Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie przed wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa

 

Z A W I A D O M I E N I E

przed wydaniem decyzji wymagającej udziału społeczeństwa

 

Stosownie do art.33 w związku z art.98 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1127 ze zm.),

z a w i a d a m i a m

             

zgodnie z art.61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 29-10-2010r. zostało wszczęte postępowanie wymagające udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącego budynku letniskowego, ujęcia wody – studnia kopana – głębokość rzeczywista 8m oraz budowy przyłącza wod.-kan.,zasilania energetycznego i zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 275/54 w obr. Gudowo, gm.Drawsko Pom., na terenie obszaru Natura 2000 na wniosek Pani Anny Sasse.

Organem właściwym w sprawie uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, a do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta Drawski.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Pl.Orzeszkowej 3 w Drawsku Pom., pokój nr 103 w godzinach pracy Starostwa  oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail budownictwo@powiatdrawski.pl,  w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie  terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zawiadomienie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. i  na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom.w dniu 29-10-2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Wolański 28-10-2010 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Wolański 28-10-2010 15:40