Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dotycząca zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2010 roku

INFORMACJA

dotycząca zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2010 roku

 

Na podstawie § 13 ust.1, 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz.861 ze zm.) i § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r. (M.P. Nr 57, poz. 774 z dnia 16 sierpnia 2010 r.) ze względu na ograniczone środki finansowe PERON w roku 2010 ustala się zasady dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

1.Osobom niepełnosprawnym nieprzekraczającym kryterium dochodowego dla:

a) osoby samotnie gospodarującej - 477 zł,

b) dla osoby w rodzinie – 351 zł

przyznawane będzie dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

2.Osobom niepełnosprawnym nieprzekraczającym 200% kryterium dochodowego dla:

a) osoby samotnie gospodarującej - 954 zł,

b) dla osoby w rodzinie - 702 zł,

przyznawane będzie dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 70% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

3. Osobom niepełnosprawnym przekraczającym 200% kryterium dochodowego dla:

a) osoby samotnie gospodarującej - powyżej 954 zł i osiągającej dochód do kwoty 2.078,60 zł tj. dochód do kwoty 65% przeciętnego miesięcznego dochodu,             w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. kwartał II 2010 r. będzie przyznawane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) dla osoby w rodzinie – powyżej 702 zł i osiągającej dochód do kwoty 1.598,93 zł tj. dochód do kwoty 50% przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. kwartał II 2010 r. będzie przyznawane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

4. Osobom niepełnosprawnym przekraczającym przeciętny miesięczny dochód,

w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczony za kwartał

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. kwartał II 2010 r. dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje dla:

a) osoby samotnie gospodarującej - powyżej 65% tj. 2.078,60 zł,

b) dla osoby w rodzinie – powyżej 50% tj. 1.598,93 zł.

 

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. podobnie jak w latach poprzednich Powiat Drawski może otrzymać dodatkowe środki finansowe PFRON. Informacja o otrzymanych środkach PFRON zostanie umieszczona w BIP: bip.pcpr.powiatdrawski.pli tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz BIP powiatu: bip.powiatdrawski.pl.i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Drawsku Pomorskim 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kaziszyn 03-09-2010 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2010 11:15