Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kodeks Etyki Pracowników

Kodeks Etyki

 

Pracowników

Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim

 

 

 

Niniejszy Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim  ze społecznością lokalną.

 

§ 1. Cele Kodeksu Etyki:

1.     ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim wypełniając swoje obowiązki,

2.     wspieranie pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności lokalnej,

3.     informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

§ 2. Rola administracji samorządowej:

1.     pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności lokalnej,

2.     przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

a.     działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania mieszkańców Powiatu Drawskiego do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,

b.     wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,

c.     pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Powiecie Drawskim i jego organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej,

d.     przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

§ 3. Zasady wyznaczające standardy postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy wykonywaniu swoich obowiązków:

 

1.    Zasada praworządności oznacza, że pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie interes publiczny.

2.    Zasada rzetelności oznacza, że pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim:

a.     wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę
i umiejętności,

b.     podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,

c.     wie, iż interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,

d.     w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,

e.     dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

f.      jest lojalny wobec Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka.

3. Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim:

a.     w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,

b.     w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,

c.     nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,

d.     w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

4. Zasada profesjonalizmu oznacza, że pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim:

a.     zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

b.     dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,

c.     dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

d.     jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania,

e.     w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny,

f.      odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udziela wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.

5. Zasada jawności oznacza, że pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim:

a.     wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,

b.     szanuje prawo obywateli do informacji, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej.

6. Zasada neutralności oznacza, że pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim:

a.     nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych
z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,

b.     lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.

7. Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim:

a.     nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,

b.     relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,

c.     zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,

d.     postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

§ 4. Naruszenie przez pracownika Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim postanowień Kodeksu etyki:

1.     powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje
a także

2.     znajduje odzwierciedlenie w okresowej ocenie pracowników dokonywanej zgodnie z obowiązującymi
w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przepisami.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Kaziszyn 10-07-2009 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2009 13:31