herb BIP - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

www.powiatdrawski.pl

Mapa biuletynu

Starostwo Powiatowe
|___Dane teleadresowe
|___Numery rachunków bankowych
|___Organizacja Starostwa
      |___Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie
      |___Regulamin Organizacyjny
            |___Regulamin Organizacyjny
            |___(Archiwalne) Uchwała nr 580/2018 Zarządu Powiatu Drawskiego z 21 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
      |___Kierownictwo Starostwa
      |___Wydziały, samodzielne stanowiska, wykaz telefonów
|___System Zarządzania Jakością
|___Kontrola zarządcza
Ogłoszenia i komunikaty
|___Ogłoszenia
      |___ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 19.10.2018 r. na kupno ok. 10,85 m3 drewna (w tym ok. 6,55 m3 drewna z gatunku jesion i ok. 4,30 m3 drewna z gatunku brzoza) z samowyrobem i uprzątnięciem terenu po przeprowadzonej wycince
      |___zapytanie ofertowe na kupno drewna - Stawno
      |___Nabór - Stypendia sportowe w roku 2017
      |___Podstawowa kwota dotacji
            |___
      |___Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego
            |___2017
            |___2016
                  |___I Nabór
      |___Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych
      |___Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
|___Komunikacja w języku migowym
|___Komunikaty
      |___Konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego
|___Nabór
      |___Konkursy na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
      |___Archiwum
            |___Regulamin naboru na wolne stanowiska urzednicze w Starostwie Powiatowym
      |___Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
|___Zasłużony dla Powiatu Drawskiego
Zamówienia Publiczne, Przetargi
|___Zamówienia publiczne
|___Przetargi
|___Zapytania ofertowe
|___Przetargi - archiwum
|___Plan zamówień
      |___Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
Rejestr umów
|___Rejestr Umów
Oświadczenia majątkowe
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Wzory oświadczeń majątkowych
      |___Oświadczenia majątkowe nowej kadencji- w związku z wyborem
            |___Zarząd Powiatu Drawskiego
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji - 2018 rok
            |___Radni Rady Powiatu
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
      |___Oświadczenia majątkowe 2017
            |___Radni Rady Powiatu
            |___Członkowie Zarządu Powiatu
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
            |___Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu
      |___Oświadczenia majatkowe 2016
            |___Radni Rady Powiatu
            |___Członkowie Zarządu Powiatu
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
            |___Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu
      |___Oświadczenia majatkowe 2015
            |___Radni Rady Powiatu
            |___Członkowie Zarzadu Powiatu Drawskiego
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
            |___Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych
      |___Oswiadczenia majątkowe nowej kadencji- w związku z wyborem lub powołaniem
      |___Oświadczenia majątkowe Radnych w związku z wyborem w kadencji 2014-2018
            |___Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji
      |___Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 rok
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2014
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu
            |___Pracownicy Starostwa i Jednostek Organizacyjnych
            |___Członkowie Zarządu Powiatu
            |___Radni Rady Powiatu
      |___Oświadczenia majątkowe 2013
            |___Radni
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
            |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydający decyzje w imieniu Starosty
      |___Oświadczenia majątkowe 2012
            |___Radni
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
            |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych wydający decyzje w imieniu Starosty
      |___Oświadczenia majątkowe 2011
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2010
            |___Radni Powiatu Drawskiego
            |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Członkowie Zarządu Powiatu
      |___Oświadczenia majątkowe nowej kadencji - w związku z wyborem lub powołaniem
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
            |___Radni Rady Powiatu Drawskiego
      |___Ośwadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 r.
            |___Członkowie Zarządu Powiatu
            |___Radni
      |___Ośwadczenia majątkowe 2009
            |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2008
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Członkowie Zarządu Powiatu Drawskiego
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu
            |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2007
            |___Radni
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Członkowie Zarzadu Powiatu
            |___Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2006
            |___Radni na koniec kadencji 2002-2006
            |___ Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych
            |___Członkowie Zarządu
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Radni za 2006
            |___Radni na początek kadencji
      |___Oświadczenia majątkowe 2005
            |___Radni
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Zarząd Powiatu
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych
      |___Oświadczenia majątkowe 2004
            |___Pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Zarząd Powiatu
            |___Radni
            |___Kierownictwo Starostwa
      |___Oświadczenia majątkowe 2003
            |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Zarząd Powiatu
            |___Radni
            |___Kierownictwo Starostwa
      |___Oświadczenia majątkowe 2002
            |___Kierownictwo Starostwa
            |___Radni
            |___Zarząd Powiatu
            |___ Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___ Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych
|___Oświadczenia o zatrudnieniu i o prowadzeniu dział. gosp.
