herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Inspektor Ochrony Danych 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 2
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 31 24
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 0 2
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3 5
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 9 78
Wydział Ochrony Zdrowia 0 0
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 91 94
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 0 30
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 22 39
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 71 126
Wydział Ochrony Zdrowia 8 19
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 90 88
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 1 11
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 10 5
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 100 123
Wydział Ochrony Zdrowia 0 2
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak