herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Inspektor Ochrony Danych 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 39 42
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 0 6
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5 0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 12 25
Wydział Ochrony Zdrowia 0 16
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Inspektor Ochrony Danych 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 64 95
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 0 13
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 8 11
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 59 100
Wydział Ochrony Zdrowia 0 8
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Inspektor Ochrony Danych 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 1
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 94 144
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 1 16
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 13 7
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 50 89
Wydział Ochrony Zdrowia 0 0
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak