herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 53 70
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 7 22
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 7 5
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 67 89
Wydział Ochrony Zdrowia 3 20
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 80 149
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 4 11
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 54 96
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 56 116
Wydział Ochrony Zdrowia 2 16
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 0 0
Etatowy Członek Zarządu 0 0
Kanceleria 0 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Urząd Pracy 0 0
Sekretarz 0 0
Specjalista ds. zamówień publicznych 0 0
Starosta 0 0
Wicestarosta 0 0
Wydział Architektoniczno-Budowlany 63 58
Wydział Biuro Rady 0 0
Wydział Edukacji 14 53
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 0 0
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 10 20
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 0 0
Wydział Komunikacji i Transportu 0 0
Wydział Ochrony Środowiska 68 85
Wydział Ochrony Zdrowia 0 0
Wydział Organizacyjny 0 0
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu 0 0
Wydział Zarządzania Kryzysowego 0 0
Zarząd Dróg Powiatowych 0 0
Zespół ds. kontroli 0 0
Zespół Informatyków 0 0
Zespół Radców Prawnych 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak