Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o zasadach dofinansowania do zaopatrzenia przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

INFORMACJA

dotycząca zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia

w sprzęt rehabilitacyjny w 2009 roku

 

 

 

Na podstawie § 13 ust.1, 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej          z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia  rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz.861 ze zm.) i § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych          z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950 ze zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r. (M.P. z dnia 18 sierpnia 2009 r.) ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON w roku 2009  ustala się zasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

1. Osobom niepełnosprawnym nieprzekraczającym kryterium dochodowego dla:

     a) osoby samotnie gospodarującej - 477 zł,

     b) dla osoby w rodzinie – 351 zł

     przyznawane będzie dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

     2.Osobom niepełnosprawnym nieprzekraczającym 200% kryterium   dochodowego dla:

   a) osoby samotnie gospodarującej -  954 zł,

        b) dla osoby w rodzinie - 702 zł,

     przyznawane będzie dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 50%

     kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Osobom niepełnosprawnym przekraczającym 200% kryterium dochodowego dla:

         a) osoby samotnie gospodarującej -  powyżej 954 zł i osiągającej dochód do kwoty 2.012,75 zł tj. dochód  do kwoty 65% przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. kwartał IV kwartał 2008 r. będzie przyznawane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 40%

     kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

          b) dla osoby w rodzinie – powyżej 702 zł i osiągającej dochód do kwoty 1.548,27 zł tj. dochód  do kwoty 50% przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. kwartał IV kwartał 2008 r. będzie przyznawane dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 40% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 4. Osobom niepełnosprawnym przekraczającym przeciętny miesięczny dochód,    

     w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych obliczony za kwartał

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. kwartał IV kwartał 2008 r.  dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje dla:

         a) osoby samotnie gospodarującej -  powyżej 65% tj.  2.012,75 zł,

         b) dla osoby w rodzinie – powyżej 50% tj.  1.548,27 zł.

 

 

Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br., podobnie jak w latach poprzednich Powiat Drawski może otrzymać dodatkowe środki finansowe PFRON.

Informacja o otrzymanych środkach PFRON zostanie umieszczona na BIP: www.bip.pcpr.powiatdrawski.pl i tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim oraz BIP Powiatu: www.bip.powiatdrawski.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Wolański 07-09-2009 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2009 10:02