      |___Pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych
      |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___Zarząd Powiatu
      |___Radni
            |___Kadencja 2006-2010
                  |___Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
                  |___Oświadczenie o zatrudnieniu
            |___Kadencja 2002-2006
                  |___Oświadczenie o zatrudnieniu
                  |___Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
            |___Czesław Żukowski
            |___Janusz Ziętkiewicz
            |___Andrzej Wiśniewski
            |___Zofia Uryn
            |___Józef Szynal
            |___Marek Skotnicki
            |___Stanisław Samek
            |___Zenon Rychliczek
            |___Mirosław Piłatowski
            |___Barbara Michalczik
            |___Bożena Lemisz
            |___Grażyna Kowalska
            |___Romuald Jóźwiak
            |___Władysław Feduch
            |___Grażyna Dudka
            |___Henryk Czarnota
            |___Stanisław Cybula
            |___Wojciech Chmiel
            |___Jan Barczak
      |___Kierownictwo Starostwa
|___Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji
      |___Kadencja 2002-2006
Powiat Drawski
|___Rada Powiatu Drawskiego
      |___Kluby Radnych w kadencji 2018-2023
      |___Harmonogram dyżurów Przewodniczących Rady Powiatu Drawskiego
      |___Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023
            |___VI sesja Rady Powiatu Drawskiego 22 luty 2019 r.
            |___IV sesja Rady Powiatu Drawskiego 16 stycznia 2019 r.
            |___ III sesja Rady Powiatu Drawskiego 18 grudnia 2018 r.
            |___II sesja Rady Powiatu Drawskiego 05 grudnia 2018 r.
      |___Wyniki głosowania imiennego Radnych
      |___Program najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego 2018 - 2023
      |___Program najbliższej sesji Rady Powiatu Drawskiego 2014 - 2018
      |___Protokoły z sesji Rady Powiatu Drawskiego
            |___Kadencja 2018-2023
            |___Kadencja 2014-2018
            |___Kadencja 2010 - 2014
            |___Kadencja 2006 - 2010
            |___Kadencja 2002 - 2006
      |___Uchwały Rady Powiatu Drawskiego
            |___Załączniki do uchwał do wglądu w Biurze Rady Powiatu!!!
            |___Kadencja 2018-2023
            |___Kadencja 2014-2018
            |___Kadencja 2010- 2014
            |___Kadencja 2006 - 2010
            |___Kadencja 2002 - 2006
                  |___Uchwały 2004 - 2006 r.
                  |___Uchwały 2002 - 2003 r.
      |___Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu
            |___Komisja Rewizyjna
            |___Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
            |___Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
            |___Komisja Oświaty
            |___Kadencja 2018-2023
                  |___Komisja Rewizyjna
                  |___Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
                  |___Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju
                  |___Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
                  |___Komisja Oświaty
      |___Komisje Rady Powiatu - składy osobowe w kadencji 2018-2023
      |___Kontrole Komisji Rewizyjnej
            |___ Kontrole w 2018 r.
            |___Kontrole w 2017 r.
            |___Kontrole w 2016 r.
            |___Kontrole w 2015 r.
            |___Kontrole w 2014 r.
            |___Kontrole w 2013 r.
            |___Kontrole w 2012 r.
            |___ Kontrole w 2011 r.
            |___Kontrole w 2010 r.
            |___Kontrole w 2009 r.
            |___Kontrole w 2008 r.
            |___Kontrole w 2007 r.
            |___Kontrole w 2006 r.
            |___Kontrole w 2005 r.
