr I/7/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.11.2010 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-11-28 11:43
dokument Uchwała Nr I/6/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.11.2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-11-28 11:42
dokument Uchwała Nr I/5/2010 Rady Powiatu Drawskeigo z dn. 30.11.2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-11-28 11:42
dokument Uchwała Nr I/4/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.11.2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Drawskiego 2011-01-13 10:42
dokument Uchwała Nr I/3/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.11.2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Drawskiego 2011-01-13 10:40
dokument Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.11.2010 r. w sprawie wyboru Starosty Drawskiego 2011-01-13 10:39
dokument Uchwała Nr I/1/2010 Rady Powiatu Drawskiego z dn. 30.12.2010 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Drawskiego. 2011-01-13 10:38