      |___Plany Pracy Rady Powiatu 2014- 2018 rok
      |___Plany Pracy Komisji Rady Powiatu Drawskiego 2014 -2018 rok
            |___Plany Pracy Komisji Rady Powiatu Drawskiego 2018 rok
            |___Plany Pracy Komisji Rady Powiatu Drawskiego 2017 rok
            |___Plany Pracy Komisji Rady Powiatu Drawskiego 2016 rok
            |___Plany Pracy Komisji Rady Powiatu Drawskiego 2015 rok
      |___Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 2014 - 2018 rok
      |___Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 2018-2023
      |___Plany Pracy Komisji Rady Powiatu Drawskiego 2018-2023
            |___Plany pracy Komisji na rok 2019
      |___Plany Pracy Rady Powiatu 2018-2023
      |___Wybory do Rady Powiatu Drawskiego
      |___Kodeks Etyczny Radnych
      |___REJESTRY prowadzone w Biurze Rady- do wglądu w Biurze Rady
      |___Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Drawskiego"
|___Zarząd Powiatu Drawskiego
      |___Działalność
            |___uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego VI kadencja
            |___Uchwały Zarządu Powiatu Drawskiego
                  |___kadencja 2014 - 2018
                  |___Kadencja 2010 - 2014
                        |___uchwały 2014
                        |___uchwały 2013
                        |___uchwały 2012
                        |___Uchwały 2011
                        |___Uchwały 2010
                  |___Kadencja 2006 - 2010
                        |___Uchwały 2009
                        |___Uchwały 2008
                        |___Uchwały 2007
                        |___Uchwały 2006
                  |___Uchwały 2005
            |___Sprawozdania z prac Zarządu Powiatu
                  |___sprawozdania VI kadencja
                  |___sprawozdania 2015 - V kadencja
                  |___sprawozdanie 2014
                  |___sprawozdania 2013
                  |___sprawozdania 2012
                  |___Sprawozdania 2011
                  |___Sprawozdania 2010
                  |___Sprawozdania 2009
                  |___Sprawozdania 2008
                  |___Sprawozdania 2007
                  |___Sprawozdania 2006
                  |___Sprawozdania 2005
      |___Program prac
            |___programy Zarządu VI kadencja
            |___Program najbliższego posiedzenia Zarządu Powiatu
                  |___programy V kadencja
                  |___Programy 2014r.
            |___Programy poprzednich posiedzeń Zarządu Powiatu
                  |___programy 2014
                  |___Programy 2013r.
                  |___Programy 2012r.
                  |___Programy 2011
                  |___Programy 2010
                  |___Programy 2009
                  |___Programy 2008
                  |___Programy 2007
                  |___Programy 2006
                  |___Programy 2005
|___Budżet
      |___Budżet
      |___Wykonanie budżetu
      |___Sprawozdania budżetowe
            |___Sprawozdania budżetowa za IV kwartał 2015
            |___Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015
            |___Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015
            |___Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015
            |___Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014
            |___Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2014
            |___Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2014
            |___Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2014
            |___Sprawozdania budżetowe za 4 kwartały 2013
            |___Sprawozdania budżetowe za 3 kwartał 2013
            |___Sprawozdania budżetowe za 2 kwartał 2013
            |___ Sprawozdania budżetowe za 1 kwartał 2013
            |___Sprawozdania budżetowe za 4 kwartały 2012
            |___Sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2012
            |___Sprawozdania budżetowe za 2 kwartały 2011
            |___Sprawozdania budżetowe za 1 kwartał 2011
            |___Sprawozdania budżetowe za 3 kwartały 2011
            |___Sprawozdania budżetowe za 4 kwartały 2011
            |___Sprawozdania budżetowe za 1 kwartał 2012
            |___Sprawozdania budżetowe za 2 kwartały 2012
      |___Uchwały RIO
            |___ 2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
      |___Kontrole
            |___Uchwała Nr. CL/543/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2010 r.
            |___Uchwała Nr. CL/542/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2010 r.
            |___Uchwała Nr. CL/541/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2010 r.
      |___Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Drawskiego
|___Podstawy prawne
      |___Podstawy prawne
|___Statut Powiatu
      |___Statut Powiatu tekst jednolity
      |___Statut Powiatu
      |___zmiany Statutu Powiatu Drawskiego
      |___Uchwała Nr XLVIII/339/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego
|___Zadania Powiatu
      |___Zadania Powiatu
|___Organy Powiatu
      |___Zarząd Powiatu Drawskiego
      |___Rada Powiatu Drawskiego
            |___Komisje Rady Powiatu
                  |___Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
                  |___Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
                  |___Komisja Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu
                  |___Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu
                  |___Komisja Oświaty Rady Powiatu
|___Plany, Programy, Informacje
      |___Sprawozdania
      |___Uchwały Rady Powiatu
      |___Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Drawskiego na lata 2009-2016
            |___Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
            |___Prognoza oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospoadrki Odpadami
      |___Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2008-2015
            |___Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
            |___Prognoza oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
      |___Powiatowy Program Ochrony Środowiska
      |___Powiatowy Plan Gospopdarowania Odpadami
      |___Program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarzadowymi
      |___Plan Rozwoju Lokalnego
|___Zaświadczenia
Zbiór Aktów Prawnych
|___Dzienniki Ustaw
|___Monitory Polskie
|___Dzienniki Urzędowe Województwa Zachodniopomorskiego
|___Uchwały Rady Powiatu
|___Orzeczenia
|___Prawo miejscowe
Jednostki Organizacyjne Powiatu Drawskiego
|___Pozostałe jednostki
      |___Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim
      |___Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim
      |___Powiatowy Urząd Pracy
      |___Zarząd Dróg Powiatowych
      |___Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
      |___Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
|___Jednostki oświatowe
Organizacje pozarządowe
|___Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
      |___Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
|___Otwarte konkursy ofert
      |___Otwarte konkursy Ofert
            |___Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 r.
            |___ Otwarte konkursy ofert - 2018
            |___Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. oraz protokół Komisji Konkursowej
            |___ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
                  |___Uchwała Nr 410/2017 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r
            |___Otwarte konkursy ofert - 2017
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
                  |___ Uchwała Nr 240/2016 Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.
            |___Otwarte konkursy ofert - 2016
            |___Otwarte konkursy ofert - 2015
                  |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
            |___Otwarte konkursy ofert - 2014
            |___Otwarte konkursy ofert - 2013
            |___Otwarte konkursy ofert - 2012
            |___Otwarte konkursy ofert - 2011
            |___Otwarte konkursy ofert - 2010
|___Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
      |___Oferta uproszczona Stowarzyszenia Wiosek Kaliskich z Kalisza Pomorskiego o wsparcie realizacji zadania pn. Trzeci Maja obchodzimy Święto Narodowe
      |___Oferta uproszczona Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Złocieńca o wsparcie realizacji zadania pn. ?Spotkanie opłatkowe dla emerytów i osób niepełnosprawnych"
|___Program współpracy
      |___Roczny program współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
|___Zestawienie dotacji
|___Konsultacje programu
|___Sprawozdanie Programu Współpracy
|___Informacje
      |___Stowarzyszenia rejestrowe
      |___Stowarzyszenia Zwykłe
Zgłoszenia budów
|___Domy jednorodzinne
|___Stacje transformatorowe
|___Sieci
Wybory
|___Obwieszczenie Wojewody w spr. liczby Radnych
|___Obwieszczenie o okręgach wyborczych
|___Wyniki wyborów do Rady Powiatu
|___Informacja o składzie PKW w Drawsku Pomorskim
|___Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej
|___Zarządzenie Wojewody w sprawie ustalenia liczby radnych
|___Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydataów do rady powiatu drawskiego
|___Terminy dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pom. w związku z przyjmowaniem list kandydató
|___Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim
|___Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. uzupełnienia składu PKW w Drawsku Pomorskim
Ochrona Danych Osobowych
|___Inspektor Ochrony Danych
|___RODO
|___Monitoring
Nieodpłatna pomoc prawna
|___Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
|___ Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów
|___Prezentacja
      |___Biuletyn 1
|___Przyjęcia interesantów
|___Informacje
      |___LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
      |___Edukacja prawna
Petycje
|___2015
|___2016
|___2017
|___Sprawozdania z rozpatrzonych petycji